مجلات علمی ترویجی

معرفی مجلات علمی ترویجی طبق تعریف وزارت علوم

مجلات علمی ترویجی

پیش از فرارسیدن اردیبهشت سال 1398، در کشور، مجلات علمی به سه دسته تقسیم می‌شدند: مجلات علمی‌پژوهشی، مجلات علمی‌ترویجی و مجلات علمی تخصصی که به ترتیب نظر به اعتبار و ارزش ویژه خود داشتند. اما در تاریخ 09/02/1398، وزارت علوم با صدور بخشنامه‌ای با شماره 25685/11، عبارات علمی‌پژوهشی، علمی‌ترویجی و علمی تخصصی را از مصرف عام حذف نمود و به‌جای آن، عنوان "مجلات علمی" را انتخاب کرد. در این راستا، این مجلات با لقب کلی "علمی" در پرتال نشریات وزارت علوم و تحت رده‌بندی‌های: بین‌المللی، (الف+)A+، (الف)A، ب و ج و (د) معرفی و معرفی گردیدند. وزارت علوم و وزارت بهداشت (وزارتین) به‌منظور ارزیابی دوره‌ای مجلات، هر سال، با بهره‌گیری از شاخص‌ها و معیارهای تعیین‌شده، به تجدیدنظر در رده‌بندی و ارتقای مجلات می‌پردازند.

در حال حاضر، اغلب مجلات علمی وزارتین، هر دو نوع مقاله علمی‌پژوهشی و علمی‌ترویجی را پذیرش و چاپ می‌کنند و در زمان سابمیت مقاله، از نویسنده سؤال می‌کنند که مقاله خود را به‌عنوان مقاله علمی‌ترویجی برای مجله ارسال می‌کنند و یا به‌عنوان مقاله علمی‌پژوهشی. مسلماً مقالات علمی‌ترویجی از نظر علمی، ضعیف‌تر از مقالات علمی‌پژوهشی هستند و به دستاوردهای جدید و نوآورانه و طراحی‌های مدل نمی‌پردازند و معمولاً مقالاتی مروری یا انواع دیگر هستند که داده‌های موجود در دیگر مقالات را مبنای کار خود قرار می‌دهند و به تحلیل آنها می‌پردازند، برخلاف مقالات علمی‌پژوهشی که داده‌های مقاله، منحصر به همان مقاله و گردآوری شده به‌صورت اختصاصی است.

از نظر امتیاز، برای مجوز پیش‌دفاع و دفاع دکتری، مقاله می‌بایست در گروه مقالات علمی‌پژوهشی در مجلات علمی وزارتین به چاپ برسد (و ترجیحاً با گریدهای: بین‌المللی، الف و ب) تا دانشگاه آن را قبول کند و باتوجه‌به اینکه بخشنامه‌ها مرتب به‌روز می‌شوند؛ لذا پیشنهاد می‌شود در مورد مجلات و امتیاز چاپ مقاله در آنها، آخرین بخشنامه را از واحد آموزش دانشگاه محل تحصیل خود، جویا شوید.

برای اطلاع از جزئیات، مشاوران تدبیرساز در کنار شما هستند.

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: