مقاله اورجینال (اصلی)

مقاله اورجینال چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

مقاله اورجینال (اصلی)

مقاله اورجینال (Original Article) یا مقاله اصلی (Original Research Article) یک نوع مقاله علمی و از متداول‌ترین انواع مقالات علمی است که نتایج تحقیقات اصیل و جدید را در یک زمینه خاص علمی ارائه می‌دهد. این نوع مقاله توسط پژوهشگران به‌منظور ارتقای دانش و انتشار نتایج تحقیقات علمی نگارش و چاپ می‌شود.

ویژگی‌های مهم مقالات اورجینال عبارت‌اند از:

تأکید بر تحقیق و داده‌های تازه

مقالات اورجینال بر روی تحقیقات انجام شده توسط نویسنده یا تیم تحقیقاتی تأکید دارند. نتایج تازه و داده‌های اصلی ارائه می‌شوند.

منبع داده

نویسندگان برای اثبات نتایج خود از منابع داده استفاده می‌کنند و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها را ارائه می‌دهند.

متداول در تولید علم

مقالات اورجینال از دیدگاه علمی بسیار ارزشمند هستند و به تولید و گسترش دانش علمی کمک می‌کنند. این نوع مقاله معمولاً در ژورنال‌های علمی منتشر می‌شوند.

ساختار مقالات اورجینال عبارت است از:

مقدمه

در این بخش، مسئله تحقیق و هدف‌های آن معرفی می‌شوند.

مواد و روش‌ها

این بخش شرحی از روش‌های تحقیق، جمع‌آوری داده‌ها، و اجرای تحقیق ارائه می‌دهد.

یافته‌ها و نتایج

در این بخش نتایج تحقیق و داده‌های جمع‌آوری شده به‌صورت کمی و کیفی ارائه می‌شوند.

بحث

در این بخش، نتایج تحقیق مورد تجزیه‌وتحلیل دقیق قرار می‌گیرند و با نظریات و مطالعات پیشین مقایسه می‌شوند.

نتیجه‌گیری

در این بخش، اهمیت نتایج بیان شده و پیشنهادها برای تحقیقات آینده ارائه می‌شوند.

مقالات اورجینال از اهمیت بسیاری برای جامعه علمی برخوردارند و به تولید دانش جدید و ارتقای دانش موجود کمک می‌کنند.

مهم‌ترین تفاوت مقالات اورجینال با دیگر انواع مقالات علمی مانند مقالات مروری (Review Articles) و مقالات نظری (Theoretical Articles) این است که مقالات اورجینال از داده‌های تجربی و نتایج تحقیقات اصیل پشتیبانی می‌شوند و به طور معمول هدف اصلی آنها ارائه دانش جدید و تأمین توجیه علمی برای یافته‌های تحقیقی است.

در نهایت، انتخاب نوع مقاله مناسب بستگی به موضوع تحقیق، هدف تحقیق، و نیازهای جامعه علمی دارد. البته هر نوع مقاله علمی نقش مهمی در توسعه و گسترش دانش علمی دارد و از اهمیت آن نباید چشم‌پوشی کرد.

در مورد امتیاز چاپ انواع مختلف مقاله، آنچه که مهم است نوع و گرید و رتبه مجله‌ای است که مقالات را چاپ می‌کنند و نوع مقاله در امتیاز آنها تأثیری ندارد. به‌عنوان‌مثال در یک مجله علمی‌پژوهشی وزارتین که اقسام مختلف مقاله علمی پذیرش و چاپ می‌شود، چاپ مقاله اصلی با یک مقاله مروری امتیاز یکسانی را به مؤلفان می‌دهد.

در دپارتمان پژوهشی ایران تز تدبیرساز، خدمات و مشاوره نگارش، ویرایش، پذیرش و چاپ برای انواع مقالات علمی و از جمله مقالات اورجینال (اصلی) به محققین و متقاضیان گرامی ارائه می‌شود.

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: