پرسش‌نامه میزان بهره مندی از فناوری و آی تی

جهت دانلود پرسش‌نامه میزان بهره مندی از فناوری و آی تی روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه میزان بهره مندی از فناوری و آی تی

پرسش‌نامه میزان بهره مندی از فناوری و آی تی

 

پرسش‌نامه میزان بهره مندی از فناوری و آی تی یک ابزار است که به منظور اندازه‌گیری سطح استفاده و بهره‌برداری از فناوری و تکنولوژی در جامعه یا سازمان‌ها طراحی شده است. این پرسش‌نامه به منظور اندازه‌گیری دیدگاه و نگرش افراد نسبت به استفاده از فناوری و آی تی میزان تسهیلات موجود برای استفاده از آن‌ها، سطح آشنایی فرد با فناوری و تجربه استفاده و نیز نقاط قوت و ضعف فناوری در زندگی روزمره افراد را در نظر می‌گیرد.

این پرسش‌نامه می‌تواند شامل سوالاتی درباره ابعاد مختلف از جمله آگاهی، دسترسی، توانمندی فنی، تجربه و استفاده، نگرش و ارزش‌ها، تأثیر فناوری در زندگی روزمره و امکانات و محدودیت‌های موجود در استفاده از فناوری و آی تی باشد.

با استفاده از این پرسش‌نامه، می‌توان اطلاعات بیشتری درباره سطح بهره‌مندی افراد از فناوری و آی تی به دست آورد و این اطلاعات می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مربوط به استفاده و توسعه فناوری و تکنولوژی موثر باشد.

 

پرسش‌نامه میزان بهره مندی از فناوری و آی تی حاوی 24 پرسش‌ می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکیرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه میزان بهره مندی از فناوری و آی تی روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: