پرسش‌نامه هوش استراتژیک

جهت دانلود و مشاهده پرسش‌نامه هوش استراتژیک مقاله زیر را دانلود کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه هوش استراتژیک حاوی گویه‌های زیر می‌باشد:

 • آینده نگری
 • بینش اجتماعی
 • نگرش فلسفی
 • هم افزایی
 • ایده سازی
 • کل گرایی
 • قدرت تشخیص
 • سازگاری
 • تحلیل ذهنی
 • قدرت پیش بینی
 • یک پارچه گی
 • کارآفرینی
 • استنباط بهام

 

 این گویه‌ها مجموعاً حاوی 52سوال می‌باشند که پاسخگویی به سوالات بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود این پرسش‌نامه هوش استراتژیک روی لینک زیر کلیک کنید:

 

پرسش‌نامه هوش استراتژیک

 

پرسش‌نامه هوش استراتژیک
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 439 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×