پرسش‌نامه عوامل موثر در توسعه صادرات

برای کسب اطلاعات بیشتر و دانلود پرسش‌نامه عوامل موثر در توسعه صادرات روی لینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه عوامل موثر در توسعه صادرات

 

پرسش‌نامه عوامل موثر در توسعه صادرات شامل ابعاد زیر می‌باشد:

  • مالی

  • سیاسی

  • تکنولوژیکی

  • مدیرتی

  • فرهنگی

پرسش‌نامه عوامل موثر در توسعه صادرات شامل 30 شاخص می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‍‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه عوامل موثر در توسعه صادرات روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه عوامل موثر در توسعه صادرات

 

 

پرسش‌نامه عوامل موثر در توسعه صادرات
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 339 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×