پرسش‌نامه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

جهت دانلود پرسش‌نامه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

پرسش‌نامه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

 

پرسش‌نامه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ابزاری است که برای جمع‌آوری اطلاعات و نظرات مرتبط با فرآیند و عوامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور خاص استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه می‌تواند توسط سازمان‌های دولتی، سازمان‌های مرتبط با توسعه اقتصادی یا انجمن‌های تجاری طراحی و انجام شود.

در این پرسش‌نامه، سوالات متنوعی در مورد تحریک و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله سیاست‌ها و قوانین اقتصادی، زیرساخت‌ها، پتانسیل بازار، دسترسی به منابع و مهارت‌های دسترسی پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از استفاده از پرسش‌نامه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور و تدوین راهبردها و سیاست‌ها برای بهبود آنهاست.

با استفاده از پرسش‌نامه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اطلاعات مفیدی درباره عوامل انگیزشی برای سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین موانع موجود در این فرآیند بدست می‌آید. این اطلاعات می‌توانند به سازمان‌ها و سیاست‌گذاران کمک کننده باشند تا بهبود سیاست‌ها و برنامه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی را درنظر بگیرند و در نتیجه اقتصاد کشور را تقویت کنند.

 

پرسش‌نامه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل 37 پرسش می‌باشد که مبنای پاسخگویی برمبنای طیف 3 گزینه ماتریس می‌باشد.

 

 برا ی دانلود پرسش‌نامه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: