پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی روی لینک مقاله زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی

 

پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی حاوی 20 سوال می‌اشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

 

پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 278 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×