معرفی رشته کشاورزی گرایش دام و طیور

برخی از حوزه‌ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی ایران‌تز تدبیرساز در رشته کشاورزی گرایش دام و طیور را در مقاله زیر مشاهده کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم
معرفی رشته کشاورزی گرایش دام و طیور
 

رشته کشاورزی، تنها محدود به گیاهان و زراعت و باغبانی نیست بلطه طیف وسیعی از گرایش‌ها را در بر می‌گیرد. یکی از این گرایش‌ها، دام و طیور می‌باشد که علوم مربوط به پرورش و تولیدات کلیه و انواع و اقسام دام‌ها، پرندگان و طیور، ماهیان و آبزیان و زنبور عسل را شامل می‌شود. با توجه به اینکه تولیدات پروتوئینی حیوانات، بخش بزرگی از سبد خرید و تغذیه افراد را در برمی‌گیرد، لذا گرایش دام و طیور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هدف از این رشته، مطالعات مربوط به اصلاح نژاد دام و طیور برای هرچه بیشتر غنی شدن گوشت این حیوانات، به حداقل رساندن هزینه‌های رشد و تولید تا کشتار این حیوانات و ایجاد بهترین بستر پرورش برای حداکثر بازدهی در این زمینه است.

متاسفانه کشور ما همواره با تولیدات و فراورده‌های گوشتی (مرف، گوسفند و گوساله، ماهی و ...) مشکل داشته است. برخی اوقات مقدار این تولیدات کم است و میزان عرضه و تقاضا همخوانی ندارند و برخی اوقات قیمت‌ها سر به فلک می‌کشد و دهک‌های زیادی از مردم ناچار به حذف این سری تولیدات گوشتی از سفره خود می‌شوند و مساله قاچاق این حیوانات که نقش مهمی در این کمبودها دارد. در رشته دام و طیور، می‌بایست به این مشکلات پرداخت و راه حل رفع این مشکلات را یافت. رشته دام و طیور، پلی میان رشته‌های کشاورزی و محیط زیست ایجاد نموده است که علاوه بر بهسازی و اصلاح ژنتیکی گوشت حیوانات سبد خوراک انسانها، می‌تواند به فرهنگ سازی رفتار با طیور و عدم شکار غیر قانونی این حیوانات و همچنین راهکارهای کنترل بازار دام و طیور بپردازد.

 

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته کشاورزی دام و طیور آورده شده است :

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

Livestock Science

6,236

1.376

0.007830

WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL

2,355

1.364

0.001580

JOURNAL OF APPLIED POULTRY RESEARCH

2,192

0.808

0.001530

JOURNAL OF POULTRY SCIENCE

656

0.670

0.000770

Brazilian Journal of Poultry Science

794

0.607

0.000880

European Poultry Science

135

0.485

0.000320

POULTRY SCIENCE

20,848

2.027

0.013190

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و علمی پژوهشی داخلی رشته کشاورزی گرایش دام و طیور ارائه شده است :

 

نام مجله

وابسته به

پژوهشهای تولیدات دامی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پژوهشهای علوم دامی

دانشگاه تبریز

پژوهشهای علوم دامی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

تحقیقات تولیدات دامی

دانشگاه گیلان

علوم آبزی پروری

انجمن آبزی پروری ایران

علمی شیلات ایران

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

توسعه آبزی پروری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

فیزیولوژی و بیوتكنولوژی آبزیان

دانشگاه شیلات

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی در رشته کشاورزی گرایش دام و طیور عبارتند از :

 
آب شور
 
آبسۀ کبدی
 
آتریپلکس
 
آرایه‌های ژنومی
 
آرژنین
 
آزمون الایزا
 
آزمون تتا
 
آزمون تولید گاز
 
آزمون کواد
 
آزمون گاز
 
آزمونiHS
 
آسیت
 
آغازین
 
آغوز
 
آفلاتوکسین ‏B1‎
 
آفلاتوکسینB1
 
آلبومین
 
آلومینوسیلیکات
 
آلکالین‌فسفاتاز
 
آمار بیزی
 
آمونیاک
 
آمیخته‌گری
 
آمیزش خویشاوندی
 
آمیلاز
 
آناتومی
 
آنالیز شیمیایی
 
آنالیز لایه‌بندی جمعیت
 
آنالیز ژنتیکی
 
آنالیزQTL
 
آنتولوژی ژن
 
آنتی آروماتاز
 
آنتی اکسیدان
 
آنتی‌بیوتیک
 
آنتی‎اکسیدان
 
آنزیم فیتاز
 
آنزیم
 
آنزیم‌های چندگانه
 
آنزیم‌های کبدی
 
آنغوزه
 
آویشن
 
ابعاد بیضه
 
ابقای نیتروژن
 
اثر ضد باکتریایی
 
اثر متقابل
 
اثر متقابل اجتماعی
 
اثر متقابل چربی و پروتئین
 
اثربخشی انتخاب
 
اجزای لاشه
 
اجزای واریانس
 
اختلاف کاتیون-آنیون جیره
 
ارتفاع پرز
 
ارزش اصلاحی
 
ارزش اصلاحی برآوردشده
 
ارزش اصلاحی مادری
 
ارزش اصلاحی ژنومیک
 
ارزش اقتصادی تنزیل‌یافته
 
ارزش غذایی
 
ارزیابی اقتصادی
 
ارزیابی ژنتیکی
 
ارزیابی کیفی
 
ارقام توت
 
از شیرگیری
 
اسانس روغنی
 
اسانس زنیان
 
اسانس‏آویشن
 
اسب بومی ایران
 
اسب عرب ایرانی
 
اسب کرد
 
اسبچۀ خزر
 
استافیلوکوکوس آرئوس
 
استان اردبیل
 
استان زنجان
 
استان کرمان
 
استحکام درشت‌نی
 
استخراج DNA از نمونۀ مو
 
استخراج IgY
 
استخوان درشت‌نی
 
استراتژی‌های انتخاب
 
استرادیول
 
استرس اکسیداتیو
 
اسفنج
 
اسپرس
 
اسپرم
 
اسپرم بز
 
اسپرم قوچ
 
اسپرم پوشش‌دارشده
 
اسپرماتوگونی
 
اسید آلی
 
اسید آمینه
 
اسید آمینه قابل هضم
 
اسید بوتیریک
 
اسید لینولئیک مزدوج
 
اسید های چرب
 
اسید هیومیک
 
اسید چرب
 
اسید چرب امگا 6
 
اسید چرب امگا3
 
اسید چرب‌های زرده.
 
