پرسش‌نامه میزان رابطه آشنایی معلمان دبیرستان با نظریه های یادگیری و کارآیی تدریس

جهت دانلود پرسش‌نامه میزان رابطه آشنایی معلمان دبیرستان با نظریه های یادگیری و کارآیی تدریس روی لینکگ زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه میزان رابطه آشنایی معلمان دبیرستان با نظریه های یادگیری و کارآیی تدریس

پرسش‌نامه میزان رابطه آشنایی معلمان دبیرستان با نظریه های یادگیری و کارآیی تدریس

 

پرسش‌نامه میزان رابطه آشنایی معلمان دبیرستان با نظریه‌های یادگیری و کارآیی تدریس، یک ابزار است که طراحی شده است تا میزان آشنایی معلمان با نظریه‌ها و مدل‌های یادگیری مختلف و تأثیر آنها در کارآیی تدریس را ارزیابی کند. این پرسش‌نامه شامل مجموعه‌ای از سوالات است که به معلمان کمک می‌کند تا روش‌ها و مدل‌های یادگیری متناسب با فرایند آموزش خود را تشخیص داده و بهبود آن را تحت تأثیر قرار دهند.

این پرسش‌نامه در مورد رویکردها و نظریه‌های مختلف یادگیری از جمله رویکرد رفتارگرا، رویکرد ساختگرا، رویکرد توسعه‌ای و روابط مثبت-منفی در کلاس درس، سوالاتی را فراهم می‌کند. این سوالات معلمان را در جهت بررسی دانش و مفاهیم اساسی هر رویکرد و نحوه تأثیرگذاری آن در روند یادگیری دانش‌آموزان هدایت می‌کند.

پاسخ به این پرسش‌نامه می‌تواند به مدیران مدرسه و مشاوران تحصیلی کمک کند تا نقاط قوت و ضعف معلمان را در درک و به‌کارگیری نظریه‌های یادگیری مشخص کنند و برنامه‌های آموزشی مناسب را برای بهبود عملکرد معلمان در این زمینه طراحی کنند.

استفاده از پرسش‌نامه میزان رابطه آشنایی معلمان دبیرستان با نظریه‌های یادگیری و کارآیی تدریس می‌تواند بهبود کیفیت آموزش و یادگیری در مدارس را ترویج و تسهیل کند و دانش آموزان را در بهترین شیوه‌های یادگیری حمایت کند.

پرسش‌نامه میزان رابطه آشنایی معلمان دبیرستان با نظریه های یادگیری و کارآیی تدریس شامل شاخص‌های زیر می‌باشد.

  • فلسفی
  • جامعه شناختی
  • روانشناختی
  • اصول نوین تدریس

که مجموعاً شامل 36 سوال می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه میزان رابطه آشنایی معلمان دبیرستان با نظریه های یادگیری و کارآیی تدریس روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: