مجلات علمی تخصصی

چطور مقاله خود را در مجلات علمی تخصصی چاپ کنیم؟

مجلات علمی تخصصی

مجلات علمی تخصصی مجلاتی هستند که در زمینه‌های خاصی از علوم و تخصص‌های علمی منتشر می‌شوند. این مجلات معمولاً توسط انجمن‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها یا ناشران تخصصی انتشار می‌یابند و به منظور منتشر کردن نتایج تحقیقات و مقالات در زمینه‌های خاصی از علوم و تخصص‌ها ایجاد می‌شوند.

تا قبل از فروردین ماه سال 1398، مجلات علمی در کشور به سه گروه تقسیم می‌شدند: مجلات علمی‌پژوهشی، مجلات علمی‌ترویجی و مجلات علمی تخصصی که از نظر اعتبار به ترتیب مقام داشتند. اما در تاریخ 09/02/1398، وزارت علوم از طریق بخشنامه‌ای با شماره 25685/11، واژه‌های "علمی‌پژوهشی"، "علمی‌ترویجی" و "علمی تخصصی" را از دست کاربرد خارج نمود و به‌جای آن واژه "مجلات علمی" را برگزید. به عبارت دیگر، این مجلات با عنوان کلی "علمی" شناخته شدند و در پرتال نشریات وزارت علوم طبق رده‌بندی‌های بین‌المللی و گریدهای (الف+)A+، (الف)A، ب، ج و د معرفی گردیدند. هر سال، وزارت علوم و وزارت بهداشت به منظور ارزیابی مجلات علمی با استفاده از شاخص‌ها و استانداردهای مشخص و پیش‌تعیین‌شده، به ارزیابی دوره‌ای این نشریات می‌پردازند و رتبه‌بندی و گرید‌بندی جدید برای آنها ارائه می‌دهند.

اما همچنان واژه علمی تخصصی برای مجلات استفاده می شود و معمولا به مجلاتی که هنوز موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی از وزارت علوم و بهداشت نشده اند، تعلق می گیرد. برای دفاع دکتری دانشگاه های دولتی و آزاد، این مجلات امتیازهای متفاوتی از صفر تا 2 امتیاز دارند که بسته به اعتبار هر مجله می توان از واحد پژوهش دانشگاه، میزان امتیاز آن مجله را استعلام نمود.

برای اطلاع از جزییات و امتیاز پژوهشی مجلات علمی تخصصی، می توانید با مشوران ایران تز در تدبیرساز در تماس باشید.

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: