پرسش‌نامه عوامل موثر بر توسعه گردشگری

برای دانلود پرسش‌نامه عوامل موثر بر توسعه گردشگری روی لینک مقالع زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه عوامل موثر بر توسعه گردشگری

پرسش‌نامه عوامل موثر بر توسعه گردشگری

 

پرسش‌نامه عوامل موثر بر توسعه گردشگری برای انجام پژوهش‌ها و مطالعات مرتبط با حوزه گردشگری به‌کار می‌رود. این پرسش‌نامه شامل سوال‌ها و مواردی است که برای بررسی عواملی که می‌توانند در توسعه گردشگری تأثیرگذار باشند، استفاده می‌شود.

پرسش‌نامه عوامل موثر بر توسعه گردشگری معمولاً شامل بخش‌های مختلفی است که به بررسی ابعاد گوناگون این حوزه می‌پردازد. برخی از عواملی که در پرسش‌نامه‌های چنین بازهایی مورد بررسی قرار می‌گیرند عبارتند از:

۱. عوامل زمینه‌ساز: شامل جغرافیا، تاریخ و فرهنگ منطقه، منابع طبیعی، امکانات رفاهی و شهرسازی و ...
۲. عوامل ساختاری: شامل قوانین و مقررات گردشگری، سیاست‌های دولتی، ساختار سازمانی و نهادی، همکاری‌های بین‌المللی و ...
۳. عوامل عرضه: شامل امکانات گردشگری (اقامتگاه‌ها، رستوران‌ها، تفریحات و …)، تسهیلات حمل و نقل و راه‌های ارتباطی و ...
۴. عوامل تقاضا: شامل نیازها و آرزوهای مشتریان، عادات و رفتارهای گردشگران و رویکردهای بازاریابی و تبلیغاتی و ...
۵. عوامل اجتماعی و فرهنگی: شامل شرایط اجتماعی، فرهنگ و عادات و رسوم مردمان محلی و تحولات جامعه و اقتصادی و ...
۶. عوامل محیطی: شامل عوامل طبیعی و آب و هوا، محیط زیست و تأثیرات انسانی و ...
۷. عوامل اقتصادی: شامل درآمد و اشتغال، تأمین منابع مالی برای توسعه گردشگری و سرمایه‌گذاری و ...
۸. عوامل فناوری: شامل تکنولوژی‌های نوین و پیشرفته در صنعت گردشگری و راهکارهای نوآورانه و فناورانه و ...

بر اساس نتایج به‌دست آمده از پرسش‌نامه، می‌توان ارتباط بین عوامل مختلف را تحلیل کرده و نقاط ضعف و قوت هر بخش را شناسایی کرد. این اطلاعات می‌تواند به فرد موردنظر در تصمیم‌گیری‌های مربوط به توسعه گردشگری و استراتژی‌های بازاریابی کمک کند.

پرسش‌نامه عوامل موثر بر توسعه گردشگری حاوی 3 شاخص زیر می‌باشد:

  • شاخص های فرابخشی مربوط به نهاد سیاست گذار: که شامل 11 پرسش می‌باشد که پاسخگویی بز مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.
  • شاخص های مرتبط با تأمین کنندگان خدمات درمانی: که شامل 4 پرسش می‌باشد که پاسخگویی بز مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.
  • شاخص های مرتبط با تأمین کنندگان خدمات گردشگری درمانی: که شامل 6 پرسش می‌باشد که پاسخگویی بز مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.
  • شاخص های مرتبط به تأمین کنندگان خدمات گردشگری: که شامل 4 پرسش می‌باشد که پاسخگویی بز مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

جهت دانلود پرسش‌نامه عوامل موثر بر توسعه گردشگری روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: