پرسش‌نامه عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی

برای دانلود و مشاهده پرسش‌نامه عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی روی لینک مقاله زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی

پرسش‌نامه عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی

 

پرسش‌نامه عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی یک ابزار تحقیقی است که به منظور بررسی عواملی که بر توانمندسازی و ارتقاء منابع انسانی در یک سازمان تأثیر می‌گذارند، استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه معمولا توسط پژوهشگران یا مدیران سازمان‌ها به منظور بررسی و بررسی عملکرد منابع انسانی در دستیابی به اهداف سازمانی استفاده می‌شود.

پرسش‌نامه عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی معمولا شامل سوالاتی درباره عواملی مانند:

1. سیاست‌ها و رویه‌های منابع انسانی: سوالات مرتبط با سیاست‌ها و رویه‌هایی که سازمان در استخدام و نگهداری منابع انسانی خود اتخاذ می‌کند. مثلاً، چگونه منابع انسانی مورد نیاز تعیین می‌شوند یا چه روش‌هایی برای انتخاب و جذب نیروی کار استفاده می‌شود.

2. آموزش و توسعه: سوالات مرتبط با برنامه‌ها و فرآیندهای آموزشی که سازمان برای توسعه مهارت‌ها و شایستگی‌های منابع انسانی خود انجام می‌دهد. مثلاً، آیا دوره‌های آموزشی ارائه می‌شود و آیا سازمان تسهیل‌کننده روند یادگیری و توسعه است.

3. رهبری و مدیریت: سوالات مرتبط با نقش و عملکرد رهبران و مدیران در توانمندسازی منابع انسانی. مثلاً، آیا رهبران به منابع انسانی اعتماد دارند و یا آیا رهبری تجارب یادگیری و توسعه را تشویق می‌کند.

4. فرهنگ سازمانی: سوالات مرتبط با ارزش‌ها، باورها و رفتارهای سازمانی که توسط اعضای سازمان اتخاذ می‌شود و تأثیر آنها بر توانمندسازی منابع انسانی. مثلاً، آیا همکاری، اعتماد و انگیزه در سازمان تحت توجه قرار می‌گیرد.

پرسش‌نامه عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی می‌تواند به مدیران و پژوهشگران کمک کند تا علل و چالش‌های موجود در ارتقاء منابع انسانی سازمان را شناسایی کرده و بهبودهای لازم را در سیاست‌ها و فرآیندها انجام دهند.

پرسش‌نامه عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی شامل 31 پرسش می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 4 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: