پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی روی لینک مقاله زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی

پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی

 

پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی یک ابزار است که به منظور اندازه‌گیری و ارزیابی جو آموزشی در یک محیط آموزشی استفاده می‌شود. جو آموزشی به محیط و تجربه آموزشی یک فرد در محل کار یا موسسه آموزشی اشاره دارد. این پرسش‌نامه برای جمع‌آوری داده‌های کمکی با هدف تحلیل، درک و بهبود فرایند آموزش طراحی شده است.

پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی معمولا شامل سوالات و بیانی است که با توجه به مواردی مانند نحوه انتخاب روش‌های آموزش، ارتباط میان مدرس و دانشجو، محتوای آموزش و سازماندهی کلاس‌ها، نظرات و تجربیات آموزشی را دریافت می‌کند.
با تجمیع پاسخ‌های افراد شرکت کننده در پرسش‌نامه، می‌توان الگوهایی را کشف کرد که درک بهتری نسبت به جو آموزشی و جوامع آموزشی فراهم می‌کند. این اطلاعات در تحلیل و ارزیابی کیفیت آموزش و اداره بهتر آموزش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی می‌تواند بر اساس مدل‌های مختلفی طراحی شود از جمله مدل سازمانی جو، مدل سکونتگاه شناختی و یا مدل زمینه-روانشناختی جو. هدف اصلی از استفاده از این پرسش‌نامه، درک نیازها و نگرش‌های شرکت کنندگان به آموزش است تا بتوان در صورت لزوم تغییرات و بهبودهای لازم را ایجاد کرد.

پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی حاوی 20 سوال می‌اشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: