سایر انواع مقاله

سایر انواع مقالات علمی که توسط مؤسسه تدبیرساز قابل پذیرش و چاپ هستند

سایر انواع مقاله

در بخش معرفی انواع مقالات علمی، به‌تفصیل به معرفی انواع مقالات : پژوهشی، مقاله مروری، مقاله  نظری، مقاله اورجینال یا اصلی، گزارش کوتاه، موردی و نقد کتاب؛ پرداخته شد. مقالات علمی انواع دیگری هم دارند که در زیر به طور خلاصه به معرفی دیگر انواع مقالات علمی پرداخته شده است:


مقالات تحلیلی (Analytical Papers): در این نوع مقاله، نویسنده تحلیلی عمیق از یک موضوع یا مسئله را ارائه می‌دهد. این تحلیل ممکن است به ارائه دیدگاه‌ها، مدل‌ها، تجزیه و تحلیل‌ها، و یا ارتباط بین عوامل مختلف مرتبط با موضوع بپردازد. مقالات تحلیلی در موضوعات مختلفی قابل نگارش هستند و معمولاً به تحلیل و بررسی عمیق موضوع موردنظر می‌پردازند. در زیر، چند نمونه از موضوعات مقالات تحلیلی را می‌یابید:

 • تحلیل سیاست‌های اقتصادی در کشور
 • تحلیل تأثیر تغییرات آب‌وهوا بر محصولات کشاورزی
 • تحلیل تأثیر فناوری در زندگی روزمره
 • تحلیل تغییرات اجتماعی در جوامع مدرن
 • تحلیل تأثیرات سیاست‌های عمومی بر توسعه شهری
 • تحلیل تأثیرات تغییرات اقلیمی بر محیط‌زیست.
 • تحلیل تأثیر سیاست‌های آموزشی بر کیفیت آموزش
 • تحلیل تأثیر رویدادهای تاریخی بر جامعه و فرهنگ
 • تحلیل تغییرات در بازارهای مالی
 • تحلیل تأثیر تغییرات سیاسی در مناطق مختلف

 

مقالات تجربی (Experimental Papers): در این نوع مقاله، نویسنده نتایج تجربی و آزمایش‌هایی را ارائه می‌دهد که انجام داده است. این نوع مقاله به تفسیر و تحلیل نتایج تجربی می‌پردازد. مقالات تجربی معمولاً به تست یک فرضیه یا تحقیق در یک محیط کنترل‌شده و با استفاده از داده‌های تجربی می‌پردازند. در زیر، چند نمونه از موضوعات مقالات تجربی را مشاهده می‌کنید:

 • اثرات دارویی درمانی در بیماران
 • عوامل محیطی و تأثیر آنها بر سلامت

موضوعات مقالات تجربی بسیار گسترده و متنوع هستند و بستگی به حوزه تخصصی و علاقه شما می‌توانید یک موضوع مشخص را برای تحقیق خود انتخاب کنید. انتخاب یک موضوع جذاب و معنی‌دار برای تحقیق تجربی اهمیت دارد تا بتوانید بهترین نتایج را به دست آورید.

مقالات تحقیقات کاربردی (Applied Research Papers): این نوع مقاله علمی به بررسی کاربردهای علمی و تحقیقات در زمینه‌های عملی می‌پردازد. معمولاً این مقالات به حل مشکلات و چالش‌های عملی می‌پردازند. مقالات تحقیقات کاربردی به تحقیقاتی اشاره دارند که به حل یک مسئله عملی یا ارتقای یک فرایند یا سیستم موجود کمک می‌کنند. این نوع مقالات عمدتاً در حوزه‌های مختلف علمی و صنعتی ایجاد می‌شوند. در زیر، چند نمونه از موضوعات مقالات تحقیقات کاربردی را می‌یابید:

 • بهبود روش‌های تشخیص و درمان بیماری‌ها
 • بهبود کارایی سیستم‌ها و فرایندها در صنعت
 • بهبود کیفیت و ایمنی غذا
 • بهبود مدیریت منابع طبیعی
 • مدیریت ریسک و امنیت
 • تحقیقات در زمینه طراحی محصولات بهینه
 • تحقیقات در زمینه آموزش و ارتقای مهارت‌ها

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، موضوعات مقالات تحقیقات کاربردی در حوزه‌های گسترده‌ای از علوم و صنایع قرار دارند و به تحلیل و بهبود جوانب مختلف زندگی و فعالیت‌های انسانی می‌پردازند. انتخاب موضوعی که با تخصص و علاقه شما سازگار باشد، می‌تواند در ایجاد تحقیقات کاربردی مؤثر کمک کند.

مقالات کمی (Quantitative Papers):  مقالات کمی بر اساس داده‌های عددی و آماری تحلیلی ایجاد می‌شوند و از نرم‌افزارهای آماری برای تحلیل اطلاعات در آنها استفاده می‌شود. استفاده از ابزار پرسش‌نامه استاندارد یا محقق ساخته در مقالات کمی رایج است.  مقالات کمی بر مبنای تجزیه‌وتحلیل داده‌های عددی و اعداد آماری تهیه می‌شوند و به بررسی روابط میان متغیرها و تفسیر علل و اثرات مختلف می‌پردازند. در زیر، چند نمونه از موضوعات مقالات کمی را مشاهده می‌کنید:

 • تحلیل روابط اقتصادی: بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی، و بیکاری بر یکدیگر.
 • مدل‌سازی رفتار مصرف‌کنندگان
 • مطالعات اجتماعی با استفاده از داده‌های نظرسنجی
 • تحلیل داده‌های مالی: مطالعه روندها و عوامل مؤثر در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری‌ها.
 • مدل‌سازی سیستم‌های فیزیکی: استفاده از مدل‌سازی ریاضی و تحلیل داده‌ها برای درک و بهبود عملکرد سیستم‌های فیزیکی مانند مهندسی مکانیک و الکترونیک.
 • تحلیل داده‌های علوم زیستی: تجزیه‌وتحلیل داده‌های مربوط به آزمایش‌های بیولوژیکی و پزشکی برای بهبود تشخیص و درمان بیماری‌ها.
 • مدل‌سازی ترافیک و حمل‌ونقل: تحلیل داده‌های ترافیک شهری و توسعه مدل‌های بهبود ترافیک و حمل‌ونقل عمومی.
 • تحلیل داده‌های علوم کامپیوتر: مطالعه عملکرد الگوریتم‌ها، برنامه‌نویسی کامپیوتری، و تجزیه‌وتحلیل داده‌های بزرگ.
 • مدل‌سازی اقلیم و هواشناسی: تحلیل داده‌های هواشناسی و اقلیمی برای پیش‌بینی و تفسیر تغییرات اقلیمی.
 • مدل‌سازی رفتار مهندسی‌ای مواد: تحلیل داده‌های مرتبط با رفتار مواد مهندسی‌ای مانند تنش‌ها و تغییرات دما.
 • تحلیل داده‌های مهندسی نرم‌افزار: مطالعه عملکرد نرم‌افزارها و بهبود فرایند توسعه نرم‌افزار.
 • تحلیل داده‌های آزمایشگاهی: تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از آزمایش‌های علمی و تحقیقاتی.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، مقالات کمی در حوزه‌های متنوعی از علوم و صنایع تهیه می‌شوند و به تحلیل و ارزیابی دقیق داده‌های عددی و آماری می‌پردازند. انتخاب موضوعی که با تخصص و علاقه شما همخوانی دارد، می‌تواند در ایجاد تحقیقات کمی موفق کمک کند.

مقالات کیفی (Qualitative Papers): مقالات کیفی بر اساس مصاحبه‌ها، مشاهدات، و تحلیل‌های کیفی انجام می‌شوند. غالباً برای مدل‌سازی از روش‌های کیفی استفاده می‌شود. جدیداً نرم‌افزارهای کاربردی مانند مکس کیودا (MAXQDA) و اطلسی (Atlas) و (NVivo) برای تحلیل دقیق‌تر در مطالعات کیفی طراحی شده‌اند. استفاده از مصاحبه در مقالات کیفی رایج است. مقالات کیفی به تحقیقاتی اشاره دارند که بر مبنای تجربیات، مصاحبه‌ها، مشاهدات، و تحلیل محتوا انجام می‌شوند و به تفسیر و تبیین مفاهیم، الگوها، و الگوی رفتاری می‌پردازند. در زیر، چند نمونه از موضوعات مقالات کیفی را می‌یابید:

 • مطالعات اجتماعی و فرهنگی: تحقیقات در زمینه اعتقادات، ارزش‌ها، و رفتارهای اجتماعی در جوامع مختلف.
 • مطالعات رفتار انسانی: بررسی الگوهای رفتاری و تجربیات انسانی در مواقع مختلف.
 • مطالعات جامعه‌شناختی: تحقیق در موضوعاتی مانند انتقال نیروهای اجتماعی و جوامع مذهبی.
 • مطالعات آموزش و یادگیری: تحقیقات در زمینه روش‌های آموزشی، تأثیرات آموزش و یادگیری بر رفتار و توسعه فردی.
 • مطالعات بهداشت و پزشکی: تحقیق در موضوعات مانند تجربیات بیماران، نگرش به‌سلامت، و ارتباطات پزشک - بیمار.
 • مطالعات مدیریت و سازمانی: تحلیل فرهنگ‌سازمانی، تأثیرات رهبری، و ارتباطات داخلی در سازمان‌ها.
 • مطالعات ادبی و فرهنگی: تحقیق در زمینه تحلیل ادبیات، نقد هنری، و تأثیرات فرهنگی در ادب و هنر.
 • مطالعات رسانه و ارتباطات: تحقیق در موضوعاتی مانند تأثیر رسانه‌ها بر نگرش‌ها و رفتارها، و تحلیل محتوای رسانه‌ها.
 • مطالعات محیط‌زیست و پایداری: تحلیل نگرش و رفتار انسانی نسبت به مسائل محیط زیستی و تدابیر پایداری.
 • مطالعات مذهبی: تحقیق در زمینه اعتقادات دینی، تجربیات مذهبی، و رفتار مذهبی.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، مقالات کیفی می‌توانند در حوزه‌های مختلف انسانی و اجتماعی ایجاد شوند و به تحلیل و تفسیر مسائل متنوع می‌پردازند. انتخاب موضوعی که با علاقه شما و هدف تحقیقتان سازگار باشد، می‌تواند به کیفیت تحقیق کمک کند.

مقالات آمیخته یا ترکیبی  (Mixed-Methods Research Article): مقاله مختلط یا کمی و کیفی نوعی از تحقیقات پژوهشی است که در آن از روش‌های کمی و کیفی به‌صورت ترکیبی استفاده می‌شود تا سؤالات تحقیقی را بررسی کند و داده‌های متنوعی را جمع‌آوری و تحلیل کند. در این نوع تحقیق، پژوهشگران سعی می‌کنند تا مزایای هر دو روش کمی و کیفی را در یک تحقیق تلفیق کنند تا به توصیف دقیق‌تری از موضوع و پاسخ به سؤالات پژوهشی برسند.  در زیر، چند نمونه از موضوعات مقالات آمیخته را می‌یابید:

بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت اجتماعی: این نوع تحقیقات می‌تواند از داده‌های آماری برای تجزیه‌وتحلیل مشارکت اجتماعی استفاده کند و همچنین از مصاحبه‌ها و تحلیل محتوا برای درک عوامل کیفی تأثیرگذار بر مشارکت اجتماعی استفاده کند.

تأثیر برنامه‌های آموزشی بر عملکرد دانش‌آموزان: تحقیقات می‌توانند از اطلاعات آماری مربوط به نمرات دانش‌آموزان استفاده کرده و هم‌زمان از مصاحبه‌ها با دانش‌آموزان و معلمان برای درک عوامل کیفی تأثیرگذار بر عملکرد آنها بهره ببرند.

مطالعه رفتار مصرف‌کنندگان در بازار: تحلیل داده‌های آماری می‌تواند الگوهای خرید و مصرف مصرف‌کنندگان را نشان دهد و هم‌زمان مصاحبه‌ها با مصرف‌کنندگان برای درک انگیزه‌ها و ترجیحاتشان مورداستفاده قرار گیرد.

بررسی تأثیر سیاست‌های دولتی بر اشتغال و کیفیت کار: تحلیل داده‌های اقتصادی می‌تواند تأثیر سیاست‌های دولتی را بر اشتغال نشان دهد و همچنین مصاحبه‌ها با افراد برای درک تأثیرات کیفی سیاست‌ها استفاده شود.

مطالعه رفتار مشتریان در صنعت خدمات: این نوع تحقیقات می‌تواند از داده‌های آماری مرتبط با رفتار مشتریان استفاده کند و همچنین از مصاحبه‌ها و تحلیل محتوا برای درک تجربیات و نیازهای مشتریان بهره ببرد.

بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی: تحقیقات می‌توانند از داده‌های آماری مرتبط با تغییرات اقلیمی و تأثیر آنها بر مواد غذایی استفاده کنند و هم‌زمان از مصاحبه‌ها با کشاورزان و متخصصان محیط‌زیست برای درک تأثیرات کیفی این تغییرات استفاده کنند.

مقالات مقایسه‌ای (Comparative Papers): این نوع مقاله علمی به مقایسه دو یا چند مورد یا مفهوم مختلف در زمینه‌ای خاص می‌پردازد. می‌تواند مقایسه بین دو تئوری، دو روش، یا دو مطالعه پیشین باشد. مقالات مقایسه‌ای به تحقیقاتی اشاره دارند که اختلافات و تشابه‌های میان دو یا چند موضوع، پدیده، یا متغیر را برای تحلیل و تبیین موردمطالعه قرار می‌دهند. در زیر، چند نمونه از موضوعات مقالات مقایسه‌ای را می‌یابید:

 • مقایسه سیستم‌های آموزشی در کشورها: بررسی تفاوت‌ها و تشابه‌های سیستم‌های آموزشی مختلف در کشورها در زمینه‌هایی مانند منابع مالی، مناطق جغرافیایی، و کیفیت تعلیم‌وتربیت.
 • مقایسه فرهنگ‌ها و ارزش‌های فرهنگی: تحلیل تفاوت‌ها و تشابه‌های بین فرهنگ‌ها و ارزش‌های فرهنگی در جوامع مختلف.
 • مقایسه تأثیرات سیاست‌ها و قوانین: بررسی تأثیر سیاست‌ها و قوانین مختلف در زمینه‌هایی مانند حقوق بشر، محیط‌زیست، و اقتصاد.
 • مقایسه عملکرد شرکت‌ها و سازمان‌ها: تحلیل تفاوت‌ها و تشابه‌های عملکرد شرکت‌ها و سازمان‌ها در صنایع و بازارهای مختلف.
 • مقایسه اثرات درمان‌ها و داروها: بررسی تأثیر درمان‌ها و داروها در درمان بیماری‌ها و بهبود وضعیت بیماران.
 • مقایسه روش‌های تحقیق علمی: تحلیل تفاوت‌ها و تشابه‌های میان روش‌های تحقیق علمی مانند روش‌های کمی و کیفی.
 • مقایسه اثرات تغییرات اقلیمی بر مناطق مختلف: بررسی تأثیرات تغییرات اقلیمی بر مناطق مختلف جغرافیایی، اقلیمی.
 • مقایسه نظام‌های سلامت ملی: تحلیل نظام‌های سلامت ملی در کشورها و ارزیابی کیفیت و انتظارات خدمات بهداشتی.
 • مقایسه تأثیرات تکنولوژی‌های مختلف: بررسی تأثیرات تکنولوژی‌های مختلف بر صنایع و جوامع.
 • مقایسه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی: تحلیل تفاوت‌ها و تشابه‌های ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در کشورها و جوامع.
 • مقایسه نقش جنسیت در جوامع: بررسی نقش و تأثیر جنسیت در جوامع مختلف و تفاوت‌ها در تجربیات مردان و زنان.
 • مقایسه نقش دین و مذهب در زندگی انسانی: تحلیل نقش دین و مذهب در جوامع و فرهنگ‌های مختلف.

 

مقالات تطبیقی (Comparative Papers): در این نوع مقاله، نویسنده به تطبیق و مقایسه ویژگی‌ها، الگوها یا مسائل مشابه در دو یا چند محیط مختلف می‌پردازد.  مقالات تطبیقی به تحقیقاتی اشاره دارند که موضوعات مختلف را با یکدیگر تطبیق می‌دهند تا تفاوت‌ها و تشابه‌های میان آنها را برای تحلیل و تبیین موردمطالعه قرار دهند. در زیر، چند نمونه از موضوعات مقالات تطبیقی را می‌یابید:

 • تطبیق نظام‌های حقوقی: مقایسه نظام‌های حقوقی مختلف در کشورها و تحلیل تأثیرات آنها بر قضاوت‌ها و تصمیمات حقوقی.
 • تطبیق سیاست‌های اقتصادی: بررسی سیاست‌های اقتصادی در کشورها و اثرات آنها بر رشد اقتصادی و توسعه.
 • تطبیق فرهنگ‌ها و ارزش‌های اجتماعی: مقایسه فرهنگ‌ها و ارزش‌های اجتماعی در جوامع مختلف و تحلیل تأثیرات آنها بر رفتار و تصمیمات افراد.
 • تطبیق نظام‌های آموزشی: بررسی تفاوت‌ها و تشابه‌های نظام‌های آموزشی در کشورها و تأثیرات آنها بر عملکرد دانش‌آموزان و مربیان.
 • تطبیق مدل‌های مدیریت و سازمانی: مقایسه مدل‌های مختلف مدیریت و سازمان‌دهی در شرکت‌ها و سازمان‌ها.
 • تطبیق سیاست‌ها و قوانین محیط زیستی: بررسی سیاست‌ها و قوانین محیط زیستی در کشورها و تأثیرات آنها بر حفاظت از محیط‌زیست.
 • تطبیق تأثیرات تغییرات اقلیمی: بررسی تأثیرات تغییرات اقلیمی در مناطق مختلف جغرافیایی و تدابیر اقلیمی.
 • تطبیق تأثیرات اقتصاد دیجیتال: بررسی تأثیرات اقتصاد دیجیتال و تکنولوژی در کشورها و صنایع مختلف.
 • تطبیق سیاست‌های بهداشتی و درمانی: مقایسه سیاست‌ها و سیستم‌های بهداشتی و درمانی در کشورها و ارزیابی کیفیت مراقبت‌های بهداشتی.
 • تطبیق اثرات تجربیات مهاجرتی: بررسی تجربیات مهاجران در کشورها و تأثیرات مهاجرت بر جوامع میزبان.
 • تطبیق رویکردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT): مقایسه رویکردهای ICT در کشورها و تأثیرات آنها بر توسعه فناوری و ارتباطات.
 • تطبیق نظام‌های مالی و بانکی: بررسی نظام‌های مالی و بانکی در کشورها و تأثیرات آنها بر اقتصاد جهانی.

 

مقالات انتقادی (Critical Papers): این نوع مقاله علمی به بررسی کامل و انتقادی یک موضوع یا آثار دیگران می‌پردازد. نویسنده نقدهای خود را در مورد موضوع موردنظر ارائه می‌دهد و دیدگاه‌های منفی و مثبت را بررسی می‌کند. مقالات انتقادی به تحقیقاتی اشاره دارند که به انتقاد و بررسی نقدهایی نسبت به یک موضوع، ایده، یا نظریه معین می‌پردازند. در زیر، چند نمونه از موضوعات مقالات انتقادی را می‌یابید:

 • انتقاد از رویکردهای نظری در علوم اجتماعی: بررسی نقدها و انتقادات به رویکردهای نظری معروف در جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، و علوم اجتماعی دیگر.
 • انتقاد از سیاست‌ها و قوانین حکومتی: بررسی نقدها و انتقادات نسبت به سیاست‌ها، قوانین، و تصمیمات حکومتی در زمینه‌های مختلف.
 • انتقاد از رسانه‌ها و رسانه‌های اجتماعی: بررسی نقدها و انتقادات به نحوه تأثیرگذاری رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بر نگرش‌ها و رفتار انسانی.
 • انتقاد از فرهنگ معاصر: تحلیل نقدها به فرهنگ‌ها و ارزش‌های معاصر و تأثیر آنها بر جامعه.
 • انتقاد از اقتصاد و نظام مالی: بررسی نقدها به نظام‌های اقتصادی و مالی جهانی و انتقاد از تأثیرات منفی آنها.
 • انتقاد از تجارت جهانی و سیاست‌های تجاری: بررسی نقدها و انتقادات به سیاست‌های تجارت جهانی و تأثیرات آنها بر اقتصاد کشورها.
 • انتقاد از تغییرات اقلیمی و محیط‌زیست: بررسی نقدها به نقش دولت‌ها و صنایع در تغییرات اقلیمی و تخریب محیط‌زیست.
 • انتقاد از نظریه‌ها و مدل‌های علمی: بررسی نقدها و انتقادات به نظریه‌ها و مدل‌های علمی در زمینه‌های مختلف از جمله فیزیک، زیست‌شناسی، و اقتصاد.
 • انتقاد از سیاست‌های امنیتی و نظامی: بررسی نقدها و انتقادات به سیاست‌های امنیتی و نظامی دولت‌ها و تأثیرات آنها بر منطقه‌ها و جهان.
 • انتقاد از مواد مصرفی و تجارت شرکت‌های بزرگ: بررسی نقدها و انتقادات به تأثیرات منفی مواد مصرفی و تجارت بزرگ‌ترین شرکت‌های جهانی.
 • انتقاد از تکنولوژی و اتوماسیون: تحلیل نقدها به تأثیرات تکنولوژی و اتوماسیون بر اشتغال و اجتماع.
 • انتقاد از تمیزی اجتماعی و عدالت اجتماعی: بررسی نقدها و انتقادات به تمیزی اجتماعی، نابرابری و عدالت اجتماعی در جامعه.

مقالات تاریخی (Historical Papers): این نوع مقاله به بررسی و تحلیل رویدادها، اشخاص، یا مسائل تاریخی می‌پردازد. پژوهشگران معمولاً از منابع تاریخی استفاده می‌کنند تا تاریخچه یا توسعه یک موضوع را بررسی کنند. مقالات تاریخی به تحقیقاتی اشاره دارند که به مطالعه و تحلیل رویدادها، اشخاص، و دوره‌های گذشته می‌پردازند. در زیر، چند نمونه از موضوعات مقالات تاریخی را می‌یابید:

 • تاریخ سیاسی و رویدادهای تاریخی: بررسی رویدادهای سیاسی مختلف در تاریخ مانند انقلاب‌ها، جنگ‌ها، و سقوط امپراتوری‌ها.
 • زندگی و تاریخ بزرگان: تحلیل زندگی و کارهای شخصیت‌های تاریخی معروف مانند رهبران سیاسی، علما، و هنرمندان.
 • تاریخ اقتصادی و تجارت: بررسی تاریخ اقتصادی و تجارت جهانی از زمان‌های باستانی تا به امروز.
 • تاریخ فرهنگی و هنری: مطالعه تاریخ هنر، معماری، موسیقی، و ادبیات در دوره‌ها و مناطق مختلف.
 • تاریخ جامعه‌شناسی و آداب‌ورسوم: بررسی تغییرات جامعه‌شناختی و فرهنگی در جوامع مختلف به‌مرورزمان.
 • تاریخ علوم و فناوری: تحلیل تاریخ تکامل علوم و فناوری از عصرهای مختلف.
 • تاریخ مناطق و قومیت‌ها: بررسی تاریخ مناطق جغرافیایی خاص و تأثیر قومیت‌ها بر جهانی‌شدن.
 • تاریخ دینی و مذهبی: مطالعه تاریخ ادیان و مذاهب جهانی و تأثیر آنها بر جوامع و تمدن‌ها.
 • تاریخ انقلابات و تغییرات اجتماعی: بررسی انقلاب‌های اجتماعی و تغییرات در ساختارهای اجتماعی.
 • تاریخ محیط‌زیست و تأثیرات بر طبیعت: تحلیل تأثیرات فعالیت‌های انسانی بر محیط‌زیست و تغییرات آن.
 • تاریخ نظام‌های حکومتی و حقوقی: بررسی تاریخ نظام‌های حکومتی و حقوقی در جوامع مختلف.
 • تاریخ تکنولوژی و ابتکارات فنی: مطالعه تاریخ توسعه تکنولوژی و اختراعات فنی.

هر نوع مقاله علمی دارای ساختار و قواعد نگارش خاص خود است و نیاز به رعایت استانداردهای علمی دارد. همچنین یک مقاله می‌تواند هم‌زمان در انواع متفاوتی قرار گیرد؛ مثلاً یک مقاله هم‌زمان می‌تواند پژوهشی و اورجینال و کمی باشد.

در مورد امتیاز چاپ انواع مختلف مقاله، آنچه که مهم است نوع و گرید و رتبه مجله‌ای است که مقالات را چاپ می‌کنند و نوع مقاله در امتیاز آنها تأثیری ندارد. به‌عنوان‌مثال در یک مجله علمی‌پژوهشی وزارتین که اقسام مختلف مقاله علمی پذیرش و چاپ می‌شود، چاپ مقاله نقد کتاب با یک مقاله پژوهشی امتیاز یکسانی را به مؤلفان می‌دهد.

در دپارتمان پژوهشی ایران تز تدبیرساز، خدمات و مشاوره نگارش، ویرایش، پذیرش و چاپ برای انواع مقالات علمی به محققین و متقاضیان گرامی ارائه می‌شود.

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: