معرفی رشته کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی

برخی از سرتیترهای پژوهشی ایران‌تز تدبیرساز در رشته کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی را در مقاله زیر مطالعه کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی

 

ترویج و آموزش کشاورزی، از کاربردی‌ترین گرایش‌های رشته کشاورزی است. امروزه تفاوت عمیق و زیادی بین کشاورزی به شیون نوین و مدرن با شیوه قدیمی و سنتی وجود دارد که همه کشاورزان و فعالان در این صنعت، با تکنیک‌های مدرن کشاورزی آشنایی ندارند. وقتی که بازدهی و خروجی کشاورزین نوین نسبت به شیوه سنتی کشاورزی تا 30 برابر افزایش می‌یابد، جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که دوره گذار از کشاورزی سنتی به کشاوریی مدرن  و گلخانه‌ای فرار سیده است.

در کشورهای اروپایی، تقریبا شیوه‌های سنتی کشاورزی و مصرف آب و کشت سنتی تقریبا منسوخ شده و از آبیاری قطره‌ای، محیط کشت گلخانه‌ای، فراهم نمودن مصنوعی درجه رطوبت و هوا در گلخانه، دستکاری و اصلاح ژنتیک بذرها، برای بازدهی حداکثری استفاده می‌شود. جا دارد در کشور ما نیز کم کم، همه تولیدکنندگان و کشاورزان از متدهای نوین کشاورزی استفاده کنند که این خود، کار رشته ترویج و آموزش کشاورزی است.

این گرایش از کشاورزی برای ارائه تعلیمات و آموزش‌های کارگاهی و عملی به کشاورزان قدیمی و پرورش کشاورزان جوان و جدید بوجود آمده است. ادامه تحصیل در این گرایش مانند سایر گرایش‌های رشته کشاورزی، به عشق و علاقه دانشجو به امور کشاورزی و محیط زیست مربوط می‌شود و سختی‌های این رشته و کار را تنها با عشق به این کار می‌توان تحمل نمود.

 

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی آورده شده است :

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

Journal of Agricultural Education & Extension

494

1.388

0.000570

Journal of Integrative Agriculture

2,444

1.337

0.005780

OUTLOOK ON AGRICULTURE

499

1.043

0.000470

Zemdirbyste-Agriculture

437

1.020

0.000660

Emirates Journal of Food and Agriculture

765

0.921

0.001380

CAHIERS AGRICULTURES

438

0.780

0.000370

 

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات حقوقی فارسی و علمی پژوهشی داخلی رشته کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی ارائه شده است :

 

نام مجله

وابسته به

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی

تعاون و کشاورزی

دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

علوم ترویج و آموزش کشاورزی

انجمن ترویج و آموزش کشاورزی

International Journal of Agricultural Management and Development

دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت با همكاری انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی در رشته کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی عبارتند از 

آب کشاورزی
 
آبزی پروری پایدار
 
آبیاری بهینه
 
آبیاری تحت فشار
 
آبیاری سطحی
 
آبیاری قطره‏ای- نواری
 
آبیاری نوین
 
آب‌های زیرزمینی
 
آثار تغییر
 
آذربایجان شرقی
 
آذربایجان غربی
 
آسیب شغلی کشاورزی
 
آسیب‌شناسی تعاونی‌ها
 
آسیب‌های کارکردی
 
آسیب‌پذیری
 
آسیب‌پذیری اجتماعی
 
آموزش
 
آموزش ضمن‌خدمت
 
آموزش عالی
 
آموزش عالی کشاورزی
 
آموزش علمی کاربردی
 
آموزش کشاورزی
 
آموزشگران ترویجی
 
آگاهی
 
آگاهی اجتماعی
 
آینده‌نگاری
 
ابعاد انسانی
 
ابعاد پایداری
 
اثرات اجتماعی
 
اثرات اقتصادی
 
اثرات خشکسالی
 
اثرات زیست محیطی
 
اثربخشی
 
اثربخشی و کارایی نهادی
 
احساس معنی دار بودن و شایستگی
 
اخلاق در کشاورزی
 
ادراک
 
ادراک ریسک اجتماعی
 
ادراک کشاورزان
 
اراضی کشاورزی
 
ارتباط تحقیق و ترویج
 
اردبیل
 
ارزش جمع‎گرایانه
 
ارزش فردگرایانه
 
ارزشیابی
 
ارزشیابی عملکرد
 
ارزشیابی پاسخگو
 
ارزیابی اثرات
 
ارزیابی اثرات اجتماعی
 
ارزیابی نگرش
 
ارزیابی پایداری
 
استان آذربایجان شرقی
 
استان البرز
 
استان بوشهر
 
استان تهران
 
استان خراسان رضوی
 
استان خوزستان
 
استان زنجان
 
استان فارس
 
استان مازندران
 
استان همدان
 
استان کرمان
 
استان کرمانشاه
 
استاندارد ایران‌گپ
 
استحصال غیرقانونی
 
استدلال اخلاقی
 
استراتژی‏های سازگاری
 
استفاده ایمن از آفت‏کش‏ ها
 
استفاده و رضامندی
 
استهبان
 
اسلام آباد غرب
 
اسکان عشایر
 
اشتغال
 
اشتغالزایی
 
اصلاحات ساختاری
 
اطلاعات حرفه‌ای
 
اطلاعات هواشناسی
 
اطلاع‌یابی
 
اعتبارات خرد
 
اعضای هیأت علمی
 
اقدامات احتیاطی
 
اقدامات داوطلبانه
 
الزامات
 
الگوی سوات
 
الگوی کسب و کار
 
الگوی کشت مرکبات
 
امنیت اجتماعی
 
امنیت اقتصادی
 
امنیت زیستی
 
امنیت زیست‌محیطی
 
امنیت غذایی
 
انتشار گازهای گلخانه‌ای
 
انتقال مدیریت آبیاری
 
انتقال یافته‌های تحقیقاتی
 
اندیشه‌های معاصر
 
انرژی
 
انرژی خورشیدی
 
انرژی‏ های تجدید پذیر
 
انسان‌محوری
 
انطباق‌پذیری مسیر شغلی
 
انگیزه پیشرفت
 
انگیزه ‏ی مهاجرت
 
اهرم حمایتی
 
اورامانات
 
ایران
 
ایرانشهر
 
ایستار
 
ایمنی غذایی
 
اینترنت
 
باغداران استان ایلام
 
باغداران انجیر
 
بالندگی سازمانی
 
بام سبز
 
باورهای زیست‌محیطی کشاورزان
 
باورهای هنجاری
 
بحران کم‏ آبی
 
بخش سیمکان
 
بخش کشاورزی
 
برنامه های ترویجی
 
برنامه‌های تلویزیونی
 
برنج
 
بروجن
 
برچسب‌ و پیکتوگرام‌ها
 
بهبود دوره‌های آموزشی
 
بهداشت شغلی
 
بوشهر
 
بوم‎شناسی انسانی
 
بویراحمد
 
بیوگاز
 
تأثیر اجتماعی
 
تئوری ارزش- عقیده- هنجار
 
تئوری بنیانی
 
تئوری خاکستری
 
تئوری رفتار برنامه‏ ریزی شده
 
تئوری رفتار بین فردی
 
تئوری فرهنگی
 
تالاب زریوار
 
تاپسیس
 
تاکسونومی عددی
 
تبادل دانش و اطلاعات
 
تجارت الکترونیک کشاورزی
 
تجهیزات حفاظت فردی
 
تحقیق
 
تحقیقات کشاورزی
 
تحلیل SWOT
 
تحلیل ابری کلمات
 
تحلیل تشخیصی
 
تحلیل راهبردی
 
تحلیل سلسله مراتبی
 
تحلیل شبکه اجتماعی
 
تحلیل ظرفیت کشاورزی
 
