پرسشنامه عوامل مؤثر بر جانشین‌پروری در سازمان

جهت دانلود پرسشنامه عوامل مؤثر بر جانشین‌پروری در سازمان روی لینک مقاله زیر کلیک کنید

پرسشنامه عوامل مؤثر بر جانشین‌پروری در سازمان

پرسش‌نامه عوامل موثر بر جانشین پروری در سازمان

 

پرسش‌نامه عوامل مؤثر بر جانشین‌پروری در سازمان، یک ابزار تحقیقاتی است که برای بررسی عواملی که می‌توانند تأثیرگذار بر فرایند جانشین‌پروری در سازمان باشند، استفاده می‌شود. در واقع، این پرسش‌نامه معیارهای مختلفی را شامل می‌شود که محققان و مدیران سازمان می‌توانند از آن‌ها برای اندازه‌گیری و بررسی جانشین‌پروری در سازمان خود استفاده کنند.

این پرسش‌نامه معمولا شامل موارد زیر است:

  1.  شیوه‌های جانشین‌پروری: این شامل معیارهایی است که نشان می‌دهند که سازمان در انجام فرایند جانشین‌پروری از چه روش‌ها و رویه‌هایی استفاده می‌کند؛ مانند استخدام افراد داخل سازمان در مقابل استخدام از خارج، یا ترغیب به رشد و پیشرفت درون سازمانی و غیره.
  2.  عوامل محیطی: این شامل معیارهایی است که نشان می‌دهند چگونه عوامل محیطی مانند رقابت با سایر سازمان‌ها، تغییرات فناوری، قوانین و مقررات و... می‌توانند تأثیرگذار بر فرایند جانشین‌پروری در سازمان شوند.
  3.  ویژگی‌های فردی: این شامل معیارهایی است که نشان می‌دهند چگونه خصوصیات و ویژگی‌های فردی از جمله سبک لیدری، توانایی‌ها و تخصص‌ها، نگرش و مهارت‌ها می‌توانند تأثیرگذار بر فرایند جانشین‌پروری در سازمان باشند.

با استفاده از این پرسش‌نامه، می‌توانید عوامل اصلی مؤثر بر جانشین‌پروری در سازمان خود را شناسایی کنید و بر اساس نتایج به دست آمده، تصمیمات مناسبی برای بهبود فرایند جانشین‌پروری در سازمان اتخاذ کنید.

 

پرسش‌نامه عوامل موثر بر جانشین پروری در سازمان حاوی 58 پرسش‌ می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه عوامل موثر بر جانشین پروری در سازمان روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: