پرسش‌نامه تعیین نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت‌های موجود در یادگیری الکترونیکی

جهت دانلود و مشاهده پرسش‌نامه تعیین نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت‌های موجود در یادگیری الکترونیکی روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه تعیین نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت‌های موجود در یادگیری الکترونیکی

پرسش‌نامه تعیین نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت‌های موجود در یادگیری الکترونیکی

 

پرسش‌نامه تعیین نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت‌های موجود در یادگیری الکترونیکی یک ابزار است که به منظور ارزیابی استراتژی‌ها و عملکرد در حوزه یادگیری الکترونیکی استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه در نظر دارد تا به شناسایی نقاط ضعف و قوت داخلی سازمان و نقاط تهدید و فرصت‌های خارجی آن پردازد.

پرسش‌نامه معمولاً شامل چندین سوال است که به صورت کوتاه و مختصر به رابطه موجود بین اجزای SWOT در حوزه یادگیری الکترونیکی می‌پردازد.

برخی از سوالات ممکن است شامل موارد زیر باشند:

1. نقاط قوت: سوالاتی که به شما کمک می‌کنند تا مزیت‌ها، قدرت‌ها و فواید در حوزه یادگیری الکترونیکی را شناسایی کنید. به عنوان مثال، "چه عواملی باعث موفقیت در استفاده از فناوری‌های یادگیری الکترونیکی در سازمان خود می‌شود؟"

2. نقاط ضعف: سوالاتی که به شما کمک می‌کنند تا مشکلات و نقاط ضعف در حوزه یادگیری الکترونیکی را شناسایی کنید. به عنوان مثال، "چه عواملی باعث مشکلات و عدم موفقیت در پیاده‌سازی راهبردهای یادگیری الکترونیکی در سازمان خود می‌شود؟"

3. فرصت‌ها: سوالاتی که به شما کمک می‌کنند تا فرصت‌های ممکن و مزیت‌های خارجی در حوزه یادگیری الکترونیکی را شناسایی کنید. به عنوان مثال، "چه فرصت‌هایی برای بهبود عملکرد سیستم یادگیری الکترونیکی در سازمان شما فراهم است؟"

4. تهدیدها: سوالاتی که به شما کمک می‌کنند تا تهدیدها و عوامل خارجی منفی در حوزه یادگیری الکترونیکی را شناسایی کنید. به عنوان مثال، "چه عواملی می‌توانند به پیاده‌سازی موفق راهبردهای یادگیری الکترونیکی در سازمان شما مخالفت کنند؟"

هدف اصلی این پرسش‌نامه، ارائه یک تجزیه و تحلیل جامع از عوامل داخلی و خارجی مرتبط با یادگیری الکترونیکی است. با تحلیل پاسخ‌ها و ارائه تفسیر مناسب، سازمان‌ها قادر خواهند بود استراتژی‌های بهتری به منظور توسعه و بهبود یادگیری الکترونیکی در دست داشته باشند.

که مجموعاً این شاخص‌ها حاوی 35 سوال می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

 برای دانلود پرسش‌نامه تعیین نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت‌های موجود در یادگیری الکترونیکی روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: