پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی

پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی روی لینک مقاله زیر کلیک کنید:

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی

 

پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی حاوی 20 سوال می‌اشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

 

ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 204 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×