پرسش‌نامه میزان رابطه آشنایی معلمان دبیرستان با نظریه های یادگیری و کارآیی تدریس

جهت دانلود پرسش‌نامه میزان رابطه آشنایی معلمان دبیرستان با نظریه های یادگیری و کارآیی تدریس روی لینکگ زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسشنامه میزان رابطه آشنایی معلمان دبیرستان با نظریه های یادگیری و کارآیی تدریس

 

پرسشنامه میزان رابطه آشنایی معلمان دبیرستان با نظریه های یادگیری و کارآیی تدریس شامل شاخص‌های زیر می‌باشد.

  • فلسفی

  • جامعه شناختی

  • روانشناختی

  • اصول نوین تدریس

که مجموعاً شامل 36 سوال می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسشنامه میزان رابطه آشنایی معلمان دبیرستان با نظریه های یادگیری و کارآیی تدریس روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

پرسش‌نامه میزان رابطه آشنایی معلمان دبیرستان با نظریه های یادگیری و کارآیی تدریس
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 295 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×