پرسش‌نامه هیجان تحصیلی

جهت دانلود و آشنایی پرسش‌نامه هیجان تحصیلی مقاله زیر را دانلود کنید:

پرسش‌نامه هیجان تحصیلی

پرسش‌نامه هیجان تحصیلی

 

پرسش‌نامه هیجان تحصیلی یک ابزار است که برای اندازه گیری سطوح هیجان و احساسات دانش‌آموزان در محیط تحصیلی استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه اغلب در پژوهش‌های روانشناسی و تحصیلاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عنوان یک ابزار ارزیابی در روانشناسی تربیتی استفاده می‌شود.

پرسش‌نامه هیجان تحصیلی معمولا شامل سوالاتی در مورد احساسات و تجارب شخصی دانش‌آموز در محیط تحصیلی است. این سوالات به شکلی طراحی شده‌اند که امکان درک و بررسی تأثیر هیجانات بر عملکرد تحصیلی را فراهم کنند.

از مزایای استفاده از پرسش‌نامه هیجان تحصیلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1.  ارزیابی دقیق‌تر هیجانات دانش‌آموزان در محیط تحصیلی.
  2.  تحلیل تأثیر هیجانات بر عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی.
  3.  شناسایی عواملی که ممکن است نقش مهمی در تنظیم هیجانات داشته باشند.
  4.  طراحی برنامه‌های آموزشی و روان‌درمانی مناسب برای بهبود هیجانات تحصیلی.

پرسش‌نامه هیجان تحصیلی حاوی 43 سوال تخصصی می‌باشد که مبنای پاسخگویی بر اساس طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌شود.

 

جهت دانلود و آشنایی با پرسش‌نامه هیجان تحصیلی روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: