پرسش‌نامه ارزیابی اثربخشی سازمان

پرسش‌نامه ارزیابی اثربخشی سازمان در مقاله زیر دانلود و مشاهده نمایید:

پرسش‌نامه ارزیابی اثربخشی سازمان

پرسش‌نامه ارزیابی اثربخشی سازمان

 

پرسش‌نامه ارزیابی اثربخشی سازمان به یک ابزار تحقیقاتی گفته می‌شود که برای اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد و عملکرد یک سازمان استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه عموما شامل سوالاتی است که برای بررسی عملکرد سازمان در بخش‌های مختلف از جمله عملکرد مدیریتی، عملکرد مالی، عملکرد عملیاتی و عملکرد استراتژیک طراحی شده است.

این پرسش‌نامه می‌تواند شامل سوالات چندگزینه‌ای، سوالات باز و مقیاس‌های رتبه‌بندی شده باشد که به افراد در سازمان کمک می‌کند تا به صورت سیستماتیک از میزان عملکرد و عملکرد سازمان آگاه شوند.

با استفاده از این پرسش‌نامه، سازمان می‌تواند نقاط قوت و ضعف خود را در قالب عملکرد مشخص کند و از طریق تحلیل نتایج حاصل اقدامات بهبودی را برای بهبود عملکرد سازمان به عمل آورد.

استفاده از این پرسش‌نامه به منظور ارزیابی اثربخشی سازمان می‌تواند به مدیریت و توسعه‌ی سازمان کمک کند تا راهبردها و سیاست‌های بهبود عملکرد را شناسایی و پیاده‌سازی کنند.

پرسش‌نامه ارزیابی اثربخشی سازمان حاوی 15 آیتم اثر بخشی می‌باشد که پاسخگویی به این آیتم‌ها بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود و آشنایی با پرسش‌نامه ارزیابی اثر بخشی سازمان روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: