معرفی رشته علوم و مهندسی مراتع و آبخیزداری

‌برخی از حوزه‌ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی ایران‌تز در رشته علوم و مهندسی مراتع و آبخیزداری را در مقاله زیر بیان کرده‌ایم:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

 

معرفی رشته علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری

رشته کشاورزی آنچنان گسترده و وسیع است که با ترکیب و تلفیق این رشته با هر رشته دیگر، گرایش و رشته‌ای جدید متولد می‌شود. رشته علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری، یکی دیگر از گرایش‌های کشاورزی است که از تلفیق علوم کشاورزی و محیط زیست، بوجود آمده است و مربوط به علوم مربوط به مناطق مرتع و فرآیند تغذیه دام از مراتع است. اهمیت این رشته در اهمیت مراتع در حفظ محیط زیست نهفته است.

مراتع خواص زیادی برای طبیعت و موجودات زنده دارند. جلوگیری از فرسایش شدید، ممانعت از تندبادها و طوفان‌های شدید و سیل‌های ناگهانی، تنوع پوشش گیاهی، تغذیه سالم دام، از جمله مزایای مراتع برای کره زمین است. از طرفی استفاده و چرای بی‌رویه انواع دام در مراتع، باعث نابودی مراتع خواهد شد. مهندسان مراتع، طوری برنامه‌‍ریزی می‌کنند که در چرای دام‌ها، گیاهان و علف‌ها از ریشه در نیایند و با یک چرا، کل سبزه مرتع ریشه کن نشود و این به میزان رشد و اندازه علف‌ها بستگی دارد. وجود مراتع، سرمایه پنهان صنعت دامپروی است.

 

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری آورده شده است :

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

Rangeland Ecology & Management

2,126

1.948

0.002480

RANGELAND JOURNAL

925

1.019

0.001150

SEED SCIENCE RESEARCH

1,606

1.329

0.001030

Journal of Seed Science

179

0.724

0.000400

SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY

1,373

0.508

0.000490

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و علمی پژوهشی داخلی رشته علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری ارائه شده است :

 

نام مجله

وابسته به

تحقیقات ژنتیك و اصلاح گیاهان مرتعی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران

علوم و تحقیقات بذر ایران

دانشگاه گیلان با همكاری انجمن مرتعداری ایران

مرتع و آبخیزداری

دانشگاه تهران

مرتع

انجمن مرتعداری ایران

تحقیقات مرتع و بیابان ایران

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی در رشته علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری عبارتند از :

 
آب
 
آب زیر‌زمینی
 
آب شرب دام
 
آب مجازی
 
آب معادل برف
 
آب گل‌آلود
 
آبادان
 
آبخوان اراک
 
آبخوان مشهد
 
آبخوان کارستی
 
آبخوان کاشان
 
آبخوان گیلانغرب
 
آبخیز شهری
 
آبخیز شهری زنجان
 
آبخیز گرمابدشت گلستان
 
آبخیزداری
 
آبخیزنشینان
 
آبشویی
 
آبیاری
 
آبیک
 
آب‌های شور زیر‌زمینی
 
آب‏نمود واحد لحظه‏ ای
 
آتریپلکس
 
آتش
 
آتش‌سوزی
 
آذربایجان غربی
 
آرتمیزا
 
آزمون انتخاب
 
آزمون من-کندال
 
آزمون گاما
 
آستانه
 
آستانه ‏های فرسایش خندقی
 
آستانۀ شیب- مساحت
 
آسیب پذیری اجتماعی- اقتصادی
 
آسیب‌پذیری
 
آشفتگی
 
آشکارسازی تغییرات
 
آشیان اکولوژیک
 
آلاینده‌ها
 
آلودگی
 
آلودگی آب زیرزمینی
 
آلودگی خاک
 
آمار برداری
 
آمار مکانی
 
آمار چند متغیره
 
آمار کلاسیک
 
آمارۀ کاپا
 
آمایش سرزمین
 
آنالیز DCA
 
آنالیز تابع تشخیص
 
آنالیز تشخیص کانونیک
 
آنالیز تطبیقی متعارف
 
آنالیز حساسیت
 
آنالیز خوشه ای
 
آنالیز دو طرفه گونه های معرف
 
آنالیز روند
 
آنالیز سیستم
 
آنالیز عددی
 
آنالیز فراوانی سیلاب
 
آنالیز مؤلفه‌های اصلی
 
آنالیز چند متغیره
 
آنتروپی
 
آنتروپی حداکثر
 
آنتروپی حداکثر (Maxent)
 
آنتروپی شانون
 
آنغوزة تلخ
 
آهک آغاجاری
 
آهک میشان
 
آویشن
 
آویشن دنایی
 
آگروپایرون
 
ابتکارات محلی
 
ابرمکعب لاتین
 
ابوزیدآباد کاشان
 
اتمسفری و توپوگرافی
 
اثر سطح
 
اثرات اجتماعی- اقتصادی
 
اثرات متقابل
 
احیا
 
احیاء معدن
 
احیای اکوسیستم مرتعی
 
احیای پوشش گیاهی
 
اختلاف
 
اخلاق گرا
 
اراضی دیم رهاشده
 
اراضی مرتعی
 
ارتفاع از سطح دریا
 
ارتفاع جست
 
اردبیل
 
اردیناسیون
 
ارزش
 
ارزش اقتصادی
 
ارزش خالص کنونی
 
ارزش رجحانی
 
ارزش غذایی
 
ارزش مورد انتظار مرتع
 
ارزش وزنی (Wi)
 
ارزشگذاری اقتصادی
 
ارزش‌رجحانی
 
ارزش‌گذاری
 
ارزش‌گذاری مشروط
 
ارزیابی
 
ارزیابی آماری
 
ارزیابی اثرات
 
ارزیابی اثرات توسعه
 
ارزیابی اقتصادی
 
ارزیابی اقدام ها
 
ارزیابی بیابان‌زایی
 
ارزیابی تغییرات
 
ارزیابی تناسب اراضی
 
ارزیابی سرزمین
 
ارزیابی سلامت
 
ارزیابی چندمعیاره مکانی
 
ارزیابی کارایی
 
ارومیه
 
ارگ کاشان
 
ازت و ماده آلی و گونه کم شونده
 
استان اردبیل
 
استان اصفهان
 
استان ایلام و مراتع
 
استان بوشهر
 
استان خراسان رضوی
 
استان سمنان
 
استان فارس
 
استان قزوین
 
استان قم
 
استان مازندران
 
استان مرکزی
 
استان هرمزگان
 
استان چهارمحال و بختیاری
 
استان کردستان
 
استان کرمان
 
استان کرمانشاه
 
استان گلستان
 
استان گیلان
 
استان یزد
 
استراتژی Grime
 
استرس شوری
 
استفاده چند منظوره
 
استقرار
 
استنتاج فازی
 
استوانه‌های مضاعف
 
استولون
 
استپ
 
اسدآباد سفلی
 
اسپرس خاردار(Onobrychis cornuta)
 
اسید سولفوریک
 
اشترانکوه
 
اشتهارد
 
اشنان
 
اشکال فرسایشی
 
اصفهان
 
اصلاح خاک
 
اصلاح مرتع
 
اصلاح و احیا
 
اصلاح و احیای مرتع
 
اعتبارسنجی
 
اعتماد
 
افزایش درآمد
 
افقA
 
اقتصاد
 
اقتصاد محلی
 
اقتصادی
 
اقتصادی-اجتماعی
 
اقدامات آبخیزداری
 
اقدامات احیائی
 
اقلیم
 
اقلیم خشک
 
اقلیم و پستی روش کوادرات
 
البرز شمالی
 
البرز مرکزی
 
الگوریتم M5
 
الگوریتم لونبرگ‌- مارکوآرت
 
الگوریتم لوینبرگ-مارکوارد
 
الگوریتم ناپارامتریک
 
الگوریتم پس‌انتشار خطا
 
الگوریتم پنجرۀ مجزا
 
الگوریتم ژنتیک
 
الگوریتم‌های تکاملی
 
الگوریتم‌های درختی
 
الگوهای زمانی و مکانی عشایر
 
الگوهای سینوپتیکی
 
الگوی Huff
 
امتیاز توده سنگ
 
انار
 
انتخاب رژیم غذایی
 
انتقال هم‌احتمال
 
انتگرال فازی
 
انتگرال چاکوئت
 
انحنای دامنه
 
اندازة پلات
 
اندازه گیری و ارزیابی مرتع
 
اندازه‌گیری تراکم
 
اندوزوخوری
 
انرژی جنبشی باران
 
انرژی متابولیسمی
 
انسان
 
انسجام اجتماعی و شاخوپی
 
انسجام نهادی
 
انواع فرسایش
 
انکوباسیون
 
انگشت‌نگاری
 
انگشت‌نگاری رسوبات
 
او ال آی
 
اوت اکولوژی
 
اولویت‌بندی مکانی
 
اولویت‌های حفاظتی
 
اکسشن
 
اکوتیپ
 
اکوسیستم
 
اکوسیستم مرتعی
 
اکولوژی جوانه زنی
 
ایران
 
ایستایی
 
ایستگاه اردبیل
 
ایستگاه سینوپتیک اصفهان
 
ایستگاه نوشهر
 
ایستگاه هیدرومتری مقصودبیک
 
ایستگاه پژوهشی بهارستان
 
ایستگاه گچساران
 
ایل بویر احمد
 
ایل شاهسون
 
ایلام
 
ایندول بوتریک اسید
 
اینچه‌برون
 
 
بار ثابت
 
بار رسوب
 
بار رسوب معلق
 
بار معلق
 
بار معلق رودخانه
 
باران‌ساز
 
باران‌ساز FEL3
 
باران‌ساز.اراضی
 
بارش
 
بارش 24 ساعته
 
بارش فصلی
 
بارش میانگین متحرک هفتگی
 
بارندگی
 
بارندگی-رواناب
 
بار‏بستر
 
بازده اسانس
 
بازسازی
 
باغات دیم
 
بافت خاک
 
بافق
 
بالون
 
باند اطمینان
 
باند‌حرارتی
 
بانک بذر
 
بانک بذر خاک
 
بانکت
 
بایوچار طبیعی
 
بایوچار کمپوست زبالۀ شهری
 
بجنورد
 
بخار آب
 
بختیاری
 
بذر پاشی
 
بذر کاری
 
بذر‌پاشی
 
برآورد بارش
 
برآورد رسوب معلق
 
برآیند حمل ماسه
 
بردخون
 
بررسی تغییرات
 
برنامه ریزی خطی
 
برنامه‌ریزی روستایی
 
برنامه‌ریزی ژنتیک
 
برنامۀ توسعه
 
بروموس کپه‌داغی
 
برون‌یابی
 
برگ تشخیص
 
بز رایینی
 
بزرگی زمین‏ لغزش
 
بستر کشت
 
بستۀ Biomod2
 
بقای گیاه
 
بندرامام خمینی
 
بندهای اصلاحی
 
بهارکیش
 
بهترین برازش
 
بهره برداری از مراتع
 
بهره‌برداری جنگل
 
بهینة اکولوژیکی
 
بهینه‌‏سازی
 
بوته‌زار
 
بوته‌های شورپسند. مراتع بیابانی
 
بوته‌‏های پرستار
 
بوشهر
 
بوفالوگرس
 
بومادران
 
بوم‌سازگان
 
بوم‌شناسی فردیBoiss. Platychaete aucheri
 
بوم‌شناسی فرهنگی
 
بیابان زایی
 
بیابان زایی آب زیرزمینی
 
بیابان مرکزی و دشت لوت
 
بیابان‌زایی
 
بیان ژن
 
بیستون
 
بیلان آبی آبخوان
 
بیلان انرژی
 
بیلان رسوب
 
بینوکولر
 
بیولوژیک
 
بیوماس
 
تأمین آب
 
تئوری نهادی
 
تابع توزیع
 
تابع توزیع احتمال
 
تابع شعاع‌محور
 
تاب‌آوری
 
تاب‌آوری جوامع محلی
 
تاثیر گونه
 
تاج پوشش
 
تاغ
 
تاغ‌کاری
 
تالاب شادگان
 
تالاب چغاخور
 
تاپسیس
 
تبخیر
 
تبخیر و تعرق
 
تبخیر و تعرق پتانسیل
 
تثبیت مارن
 
تجدیدپذیری آب زیرزمینی
 
تجزیه تابع تشخیص
 
تجزیه تحلیل عاملی
 
تجزیه تطبیقی متعارفی
 
تجزیه خوشه‌ای
 
تجزیه رگرسیونی
 
تجزیه و تحلیل آماری
 
تجزیه واریانس
 
تجزیه واریانس و روش RDA
 
تجزیۀ شیمیایی
 
تحقق مالکیت
 
تحلیل تشخیص
 
تحلیل حساسیت
 
تحلیل خوشه‌ای
 
تحلیل ذی‌نفعان
 
تحلیل سری‌های زمانی
 
تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (F-AHP)
 
تحلیل شبکه
 
تحلیل شبکه‌ای
 
تحلیل شبکۀ اجتماعی
 
تحلیل عاملی
 
تحلیل عاملی آشیان اکولوژیک
 
تحلیل عاملی مرحله‌ای
 
تحلیل عملکرد چشم‌انداز
 
تحلیل فراوانی
 
تحلیل فراوانی سیل
 
تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیل
 
تحلیل مؤلفه‌های اصلی
 
تحلیل چند‌متغیره
 
تحلیل گرایش
 
تخریب
 
تخریب اراضی
 
تخریب خاک
 
تخریب سرزمین
 
تخریب فیزیکی
 
تخریب مراتع
 
تخریب پوشش گیاهی
 
تخصیص بهینه
 
تخصیص کربن و نیتروژن
 
تخمین رسوب
 
تداخل سنجی راداری
 
تراکم
 
تراکم بانک بذر
 
تراکم بانک بذر خاک
 
تراکم جریان حرکت
 
تراکم ریشه
 
تراکم و درصد تاج پوشش
 
تراکم کشت
 
تراکم گیاهی
 
تربت حیدریه
 
ترسالی
 
ترسیب کربن
 
ترسیب کربن خاک
 
ترکیب
 
ترکیب بهینه
 
ترکیب خطی وزن‌دار
 
ترکیب شیمیایی
 
ترکیب گیاهی
 
ترکیبات ثانویه
 
تسهیل مکانیکی
 
تشتک
 
تصادفی- سیستماتیک
 
تصاعدکربن
 
تصاویر TM
 
تصاویر سنجندة MODIS
 
تصاویر لندست
 
تصاویر ماهواره ای
 
تصاویر ماهواره‌ای لندست 8
 
تصحیحات هندسی
 
تصمیم گیری سلسله مراتبی
 
تصمیم گیری چند معیاره فازی
 
تصمیم‌گیری چند معیاره
 
تعداد و نوع دام
 
تعرق روزانه
 
تعمیم‌پذیری
 
تغذیه آب‌های زیرزمینی
 
تغذیه طبیعی وواداری
 
تغذیۀ آبخوان
 
تغییر اقلیم
 
تغییر الگوی کشت
 
تغییر سیستم آبیاری
 
تغییر کاربری اراضی
 
تغییرات اقلیمی
 
تغییرات جمعیتی
 
تغییرات در جهت ‏پایاب
 
تغییرات زمانی رسوب
 
تغییرات مکانی
 
تغییرات مکانی و زمانی
 
تغییرات نفوذپذیری
 
تغییرات پوشش زمین
 
تغییرات پوشش گیاهی‌
 
تغییرات کاربری
 
تفکیک داده
 
تلاش بازآوری
 
تلفات اولیه
 
تلفات بارش
 
تلفات حاصلخیزی
 
تله قلیایی
 
تمایل به پرداخت
 
تمایل بهره‌برداران
 
تمرکززدایی
 
تنش آبی
 
تنش برشی
 
تنش خشکی
 
تنش خشکی و توت روباه
 
تنش شوری
 
تنش چرایی
 
تنظیم جیرۀ ‌غذایی
 
تنوع
 
تنوع زیستی
 
تنوع و غنا
 
تنوع گونه‌ای
 
تنوع گیاهی
 
تنکابن
 
تنگ لایبید
 
تنگه کناره یاسوج
 
تهیة نقشة پوشش اراضی
 
توالی
 
توان اکولوژیک
 
تورم
 
توزیع زمانی بارش
 
توزیع های احتمالاتی
 
توزیع پوشش گیاهی
 
توزیع گامای سه‌پارامتری
 
توسعه
 
توسعه پایدار محلی
 
توسعۀ پایدار
 
توسعۀ کشاورزی
 
توفان گرد و غبار
 
تولید اولیة سطح زمین
 
تولید بذر
 
تولید خالص اولیه
 
تولید رسوب
 
تولید رواناب
 
تولید مرتع
 
تولید نهال
 
تولید گاز
 
توپوگرافی
 
تپه‌های ماسه‌ای
 
تپه‏ های طولی
 
تپه‏ های عرضی
 
تپه‏ های فعال
 
تکتونیک
 
تکثیر رویشی
 
تکنیک شبکه‌بندی
 
تکنیک‌‌های تصمیم‌گیری
 
تک‌کشتی
 
تیغ‌زنی
 
تیمار سنباده
 
تیمار شاهد
 
تیمار مطلوب
 
تیمار مطلوب و نامطلوب
 
تیمار هیپوکلریت سدیم
 
تیمارهای حرارتی
 
تیپ گیاهی
 
تیپ‌بندی گیاهی مراتع
 
ثعلب
 
جاده های جنگلی
 
جامعة گیاهی قره‌داغ
 
جامعۀ روستایی
 
جدول سیمپلکس
 
جذابیت
 
جریان سطحی
 
جریان غیرماندگار
 
جعفریه
 
جمعیت فصلی
 
جمع‌آوری آب باران
 
جنگل
 
جنگل تصادفی
 
جنگل خیرود
 
جنگل ساحلی
 
جنگل و مرتع
 
جنگل‌کاری
 
جهش
 
جوامع‌محلی
 
جوانه‌زنی
 
جوانه‌زنی بذر
 
جواهرده
 
جورشدگی
 
جیبرلیک اسید
 
حاجی قوشان
 
حاصل‌خیزی
 
حجم
 
حجم ریشه
 
حد بحرانی
 
حداکثر آنتروپی (MAXENT)
 
حداکثر احتمال
 
حداکثر بارندگی 24 ساعته
 
حساسیت به سیل
 
حساسیت به فرسایش
 
حساسیت دمایی تنفس خاک (Q10)
 
حسن‌ابدال
 
حفاظت
 
حفاظت خاک
 
حفاظت مشارکتی
 
حفاظت منابع طبیعی
 
حلقه دره
 
حنظل
 
حوزة آبخیز جنگلی کجور
 
حوزة آبخیز سفیدرود
 
حوزة آبخیز طالقان
 
حوزة آبخیز ماربر
 
حوزة آبخیز مرغا
 
حوزة آبخیز چهل‌چای
 
حوزة تالار
 
حوزة رودخانة اعظم هرات
 
حوزه آبخیز آجی‌چای
 
حوزه آبخیز دره ناری
 
حوزه آبخیز رودخانه سیکان
 
حوزه آبخیز زنجانرود
 
حوزه آبخیز زیدشت 1
 
حوزه آبخیز سمیرم
 
حوزه آبخیز سنگانه
 
حوزه آبخیز سیاه‌بیشه
 
حوزه آبخیز مهارلو-بختگان
 
حوزه آبخیز هراز
 
حوزه آبخیز کرج
 
حوزه آبخیز کمیش
 
حوزه دویرج ایلام
 
حوزه ورتوان
 
حوزه کن
 
حوزه‌های آبخیز بدون آمار
 
حوزۀ آبخیز ارنگه
 
حوزۀ آبخیز بختیاری
 
حوزۀ آبخیز جاجرود
 
حوزۀ آبخیز سد درودزن
 
حوزۀ آبخیز صفارود
 
حوزۀ آبخیز معرّف امامه
 
حوزۀ آبخیز نکارود
 
حوزۀ آبخیز چم‌شور
 
حوزۀ آبخیز کسیلیان
 
حوزۀ بابلکرود
 
حوزۀ دریان
 
حوزۀ فلات مرکزی ایران
 
حوزۀ واز
 
حوزۀ ‌‌آبخیز واز
 
حوضة آبخیز سفیدرود
 
حوضة آبخیز سیاه‌دره
 
حوضة آبخیز شهرک
 
حوضة آبخیز طالقان
 
حوضة آبخیز کسیلیان
 
حوضة آبخیز گاش
 
حوضة زوجی کاخک
 
حوضة طالقانی
 
حوضة نوررود
 
حوضة هلیل‌رود جیرفت
 
حوضه آبخیز نوشان
 
حوضه آبخیز هفشجان
 
حوضه حبله‌رود
 
حوضه زیارت
 
حوضه لیقوان¬چای
 
حوضه کجور
 
حوضه کن
 
حوضچه‌های تغذیه
 
حوضۀ آبخیز شهرکرد
 
حوضۀ آبریز شهری
 
حوضۀ دز
 
حوضۀ سرخون
 
حوضۀ طرود
 
حوضۀ کشف رود
 
حکمرانی محلی آب
 
حکمرانی مشارکتی منابع طبیعی
 
حکمرانی مشارکتی منابع‌طبیعی
 
حکمرانی منابع آب
 
خ
 
خاک
 
خاک سطحی
 
خاک شنی
 
خاک‌ها
 
خاک‌پوش
 
خدمات اکوسیستمی
 
خدمات و کارکردهای ‌‌طبیعت
 
خراسان جنوبی
 
خراسان رضوی
 
خردشدگی خاک
 
خزه
 
خسارت بیابانزایی
 
خسارت ناشی از فرسایش
 
خشکسالی
 
خشکسالی هواشناسی
 
خشکسالی هیدرولوژیک
 
خشکسالی هیدرولوژیکی
 
خشکه رود ساوه
 
خشکی
 
خشکیدگی
 
خشک‌سالی
 
خشک‌سالی هیدرولوژی
 
خصوصیات بذر (وزن
 
خصوصیات خاک
 
خصوصیات ساختاری سرمایه اجتماعی
 
خصوصیات شیمیایی
 
خصوصیات شیمیایی خاک
 
خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک
 
خصوصیات فیزیکی
 
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
 
خصوصیات مورفومتریک
 
خصوصیات ژئومتری
 
خطر بیابانزایی
 
خطر فرسایش خاک
 
خطواره
 
خط‌کش بهره‌برداری
 
خلخال
 
خلیج فارس
 
خندق
 
خواب بذر
 
خودهمبستگی
 
خور و سفیدارک
 
خوزستان
 
خوش خوراکی
 
خوشخوراکی
 
خوشخوراکی گیاهان
 
خوشه‌بندی
 
خوش‌خوراکی
 
د
 
داده های جغرافیایی
 
داده کاوی
 
داده‌های هیدرومتری
 
داده‌کاوی
 
دادۀIMERG
 
داد‌ۀ3B42V7
 
دارائی
 
دافنه
 
دالاق
 
دام عشایری
 
دامنة اکولوژیکی
 
دامنه بردباری
 
دامنه بوم شناختی
 
دامنه‌های جنوبی البرز
 
دانش بومی
 
دانش ‏بومی
 
دانه‌بندی
 
دانه‏ بندی
 
دانه‏بندی
 
دبی
 
دبی اوج
 
دبی اوج سیل
 
دبی جریان
 
دبی حداکثر
 
دبی حداکثر سالانه
 
دبی روزانه
 
درآمد خالص
 
درب خزینه
 
درجه حرارت
 
درجه حساسیت
 
درجه-روز
 
درخت اکالیپتوس
 
درخت بید
 
درخت تصمیم
 
درخت تصمیم‌گیری
 
درخت رگرسیون
 
درخت سنجد
 
درخت کهور
 
درصد تاج پوشش گیاهی
 
درصد تاج‌پوشش
 
درصد جوانه‌زنی
 
درصد پوشش
 
دره‌شهر
 
درون یابی
 
درون‌یابی
 
دریاچة ارومیه
 
دریاچه ارومیه
 
دریاچه اورمیه
 
دریاچۀ مهارلو
 
دستگاه NIR
 
دست‌اندرکاران سازمانی
 
دشت اردکان
 
دشت جیرفت
 
دشت خاش
 
دشت سر
 
دشت سگزی
 
دشت عباس
 
دشت قروه-دهگلان
 
دشت لوت
 
دشت ملکان
 
دشت هشتگرد
 
دشت گرمسار
 
دقت
 
دما
 
دما و بارش آتی
 
دمای بیشینه
 
دمای خاک
 
دمای سطحی
 
دمای کاردینال
 
دمای کمینه
 
دمپستر-شیفر
 
دوره‌های تر و خشکسالی
 
دورکاوی
 
دومتغیره
 
دیم‌کاری
 
ذ
 
ذخایر گونه‏ای
 
ذخیره ازت
 
ذخیرۀ ازت
 
ذخیرۀ کربن
 
ذخیرۀ کربن و اخترآباد
 
ذخیرۀ ‌‌کربن
 
ذرات گردوغبار
 
ذرت
 
ذرت‌علوفه‌ای SC704
 
ذوب برف
 
ذینفعان محلی
 
ر
 
رابطة وزن و ارتفاع
 
رابطه دبی- رسوب
 
رابطۀ بارش- رواناب
 
رازیانه
 
رتبه‌بندی تجمعی
 
رجحانی
 
رخساره ژئومورفولوژی
 
ردیاب
 
ردیاب های ژئوشیمیایی
 
ردیاب‌های شیمیایی
 
ردیاب‌های پرتوزا
 
ردیاب‏های شیمیایی
 
رزمارینیک اسید
 
رس قابل پراکنش
 
رس لاغر
 
رسته‌بندی
 
رسوب
 
رسوب بادی
 
رسوب معلق
 
رسوبات
 
رسوبات معلق
 
رسوبات کواترنری
 
رسوبدهی
 
رسوبزایی
 
رسوبگیری
 
رسوب‌زایی
 
رسوب‏نمود
 
رسوب‏گذاری
 
رسوب‏‏
 
رشد حلقه‌ای
 
رشد طولی
 
رشد گیاهچه
 
رضایت آبخیزنشینان
 
رعایت زمان چرا
 
رفتار رسوبی
 
رفتار چرایی
 
رفتار چرایی دام
 
روابط تجربی
 
رواناب
 
رواناب سطحی
 
رواناب شهری
 
روان‌آب
 
روداب
 
رودخانة فیروزه -شاهجوب
 
رودخانه دویرج
 
رودخانه مهاباد
 
روزنه
 
روستا
 
روستای تاکُر
 
روستای تلوبین
 
روستای حق‌الخواجه
 
روستای رزین
 
روستای روزکین
 
روستای قصر یعقوب
 
روستای پالنگان
 
روستای چرخاب.
 
روش CCA
 
روش LFA
 
روش OAT
 
روش ROC
 
روش ترکیبی
 
روش تصمیم گیری چندشاخصه
 
روش تقاطعی
 
روش تورنوایت
 
روش جایگزینی مواد غذایی
 
روش درجه‏بندی
 
روش رگرسیون خطی
 
روش رگرسیون دو متغیره
 
روش زمین آمار
 
روش سطح آستانه
 
روش شئ‌گرا
 
روش شش‌فاکتوری
 
روش عصبی-فازی (ANFIS)
 
روش فازی
 
روش فرارتبه ای
 
روش لانگبین
 
روش مرتعداری مصنوعی
 
روش معمول ایران
 
روش من کندال
 
روش منشاءیابی رسوب
 
روش هرشفیلد
 
روش هیبرید
 
روش هیدرو اقلیمی
 
روش وزن شواهد
 
روش وزنی
 
روش ویلکاکس
 
روش پارامتریک ریشۀ دوم
 
روش چهار‌فاکتوری
 
روش ژئوپدولوژی
 
روش کلارک
 
روش گام به گام
 
روشMICD.
 
روش‌ ESAs
 
روش‌های آماری چند متغیره
 
روش‌های فاصله‌ای
 
روش‏های آماری
 
روش‏‌های برآورد تراکم
 
روغن‌های فرار
 
روند
 
روندیابی
 
روندیابی سیل در رودخانه
 
روندیابی سیل در مخزن
 
رویشگاه
 
رویشگاه بالقوه
 
رویکرد سناریو سازی
 
رویکردمدیریت اجتماع محور
 
رژیم بادی
 
رژیم غذایی دام
 
رگرسیون بردار پشتیبان
 
رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLSR)
 
رگرسیون خطی تعمیم یافته
 
رگرسیون لجستیک
 
رگرسیون مؤلفههای اصلی
 
رگرسیون چندمتغیره
 
رگرسیون چندمتغیره غیرخطی
 
رگرسیون گام‌به‌گام
 
ریزمقیاس‌‏نمایی آماری
 
ریزوم
 
رینه
 
زئولیت
 
زاغه
 
زاویه اصطکاک درونی
 
زبری توپوگرافیکی
 
زرد تاغ
 
زرین آباد
 
زمان استراحت
 
زمان تمرکز
 
زمان پیمایش
 
زمان چرا
 
زمان‌سنجی
 
زمین آمار
 
زمین شناسی
 
زمین لغزش
 
زمین‌آمار
 
زمین‌شناسی
 
زمین‌لغزش
 
زمین‌‏آمار
 
زمین‏خواری
 
زمین‏لغزش‏
 
زنبورداری
 
زنجیره مارکوف
 
زنجیرۀ مارکوف
 
زنده مانی
 
زندگی شبانی
 
زنگوان
 
زیاد شونده و مهاجم
 
زیدشت
 
زیدشت (2)
 
زیراشکوب
 
زیست‌توده
 
زی‌توده
 
ساختار اکوسیستم
 
ساختار سلسله‌مراتبی
 
سارال کردستان
 
سازند
 
سازند آغاجاری
 
سازند زمین‌شناسی
 
سازند گچساران
 
سازندهای زمین¬شناسی
 
سازه‌های هیدرولیکی
 
سازه‏های اصلاحی
 
سازگاری
 
سازگاری نهادی
 
سازۀ آبخیزداری
 
سامان عرفی خرو علیا
 
سامانه
 
سامانه استنباط فازی- عصبی تطبیقی
 
سایت استپی دهنو بردسیر
 
سبخا
 
سبز کوه
 
سبزوار
 
سبزکوه
 
سد
 
سد بیدواز
 
سد زاینده‌رود
 
سد طالقان
 
سد مخزنی مهاباد
 
سد کمال‏صالح
 
سدمارون
 
سدهای اصلاحی
 
سدهای مخزنی
 
سدیم تبادلی
 
سراوان
 
سرایان
 
سرب
 
سرباره فولاد
 
سرعت جوانه‌زنی
 
سرما
 
سرمایة اجتماعی
 
سرمایة اجتماعی درون‌گروهی
 
سرمایه اجتماعی برون گروهی
 
سرمایه‌گذاری دولت
 
سرمایۀ اجتماعی
 
سرمایۀ فیزیکی
 
سرمایۀ مالی
 
سرمایۀ محیطی
 
سرچم
 
سری زمانی
 
سری های زمانی همگنی
 
سریش
 
سری‌های زمانی داده‌های دورسنجی
 
سطح ایستابی
 
سطح ریشه
 
سطح زیر منحنی
 
سطوح نفوذناپذیر
 
سطوح ژئومورفیک
 
سفیدرود
 
سلامت حوزۀ ‌آبخیز
 
سلول های خودکار
 
سمنان
 
سمیرم
 
سناریوهای اقلیمی
 
سناریوهای مدیریتی
 
سنت‌های محلی
 
سنجش‌ازدور
 
سنجندة ASTER
 
سنجندۀ لندست 8
 
سنگ آهک آسماری
 
سنگانه
 
سنگ‌های مقاوم
 
سنین مختلف
 
سودآوری
 
سوپرجاذب
 
سیاست‌گذاری دولت
 
سیاه دانه
 
سیر تحول
 
سیرجان
 
سیستان
 
سیستان و بلوچستان
 
سیستم استنتاج فازی (FIS)
 
سیستم اطلاعات جفرافیایی (GIS)
 
سیستم فازی-عصبی
 
سیستم میکرولیز
 
سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری
 
سیستم‌های اجتماعی- اکولوژیک
 
سیل خیزی
 
سیل شاخص
 
سیلاب
 
سیلو
 
سیل‌خیزی
 
سیل‌گیری
 
سینوپتیکی
 
سیگنال اقلیمی
 
سیگنال‌های هواشناسی
 
سیگنال‎های بزرگ مقیاس اقلیمی
 
شاخص FWQI
 
شاخص GRI
 
شاخص Morans
 
شاخص RDI
 
شاخص Roc
 
شاخص SPI
 
شاخص WQI
 
شاخص آسیب‌پذیری زمین‌لغزش
 
شاخص انتخاب گونه و مناطق استپی
 
شاخص بارش استانداردشده
 
شاخص تجمع زمین
 
شاخص جریان پایه
 
شاخص خطوارگی
 
شاخص خودکفایی
 
شاخص دهک بارش
 
شاخص رجحان
 
شاخص رجحان گونه
 
شاخص زمین‌لغزش
 
شاخص سیمپسون
 
شاخص شانون- وینر
 
شاخص شدت مصرف
 
شاخص غنی‌شدگی
 
شاخص مرکزیت
 
شاخص معیار بارندگی سالانه
 
شاخص نظام یافتگی
 
شاخص های اکولوژیک
 
شاخص های خشکسالی، گردوغبار،
 
شاخص پایداری
 
شاخص پوشش گیاهی
 
شاخص پوشش گیاهی نرمال‌شده
 
شاخص کاپا
 
شاخص گیاهی
 
شاخص‌های آماری
 
شاخص‌های جوانه‌زنی
 
شاخص‌های خشکسالی
 
شاخص‌های عملکردی
 
شاخص‌های پوشش گیاهی
 
شاخص‌های کیفی علوفه
 
شاخص‌های گیاهی
 
شاخص‏ های میدانی
 
شار گردوغبار
 
شایستگی مرتع
 
شبکة تبادل اطلاعات
 
شبکة ذی‌نفعان محلی
 
شبکة عصبی مصنوعی
 
شبکه اعتماد
 
شبکه عصبی
 
شبکه عصبی مصنوعی
 
شبکه‌های عصبی
 
شبکه‌های عصبی مصنوعی
 
شبکۀ اجتماعی
 
شبکۀ بیزین
 
شبکۀ ذینفعان محلی
 
شبکۀ عصبی
 
شبکۀ عصبی مصنوعی
 
شبکۀ هیدروگرافی
 
شبیه سازی کمی و کیفی
 
شبیه‌سازی
 
شبیه‌سازی باران
 
شبیه‌سازی جریان روزانه
 
شبیه‌سازی رواناب
 
شبیه‌سازی مونت‌کارلو
 
شدت بارندگی
 
شدت برداشت
 
شدت بیابان‌زایی
 
شدت فرسایش بادی
 
شدت چرا
 
شدت‌ چرا
 
شدت‌آتش‌
 
شدت‏ های مختلف برداشت
 
شرکت‌های تعاونی بهره‌برداری
 
شق
 
شمارة منحنی
 
شمارش لقمه
 
شمال شرق سمنان
 
شمای محاسباتی
 
شن دوست
 
شهر بابک
 
شهر بهارستان
 
شهر سه قلعه
 
شهرستان خاتم
 
شهرستان دره‏ شهر
 
شهرستان روانسر
 
شهرستان ریگان
 
شهرستان کهگیلویه
 
شهرستان کوهدشت
 
شواهد وزن قطعی
 
شوره‌زارهای استان گلستان
 
شوری
 
شوری خاک
 
شولر
 
شکست شیب
 
شکل زیستی
 
شکل پلات
 
شیب
 
شیبکوه
 
شیب‌‌های خاکی
 
شیخ موسی
 
شیرابه
 
شیردان
 
شیوة بهره‏برداری
 
صادرات و واردات آب
 
صالح آباد
 
صحت
 
صحت سنجی
 
صحت نقشه خاک
 
صفات عملکردی گیاهی
 
صفات گیاهی
 
صوفی‌چای
 
ضریب اصلاحی
 
ضریب بهینه
 
ضریب تجمع بیولوژیکی (BAC)
 
ضریب تشابه
 
ضریب دی- بی
 
ضریب سایش
 
طالقان
 
طالقان میانی
 
طبقات ارتفاعی
 
طبقه بندی تصاویر ماهواره ای
 
طبقه بندی فازی
 
طبقه‌بندی رسوب
 
طبقه‌بندی ناهمواری‌ها
 
طراحی آزمایش
 
طرح آبخیزداری
 
طرح اسکان
 
طرح مرتعداری
 
طرح کرت‌های خردشده
 
طرحوارۀ GOCART
 
طرح‌های مرتعداری
 
طرح‏های مرتع‏داری
 
طرح های آبخیزداری
 
طول
 
طول دامنه
 
طول ریشه
 
طول گل‌آذین
 
ظرفیت بافری
 
ظرفیت تبادل کاتیونی
 
ظرفیت حمل
 
ظرفیت زراعی
 
ظرفیت سازگاری
 
ظرفیت ویژه
 
عامل R
 
عدم قطعیت
 
عدم مشارکت
 
عرض
 
عشایر خراسان شمالی
 
علف بره
 
علف پشمکی (Bromus tomentellus Boiss)
 
عمق برف
 
عملکرد
 
عملکرد اکوسیستم
 
عملکرد اکولوژیکی
 
عملکرد علوفۀ خشک
 
عملکرد مرتع
 
عملکرد گونه
 
عملکرد گیاه
 
عملگر لوکاسویچ
 
عملگرهای فازی
 
عملیات
 
عملیات آبخیزداری
 
عملیات اصلاحی
 
عملیات اصلاحی و احیایی
 
عملیات بیولوژیک
 
عملیات چوب‌کشی
 
عناصر اقلیمی
 
عناصر خاکی
 
عناصر شیمیایی
 
عناصر معدنی
 
عناصر پوسته‌ای
 
عوامل اقلیمی
 
عوامل انسانی
 
عوامل بوم‌شناختی
 
عوامل بیابان‌زایی
 
عوامل خاکی
 
عوامل ساختاری
 
عوامل طبیعی
 
عوامل محیطی
 
عوامل پستی و بلندی
 
عوامل ژئوموفولوژیک
 
عکس برداری
 
عکس فاصلة وزنی
 
عکس هوایی
 
عکس‌های هوایی بزرگ مقیاس
 
عیارگیری
 
غبارناکی
 
غربال‏های شاخص
 
غرقاب
 
غلظت رسوب
 
غلظت فسفر
 
غنا و یکنواختی گونه‌ای
 
غنای گونه‌‏ای
 
فائو
 
فارس
 
فازی-عصبی
 
فاصله از دریاچه
 
فاصله تا رأس
 
فاصله ماهالانوبیس
 
فاکتور
 
فاکتور اصلاحی و تخریبی
 
فاکتور انتقال (TF)
 
فاکتور تجمع بیولوژیکی (BCF)
 
فاکتور محیطی
 
فاکتور پوشش و مدیریت
 
فتوگرامتری
 
فرآیند بارش-رواناب
 
فرآیند گوسی
 
فرایند تحلیل سلسله‌ مراتبی
 
فرسایش آبی
 
فرسایش آبی و بادی
 
فرسایش بادی
 
فرسایش خاک
 
فرسایش خندقی
 
فرسایش سطحی و زیر سطحی
 
فرسایش شیاری
 
فرسایش و رسوب‌دهی
 
فرسایش پاشمانی
 
فرسایش گالی
 
فرسایش‌پذیری
 
فرسایندگی باران
 
فرم رویشی
 
فرمول تجربی
 
فرم‏های رویشی
 
فریدون شهر
 
فریدون‌شهر
 
فسفر محلول
 
فشار دام
 
فصل رشد
 
فصل رویش
 
فصل چرا
 
فضای بین لکه‏ای
 
فعالیت انسانی
 
فعالیت¬ انسانی
 
فلزات سنگین
 
فلزات سنگین (سرب و نیکل)
 
فلور
 
فنولوژی
 
فوجرد
 
فورنیۀ اصلاح شده
 
فیزیوگرافی
 
قائن
 
قابلیت بالقوه
 
قابلیت رسوب‌زایی
 
قابلیت کنونی
 
قارچ میکوریز آربسکولار
 
قدرت اجتماعی
 
قدرت و شادابی
 
قرق
 
قرق بلند مدت
 
قرق واز
 
قره داغ
 
قزوین
 
قصر شیرین
 
قطر جست
 
قطر ریشه
 
قطر قطرات
 
قطعه آشیانه‌ای
 
قطعه حداقل
 
قطعه چهار زرند شهریار
 
قم
 
قوشه
 
قیمت
 
قیمت زمین
 
قیمت زمین و سد طالقان
 
قیچ
 
لادا
 
لتیان
 
لرستان
 
لندست 8
 
لکه‌های اکولوژیک
 
لکه‌های گیاهی
 
لکه‏های اکولوژیک
 
لگجی
 
لیقوان چای
 
ماده آلی ذره‌ای
 
مادۀ مادری
 
مادیان رود
 
مارن
 
مازندران
 
ماسه‌بادی
 
ماسه‌های روان
 
ماسکینگام-کونژ
 
ماشین بردار پشتیبان
 
مالچ سیمان
 
مالچ سیمانی
 
مالکان
 
مالکیت دولتی
 
ماهنشان
 
ماهوارۀ GPM ماهوارۀ TRMM
 
ماکرو و میکرو خاکدانه
 
متغیرها محیطی
 
متغیرهای محیطی
 
محدودۀ ساری-کیاسر
 
محصول فرعی
 
محصولات فرعی جنگل و مرتع
 
محصولات‌فرعی مرتع
 
مداخلات آبخیزداری
 
مدارهای الکتریکی
 
مدالوس
 
مدل
 
مدل .Raizal
 
مدل AHP
 
مدل ESAs
 
مدل HEC- HMS
 
مدل HEC-RAS
 
مدل Hadcm3
 
مدل IMDPA
 
مدل IRIFR. E.A
 
مدل SHALSTAB
 
مدل SIMHYD
 
مدل SINMAP
 
مدل SWAT
 
مدل SWMM
 
مدل URBS-UH
 
مدل WLC
 
مدل WRF-Chem
 
مدل آرهینیوس
 
مدل استنباطی خاک-زمین نما
 
مدل اصلاح‌شدة IMDPA
 
مدل افزایشی تعمیم‌یافته
 
مدل اکولوژیک
 
مدل بارش-رواناب SWMM
 
مدل بیزین
 
مدل تانک
 
مدل تجربی EPM
 
مدل توازن انرژی
 
مدل جنگل تصادفی
 
مدل دامنه WEPP
 
مدل رقومی ارتفاع
 
مدل رقومی ارتفاع زمین (DEM)
 
مدل رقومی ارتفاعی
 
مدل رگرسیون
 
مدل رگرسیونی
 
مدل زنجیرۀ مارکوف
 
مدل سازی
 
مدل سازی ادافیکی
 
مدل سازی سیلاب
 
مدل غیر ترکیبی بیسین
 
مدل فرایند محور
 
مدل لاجیت
 
مدل لوجیت
 
مدل منطقه‏ای
 
مدل هیدرودینامیک
 
مدل هیدرولوژیکی
 
مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS
 
مدل پایداری دامنه
 
مدل گام به گام
 
مدل گردش عمومی
 
مدل گلاسود
 
مدلADBASE
 
مدلSWAT
 
مدلسازی
 
مدلسازی پیش بینی
 
مدل‌سازی
 
مدل‌سازی تغییر کاربری
 
مدل‌سازی تولید
 
مدل‌سازی جریان ماهانه
 
مدل‌سازی پراکنش گونه
 
مدل‌های استوکاستیک
 
مدل‌های توزیع فراوانی
 
مدل‌های داده محور
 
مدل‌های هیبرید
 
مدل‌‌های وفور گونه‌‌ای
 
مدل‏ آماری
 
مدل‏های GCM
 
مدل‏های رگرسیونی
 
مدل‏های عددی
 
مدل‏های هواشناسی
 
مدیریت
 
مدیریت اراضی
 
مدیریت بیولوژیک
 
مدیریت جامع منابع طبیعی
 
مدیریت حریق
 
مدیریت صحیح
 
مدیریت مشارکتی
 
مدیریت مشارکتی مرتع
 
مدیریت مشارکتی منابع طبیعی
 
مدیریت منابع آب
 
مدیریت منابع خاک
 
مدیریت پایدار
 
مدیریت پایدار منابع طبیعی
 
مدیریت پوشش‏گیاهی
 
مدیریت چرا
 
مدیریت کاربری اراضی
 
مدیریت یکپارچه
 
مراتع
 
مراتع استپی
 
مراتع اشتهارد
 
مراتع الموت
 
مراتع بادامستان
 
مراتع خشاب
 
مراتع خفر و سیور سمیرم
 
مراتع دیزج بطچی
 
مراتع زیرکوه
 
مراتع سارال
 
مراتع ساوجبلاغ
 
مراتع سمنان
 
مراتع شرق سمنان
 
مراتع طالقان
 
مراتع قره آقاچ
 
مراتع مجید آباد قروه
 
مراتع مراوه‌تپه و قره‌قیر
 
مراتع مناطق خشک
 
مراتع نیر
 
مراتع نیمه استپی
 
مراتع نیمه خشک
 
مراتع چنارناز
 
مراتع چهارباغ.
 
مراتع کردان
 
مراتع کلیداغی جلفا
 
مراتع کوهستانی
 
مراتع کوهستانی ارومیه
 
مراتع ییلاقی
 
مراتع ییلاقی باغرو
 
مراتع ییلاقی قلة دماوند
 
مراتع ییلاقی چهارباغ
 
مراحل رویش و دما
 
مراحل فنولوژی
 
مراحل فنولوژیکی
 
مراحل مختلف فنولوژی
 
مرتع تزخراب
 
مرتع قشلاقی
 
مرتع متوسط
 
مرتع مشجر
 
مرتع چرات
 
مرتع چقاکدو
 
مرتعداری
 
مرتع‌داری
 
مرجن
 
مرحلة فنولوژی
 
مرحله رویشی
 
مرحله فنولوژیکی
 
مرحلۀ رشد
 
مرحلۀ گلدهی
 
مرزة سهندی
 
مرزه رشینگری
 
مرغزار
 
مروست
 
مرکز دفن زباله
 
مرکزی
 
مرکزیت کنشگران
 
مسائل اجتماعی و اقتصادی
 
مساحت
 
مسافت حرکت
 
مسیر چوبکشی
 
مشارکت
 
مشارکت مکانی رسوب
 
مشخصات فیزیوگرافی
 
مشکلات محلی
 
مصرف علوفه
 
معادلات ساختاری
 
معادلات نفوذ
 
معرف‌های گیاهی
 
معکوس فاصله وزنی
 
معیار
 
معیار و شاخص
 
معیشت
 
معیشت پایدار
 
مقاومت برشی
 
مقاومت به نفوذ
 
مقاومت سنگ
 
مقاومت فروروی
 
مقیاس
 
مقیاس‌های زمانی
 
منابع آب
 
منابع رسوب
 
منابع طبیعی
 
منابع‌آب
 
مناطق خشک
 
مناطق خشک و بیابانی
 
مناطق خشک و نیمه‌خشک
 
مناطق همگن
 
منحنی ROC
 
منحنی تداوم جریان
 
منحنی تشخیص عملکرد
 
منحنی زمان- مساحت
 
منحنی سنجه
 
منحنی سنجه رسوب
 
منحنی سنجۀ رسوب
 
منحنی پاسخ
 
منحنی‌ROC
 
منشأیابی
 
منشأیابی رسوب
 
منشا یابی منابع آب
 
منشایابی رسوب معلق
 
منطق فازی
 
منطق فازی و رودخانه کرج
 
منطقة بحرانی
 
منطقة دامغان
 
منطقة هرات استان یزد
 
منطقة کلاتة رودبار
 
منطقه جزینک سیستان
 
منطقه حفاظت‌شده مانشت
 
منطقه سیستان میانگین هندسی
 
منطقه نیمه استپی
 
منطقه چهاردانگه
 
منطقۀ فندوقلو
 
منطقۀ قصرشیرین
 
منطقۀ مرجع
 
منطقۀ نصرآباد
 
منطقۀ همگن
 
منطقۀ پذیرنده
 
منطقۀ کوهستانی
 
مهاجرت
 
مهریز
 
مواد آلی
 
مواد افزودنی طبیعی
 
مواد جاذب رطوبت
 
موجودیت رسوب
 
مودیس
 
مورفوسکوپی
 
مورفولوژی رودخانه
 
مورفومتری
 
موسیر
 
مولد اقلیمی
 
مونت‌کارلو
 
مکانیسم شکستگی خاکدانه‏ها
 
مکانیک خاک
 
مکان‌یابی
 
مکعب لاتین مشروط
 
میانگین متحرک وزن‌دار
 
میانگین وزنی قطر خاکدانه‌ها
 
میان‌یابی
 
میزان تولید علوفه
 
میکروکلیما
 
ناحیة خلیج- عمانی
 
ناحیه خزر
 
ناحیۀ استپی
 
ناش ساتکلیف
 
نبکا
 
ندوشن
 
نرخ تغییرات کاربری اراضی
 
نرم افزار MATLAB
 
نرم افزار SAS
 
نرم‏افزار R
 
نروفازی
 
نسبت اوج به حجم
 
نسبت فراوانی
 
نشاکاری
 
نشخوارکننده
 
نشست زمین
 
نظارت
 
نظریۀ اطلاع
 
نفت خام سبک
 
نفوذ آب شور
 
نفوذ رسوب
 
نفوذپذیری
 
نقشة خطر
 
نقشه زمین‌شناسی
 
نقشه هم‏باران
 
نقشه پایداری دامنه
 
نقشه پردازش تصویری
 
نقشه پیش ‏بینی
 
نقشه‌برداری رقومی خاک
 
نقشه‌های خودسازمانده
 
نقشۀ پوشش گیاهی
 
نقشۀ پوششی
 
نقشۀ پیش‌بینی رویشگاه
 
نمایة Boyce
 
نمودار جعبه‌ای
 
نمودار فراوانی
 
نمونهگیر بار معلق
 
نمونه‌برداری از پیش تعریف‌شده
 
نمونه‌برداری عمقی
 
نمونۀ تصادفی
 
نهاد
 
نهاد اجتماعی
 
نهادهای رسمی
 
نهال‏کاری
 
نوررود
 
نوسانات بارندگی
 
نژاد سنجابی
 
نژاد لری محلی
 
نکارود
 
نگرش بهره‌برداران
 
نگهداشت آب خاک
 
نیاز روزانة دام
 
نیاز روزانه
 
نیاز روزانه دام
 
نیاز غذایی
 
نیترات
 
نیتروژن
 
نیتروژن کل
 
نیر
 
نیرو‌‌های محرک انسانی
 
نیشابور
 
نیمه‌استپی
 
نیمه‌خشک
 
نی‌ریز
 
هالکنموم
 
های اس پیلیت
 
هدایت الکتریکی
 
هدایت هیدرولیکی اشباع
 
هدر رفت خاک
 
هدررفت عناصر
 
هدررفت مواد غذایی
 
هرات
 
هراز
 
هرس‌
 
هزینه
 
هزینه جانبی
 
هزینۀ جایگزین
 
هشتگرد
 
هضم‌پذیری مادة خشک
 
همانند‌سازی
 
همبستگی
 
همبستگی متقابل
 
همبستگی متقاطع
 
همراه رسوب‌ها
 
همزیستی میکوریزی
 
همند آبسرد
 
همکشیدگی
 
همگن‌بندی
 
هواشناسی
 
هواویز
 
هورتون
 
هوش مصنوعی
 
هوموس
 
هیبرید
 
هیدروشیمی
 
هیدرولوژی شهری
 
هیدرولیک جریان
 
هیدروژئوشیمیایی
 
هیدروژل
 
هیدروگراف استدلالی
 
هیدروگراف سیل
 
هیدروگراف واحد
 
هیر- نئور
 
 
واحد دامی
 
واحد زمین شناسی
 
واحد سنگی
 
واحد کاری
 
واحدهای سنگ‌شناسی
 
واحدهای نئوژن
 
واحدهای نقشه خاک
 
واحدکاری
 
واریختگی
 
واریوگرام
 
واسنجی
 
واسنجی و صحت‌سنجی مدل
 
واکنش مورفولوژی
 
واکنشِ هیدرولوژیک
 
واگرایی
 
وزن ریشه
 
وزن مخصوص ظاهری
 
وزن واقعه
 
وضعیت خاک
 
وضعیت مرتع
 
وقایع‌نگاری
 
ویلکوکس
 
ویژگی های رویشی
 
ویژگی ‏های رویشی و زایشی
 
ویژگی‌های بوم شناختی
 
ویژگی‌های خاک
 
ویژگی‌های رویشگاهی
 
ویژگی‌های ریخت شناسی
 
ویژگی‌های ضد کیفیت علوفه
 
ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک
 
ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی رسوب
 
ویژگی‏های خاک
 
ویژگی‏های خشکسالی
 
ویژگی‏های ریخت‏سنجی
 
ویژگی‏های زودیافت خاک
 
پارامترهای ژئومرفومتری کمی
 
پارک جنگلی چیتگر
 
پارک ملی خجیر
 
پارک ملی گلستان
 
پایداری
 
پایداری خاکدانه‌ها
 
پایداری سرزمین
 
پایش
 
پایش اجتماعی
 
پایگاه داده‏های خاک
 
پتاسیم
 
پتانسیل
 
پتانسیل اسمزی
 
پتانسیل تغذیه‌ای
 
پتانسیل تغذیۀ مصنوعی
 
پتانسیل حمل ماسه
 
پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی
 
پخش سیلاب
 
پذیرش
 
پراکندگی
 
پراکنش
 
پراکنش دام
 
پراکنش زمانی بارش
 
پراکنش گونه
 
پراکنش گونه‌ها
 
پراکنش گیاهان
 
پرایمینگ
 
پرتو ایکس
 
پرداخت نقدی
 
پرسپترون
 
پروتئین خام
 
پروفیل خاک
 
پروژة RFLDL
 
پروژة تعمیم ترسیب کربن
 
پروژه آبخیزداری
 
پروژۀ بین‌المللی ترسیب کربن
 
پساب شهری
 
پشرت کیاسر
 
پلات
 
پلات فرسایشی
 
پلایا
 
پلور
 
پلچهر
 
پلی‏ اکریل‏ آمید
 
پهنه بندی حفاظتی
 
پهنه ‏بندی خطر
 
پهنه‌بندی
 
پهنه‌بندی حریق
 
پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش
 
پهن‌برگان علفی (فورب)
 
پهن‏برگان
 
پوسته بیولوژیک
 
پوشش
 
پوشش اراضی
 
پوشش تاجی
 
پوشش مرتعی
 
پوشش گیاهی
 
پویایی فرسایش خاک
 
پویایی پوشش گیاهی
 
پیامدگرا
 
پیش بینی
 
پیش¬بینی آبدهی
 
پیشگیری حریق
 
پیش‌بینی
 
پیش‌بینی جریان
 
پیش‌بینی رسوب
 
پیوند از دور
 
پیوند اعتماد
 
پیوند مشارکت
 
چرا
 
چراگاه استوایی
 
چراگاه‏های شور
 
چرای تأخیری
 
چرای دام
 
چسبندگی
 
چشم انداز
 
چشمه
 
چشمه‏ های کارستی
 
چمنزار
 
چند متغیره
 
چند کشتی
 
چهارمحال و بختیاری
 
چوبکشی
 
چوپانان نایین
 
چگالش
 
ژئوشیمیایی
 
ژئومد
 
ژئومرفومتری
 
ژئوپدولوژی
 
ژنوتیپ
 
ژیوار
 
کاخک
 
کارآفرینی نهادی
 
کارآیی مدل
 
کارآیی نمونه‌برداری
 
کارایی
 
کارایی مدل
 
کاربری اراضی
 
کاربری زمین
 
کاربری سرزمین
 
کاربری مرتع
 
کارست
 
کارست و حوضه مهارلو
 
کارشناسان
 
کارون
 
کارکرد تنظیم آب
 
کارکرد چشم انداز
 
کارکرد ‌‌تنظیمی اکوسیستم‌‌ها
 
کاسه پاشمان
 
کاشان
 
کالیبراسیون
 
کانال‌های ارتباطی
 
کانی‌شناسی
 
کانی‌شناسی رسوب
 
کانی‌های رسی
 
کاهش سیل
 
کاهش سیلاب
 
کاهش فرسایش خاک
 
کجور
 
کجور نوشهر
 
کج‌شدگی
 
کراسکال والیس
 
کراسکال-والیس
 
کربن
 
کربن آلی
 
کربن آلی خاک
 
کربن عمق معادل
 
کربن‌دی‌اکسید
 
کرخه
 
کردان
 
کردستان
 
کرمانشاه
 
کریجینگ
 
کسیلیان
 
کشاورزی
 
کشش تقاضا
 
کشش تولید
 
کل مواد جامد محلول
 
کل مواد جامد معلق
 
کلاس A
 
کلاس خاک
 
کلاسه سنی
 
کلاس‏های تخریب خاک
 
کلرور- سدیم
 
کلمات کلیدی: ریزگرد
 
کلونیزاسیون
 
کلید و مرجع
 
کلیر
 
کنترل بیولوژیک
 
کنترل فرسایش
 
کنتور فارو
 
کنشگران کلیدی
 
کنگرفرنگی
 
کهنوج
 
کهور
 
کوبیدگی خاک
 
کوثر
 
کود بیولوژیک
 
کوه سبلان
 
کوهدشت
 
کوکریجینگ
 
کویر مرنجاب
 
کویر میقان
 
کُما
 
کپه کاری
 
کیفیت
 
کیفیت آب
 
کیفیت آب آشامیدنی
 
کیفیت آب زیرزمینی
 
کیفیت آب سطحی
 
کیفیت آب‌ زیرزمینی
 
کیفیت خاک
 
کیفیت علوفه
 
کیفیت لاشبرگ
 
گاز‌های گلخانه‌ای
 
گالیکش
 
گام تأخیر
 
گاو دورگه
 
گرادیان چرا
 
گراسلند
 
گرایش مرتع
 
گرد و غبار
 
گروه های کارکردی
 
گروه‌ گونه‌های اکولوژیک
 
گروه‌های گیاهی
 
گرگانرود
 
گرین و آمپت
 
گرین- آمپت
 
گسترش خندق‌ها
 
گسیل ذرات
 
گشتاور خطی
 
گشتاورهای خطی
 
گلو
 
گمیشان
 
گناباد
 
گندم
 
گندمیان
 
گندمیان ساحلی
 
گندمیان علوفه‌ای
 
گوسفند
 
گوسفند زندی
 
گوسفند نائینی
 
گوسفند نژاد ماکویی
 
گون
 
گون زرد و متغیرهای اقلیمی
 
گونة انحصاری
 
گونه کما
 
گونه‌ معرف
 
گونه‌های تهدید شده
 
گونه‌های شبدر
 
گونه‌های مقاوم به شوری
 
گونۀ پرستار
 
گون‌‌زارها
 
گچساران
 
گیاه Halimocnemis pilifera
 
گیاه بالشتکی
 
گیاه دارویی
 
گیاه پالایی
 
گیاه کلپوره (Teucrium polium L.)
 
گیاهان
 
گیاهان بوته‌ای
 
گیاهان بوته‌ای‌
 
گیاهان شهدزا
 
گیاهان مرتعی
 
گیاهان معرف
 
گیاهان پرستار
 
گیاهان چوبی
 
گیاهان گرده زا
 
گیاه‌پالایی
 
یادگیری ماشین
 
یاسوج-سی‌سخت
 
یزد
 
یونجه
 
یکنواختی بارش
 
 
معرفی رشته علوم و مهندسی مراتع و آبخیزداری
ایران‌تز تدبیرساز‌ بازدید: 282 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×