گرایش ترویج و آموزش کشاورزی

معرفی رشته کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی

گرایش ترویج و آموزش کشاورزی

معرفی رشته کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی

 

ترویج و آموزش کشاورزی، از کاربردی‌ترین گرایش‌های رشته کشاورزی است. امروزه تفاوت عمیق و زیادی بین کشاورزی به شیون نوین و مدرن با شیوه قدیمی و سنتی وجود دارد که همه کشاورزان و فعالان در این صنعت، با تکنیک‌های مدرن کشاورزی آشنایی ندارند. وقتی که بازدهی و خروجی کشاورزین نوین نسبت به شیوه سنتی کشاورزی تا 30 برابر افزایش می‌یابد، جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که دوره گذار از کشاورزی سنتی به کشاوریی مدرن  و گلخانه‌ای فرار سیده است.

در کشورهای اروپایی، تقریبا شیوه‌های سنتی کشاورزی و مصرف آب و کشت سنتی تقریبا منسوخ شده و از آبیاری قطره‌ای، محیط کشت گلخانه‌ای، فراهم نمودن مصنوعی درجه رطوبت و هوا در گلخانه، دستکاری و اصلاح ژنتیک بذرها، برای بازدهی حداکثری استفاده می‌شود. جا دارد در کشور ما نیز کم کم، همه تولیدکنندگان و کشاورزان از متدهای نوین کشاورزی استفاده کنند که این خود، کار رشته ترویج و آموزش کشاورزی است.

این گرایش از کشاورزی برای ارائه تعلیمات و آموزش‌های کارگاهی و عملی به کشاورزان قدیمی و پرورش کشاورزان جوان و جدید بوجود آمده است. ادامه تحصیل در این گرایش مانند سایر گرایش‌های رشته کشاورزی، به عشق و علاقه دانشجو به امور کشاورزی و محیط زیست مربوط می‌شود و سختی‌های این رشته و کار را تنها با عشق به این کار می‌توان تحمل نمود.

 

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی آورده شده است :

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

Journal of Agricultural Education & Extension

494

1.388

0.000570

Journal of Integrative Agriculture

2,444

1.337

0.005780

OUTLOOK ON AGRICULTURE

499

1.043

0.000470

Zemdirbyste-Agriculture

437

1.020

0.000660

Emirates Journal of Food and Agriculture

765

0.921

0.001380

CAHIERS AGRICULTURES

438

0.780

0.000370

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات حقوقی فارسی و علمی پژوهشی داخلی رشته کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی ارائه شده است :

 

نام مجله

وابسته به

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی

تعاون و کشاورزی

دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

علوم ترویج و آموزش کشاورزی

انجمن ترویج و آموزش کشاورزی

International Journal of Agricultural Management and Development

دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت با همكاری انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: