پرسشنامه ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی

جهت دانلود پرسشنامه ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی روی لینک زیر کلیک کنید

پرسشنامه ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی

پرسش ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی

 

پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی یک ابزار است که برای اندازه‌گیری و تحلیل عدالت سازمانی در یک سازمان استفاده می‌شود. این نامه معمولاً توسط محققان و متخصصان منابع انسانی طراحی شده است و به منظور بررسی وضعیت عدالت سازمانی در سه بعد اصلی عملکرد سازمانی، فرایندهای سازمانی و رفتارهای پرسنلی به کار می‌رود.

پرسش‌نامه ارزیابی عدالت سازمانی معمولاً شامل سوالاتی است که به افراد مورد بررسی ارائه می‌شود تا نظرات خود را درباره عدالت در سازمان بیان کنند. این سوالات معمولاً در قالب مقیاس‌هایی قرار می‌گیرند که افراد باید به آن‌ها پاسخ دهند، برخی از مقیاس‌های معروف شامل نقشه عدالت سازمانی و پرسش‌نامه عدالت سازمانی است.

از طریق این پرسش‌نامه، می‌توان وضعیت عدالت سازمانی را در سطح کلی سازمان تحلیل کرده و نقاط قوت و ضعف در این زمینه را شناسایی کرد. با تجزیه و تحلیل نتایج، می‌توان اقدامات برای بهبود وضعیت عدالت در سازمان را طراحی کرد و بهبودهای لازم را اعمال نمود.

معمولاً، نتایج پرسش‌نامه ارزیابی عدالت سازمانی برای اداره سازمان، مدیران و سایر عوامل تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد تا تغییرات مورد نیاز را در سیاست‌ها و رفتارهای سازمانی اعمال کنند تا عدالت سازمانی بهبود یابد.

پرسش ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی شامل 30 پرسش عدالت سازمانی می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلودپرسش ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: