پرسش‌نامه هوش استراتژیک

جهت دانلود و مشاهده پرسش‌نامه هوش استراتژیک مقاله زیر را دانلود کنید:

پرسش‌نامه هوش استراتژیک

پرسش‌نامه هوش استراتژیک

 

پرسش‌نامه هوش استراتژیک یک ابزار ارزیابی است که به کمک آن می‌توانید سطح هوش استراتژیک سازمان خود را مورد بررسی قرار دهید. این پرسش‌نامه متشکل از سوالاتی است که به شما در ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت در بخش استراتژیک کمک می‌کند.

در این پرسش‌نامه، سوالاتی در مورد هشت عامل اصلی استراتژیک مطرح می‌شود که شامل موارد زیر می‌باشند:

 1.  تعریف استراتژی‌های سازمانی
 2.  تحلیل محیط و رقابت
 3.  تعیین اهداف و استراتژی‌های سازمانی
 4.  تخصیص منابع به استراتژی‌های سازمانی
 5.  برنامه‌ریزی عملیاتی و اجرای استراتژی‌ها
 6.  پیشبینی و مدیریت ریسک
 7.  اندازه‌گیری و پیگیری پیشرفت استراتژی‌ها
 8.  فرآيند بهبود مداوم استراتژی‌ها

با پاسخ گویی به این سوالات، می‌توانید نقاط قوت و ضعف در استراتژی‌های سازمان خود را شناسایی کرده و اقدامات مناسبی برای بهبود و تقویت هوش استراتژیک سازمان خود اتخاذ نمایید.

پرسش‌نامه هوش استراتژیک حاوی گویه‌های زیر می‌باشد:

 • آینده نگری
 • بینش اجتماعی
 • نگرش فلسفی
 • هم افزایی
 • ایده سازی
 • کل گرایی
 • قدرت تشخیص
 • سازگاری
 • تحلیل ذهنی
 • قدرت پیش بینی
 • یک پارچه گی
 • کارآفرینی
 • استنباط بهام

 این گویه‌ها مجموعاً حاوی 52سوال می‌باشند که پاسخگویی به سوالات بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود این پرسش‌نامه هوش استراتژیک روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: