مهندسی کشاورزی

گروه‌ها
آبیاری و زهکشی

آبیاری و زهکشی

مخصوص دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی
اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

مخصوص دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد
بیوتکنولوژی کشاورزی

بیوتکنولوژی کشاورزی

مخصوص دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی
ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی

مخصوص دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی
حشره‌شناسی کشاورزی

حشره‌شناسی کشاورزی

مخصوص دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی گرایش حشره‌شناسی
زراعت و اصلاح نباتات

زراعت و اصلاح نباتات

مخصوص دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی گرایش نباتات
زیست‌شناسی گیاهی

زیست‌شناسی گیاهی

مخصوص دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی گرایش زیست شناسی گیاهی
علوم دام و طیور

علوم دام و طیور

مخصوص دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی گرایش دام و طیور
علوم و مهندسی باغبانی

علوم و مهندسی باغبانی

مخصوص دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی
علوم و مهندسی جنگل

علوم و مهندسی جنگل

مخصوص دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی گرایش مهندسی جنگل
علوم و مهندسی شیلات

علوم و مهندسی شیلات

مخصوص دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی گرایش شیلات
علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری

علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری

مخصوص دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی گرایش آبخیزداری
مدیریت کشاورزی

مدیریت کشاورزی

مخصوص دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت
مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی

مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی

دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

مخصوص دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی گرایش مکانیزاسیون

ما با شما تماس بگیریم؟

گاهی به دلیل وجود ایام تعطیل، مشغول بودن خطوط و یا در ساعات غیر اداری، ممکن است تماس شما برقرار نشود. اگر تمایل دارید در اولین فرصت ممکن ما با شما تماس بگیریم، این فرم را تکمیل بفرمائید.