پرسش‌نامه عوامل مؤثر در پدافند غیرعامل

دانلود رایگان پرسش‌نامه عوامل مؤثر در پدافند غیرعامل

پرسش‌نامه عوامل مؤثر در پدافند غیرعامل

پرسش‌نامه عوامل مؤثر در پدافند غیرعامل

 

پرسش‌نامه عوامل مؤثر در پدافند غیرعامل یک ابزار است که به جهت بررسی و ارزیابی عواملی که در پدافند غیرعامل یک سازمان تأثیرگذار هستند، طراحی شده است. این پرسش‌نامه از طریق جمع‌آوری داده‌های کمی و کیفی از اعضای سازمان، به منظور شناسایی و تحلیل عواملی که می‌توانند در تضمین ایمنی و مقابله با خطرات غیرعامل موثر باشند، استفاده می‌شود.

پرسش‌نامه معمولا شامل سوالاتی است که در مورد موضوعاتی مانند آموزش‌های ایمنی، جامعه‌شناسی سازمانی، فرهنگ سازمانی، وضعیت فیزیکی محیط کار، آمادگی در برابر حوادث و مدیریت بحران، ارتباطات داخلی و خارجی، سیاست‌ها و رویه‌های مربوط به پدافند غیرعامل و سایر مسائل مرتبط با پدافند غیرعامل می‌باشد.

با استفاده از پرسش‌نامه عوامل مؤثر در پدافند غیرعامل، می‌توانید نقاط قوت و ضعف سازمان در حوزه‌های مرتبط با پدافند غیرعامل را شناسایی کنید و اقداماتی را برای افزایش توانمندی و بهبود پیشرفت سازمان در این حوزه‌ها اتخاذ کنید.

این پرسش‌نامه تعداد 27 پرسش پنج گزینه‌ای لیکرت دارد که در 3 مؤلفه جداگانه تقسیم‌بندی شده‌اند. برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه عوامل مؤثر در پدافند غیر عامل

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: