پرسشنامه ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی

پرسشنامه ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی

جهت دانلود پرسشنامه ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی روی لینک زیر کلیک کنید

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


پرسش ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی

 

پرسش ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی شامل 30 پرسش عدالت سازمانی می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلودپرسش ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 191 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×