پرسشنامه ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی

جهت دانلود پرسشنامه ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی روی لینک زیر کلیک کنید

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی

 

پرسش ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی شامل 30 پرسش عدالت سازمانی می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلودپرسش ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

پرسشنامه ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 238 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×