پرسش‌نامه ارزیابی فضیلت سازمانی

برای دانلود پرسش‌نامه ارزیابی فضیلت سازمانی روی لینک مقاله زیر کلیک کنید:

موسسه تدبیرساز

پرسش‌نامه  ارزیابی فضیلت سازمانی
ورود ثبت نام
تاریخ: مؤلف: ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 437

پرسشنامه ارزیابی فضیلت سازمانی

 

پرسش‌نامه ارزیابی فضیلت سازمانی یک ابزار است که برای اندازه‌گیری و ارزیابی سطح فضیلت یا اخلاقیت در سازمان‌ها استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه بر اساس مبانی اخلاقی و فلسفی سازمانی طراحی شده است و به منظور ایجاد درک و ارزیابی قوانین ، استانداردها ، ارزش‌ها و نظام‌های ارتقاء فضیلت در سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پرسش‌نامه معمولا شامل تعدادی سوال است که به مخاطبان مرتبط با سازمان پرسیده می‌شود. این سوالات می‌توانند درباره مسائل مانند رفتارهای اخلاقی در سازمان ، احترام به مشتریان یا همکاران ، صداقت و شفافیت در عملکرد سازمان و سایر مسائلی که با فضیلت سازمانی مرتبط هستند، باشند.

با استفاده از پاسخ‌های کارکنان و مخاطبان سازمان به این پرسش‌نامه، می‌توانند نقاط قوت و ضعف فضیلت سازمانی مشخص شوند و اقداماتی برای بهبود فضیلت و اخلاق در سازمان اتخاذ شود.

پرسش‌نامه  ارزیابی فضیلت سازمانی حاوی 15 پرسش‌نامه می‌باشد که پاسخگویی برمبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسشنامه  ارزیابی فضیلت سازمانی روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه