در طی مدت زمان پنج سال، حداقل به مدت دو سال در کشور استرالیا اقامت داشته باشند.


بورسیه دانشگاه‌های استرالیا


. ویزای کاری استرالیا در سه ساب کلاس 190، 189 و 491 برای افراد صادر می‌شود؛


جهت دریافت ویزای کار مهاجرت کاری به استرالیا، کارجو بایستی در سیستم امتیازبندی کشور استرالیا شرکت کرده و حداقل 65 امتیاز کسب نماید


استرالیا به بهترین گزینه برای مهاجرت متخصصان و نیروی کار ماهر و حرفه ای تبدیل شود.


درآمد سالیانه‌ی آشپزها در کشور استرالیا نیز، بین 33 هزار تا 42 هزار دلار بدون در نظر گرفتن مالیات می‌باشد.


ویزا 100 برای افرادی که با شخص دارند امتیاز اقامت دائم یا شهروندی استرالیا ازدواج می‌کنند طراحی شده و این شرط اصلی ورود به پروسه آن است.


ویزای 101 که یکی از همین نوع ویزاها است، به کودک امکان اقامت دائم در استرالیا را خواهد داد.


به همان میزان که فرزندان خونی و دارای رابطه بیولوژیک حق استفاده از ویزای استرالیا را دارند، فرزخوانده‌ها نیز حق بهره‌مندی از تسهیلاتی برای مهاجرت به استرالیا دارند.این ویزا مخصوص خویشاوندان سالخورده‌ای است که در گذران زندگی خود وابسته به افرادی هستند که در استرالیا زندگی می‌کنند.


به افراد ساکن در استرالیا اجازه می‌دهد تا به نوعی از اعضای یتیم خانواده خود برای مهاجرت به استرالیا و زندگی با آن‌ها حمایت کنند.


در ویزای 124محوریت ویزا با اشتغال، سرمایه‌گذاری یا تحصیل نبوده و این استعداد متقاضی است که او را مجاز به داشتن اقامت در این کشور می‌کند.


البته پروسه اخذ ویزای 132به علت گوناگونی و تعدد روش‌های موجود، قدری پیچیده بوده و موفقیت در آن تا حد زیادی وابسته به انتخاب مسیر صحیح است.


امتیازات این نوع از ویزای والدین استرالیا