فهرست نمایه‌های استنادی و تخصصی معتبر بین‌المللی

تاریخ ویرایش این فهرست، 25 اسفند 1395 می‌باشد

فهرست نمایه‌های استنادی و تخصصی معتبر بین‌المللی

الف. لیست ایندکس‌های استنادی معتبر در سطح بین‌المللی

 

 • ایندکس‌های استنادی معتبر بین‌المللی (International Citation Indexes)
 1. Web of Science (WoS)
 2. Journal Citation Report (JCR)
 3. Scopus
 • پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

ب. لیست ایندکس‌های تخصصی در سطح بین‌المللی (International Special Indexes)

 

توضیح: با اینکه ایندکس‌های تخصصی بین‌المللی، با ایندکس‌های استنادی بین‌المللی هم تراز نیستند اما به عنوان ابزارهایی کمکی برای اعتبارسنجی ژورنال‌ها محسوب می‌شوند. از این رو، ژورنال‌هایی که به‌طور همزمان در ایندکس‌های تخصصی و استنادی بین‌المللی تحت پوشش هستند، به نسبت می‌توانند از امتیاز بالاتری بهره ببرند.

 1. Advanced Polymers Abstracts
 2. Aerospace and High Technology Database
 3. Ageline
 4. Agricola
 5. Agris
 6. Aluminium Industry Abstract
 7. Analytical Abstracts (RSC)
 8. Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA)
 9. Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA)
 10. Art &Archaeology Technical Abstract (AATA)
 11. ATLA Religion Database
 12. Bacteriology Abstracts
 13. Biological Abstract (BA)
 14. BIOSIS
 15. Biotechnology Research Abstracts
 16. CAB & CABI Abstracts
 17. Ceramic Abstracts
 18. Chemical Abstract
 19. Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts (CEABA)
 20. Civil Engineering Abstracts (CEA)
 21. Computer and Information System Abstracts
 22. Crop Science Database
 23. Current Index to Statistics
 24. Derwent Innovation Index
 25. Design and Applied Arts Index (DAAI)
 26. Documents in information Science (DoIS)
 27. Earthquake Engineering Abstracts (EEA)
 28. Ecology Abstracts
 29. Econlit
 30. Education Resources Information Center (ERIC)
 31. Educational Research Abstracts (ERA)
 32. Educational Technology Abstracts
 33. EMBASE
 34. Engineered Materials Abstracts
 35. Engineering Village
 36. Environment Index
 37. Environmental Engineering Abstracts
 38. Environmental Science Database
 39. Environmental Sciences & Pollution Management (ESPM)
 40. E-Prints in Library & Information Science (E-LIS)
 41. Family Index
 42. Food Science and Technology Abstracts (FSTA)
 43. GeoRef
 44. Health and Safety Sciences Abstracts
 45. Index Islamicus
 46. Index to Christian Art
 47. INSPEC
 48. International CONstruction Database (ICONDA)
 49. International Index to Music Periodicals (IIMP)
 50. International Nuclear Information System (INIS Database)
 51. International Pharmecutical Abstracts (IPA)
 52. Lexis-Nexis
 53. Library Literature and Information Science
 54. Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA)
 55. LISA
 56. LISTA
 57. MathSci.net
 58. Mechanical & Transportation Engineering Abstracts
 59. Mechanical Engineering Abstracts
 60. MEDLINE
 61. Merck Index
 62. Metal Abstracts, Metals Abstracts Index and Alloys index (METADEX)
 63. Meteorological and Geoastrophysical Abstracts
 64. Modern Language Association (MLA) International Bibliography
 65. Music Index
 66. Oceanic Abstracts
 67. Philosopher's Index
 68. Physical Education Index
 69. Plants database
 70. Population Index
 71. Psychlit
 72. PsycINFO
 73. PubMed
 74. Reaxys
 75. Social Services Abstracts
 76. Sociological Abstracts
 77. Solid State and Superconductivity Abstracts
 78. Toxicology Abstracts
 79. Toxline
 80. Water Resources Abstracts
 81. World Wide Political Science Abstracts
 82. Zentralblatt math (Z math)

طبق بروزترین نتایج سایت تامسون رویترز مجلات تحت ایندکس‌های مختلف در دسته‌بندی مجلات Web of Science ISI قرار گرفته‌اند و کلیه مجلات در یک یا چند ایندکس زیر دسته‌بندی شده‌اند:

ESCI:

از زمان راه اندازی شاخص استناد به منابع نوظهور ™ در سال 2015، بیش از 7800 عنوان با موارد پشتیبان مربوط به سال 2005 به شاخص استناد اضافه اضافه شده است. مجلات موجود در فهرست استنادی منابع نوظهور همه رشته‌ها را پوشش می‌دهد؛ از انتشارات بین‌المللی گرفته تا مواردی كه مباحث عمیق‌تر را بررسی می‌کنند.

AHCI:

شاخص استناد به Arts & Humanities شامل بیش از 1800 مجله در 28 رشته هنری و علوم انسانی است. بیش از 4.9 میلیون فایل و 33.4 میلیون منبع ذکر شده مربوط به سال 1975 تاکنون است.

در مقایسه با علوم بالینی، طبیعی و اجتماعی، هنرها و علوم انسانی ممکن است از نظر نوع محتوایی که از نظر علمی دارای اهمیت است، هنجارهای بررسی محتوا و رفتار استنادی تفاوت قابل توجهی داشته باشد. ویراستاران Web of Science، این تفاوت‌ها را هنگام بررسی مجلات در این موضوعات برای فهرست استناد به علوم و علوم انسانی، مورد توجه قرار می‌دهند.

SCIE:

Index Citation Index Expanded as با عنوان SCI در سال 1964 ایجاد شد و اکنون بیش از 9200 مجله تأثیرگذار در جهان را در 178 رشته علمی فهرست می‌کند. بیش از 53 میلیون پرونده و 1.18 میلیارد منبع ذکر شده مربوط به سال 1900 تاکنون است.

SSCI:

فهرست استنادی علوم اجتماعی شامل بیش از 3400 مجله در 58 رشته علوم اجتماعی و همچنین موارد انتخاب شده از 3500 مجله برجسته علمی و فنی جهان است. بیش از 9.37 میلیون پرونده و 122 میلیون منبع ذکر شده مربوط به سال 1900 تاکنون است.

توجه:

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوۀ شناسایی و استفاده از نمایه‌های تخصصی بین‌المللی، به کتاب زیر مراجعه فرمائید:

نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ لاله صمدی (1393). "نمایه‌های تخصصی الکترونیکی". تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

همچنین، برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نمایه‌های استنادی بین‌المللی، به بخش سوم کتاب زیر مراجعه فرمائید:

نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (1390). "آشنایی با علم سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه‌ها)". تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)؛ دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات.

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: