مقاله گزارش کوتاه

چاپ مقاله علمی از نوع گزارش کوتاه، خدمت دیگری از تدبیرساز

مقاله گزارش کوتاه

مقاله گزارش کوتاه (Short Report) یک نوع مقاله علمی است که به ارائه گزارش مختصری از یک تحقیق یا مطالعه کم‌حجم می‌پردازد. این نوع مقاله معمولاً برای ارائه نتایج تحقیقات کوتاه‌مدت و یا مطالعات پیشرفته‌ای که نیاز به توضیح مختصر دارند، استفاده می‌شود.

ویژگی‌های مهم مقالات گزارش کوتاه عبارت‌اند از:

مختصر و مفید

این مقالات بسیار کوتاه هستند و به‌صورت مختصر و مفید نتایج تحقیقات را ارائه می‌دهند. طرح و ارائه اطلاعات در آنها بسیار ساده و مختصر است.

تمرکز بر نتایج

مهم‌ترین تمرکز مقالات گزارش کوتاه بر روی نتایج حاصل از تحقیق است. این مقالات به توضیح نتایج تجربی، تحلیل داده‌ها، و استنتاجات اصلی می‌پردازند.

ساختار مختصر

ساختار مقالات گزارش کوتاه معمولاً شامل بخش‌های کوتاهی مانند مقدمه، روش‌ها و مواد، نتایج، و بحث مختصری است. این ساختار ساده‌تر و کم‌حجم‌تر از مقالات اصلی است.

ارجاعات کم

تعداد ارجاعات و منابع مورداستفاده در مقالات گزارش کوتاه معمولاً کمتر از مقالات اصلی است، زیرا این مقالات بیشتر به ارائه نتایج مستقیم تحقیق تمرکز دارند.

مقالات گزارش کوتاه برای انتشار نتایج سریع تحقیقات یا به‌عنوان مقدمه‌ای برای تحقیقات بزرگ‌تر و گسترده‌تر مفیدند. این نوع مقاله به تحلیل دقیق و جزئی نیازی ندارد و به‌صورت سریع اطلاعات را منتشر می‌کند.

در مورد امتیاز چاپ انواع مختلف مقاله، آنچه که مهم است نوع و گرید و رتبه مجله‌ای است که مقالات را چاپ می‌کنند و نوع مقاله در امتیاز آنها تأثیری ندارد. به‌عنوان‌مثال در یک مجله علمی‌پژوهشی وزارتین که اقسام مختلف مقاله علمی پذیرش و چاپ می‌شود، چاپ مقاله گزارش کوتاه با یک مقاله پژوهشی امتیاز یکسانی را به مؤلفان می‌دهد.

در دپارتمان پژوهشی ایران تز تدبیرساز، خدمات و مشاوره نگارش، ویرایش، پذیرش و چاپ برای انواع مقالات علمی و از جمله مقالات گزارش کوتاه به محققین و متقاضیان گرامی ارائه می‌شود.

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: