پرسش‌نامه عوامل موثر بر توسعه گردشگری

برای دانلود پرسش‌نامه عوامل موثر بر توسعه گردشگری روی لینک مقالع زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه عوامل موثر بر توسعه گردشگری

 

پرسش‌نامه عوامل موثر بر توسعه گردشگری حاوی 3 شاخص زیر می‌باشد:

 

  • شاخص های فرابخشی مربوط به نهاد سیاست گذار: که شامل 11 پرسش می‌باشد که پاسخگویی بز مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

  • شاخص های مرتبط با تأمین کنندگان خدمات درمانی: که شامل 4 پرسش می‌باشد که پاسخگویی بز مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

  • شاخص های مرتبط با تأمین کنندگان خدمات گردشگری درمانی: که شامل 6 پرسش می‌باشد که پاسخگویی بز مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

  • شاخص های مرتبط به تأمین کنندگان خدمات گردشگری: که شامل 4 پرسش می‌باشد که پاسخگویی بز مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه عوامل موثر بر توسعه گردشگری روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلودپرسش‌نامه

 

پرسش‌نامه عوامل موثر بر توسعه گردشگری
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 419 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×