پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات حسابداری AIS

برای دانلود پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات حسابداری AIS روی لینک زیر کلیک کنید

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه سیستم‌های اطلاعات حسابداری AIS

 

پرسش‌نامه سیستم‌های اطلاعات حسابداری AIs شامل 20 فاکتور اطلاعاتی می‌باشد که پاسخگویی بر 2 مقیاس زیر است:

  • ستون سمت چپ                                

نياز (الزامات) :   سيستم اطلاعات حسابداري 

  • ستون  سمت راست            

ظرفيت سيستم  :  اطلاعات حسابداري 

وهر ستون بر مبنای طیف5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه سیستم‌های اطلاعات حسابداری AIs  روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

 

 

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات حسابداری AIS
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 323 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×