اسیدآمینه
 
اسیدفرمیک
 
اسیدهای آمینه
 
اسیدهای دی کربوکسیلیک
 
اسیدهای چرب
 
اسیدهای چرب n-3
 
اسیدهای چرب امگا-3
 
اسیدهای چرب زنجیر کوتاه
 
اسیدهای چرب غیر استریفیه
 
اسیدهای چرب غیراشباع
 
اسیدهای چرب فرار
 
اسیدوز
 
اسیدوز شکمبه‌ای
 
اسیدیته
 
اسید‌های چرب
 
اشریشیاکلی
 
اضافه وزن
 
اطلاعات چندشکلی
 
اطلاعات ژنومی
 
اعتبارسنجی متقابل
 
افت هم‌خونی
 
افزایش وزن
 
افزایش وزن روزانه
 
افزودنی میکروبی
 
الایزا
 
الکترولیت‌های غذایی
 
الگوهای تک متغیره و چند متغیره
 
الگوی اسیدهای چرب شیر
 
الیاف
 
الیاف مؤثر فیزیک
 
الیاف نا‌محلول در شوینده خنثی
 
الیاف‌های هضم‌نشده
 
امتیاز سلول‌های بدنی
 
امتیاز یاخته‌های بدنی
 
امگا-3
 
انتخاب
 
انتخاب رایج
 
انتخاب مثبت
 
انتخاب واگرا
 
انتخاب چهار مسیره
 
انتخاب ژنومی
 
انتخاب ژنومیک
 
انتخاب ژنگانی
 
انجماد
 
انجماد اسپرم
 
انجماد اسپرم اسب ترکمن
 
انجماد-یخ‌گشایی
 
انجمادپذیری
 
اندازه ذرات
 
اندازه ذرات فیبر
 
اندازه مؤثر
 
اندازه مؤثر جمعیت
 
اندازه‌های بدنی
 
اندازۀ قطعه‌های علوفۀ جیره
 
اندازۀ مؤثر جمعیت
 
انرژی
 
انرژی جیره
 
انرژی خالص شیردهی
 
انرژی قابل سوخت‌وساز
 
انرژی قابل سوخت‌وساز ظاهری
 
انرژی قابل سوخت‎
 
انرژی قابل متابولیسم
 
انرژی قابل متابولیسم ظاهری
 
انرژی قابل متابولیسم علوفه خلر
 
انرژی متابولیسمی
 
انرژی‌ قابل متابولیسم
 
انسولین
 
انگور‌
 
اهداف اصلاحی
 
اواخر آبستنی
 
اوایـل زایش
 
اولتراسوند
 
اولتراسونوگرافی
 
اویداکت
 
اپیتلیوم اسپرم‌ساز
 
اکالیپتوس
 
اکتینومیست‌ها
 
اکسی¬توسین
 
اکسید روی
 
اکسید منگنز
 
اکسید کروم
 
اکسی‏توسین
 
اگزالیل دی آمینو پروپیونیک اسید
 
اگزون 6
 
ایران
 
ایزومیر
 
ایلئوم
 
ایمنی
 
ایمنی آغوز
 
ایمنی اکتسابی
 
ایمنی ذاتی
 
ایمنی سلولی
 
ایمنی هومورال
 
ایمونوگلوبولین
 
ایمپرینتینگ
 
ایمپیوتیشن ژنوتیپی
 
باروری
 
بازده تولید
 
بازده تولیدمثل
 
بازده غذایی
 
بازده لاشه
 
بازده نیتروژن
 
بازدهی
 
بازدهی مواد مغذی
 
بازدۀ استفاده از خوراک
 
بازدۀ اقتصادی
 
باسیلوس سوبتیلیس
 
باسیلوس سوبتیلیس و لیشنی فرمیس
 
باسیلوس‌های روده
 
بافت کبد
 
بافت‌شناسی
 
بافت‌شناسی بیضه
 
بافت‌شناسی روده
 
باکتری‌های بیماری‌زا
 
باکتری‌های سکوم
 
بتا آگونیست
 
بتائین
 
بتاگلوکاناز
 
بخش‌های پروتئینی
 
برازش تابع
 
برة مغانی
 
برنامه آزمون نتاج
 
برنامه های نوری
 
برنامه‌ریزی غیرخط
 
بره شیرخوار
 
بره مهربان
 
بره های لری بختیاری.
 
بره های نر شال
 
بره پرواری
 
بره‌های در حال رشد
 
بره‌های مغانی
 
بره‌های پرواری
 
بره‎های ماکوئی
 
برون‎تنی
 
برگ بلوط
 
برگشت به فحلی مکرر
 
برگشتگی جنسیت
 
بز سرخ جبالبارز
 
بز سیاه بومی
 
بز مرخز
 
بز مهابادی
 
بز کرکی رائینی
 
بز کرکی راینی
 
بزغالۀ بومی
 
بزهای رائینی
 
بستر
 
بستر جوجه گوشتی
 
بقایای خشک پسته
 
بلافاصله پس از زایش
 
بلدرچین ژاپنی
 
بلوس آهسته‌رهش
 
بلوط
 
بلوغ
 
بلوغ علوفه
 
بلوچی
 
بلوک تک‌جوری
 
بنتونیت سدیم
 
بهینه‌سازی
 
بومی
 
بی اسپلاین
 
بیان افتراقی ژن
 
بیان ژن
 
بیضه
 
بیماری ‏BVD
 
بیماری‌های متابولیکی
 
بیماری‌های پس از زایش
 
بیمۀ شاخص‌ آب و هوایی
 
بی‌اسپلاین
 
بی‌کربنات سدیم و زئولیت
 
تابع سینوسی
 
تابع گامای ناقص
 
تابعیت تصادفی
 
تابعیت چندگانه
 
تانن
 
تانن متراکم
 
تایلوزین
 
تبارزایی
 
تبدیل ژنی
 
تتراکلریدکربن
 
تجزیة مؤلفه‌های اصلی
 
تجزیه تک صفتی
 
تجزیه مؤلفه واریانس
 
تجزیه پذیری ماده خشک
 
تجزیه چندصفتی
 
تجزیه‌پذیری
 
تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای
 
تجزیه‌پذیری و تولید گاز.
 
تجزیه‌پذیری پروتئین
 
تحلیل مؤلفۀ اصلی
 
تحلیل هزینه - فایده
 
تحلیل پوششی داده‌ها
 
تخم مرغ
 
تخمدان
 
تخمک‌ریزی
 
تخمیر
 
تخمیر شکمبه
 
تخم‌گذاری ملکه
 
تداوم شیردهی
 
تراشه‌های اسنیپ
 
تراشۀ متراکم
 
ترانسفرین
 
ترانسکریپتوم
 
تراکم بالا
 
تراکم قفس
 
تراکم مواد مغذی
 
تراکم نشانگر
 
تراکم پرنده
 
ترکیب اسیدهای چرب
 
ترکیب اسیدهای چرب گوشت
 
ترکیب شیر
 
ترکیب شیمیایی
 
ترکیبات شیر.
 
ترکیبات فنولی
 
ترکیب‌های فعال
 
تریتیکاله
 
تریپسین
 
تری‌گلیسرید
 
تری‌یدوتیرونین
 
تزریق داخل تخم‌مرغ
 
تستوسترون
 
تصمیم‌گیری چند شاخصی
 
تعادل اسید-باز
 
تعادل الکترولیتی جیره
 
تعادل الکترولیت‌ها
 
تعادل منفی انرژی
 
تعداد بره در هر زایش
 
تعداد تخم‎مرغ
 
تعداد دفعات خوراک‌دهی
 
تعیین جنسیت
 
تعیین نیاز
 
تغذیة جنینی
 
تغذیة درون تخم‌مرغی
 
تغذیه
 
تغذیه تکمیلی
 
تغذیه کامل
 
تغذیۀ اولیه
 
تغذیۀ مرطوب
 
تغییرات ژنتیکی
 
تغییرپذیری ساختاری
 
تفاله انگور
 
تفاله زیتون
 
تفاله چغندرقند
 
تفاله گوجه‌فرنگی
 
تفالۀ لیموی خشک
 
تفالۀ چغندر
 
تفاوت انتخاب
 
تفاوت بیان ژن
 
تفریخ
 
تلقیح مصنوعی
 
تلیسه‌ انتظار زایش
 
تنش
 
تنش حرارتی
 
تنش سرمایی
 
تنش پس از تفریخ
 
تنش گرمایی
 
تنوع ژنتیکی
 
توابع ریاضی
 
توابع شیردهی
 
توابع غیرخطی رشد
 
توازن انرژی
 
توازن منفی انرژی
 
توالی
 
توالی یابی DNA
 
توالی‌یابی
 
توالی‌یابی نسل بعد
 
توان تولیدی
 
توزیع سنی
 
توزیع واریانس ژن‌های عمده اثر
 
تولک‌بری
 
تولید تخم
 
تولید تودۀ میکروبی
 
تولید شیر
 
تولید متان
 
تولید مثل
 
تولید و ترکیب شیر
 
تولید چربی
 
تولید گاز
 
تولیــد و ترکیــب شیــر
 
توپولوژی
 
تک قلوزا.
 
تکامل
 
تکنیک ‏RT-PCR
 
تیروکسین
 
تیمار
 
تیمار حرارتی
 
جاذب آلی
 
جاذب رطوبت
 
جاذب سموم
 
جایگاه‌های صفات کمی
 
جرم ذرت
 
جریان ژنی
 
جفت‌ماندگی
 
جمعیت مؤثر
 
جمعیت مرجع
 
جمعیت میکروبی روده
 
جمعیت پروتوزوا
 
جنبانی
 
جنس
 
جنون گاوی
 
جهش
 
جهش تقاطعی
 
جهش نقطه‌ای
 
جو
جوجه‌های گوشتی
 
جوجه‌های گوشتی آرین
 
جوجه‌های‌گوشتی
 
جوجه‌گوشتی
 
جوجه‌‌های‌ گوشتی
 
جوجۀ تجاری راس
 
جوجۀ گوشتی
 
جیرة پرواری
 
جیره تکمیلی
 
جیره رشد و پایانی.
 
جیره‌نویسی
 
جیره‌های پروبی
 
حداکثر درست نمایی محدود شده
 
حداکثر سود
 
حذف
 
حذف اختیاری و اجباری
 
حذف بهینه
 
حذف و اضافة کوچک
 
حیوانات برتر
 
خانواده ناتنی
 
خربزه و طالبی
 
خرمای کامل
 
خروس
 
خروس سنگین
 
خروس‌های بالغ
 
خشک کردن
 
خصوصیات لاشه
 
خطا در شجره
 
خودگزینی
 
خوراک آغازین
 
خوراک مصرفی
 
خوشه‌بندی شبکه‌ای بدون نظارت
 
خون
 
خوکچۀ هندی
 
خیساب ذرت
 
خیساب مایع ذرت
 
داده‌ کاوی
 
داده‌های فازی
 
دامدار
 
دانة کلزا
 
دانة گلرنگ
 
دانش
 
دانه جو
 
دانه خام کلزا
 
دانه ذرت
 
دانه کامل سویای تف‌داده
 
دانه کتان اکسترود شده
 
دانه گندم
 
درستی ارزیابی ژنگانی
 
درستی مستندسازی
 
درشت‌نی
 
درصد آبستنی
 
درصد ترکیب پوشش گیاهی
 
درصد پروتئین
 
درون‌پوشانی
 
درون‎تنی
 
دستگاه گوارش
 
دفعات خوراک‌دهی
 
دفعات دوشش
 
دماوند
 
دنبه
 
دورة انتظار زایش کوتاه‌شده
 
دورة خشکی
 
دوره
 
دوره تولید
 
دوره خشکی
 
دورۀ انتقال
 
دپو‌کردن
 
دکسترین
 
دی آسپارتیک اسید
 
دیازینون
 
دیواره سلولی مخمر‏
 
دیوارۀ یاخته‌ای
 
ذرت سیلو شده
 
رابطه‌های علّی
 
رابطۀ خویشاوندی
 
رادیکال‌های آزاد
 
رتینول استات
 
رخ‌نمای اسیدهای چرب
 
رزماری
 
رشته‌‌های هموزیگوت ژنومی
 
رشد
 
رشد جبرانی
 
رشد ماهیچه
 
رشد ژنتیکی
 
رطوبت
 
رفاه و آسایش پرنده.
 
رفتار انسان و دام
 
رفتار تغذیه‌ای
 
رقم گندم
 
رقیق‌کننده
 
رنگ پوشش
 
رهیافت بیزی تقریبی
 
رهیافت پوششی
 
روابط علّی
 
روابط فیلوژنتیکی
 
روده کوچک
 
روزهای باز
 
روش PCR-SSCP
 
روش اقتصادی
 
روش بیز
 
روش تجویز
 
روش تولید گاز
 
روش دسترسی به دان
 
روش دو مرحله ای قابلیت هضم
 
روش رویۀ پاسخ
 
روش مولکولی
 
روش ویر و کوکرهام
 
روش پروار
 
روغن زیتون
 
روغن سویا
 
روغن منداب
 
روغن نخل
 
روغن ‏ماهی
 
رومانف
 
روند تخم‌گذاری
 
روند فنوتیپی
 
روند محیطی
 
روند هم خونی
 
روند ژنتیکی
 
روی
 
روی- متیونین
 
رویۀ حداقل مربعات غیرخطی
 
رکورد روزآزمون
 
رکوردهای روز‌آزمون
 
رگرسیون تصادفی
 
رگرسیون ساده
 
ریخت‌شناسی
 
ریخت‌شناسی روده
 
ریزآرایه
 
ریزاندامگان سلامت‌بخش
 
ریزماهواره
 
ریزماهواره ها
 
ریزموج
 
ریزپوشانی
 
ریلاکسیمول
 
ریچاردز
 
زئولیت
 
زایلاناز
 
زرده تخم‌مرغ
 
زردچوبه
 
زل
 
زمان برداشت
 
زنبورداری
 
زنبورعسل
 
زنجیرة انتقال الکترون
 
زنده مانی
 
زیان مالی
 
زیان‌های اقتصادی
 
زیر شاخص
 
زیست باکتریایی
 
زیست غیر باکتریایی
 
زیست‌فراهمی
 
زیست‌یار ایرانی
 
زیلپاترول هیدروکلراید
 
س
 
ساختار جمعیتی
 
ساختار ژنتیکی و هاپلوتیپ
 
سازش‌پذیری
 
سازگاری
 
ساقه و برگ موز
 
سالمونلا انتریتیدیس
 
سامانة ایمنی
 
سامانۀ تجزیۀ رایانه‌ای
 
سامانۀ متمرکز
 
ساکارز
 
ساکارومایسس سرویسیه
 
سبوس برنج
 
سخت‌زایی
 
سدیم سسکویی کربنات
 
سرخارگل
 
سردسازی
 
سرم
 
سرما‌محافظ
 
سرولوپلاسمین
 
سرویکس
 
سطح مناسب متیونین
 
سقط
 
سلامت
 
سلامت روده
 
سلامت پستان
 
سلامت گاو هلشتاین
 
سلنیوم
 
سلول های ایمنی
 
سلولیت
 
سلول‌های بدنی
 
سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی
 
سن
 
سن بلوغ جنسی
 
سن زایش
 
سن پروار
 
سن پیوبرتی
 
سنتز پروتئین میکروبی
 
سنجابی
 
سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه
 
سوخت‌وساز چربی
 
سوخت‌وسازگر‌های خونی
 
سود
 
سود اقتصادی
 
سود خالص سالیانه
 
سولفات روی
 
سولفات روی و مس
 
سونوگرافی
 
سویه
 
سویۀ پرنده
 
سیاه شور مصری
 
سیستان
 
سیستانی
 
سیستم ایمنی
 
سیستم ایمنی سلولی.
 
سیستم ایمنی همورال
 
سیستم روستائی
 
سیستم پروار
 
سیلاژ
 
سیلاژ تفالۀ سیب
 
سیلاژ جو
 
سیلاژ ذرت
 
سیلاژگریپ فوروت ضایعاتی
 
سیلو کردن
 
سین بیوتیک
 
شاخص انتخاب
 
شاخص انتخاب محدود شده
 
شاخص انتخاب.
 
شاخص بلوغ
 
شاخص تمایز جمعیتی
 
شاخص دما- رطوبت
 
شاخص رطوبتی- دمایی
 
شاخص رنگ زرده
 
شاخص کارآیی
 
شاخص‌های رشد
 
شاخص‌های لاشه
 
شبدر ایرانی
 
شبکة عصبی مصنوعی
 
شبکه
 
شبکۀ بیزی
 
شبیه ‏سازی رایانه‌ای
 
شبیه‌سازی
 
شتر ایرانی
 
شترمرغ
 
شترهای تک‌کوهانه
 
شترهای دوکوهانه
 
شجره ناکامل
 
شجرۀ پدری گمشده
 
شرایط محیطی
 
شمار سلول‏های سوماتیک
 
شمارش قارچ‌های شکمبه
 
شناسایی نشانه‌های انتخاب
 
شورای تحقیقات ملی سال 2001
 
شکل خوراک
 
شکل فیزیکی خوراک
 
شکمبه
 
شیر
 
صحت
 
صحت ارزیابی
 
صفات اقتصادی
 
صفات باروری
 
صفات تخم‌مرغ
 
صفات تولید شیر
 
صفات تولید پشم
 
صفات تولیدمثل
 
صفات تیپ
 
صفات رشد
 
صفات عملکرد
 
صفات لاشه
 
صفات مرتبط با رشد
 
صفات وزن بدن
 
صفات پرواری
 
صفات پستانی تیپ
 
صفات کمی
 
صفات کیفی تخم‌مرغ
 
صفات ‌تولید‌مثلی
 
صفات‌آستانه‌ای
 
صفت بقاء
 
ضایعات انجیر
 
ضرایب اقتصادی
 
ضرایب تصحیح
 
ضریب تبدیل
 
ضریب تبدیل خوراک
 
ضریب تبدیل غذایی
 
ضریب هم خونی
 
طرح خانواده ناتنی
 
طرح ناتنی
 
طرح های آمیزشی
 
طرح چرخشی فاکتوریل
 
طول آبستنی
 
طول عمر
 
طول عمر اقتصادی
 
طول‌عمر تولیدی
 
ظرفیت آنتی‌اکسیدانی
 
ظرفیت بافری
 
ظرفیت نگهداری آب
 
عادت‌دهی
 
عامل تفکیک‌پذیری (PF)
 
عامل رشد شبه انسولین
 
عداد گویچه‌های سرخ
 
عدم تعادل لینکاژی
 
عدم تعادل پیوستگی
 
عدم کارایی
 
عصارة کنگرفرنگی
 
عصاره برگ زیتون
 
عصاره گل گاو زبان
 
عصاره گیاهی
 
عصارۀ آبی و روغنی
 
عصارۀ آویشن
 
عصارۀ آویشن شیرازی
 
عصارۀ تفالۀ انگور
 
عصارۀ زرماری
 
عصارۀ هیدروالکلی
 
عصارۀ پونۀ کوهی
 
عصارۀ گل گاو زبان
 
عضله سینه
 
علف مورچه
 
علف چشمه
 
علوفه
 
علوفه بقولات
 
علوفه تاج‌خروس
 
علوفه یونجه
 
عمق
 
عملکرد
 
عملکرد تولیدمثلی
 
عملکرد تولیدی
 
عملکرد تولید‌مثلی
 
عملکرد رشد
 
عملکرد زایش
 
عملکرد شیردهی
 
عملکرد مدیریتی
 
عملکرد پروار
 
عملکرد گوساله نر
 
عملکردی
 
عمل‌آوری
 
عناب
 
عناصر کم‌مصرف
 
عوامل مادری
 
عوامل محیطی
 
عیار پادتن
 
غدۀ پستان
 
غرب استان تهران
 
غشای اسپرم
 
غلات
 
فاز تأخیر
 
فاصله زایش
 
فاصله نسل
 
فاصلۀ ژنتیکی
 
فاکتورهای خونی
 
فاکتورهای محیطی
 
فرآوری
 
فرآوری ذرت
 
فرآوری شیمیایی
 
فرآوری غله
 
فراتحلیل
 
فراسنجه‌های تخمیر شکمبه
 
فراسنجه‌های تولیدگاز
 
فراسنجه‌های خونی
 
فراسنجه‌های سرم
 
فراسنجه‌های شکمبه‌ای
 
فراسنجه‌های عملکردی
 
فراسنجه‌‌های خونی
 
فراسنجه‌‌های ژنتیکی
 
فراسنجه‏های تخمیر
 
فراوانی آلل نادر
 
فراوانی آللی
 
فراوردۀ فرعی رازیانه
 
فراوری حرارتی
 
فراوری گندم
 
فرصت
 
فرموله کردن جیره گاوهای شیرده
 
فسفر
 
فسفر غیر فیتاتی
 
فسفر قابل دسترس
 
فسفولیپید
 
فصل
 
فصل و طول دوره پروار
 
فعالیت آنزیمی
 
فعالیت آنزیمی شکمبه
 
فعالیت جویدن
 
فعالیت کبد
 
فلاوومایسین
 
فلور میکروبی روده
 
فناوری اطلاعات
 
فورتید C
 
فولیکول
 
فولیکول تخمدانی
 
فولیکول های اولیه
 
فولیکول‌های ثانویه.
 
فیبر خام
 
فیبر غیر علوفه‌ای
 
فیبر نامحلول
 
فیتاز
 
فیتاز میکروبی
 
فیلترکردن
 
فیلوژنی
 
قابلیت هضم
 
قابلیت هضم الیاف
 
قابلیت هضم ایلئومی
 
قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینه
 
قابلیت هضم روده‌ای
 
قابلیت هضم.
 
قابلیت پذیرش
 
قابلیت پیش‌بینی
 
قرص آهستة رهش
 
قزل
 
قزل و مهربان
 
قطر پشم
 
قفس
 
قلب
 
قناری
 
قند محلول
 
قوچ تالشی
 
قیمت‌گذاری چند مؤلفه‌ای
 
لاشه
 
لاکتات دهیدروژناز
 
لاکتو باسیلوس
 
لاکتوباسیل
 
لاکتوباسیلوس پلانتاروم
 
لاکتوباسیل‌ها
 
لایزوزیم سفیده تخم
 
لاین
 
لاین تجاری گوشتی
 
لاین گوشتی تجاری
 
لتروزل
 
لری‌بختیاری
 
لستین سویا
 
لسیتین
 
لوله‌های اسپرم‌ساز
 
لژاندر
 
لیزین
 
ماتریس روابط خویشاوندی
 
ماتریکس نانورشته‌ای
 
مادر گوشتی
 
ماده خشک
 
ماده‌خشک و نشاسته
 
مازندران
 
ماشین بردار پشتیبان
 
مالون‌دی‌آلدئید
 
ماندگاری
 
ماهیت ژن
 
ماهیچه راسته
 
ماژول عملکردی
 
مایع آمنیونی
 
متاآنالیز
 
متابولیت های خونی
 
متابولیت های پلاسما
 
متابولیت‌های خون
 
متابولیت‌های سرم
 
متافیکس
 
متالوتیونین
 
متان
 
متیونین محافظت شده
 
متیونین مصنوعی
 
محافظت شکمبه‌ای
 
محدودیت خوراک
 
محدودیت غذایی
 
محرک رشد
 
محصول فرعی
 
محصولات لبنی مرجع
 
محیطی و فنوتیپی
 
مخمر
 
مخمر غنی از سلنیوم
 
مدت پروار
 
مدل افزایشی- غالبیت
 
مدل تابعیت تصادفی
 
مدل حیوانی
 
مدل دورۀ شیردهی
 
مدل روزآزمون
 
مدل رگرسیون تصادفی
 
مدل سازی
 
مدل های خطی و تابع ویبول
 
مدل گمپرتز
 
مدل‌های غیرخطی
 
مدل‌های هضمی
 
مدیریت
 
مربعات خطا
 
مرتع
 
مرحله بلوغ
 
مرحلۀ فنولوژیکی
 
مرده‌زایی
 
مرزه خوزستانی
 
مرغ بومی اصفهان
 
مرغ بومی مازندران
 
مرغ تخم گذار
 
مرغ لاین آرین
 
مرغ مادر
 
مرغ مادر گوشتی
 
مرغ مادر گوشتی‏
 
مرغان بومی مازندران
 
مرغ‌ مادر گوشتی
 
مرغ‌های تخم‏گذار
 
مرفولوژی
 
مرفولوژی روده باریک
 
مرگ‌و‌میر
 
مزیت نسبی
 
مس
 
مسیر زیستی
 
مسیر سیگنالینگ
 
مشارکت بهینه ژنتیکی
 
مشخصه‌های ژنتیکی
 
مصرف خوراک
 
مصرف غذا.
 
معادل ارزش تغذیه‌ای
 
معادل مواد مغذی
 
معادل واحد دامی
 
معادلات تابعیت پیش‌بینی
 
معادلات ساختاری
 
معادله تابعیت درجه دوم
 
معادلۀ زیست اقتصادی
 
معادل‌های ساختاری
 
معیار انتخاب
 
معیار خطای پیش‌بینی
 
معیار سلول‌های بدنی
 
مقاومت پادزیستی
 
مقاومت پوسته
 
مقاومت ژنتیکی
 
مقایسه
 
ملاتونین
 
ملاس
 
منابع فیبر
 
منابع متیونین
 
منابع پروتئینی
 
منبع نشاسته
 
منبع پروتئین‏
 
منحنی تولید تخم مرغ
 
منحنی رشد
 
منحنی شیردهی
 
منگنز- متیونین
 
منی
 
منی اسبچۀ‌ خزر
 
منی گاو
 
منی یخ زده
 
مواد خوراکی ایران
 
مواد معدنی
 
مواد معدنی کم‌مصرف
 
مواد مغذی
 
مواد نشاسته‎
 
موننسین
 
مونوترپن‌های فنلی
 
مونوسیت
 
موهر
 
مکان مکان‌یابی ژنها
 
مکمل آنزیمی
 
مکمل آنیونیک‏
 
مکمل متیونین
 
مکمل ویتامینی
 
مکمل چربی
 
مکمل چربی محافظت شده
 
مگناپک
 
میزان نژادگان ازدست‌رفته
 
میزوپروستول
 
میش آبستن
 
میش افشاری
 
میش تالشی.
 
میش لری بختیاری
 
میش لک‌قشقایی
 
میوه بلوط
 
میکروساتلایت
 
میکروفلورای روده
 
ناحیه 5`UTR
 
ناحیه دی لوپ
 
ناخالصی
 
نامتعادلی پیوستگی
 
نانو ذرات
 
نانو ذرات نقره
 
نانو متیونین- روی
 
نانو منگنز
 
نانوسید
 
نانویاور
 
ناهنجاری مغلوب کشنده
 
ناهنجاری‌ پا
 
ناپدیدشدن شکمبه‌ای
 
ناپدیدی
 
نبود تعادل پیوستگی
 
نرخ آبستنی
 
نرخ دوقلوزایی
 
نرخ رشد
 
نرخ هم‌خونی
 
نرم‌افزارهای اصلاح نژاد
 
نریان
 
نسبت بخت
 
نسبت جنسی
 
نسبت سم به جاذب
 
نسبت علوفه
 
نسبت علوفه به کنسانتره
 
نسبت چربی به پروتئین شیر
 
نشاسته
 
نشانه‌های انتخاب
 
نشانگر
 
نشانگر ریزماهواره
 
نشانگر سلیت
 
نشانگر ژنتیکی
 
نشانگرهای DNA
 
نشانگرهای تک نوکلئوتیدی
 
نشانگرهای ریزماهواره
 
نشانۀ انتخاب
 
نشخوارکنندگان
 
نعناع
 
نقره
 
نقشه ژنتیکی
 
نقشه‌یابی QTL
 
نقطۀ عطف
 
نمونه‌گیری گیبس
 
نهادۀ مصرفی
 
نوروسپورا سیتوفیلا
 
نوروپپتید وای
 
نوع اقلیم
 
نژاد اسب عرب
 
نژاد اسب کرد
 
نژاد افشاری
 
نژاد بومی
 
نژاد لری
 
نژادهای اسب آسیایی
 
نژادهای گوسفند ایرانی
 
نگرش
 
نیاز روزانه
 
نیتروژن آمونیاکی
 
نیتروژن ادراری با منشاء داخلی
 
نیتروژن اوره‌ای شیر
 
نیتروژن متابولیکی مدفوع
 
نیتروژن میکروبی
 
نیتروژن پپتیدی
 
نیوکاسل
 
هاب
 
هاپلوتیپ
 
هاپلوگروهی
 
هایپربولستیک
 
هتروزایگوسیتی
 
هتروزیس
 
هتروزیگوسیتی
 
هتروزیگوسیتی اضافی
 
هدف انتخاب
 
هزینه سخت‌زایی
 
هزینه فایده
 
هزینۀ تولید
 
هزینۀ حذف
 
هزینۀ خوراک
 
هزینۀ فرصت
 
هسته خرما
 
هلشتاین ایران
 
هلشتاین‏
 
هماتوکریت
 
همانندسازی
 
همبستگی
 
همبستگی رتبه‌ای
 
همبستگی ژنتیکی
 
همخونی
 
همدان.
 
همزمان سازی فحلی
 
همزمانی فحلی
 
همزمان‌سازی فحلی
 
هموزیگوت
 
هموگلوبین خون
 
هم‌خطی چندگانه
 
هم‌خونی
 
هم‌راستایی چندگانه
 
هم‎راستایی چندگانه
 
هورمون رشد
 
هورمون‌های تیروئیدی
 
هوموزیگوسیتی
 
هیدروکسی‌کلراید روی
 
هیپوکلسیمی
 
وابسته به جنس و مادری
 
واحد هاو
 
واحدهای تولیدی گاو هلشتاین
 
وارد نمودن ژن
 
واریانس بخش باقی‌مانده
 
وراثت پذیری
 
وراثت‌پذیری اتوزومی
 
وراثت‌پذیری تحقق یافته
 
ورم پستان
 
ورم پستان بالینی
 
وزن بدن
 
وزن تولّد گوساله
 
وزن جوجه
 
وزن زنده
 
وزن سینه
 
وزن لاشه
 
وزن و اضافه وزن.
 
وزن کشتار
 
وضعیت ضداکسیداتیو
 
وضعیت متابولیک
 
ویتامین
 
ویتامین B12
 
ویتامین C
 
ویتامین E
 
ویتامین ‏B12‎‏ و آهن
 
ویتامین ‏E‏ و سلنیوم
 
ویتامین‌ A
 
ویسکوزیته
 
ویژگی‌های تخم‌مرغ
 
ویژگی‌های رفاهی
 
ویژگی‌های فیزیکی
 
ویژگی‌های لاشه
 
پاداکسنده
 
پادتن
 
پادزی
 
پارامتر های ژنتیکی
 
پارامترهای خونی
 
پارامترهای شکمبه
 
پارامترهای منحنی شیردهی
 
پارامترهای ژنتیکی
 
پاسخ ایمنی هومورال
 
پاسخ ایمنی یاخته‌ای
 
پاسخ به انتخاب
 
پاسخ به انتخاب تجمعی
 
پاسخ متابولیکی
 
پاسخ همبسته
 
پاسخ‌های ایمنی
 
پایه
 
پتانسیل زنبورپذیری.
 
پراکسیداسیون
 
پراکسیداسیون لیپیدی گوشت
 
پراکسیداسیون چربی
 
پرتوتابی گاما
 
پرواربندی
 
پروبیوتیک
 
پروبیوتیک پروتکسین
 
پروتئین
 
پروتئین بدن
 
پروتئین خام
 
پروتئین خام جیره
 
پروتئین غیرقابل تجزیه
 
پروتئین قابل سوخت‌وساز
 
پروتئین قابل متابولیسم
 
پروتئین قابل‌دسترس
 
پروتئین لاشه
 
پروتئینات روی
 
پروتئینات مس
 
پروتئینات منگنز
 
پروتوزوآ
 
پروفایل اسید چرب
 
پروفایل ترانسکریپتوم
 
پروپلین‌گلیکول
 
پروژسترون
 
پسماند کشمش
 
پسماندهای پسته
 
پشم
 
پلاسما
 
پلی‌اتیلن گلیکول
 
پلی‌مورفیسم
 
پنبه دانه
 
پنجر‌ه‌های ژنومی
 
پودر آویشن
 
پودر بره‌موم
 
پودر رازیانه
 
پودر رازیانه و زیره
 
پودر سیر
 
پودر و اسانس آویشن
 
پودر چربی پالم
 
پودر گوشت و استخوان
 
پودر ‌چربی
 
پوسته سویا
 
پوسته پسته
 
پوسته پنبه دانه
 
پوشش‌دهی
 
پولکی‌کردن با بخار
 
پونه
 
پویایی تولید گاز
 
پویش ژنوم
 
پویش ژنومیک
 
پویش ژنگانی
 
پپتیدهای کانولا
 
پیشرفت ژنتیکی
 
پیش‌بینی ژنگانی
 
پیوند
 
پیوند سبزی‎
 
پیوند سلول‌های زاینده
 
پیوندک
 
پیوگلیتازون
 
پیکولینات کروم
 
چربی
 
چربی درون شکمی
 
چربی زیر پوستی
 
چربی شکمی
 
چربی شیر
 
چربی طیور
 
چربی لاشه
 
چربی لاشه و زیرپوست
 
چربی پشتی
 
چرخه فحلی
 
چند شکلی
 
چند ‏TMR
 
چندبار زایش
 
چندشکلی
 
چند‌شکلی تک نوکلئوتیدی
 
چوب انگور
 
چوب صنوبر شیرین
 
ژل رویال
 
ژن
 
ژن DGAT1
 
ژن FecB
 
ژن TLR4
 
ژن آنتولوژی
 
ژن لپتین
 
ژن ملانوکورتین-1
 
ژن هورمون رشد
 
ژن گیرندة هورمون رشد
 
ژنتیک
 
ژنتیک افزایشی
 
ژنتیک حفاظت
 
ژنومیکس‏
 
ژن‌نامة میتوکندری
 
ژن‌های نامزد
 
ژن‌های کاندید
 
کاتالاز
 
کارایی اقتصادی
 
کارولینای شمالی
 
کارگران زنبور‌عسل
 
کالیفرنیائی
 
کاه گندم
 
کبالت
 
کبد
 
کتان اکسترود
 
کراتین منوهیدرات
 
کربوهیدرات غیرنشاسته‌ای
 
کرم ابریشم
 
کرنل پنسیلوانیا ماینر
 
کروم
 
کروم متیونین
 
کریسین
 
کشت اختصاصی قارچ‌ها
 
کل میکروارگانیسم‌ها
 
کلاته
 
کلسترول
 
کلسترول تخم‌مرغ
 
کلسیم
 
کلی باسیلوز
 
کلی‌فرم‌ها
 
کنجاله تخم پنبه
 
کنجاله سویا
 
کنجاله منداب
 
کنجاله منداب کانادایی
 
کنجاله کلزا.
 
کنجاله‌ی کانولا
 
کنجالۀ سویا
 
کنجالۀ کلزا
 
کنسانتره به علوفه
 
کنش تخمدان
 
کنگرفرنگی
 
کود مرغی
 
کود مرغی فرآوری‌شده
 
کورتیزول
 
کورتیکوسترون
 
کورکومین
 
کوله کلسیفرول
 
کیسة زرده
 
کیست تخمدانی
 
کیسه‌های نایلونی
 
کیفیت
 
کیفیت اسپرم
 
کیفیت بستر
 
کیفیت تخم
 
کیفیت تخم‌مرغ
 
کیفیت داخلی تخم
 
کیفیت شیر
 
کیفیت لاشه
 
کیفیت پوسته
 
کیفیت گوشت
 
گاز تولیدی
 
گاز متان
 
گاو
 
گاو بومی ایران
 
گاو تازه‌زا
 
گاو سرابی
 
گاو شیرده
 
گاو شیرده هلشتاین
 
گاو شیرده
 
گاو شیری
 
گاو هلشتاین
 
گاو هلشتاین آلمانی
 
گاو هلشتاین ایران
 
گاو هلشتاین.
 
گاوداری روستایی کوچک‌مقیاس
 
گاوداری های کوچک.
 
گاوداری‌های سنتی
 
گاوداری‌های سنتی کوچک
 
گاوداری‌های صنعتی شیری
 
گاودانه
 
گاوشیری
 
گاومیش
 
گاومیش آبی
 
گاومیش آذری و مازندرانی
 
گاومیش ایران
 
گاومیش خوزستانی و مازندرانی
 
گاوهای دورۀ انتقال
 
گاوهای شیرده
 
گاوهای شیرده هلشتاین
 
گاوهای شیرده.
 
گاوهای شیری
 
گاوهای شیری آمیخته
 
گاوهای شیری هلشتاین
 
گاوهای هلشتاین
 
گاوهای هلشتاین استان همدان
 
گاوهای هلشتاین ایران
 
گاوهای هلشتاین ایران.
 
گتک
 
گراسیلاریوپسیز پرسیکا
 
گرسنگی پس ‌از تفریخ
 
گروه تأیید
 
گروه تایید
 
گروه مرجع
 
گروه‌بندی
 
گروه‏های وزنی
 
گل میمونی سازوئی
 
گلرنگ
 
گله دومنظوره
 
گله مادر
 
گلوتاتیون
 
گلوتاتیون پراکسیداز
 
گلوکز
 
گلوکونات‌کلسیم
 
گلپایگانی
 
گلپر
 
گمپرتز
 
گندم
 
گندم تخمیری
 
گوارش‌پذیری
 
گوارش‌پذیری آزمایشگاهی
 
گوسالة نر هلشتاین
 
گوساله
 
گوساله شیرخوار
 
گوساله نر
 
گوساله هلشتاین
 
گوساله پرواری
 
گوساله‌های در حال رشد
 
گوساله‌های شیرخوار
 
گوساله‌های نرهلشتاین
 
گوساله‌های هلشتاین
 
گوساله‏های شیرخوار
 
گوسالۀ هلشتاین
 
گوسالۀ‌ در حال رشد
 
گوسفند
 
گوسفند افشاری
 
گوسفند ایرانی
 
گوسفند بلوچی
 
گوسفند بلوچی و صفات پشم
 
گوسفند تالشی
 
گوسفند زل
 
گوسفند قزل
 
گوسفند لری بختیاری.
 
گوسفند لری-بختیاری
 
گوسفند لری‌بختیاری
 
گوسفند ماکویی
 
گوسفند مغانی
 
گوسفند نائینی
 
گوسفند نژاد بلوچی
 
گوسفند و بز
 
گوسفند کرمانی
 
گوسفند.
 
گوشت
 
گومپرتز
 
گونادوتروپین
 
گونادوترپین جفت اسب‌سانان
 
گیاه دارویی
 
گیاهان شهدزا
 
گیاهان شورزیست
 
گیاهان شورپسند
 
گیاهان گرده‌زا
 
یاخته‌های لایدیگ
 
ید
 
یونجه خشک
 
یونجه سیلو شده
 
یونوفر
 
یونوفرها
 
یکنواختی وزن
 
یک‌بار زایش
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 

 

معرفی رشته کشاورزی گرایش دام و طیور
ایران‌تز تدبیرساز‌ بازدید: 247 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×