پرسش‌نامه تعیین نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت‌های موجود در یادگیری الکترونیکی

پرسش‌نامه تعیین نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت‌های موجود در یادگیری الکترونیکی

جهت دانلود و مشاهده پرسش‌نامه تعیین نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت‌های موجود در یادگیری الکترونیکی روی لینک زیر کلیک کنید:

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


پرسش‌نامه تعیین نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت‌های موجود در یادگیری الکترونیکی

 

پرسش‌نامه تعیین نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت‌های موجود در یادگیری الکترونیکیشامل شاخص‌های زیر می‌باشد:

  • سوالات مربوط به تعیین نقاط ضعف موجود در راستای یادگیری الکترونیکی

  • سوالات مربوط به تعیین نقاط قوت موجود در راستای یادگیری الکترونیکی

  • سوالات مربوط به تعیین تهدید های موجود در راستای یادگیری الکترونیکی

  • سوالات مربوط به تعیین فرصتهای موجود در راستای یادگیری الکترونیکی

که مجموعاً این شاخص‌ها حاوی 35 سوال می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

 برای دانلود پرسش‌نامه تعیین نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت‌های موجود در یادگیری الکترونیکی روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 209 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×