ویراستاری مقالات

با ویراستاری مقالات علمی خود، آن‌ها را ارتقاء دهید

ویراستاری مقالات

یکی دیگر از خدمات گروه نمایه سازی تدبیرساز، ویراستاری مقالات به زبان های مختلف از جمله فارسی و انگلیسی است.

ویراستاری مقالات یک فرآیند ویرایش و بهبود مقالات است تا آن‌ها از نظر املایی، دستور زبان، ساختار جمله، انتقال منطقی اطلاعات و کیفیت کلی و در نهایت یکپارچه سازی مطابق الگو و تمپلیت هر مجله، بهبود یابند. این فرآیند شامل بررسی و اصلاح اشتباهات املایی، نگارشی و گرامری، اصلاح جملات تا حدی که خوانایی و روانی متن افزایش یابد، برطرف کردن ابهام‌ها و ناهمسانی‌ها در ارائه اطلاعات، و تضمین اینکه متن به درستی و با دقت به مخاطبان منتقل می‌شود. ویراستاری مقالات به افزایش کیفیت و قابلیت درک مقاله کمک می‌کند و می‌تواند به افزایش اعتبار و جذابیت مقاله برای خوانندگان کمک کند.

انجام ویرایش مقالات بصورت دقیق و حرفه ای، بخصوص برای مجلات انگلیسی زبان، اهمیت زیادی دارد. یکی از عواملی که ضرورت ویراستاری حرفه ای مقالات را اثبات می کند، اولویت بالای پایگاه های استنادی اسکوپوس و isi و دواج در پروسه اعطای نمایه به مجلات هست. در واقع شکل ظاهری مقالات و یکپارچگی و نظم همه مقالات چاپ شده از یک سو و کیفیت ترجمه از سوی دیگر، مورد توجه زیاد پایگاه های استنادی برای ارزیابی و اعطای نمایه به مجلات است.

در گروه نمایه سازی تدبیرساز، خدمات ویراستاری مقالات با تضمین کیفیت و عدم وجود حتی یک خطای املایی، گرامی به مجلات ارائه می شود.

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: