پرسش‌نامه موانع اجرای هزينه‌يابی هدف

برای دانلود پرسش‌نامه موانع اجرای هزينه‌يابی هدف روی لینک مقاله زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه موانع اجرای هزينه‌يابی هدف

پرسش‌نامه موانع اجرای هزينه‌يابی هدف

پرسش‌نامه موانع اجرای هزینه‌یابی هدف، یک ابزار تحقیقی است که برای بررسی موانع و چالش‌هایی که ممکن است در اجرای هزینه‌یابی هدف پیش آیند، استفاده می‌شود. هزینه‌یابی هدف یک فرآیند است که به منظور برآورد و تخصیص درست منابع در سازمان‌ها به کار می‌رود و می‌تواند موجب بهبود عملکرد مالی و عملیاتی شود. این پرسش‌نامه امکان می‌دهد تا عواملی مانند نقاط ضعف در روش‌های هزینه‌یابی، مشکلات سازمانی در اجرا، بروز مشکلات ارتباطی و هماهنگی، نیاز به منابع انسانی و فنی و دیگر عواملی که ممکن است اجرای موفقیت‌آمیز هزینه‌یابی هدف را مختل کنند، شناسایی شوند. با استفاده از نتایج بدست آمده از این پرسش‌نامه، سازمان‌ها می‌توانند برنامه‌های عملی برای ارتقاء فرآیند هزینه‌یابی هدف خود را تنظیم کنند.

پرسش‌نامه موانع اجرای هزينه‌يابی هدف شامل زمینه‌های زیر می‌باشد:

  • زمينه تكنيكی
  • زمينه رفتاری
  • زمينه فرهنگی

مجموعاً حاوی 52 پرسش می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای آشنایی با پرسش‌نامه موانع اجرای هزينه‌يابی هدف روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: