خانه علمی‌پژوهشی آی‌اس‌آی اسکوپوس نمایه‌سازی درباره ما تماس با ما ورود

سایر انواع مقاله

سایر انواع مقالات علمی که توسط مؤسسه تدبیرساز قابل پذیرش و چاپ هستند سایر انواع مقاله

در بخش معرفی انواع مقالات علمی، به‌تفصیل به معرفی انواع مقالات : پژوهشی، مقاله مروری، مقاله  نظری، مقاله اورجینال یا اصلی، گزارش کوتاه، موردی و نقد کتاب؛ پرداخته شد. مقالات علمی انواع دیگری هم دارند که در زیر به طور خلاصه به معرفی دیگر انواع مقالات علمی پرداخته شده است:


مقالات تحلیلی (Analytical Papers): در این نوع مقاله، نویسنده تحلیلی عمیق از یک موضوع یا مسئله را ارائه می‌دهد. این تحلیل ممکن است به ارائه دیدگاه‌ها، مدل‌ها، تجزیه و تحلیل‌ها، و یا ارتباط بین عوامل مختلف مرتبط با موضوع بپردازد. مقالات تحلیلی در موضوعات مختلفی قابل نگارش هستند و معمولاً به تحلیل و بررسی عمیق موضوع موردنظر می‌پردازند. در زیر، چند نمونه از موضوعات مقالات تحلیلی را می‌یابید:

 

مقالات تجربی (Experimental Papers): در این نوع مقاله، نویسنده نتایج تجربی و آزمایش‌هایی را ارائه می‌دهد که انجام داده است. این نوع مقاله به تفسیر و تحلیل نتایج تجربی می‌پردازد. مقالات تجربی معمولاً به تست یک فرضیه یا تحقیق در یک محیط کنترل‌شده و با استفاده از داده‌های تجربی می‌پردازند. در زیر، چند نمونه از موضوعات مقالات تجربی را مشاهده می‌کنید:

موضوعات مقالات تجربی بسیار گسترده و متنوع هستند و بستگی به حوزه تخصصی و علاقه شما می‌توانید یک موضوع مشخص را برای تحقیق خود انتخاب کنید. انتخاب یک موضوع جذاب و معنی‌دار برای تحقیق تجربی اهمیت دارد تا بتوانید بهترین نتایج را به دست آورید.

مقالات تحقیقات کاربردی (Applied Research Papers): این نوع مقاله علمی به بررسی کاربردهای علمی و تحقیقات در زمینه‌های عملی می‌پردازد. معمولاً این مقالات به حل مشکلات و چالش‌های عملی می‌پردازند. مقالات تحقیقات کاربردی به تحقیقاتی اشاره دارند که به حل یک مسئله عملی یا ارتقای یک فرایند یا سیستم موجود کمک می‌کنند. این نوع مقالات عمدتاً در حوزه‌های مختلف علمی و صنعتی ایجاد می‌شوند. در زیر، چند نمونه از موضوعات مقالات تحقیقات کاربردی را می‌یابید:

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، موضوعات مقالات تحقیقات کاربردی در حوزه‌های گسترده‌ای از علوم و صنایع قرار دارند و به تحلیل و بهبود جوانب مختلف زندگی و فعالیت‌های انسانی می‌پردازند. انتخاب موضوعی که با تخصص و علاقه شما سازگار باشد، می‌تواند در ایجاد تحقیقات کاربردی مؤثر کمک کند.

مقالات کمی (Quantitative Papers):  مقالات کمی بر اساس داده‌های عددی و آماری تحلیلی ایجاد می‌شوند و از نرم‌افزارهای آماری برای تحلیل اطلاعات در آنها استفاده می‌شود. استفاده از ابزار پرسش‌نامه استاندارد یا محقق ساخته در مقالات کمی رایج است.  مقالات کمی بر مبنای تجزیه‌وتحلیل داده‌های عددی و اعداد آماری تهیه می‌شوند و به بررسی روابط میان متغیرها و تفسیر علل و اثرات مختلف می‌پردازند. در زیر، چند نمونه از موضوعات مقالات کمی را مشاهده می‌کنید:

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، مقالات کمی در حوزه‌های متنوعی از علوم و صنایع تهیه می‌شوند و به تحلیل و ارزیابی دقیق داده‌های عددی و آماری می‌پردازند. انتخاب موضوعی که با تخصص و علاقه شما همخوانی دارد، می‌تواند در ایجاد تحقیقات کمی موفق کمک کند.

مقالات کیفی (Qualitative Papers): مقالات کیفی بر اساس مصاحبه‌ها، مشاهدات، و تحلیل‌های کیفی انجام می‌شوند. غالباً برای مدل‌سازی از روش‌های کیفی استفاده می‌شود. جدیداً نرم‌افزارهای کاربردی مانند مکس کیودا (MAXQDA) و اطلسی (Atlas) و (NVivo) برای تحلیل دقیق‌تر در مطالعات کیفی طراحی شده‌اند. استفاده از مصاحبه در مقالات کیفی رایج است. مقالات کیفی به تحقیقاتی اشاره دارند که بر مبنای تجربیات، مصاحبه‌ها، مشاهدات، و تحلیل محتوا انجام می‌شوند و به تفسیر و تبیین مفاهیم، الگوها، و الگوی رفتاری می‌پردازند. در زیر، چند نمونه از موضوعات مقالات کیفی را می‌یابید:

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، مقالات کیفی می‌توانند در حوزه‌های مختلف انسانی و اجتماعی ایجاد شوند و به تحلیل و تفسیر مسائل متنوع می‌پردازند. انتخاب موضوعی که با علاقه شما و هدف تحقیقتان سازگار باشد، می‌تواند به کیفیت تحقیق کمک کند.

مقالات آمیخته یا ترکیبی  (Mixed-Methods Research Article): مقاله مختلط یا کمی و کیفی نوعی از تحقیقات پژوهشی است که در آن از روش‌های کمی و کیفی به‌صورت ترکیبی استفاده می‌شود تا سؤالات تحقیقی را بررسی کند و داده‌های متنوعی را جمع‌آوری و تحلیل کند. در این نوع تحقیق، پژوهشگران سعی می‌کنند تا مزایای هر دو روش کمی و کیفی را در یک تحقیق تلفیق کنند تا به توصیف دقیق‌تری از موضوع و پاسخ به سؤالات پژوهشی برسند.  در زیر، چند نمونه از موضوعات مقالات آمیخته را می‌یابید:

بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت اجتماعی: این نوع تحقیقات می‌تواند از داده‌های آماری برای تجزیه‌وتحلیل مشارکت اجتماعی استفاده کند و همچنین از مصاحبه‌ها و تحلیل محتوا برای درک عوامل کیفی تأثیرگذار بر مشارکت اجتماعی استفاده کند.

تأثیر برنامه‌های آموزشی بر عملکرد دانش‌آموزان: تحقیقات می‌توانند از اطلاعات آماری مربوط به نمرات دانش‌آموزان استفاده کرده و هم‌زمان از مصاحبه‌ها با دانش‌آموزان و معلمان برای درک عوامل کیفی تأثیرگذار بر عملکرد آنها بهره ببرند.

مطالعه رفتار مصرف‌کنندگان در بازار: تحلیل داده‌های آماری می‌تواند الگوهای خرید و مصرف مصرف‌کنندگان را نشان دهد و هم‌زمان مصاحبه‌ها با مصرف‌کنندگان برای درک انگیزه‌ها و ترجیحاتشان مورداستفاده قرار گیرد.

بررسی تأثیر سیاست‌های دولتی بر اشتغال و کیفیت کار: تحلیل داده‌های اقتصادی می‌تواند تأثیر سیاست‌های دولتی را بر اشتغال نشان دهد و همچنین مصاحبه‌ها با افراد برای درک تأثیرات کیفی سیاست‌ها استفاده شود.

مطالعه رفتار مشتریان در صنعت خدمات: این نوع تحقیقات می‌تواند از داده‌های آماری مرتبط با رفتار مشتریان استفاده کند و همچنین از مصاحبه‌ها و تحلیل محتوا برای درک تجربیات و نیازهای مشتریان بهره ببرد.

بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی: تحقیقات می‌توانند از داده‌های آماری مرتبط با تغییرات اقلیمی و تأثیر آنها بر مواد غذایی استفاده کنند و هم‌زمان از مصاحبه‌ها با کشاورزان و متخصصان محیط‌زیست برای درک تأثیرات کیفی این تغییرات استفاده کنند.

مقالات مقایسه‌ای (Comparative Papers): این نوع مقاله علمی به مقایسه دو یا چند مورد یا مفهوم مختلف در زمینه‌ای خاص می‌پردازد. می‌تواند مقایسه بین دو تئوری، دو روش، یا دو مطالعه پیشین باشد. مقالات مقایسه‌ای به تحقیقاتی اشاره دارند که اختلافات و تشابه‌های میان دو یا چند موضوع، پدیده، یا متغیر را برای تحلیل و تبیین موردمطالعه قرار می‌دهند. در زیر، چند نمونه از موضوعات مقالات مقایسه‌ای را می‌یابید:

 

مقالات تطبیقی (Comparative Papers): در این نوع مقاله، نویسنده به تطبیق و مقایسه ویژگی‌ها، الگوها یا مسائل مشابه در دو یا چند محیط مختلف می‌پردازد.  مقالات تطبیقی به تحقیقاتی اشاره دارند که موضوعات مختلف را با یکدیگر تطبیق می‌دهند تا تفاوت‌ها و تشابه‌های میان آنها را برای تحلیل و تبیین موردمطالعه قرار دهند. در زیر، چند نمونه از موضوعات مقالات تطبیقی را می‌یابید:

 

مقالات انتقادی (Critical Papers): این نوع مقاله علمی به بررسی کامل و انتقادی یک موضوع یا آثار دیگران می‌پردازد. نویسنده نقدهای خود را در مورد موضوع موردنظر ارائه می‌دهد و دیدگاه‌های منفی و مثبت را بررسی می‌کند. مقالات انتقادی به تحقیقاتی اشاره دارند که به انتقاد و بررسی نقدهایی نسبت به یک موضوع، ایده، یا نظریه معین می‌پردازند. در زیر، چند نمونه از موضوعات مقالات انتقادی را می‌یابید:

مقالات تاریخی (Historical Papers): این نوع مقاله به بررسی و تحلیل رویدادها، اشخاص، یا مسائل تاریخی می‌پردازد. پژوهشگران معمولاً از منابع تاریخی استفاده می‌کنند تا تاریخچه یا توسعه یک موضوع را بررسی کنند. مقالات تاریخی به تحقیقاتی اشاره دارند که به مطالعه و تحلیل رویدادها، اشخاص، و دوره‌های گذشته می‌پردازند. در زیر، چند نمونه از موضوعات مقالات تاریخی را می‌یابید:

هر نوع مقاله علمی دارای ساختار و قواعد نگارش خاص خود است و نیاز به رعایت استانداردهای علمی دارد. همچنین یک مقاله می‌تواند هم‌زمان در انواع متفاوتی قرار گیرد؛ مثلاً یک مقاله هم‌زمان می‌تواند پژوهشی و اورجینال و کمی باشد.

در مورد امتیاز چاپ انواع مختلف مقاله، آنچه که مهم است نوع و گرید و رتبه مجله‌ای است که مقالات را چاپ می‌کنند و نوع مقاله در امتیاز آنها تأثیری ندارد. به‌عنوان‌مثال در یک مجله علمی‌پژوهشی وزارتین که اقسام مختلف مقاله علمی پذیرش و چاپ می‌شود، چاپ مقاله نقد کتاب با یک مقاله پژوهشی امتیاز یکسانی را به مؤلفان می‌دهد.

در دپارتمان پژوهشی ایران تز تدبیرساز، خدمات و مشاوره نگارش، ویرایش، پذیرش و چاپ برای انواع مقالات علمی به محققین و متقاضیان گرامی ارائه می‌شود.

تاریخ:
مؤلف: ایران‌‌تز تدبیرساز
بازدید: 384
مطالب مرتبط با سایر انواع مقاله

مقالات مرتبط


برچسب‌ها

ثبت سفارش آنلاین یا تلفنی
مراجعه حضوری شنبه تا پنجشنبه: 9:00 الی 18:00 با هماهنگی قبلی

فرم ثبت سفارش

چنانچه نیاز به خدماتی از سمت ما دارید می‌توانید با استفاده از فرم زیر به صورت آنلاین ثبت درخواست کنید. درخواست شما به طور اتوماتیک در صف بررسی قرار گرفته و حتما پیگیری خواهد شد.

گزارش خطا: چنانچه در ثبت فرم و یا مسائل فنی سایت سؤالی دارید می‌توانید با بخش فنی تماس بگیرید. 09015581885
بازخورد کاربران در مورد سایر انواع مقاله

امتیاز به این مطلب

Stars

اشتراک گذاری