تحلیل عاطفی
 
تحلیل عاملی
 
تحلیل عاملی اکتشافی
 
تحلیل علّی
 
تحلیل مؤلفه‌ها
 
تحلیل محتوا
 
تحلیل مسیر
 
تحلیل میدان نیرو
 
تخصیص آب
 
ترویج
 
ترویج تکثرگرا
 
ترویج خصوصی
 
ترویج و آموزش کشاورزی
 
ترویج کشاورزی
 
ترویج کشاورزی فقرزدا
 
ترویج کشاورزی مبتنی بر وب
 
تسطیح لیزری
 
تسطیح مهندسی
 
تسهیل‌کننده‌های مشارکت
 
تسهیم منصفانه
 
تشکل
 
تشکل‌های آب‌بران
 
تصمیم‌گیری چند معیاره
 
تصمیم‌گیری کشت
 
تضاد آب
 
تضاد محلی آب
 
تعارض اخلاقی
 
تعاون
 
تعاونی امیرکبیر
 
تعاونی دانشجویی
 
تعاونی روستایی
 
تعاونی کشاورزی
 
تعاونی‌های کشاورزی
 
تعهد سازمانی
 
تعهد و ترجیح
 
تغییر اقلیم
 
تغییر روش معیشت
 
تغییر کاربری
 
تغییر کاربری اراضی
 
تغییرات اقلیمی
 
تفکر اقتصادی
 
تفکر انتقادی
 
تلبومه
 
تمایل
 
تمایل رفتاری
 
تمایل کشاورزان
 
تمرکززدایی
 
توان سازگاری
 
توانمندسازی
 
توانمندسازی روان‌شناختی
 
توانمندسازی شغلی
 
توانمندی اجتماعی
 
توانمندی های کارآفرینانه
 
توسعه اخلاقی
 
توسعه حرفه‌ای
 
توسعه روستایی
 
توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای
 
توسعه فنی گلخانه
 
توسعه نظام نوآوری
 
توسعه پایدار
 
توسعه کارآفرینی
 
توسعه کشاورزی
 
توسعه‌نیافتگی
 
توفیق طلبی
 
تولید پایدار
 
تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه
 
جامعه‎پذیری جنسیتی
 
جهاد کشاورزی
 
جهان بینی
 
جوانان روستایی
 
حبله رود
 
حفاظت از منابع
 
حفاظت از منابع آب
 
حفاظت از منابع طبیعی
 
حفاظت خاک
 
حفاظت محیط‌زیست
 
حق-تکلیف گرایی
 
حقوق اقتصادی
 
حوزه های آبیاری و زهکشی
 
حوضه آبخیز گاوشان
 
حوضه آبریز دشت هراز
 
حوضه دریاچه ارومیه
 
خانوار
 
خانوار روستایی
 
خانوار پنبه‌کار
 
خانوارهای روستایی
 
خانوارهای فقیر کشاورز
 
خدمات کشاورزی خصوصی
 
خدمات‌کشاورزی
 
خرم بید
 
خشکسالی
 
خصوصی‌سازی ترویج کشاورزی
 
خطر درک شده
 
خلاقیت
 
خود اشتغالی
 
خودکارآمدی
 
خودکارآمدی شغلی
 
خودکارآمدی کارآفرینانه
 
خوزستان
 
خیرآباد
 
دارایی های معیشت
 
دامداران سنتی
 
دانش
 
دانش آموختگان کشاورزی
 
دانش فنی
 
دانش و اطلاعات
 
دانش کشاورزان
 
دانشکده کشاورزی
 
دانشگاه دولتی و آزاد
 
دانشگاه شیراز
 
دانشگاه کردستان
 
دانشگاه یاسوج
 
دانش‌آموختگان
 
دانش‌آموختگان کشاورزی
 
دانش‌بنیان
 
درخت مشکل
 
درخت هدف
 
درودزن
 
درک امکان‌پذیری
 
درک ریسک
 
دریاچه ارومیه
 
دستاوردهای فن‏آورانه
 
دستگاه آب‌شیرین‌کن
 
دشت لیشتر
 
دشت مغان
 
دشت نیشابور
 
دلبستگی مکانی
 
دهستان بالادربند
 
دهیاران روستایی
 
دوره های آموزشی ـ ترویجی
 
دوره‌های دانشگاه
 
دوره‌های علمی- کاربردی
 
دوری مکانی
 
دیدگاه آموزشی
 
دیدگاه بهره‏برداران
 
دیدگاه کشاورزان
 
رابطه نظام اجتماعی- بوم نظام
 
راهبرد
 
راهبردهای مواجهه
 
رتبه‌بندی
 
رسانه‏های اجتماعی
 
رضایت شغلی
 
رضایت مندی
 
رضایتمندی دانش آموختگان
 
رضوانشهر
 
رفتار
 
رفتار اطلاع یابی
 
رفتار ایمنی - بهداشتی
 
رفتار حفاظت آب
 
رفتار حفاظت از آب کشاورزان
 
رفتار حفاظت از محیط زیست
 
رفتار زیست محیطی
 
رفتار شبکه محور
 
رفتار شهروندی سازمانی
 
رفتار طرفدار زیست محیطی
 
رفتار مشارکتی
 
رفتار مصرف
 
رفتار پذیرش فناوری
 
رفتار کارآفرینانه
 
رفتار کشاورزان
 
رهبری
 
روانسر
 
روحیه کارآفرینی
 
روستاهای شیراز
 
روستاییان
 
روش آمیخته
 
روش خودگردان‌سازی
 
روش کیو
 
روش‌شناسی Q
 
روش‌های ادغام
 
رگرسیون لوجستیک
 
ریزغده بذری
 
ریسک اخلاقی- اجتماعی
 
ریسک سلامت
 
ریسک پذیری
 
ریسک کشاورزی
 
زراعت گندم‌
 
زردآلو
 
زنان روستایی
 
زنجیره ارزش
 
زنجیره تأمین غذایی
 
زیان‌دهی تعاونی‌ها
 
زیست بوم نوآفرینی
 
سازمان جنگل‌ها
 
سازمان جهاد کشاورزی
 
سازمان چابک
 
سازمان یادگیرنده
 
سازمان‏های مردم‏ نهاد
 
سازه‌های پیش برنده
 
سازوکار سازگاری
 
سازگاری
 
سازگاری و تسکین
 
سبک اسناد
 
سد درودزن
 
سرمایه اجتماعی
 
سرمایه اقتصادی
 
سرمایه روان‌شناختی
 
سرمایه فکری
 
سرمایه نمادی
 
سرمایه های معیشت
 
سرپل ذهاب
 
سطح توسعه کشاورزی
 
سطح‌بندی فضایی
 
سموم شیمیایی
 
سناریوهای آینده
 
سوادکوه
 
سودمندی
 
سوگیری فرهنگی
 
سپیدان
 
سیاست ‏پژوهی
 
سیب‌زمینی
 
سیستم افزایشی کشاورزی
 
سیستم مختلط زراعی-دامی
 
سیستم های بارانی
 
سیستم های قطره ای
 
سیستم کاهشی کشاورزی
 
شاخص فقر آبی کشاورزی (AWPI)
 
شاخص‌های اجتماعی و زیربنایی
 
شاخص‌های فنی- تولیدی
 
شالیکاران
 
شالی‌کاران
 
شایستگی
 
شبکه آبیاری و زهکش
 
 
شبکه‌ آبیاری
 
شبکه‌های فرعی آبیاری
 
شبیه‌سازی
 
شرایط خشکسالی
 
شرکت خدمات مشاوره‌ای
 
شرکتهای خدمات مشاوره‌ای ترویج
 
شرکت‌های تعاونی روستایی
 
شرکت‌های خدمات توسعه کشاورزی
 
شرکت‌های مشاوره‌ای
 
شرکت‏های خدمات کشاورزی
 
شماره 1، 1394، صفحه 59-71]
 
شهرستان اردبیل
 
شهرستان اسدآباد
 
شهرستان بهبهان
 
شهرستان بویراحمد
 
شهرستان دزفول
 
شهرستان دشتستان
 
شهرستان دنا
 
شهرستان دیواندره
 
شهرستان زنجان
 
شهرستان ساری
 
شهرستان ماهنشان
 
شهرستان مراغه
 
شهرستان مرودشت
 
شهرستان مُهر
 
شهرستان نقده
 
شهرستان پاکدشت
 
شهرستان کرمانشاه
 
شهرستان کمیجان
 
شهرستان گرمسار
 
ضایعات غذایی
 
طرح اصلاح و بهبود باغ‌های انگور
 
طرح تسطیح لیزری
 
طرح تسطیح مهندسی
 
طرح مرتعداری
 
طرح‌واره ذهنی
 
طیور محلی
 
ظرفیت نهادی
 
ظرفیت های پایداری
 
عامل فرآیندی
 
عدالت تعاملی
 
عدالت توزیعی
 
عدالت رویه‏ای
 
عزت‌نفس
 
علل تغییر
 
علوم ترویج و آموزش کشاورزی
 
عملکرد
 
عملکرد سازمانی
 
عملکرد شغلی
 
عملکرد مالی و مشتری
 
عملکرد وظیفه ای و زمینه ای
 
عملیات خوب کشاورزی
 
عملیات کشاورزی پایدار
 
عواطف محیطی
 
عوامل آموزشی
 
عوامل زمینه‌ای
 
عوامل محیط‌ زیستی
 
عوامل موفقیت
 
عوامل میدانی ترویج کشاورزی
 
عوامل پیش برنده
 
غرب کشور
 
فارس
 
فارغ‌التحصیلان
 
فراشناخت
 
فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 
فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)
 
فرایند پذیرش
 
فرسایش خاک
 
فرسودگی شغلی
 
فرهنگ
 
فرهنگ سازمانی
 
فضای راهبردی
 
فضیلت گرایی
 
فعالیت‌های اقتصادی
 
فعالیت‌های حفاظتی خاک
 
فعالیت‌های کارآفرینانه روستایی
 
فقر
 
فن دلفی
 
فناوری
 
فناوری آبیاری کم‌فشار
 
فناوری اطلاعات
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
 
فناوری زیستی
 
فناوری محصولات تراریخته
 
فناوری میزان متغیر آبیاری
 
فناوری‌ها
 
فنی و مهندسی کشاورزی
 
قابلیت اشتغال
 
قابلیت کارآفرینی
 
قبل از خدمت و ضمن خدمت
 
قصد رفتاری
 
قصد کارآفرینانه
 
قضاوت اخلاقی
 
مؤلفه‌ اطلاعاتی‌ـ ارتباطی
 
مارگون
 
مازندران
 
ماهنشان
 
ماهیت شغل
 
مبارزه بیولوژیک
 
متخصصان
 
متغیرهای جمعیت‌شناختی
 
مجلس شورای ملی
 
محتوای آموزشی
 
محصولات تراریخت
 
محصولات تراریخته
 
محصولات کشاورزی
 
محیط آموزشی
 
محیط‌زیست
 
مدارس صحرایی کشاورزان
 
مدل اعتقادات سلامت
 
مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ
 
مدل ترویج کشاورزی حامی فقرا
 
مدل جامع تشخیص عمل
 
مدل رفتار برنامه‌ریزی شده
 
مدل رگرسیون لاجیت
 
مدل معادلات ساختاری
 
مدل پذیرش فناوری
 
مدلسازی معادلات ساختاری
 
مدیریت آب
 
مدیریت آبیاری
 
مدیریت استعداد
 
مدیریت بقایای گیاهی
 
مدیریت ترویج
 
مدیریت ترویج کشاورزی
 
مدیریت تضاد
 
مدیریت تلفیقی آفات
 
مدیریت خشکسالی
 
مدیریت دانش
 
مدیریت ریسک
 
مدیریت مشارکت جو
 
مدیریت مشارکتی جنگل
 
مدیریت مصرف آب
 
مدیریت پایدار آب
 
مدیریت پایدار حوزه آبخیز
 
مدیریت پایدار زمین
 
مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
 
مراکز ترویج و خدمات جهادکشاورزی
 
مراکز علمی ـ کاربردی کشاورزی
 
مربیان آموزشی
 
مرتع
 
مرغداری
 
مرکبات‌کاران شهرستان جهرم
 
مریوان
 
مسئولیت مداری انسان
 
مسخ شخصیت
 
مشارکت
 
مشارکت آب‌بران
 
مشارکت بهره‌برداران
 
مشاغل خانگی
 
مشتری مداری
 
مشکلات ترویج کشاورزی
 
مصاحبه عمیق
 
مصرف آب
 
مطالعه موردی
 
مطالعه پیگیرانه
 
معیشت
 
معیشت پایدار
 
معیشت پایدار روستایی
 
مقابله با تغییرات اقلیمی
 
مقاله‌های علمی
 
منابع آب
 
منابع آب سطحی
 
منابع آب و خاک
 
منابع آب کشاورزی
 
منابع ریسک
 
منابع طبیعی
 
مناطق روستایی
 
مهاجرت
 
مهارت تفکر انتقادی
 
مهارت های ارتباطی
 
موانع
 
موانع درک شده
 
موانع و مشکلات
 
موفقیت تحصیلی
 
موفقیت فردی
 
میاندوآب
 
نابرابری جنسیتی
 
ناتوانمندی اجتماعی
 
نتایج معیشت
 
نرخ انتقال یافته‌ها
 
نشریه‌های علمی- پژوهشی
 
نظام آموزش ضمن خدمت
 
نظام آموزش عالی کشاورزی
 
نظام آموزش کشاورزی
 
نظام تجاری سازی
 
نظام زراعی
 
نظام نوین ترویج کشاورزی
 
نظام های زراعی
 
نظام‏ بهره ‏برداری
 
نظریه ارزش مصرف
 
نظریه اسناد
 
نظریه انگیزش حفاظت
 
نظریه بنیانی
 
نظریه راجرز
 
نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده
 
نظریه نیازهای مازلو
 
نفوذ اجتماعی
 
نقشه ریسک
 
نهاده‌های شیمیایی
 
نهادینه‌سازی فراشناخت
 
نهاوند
 
نوآوری
 
نوآوری فناورانه
 
نوآوری کشاورزی
 
نگرانی نسبت به کمبود آب
 
نگرش
 
نگرش رفتاری
 
نگرش زیبایی‏ شناسی
 
نگرش محیط زیستی
 
نگرش نسبت به مزیت نسبی نوآوری
 
نگرش کشاورزان
 
نگرش‌های ارزشی زیست‌محیطی
 
نیاز
 
نیاز آموزشی
 
نیازسنجی
 
نیت
 
نیت تغییر الگوی کشت
 
نیت مهاجرت
 
نیت کشاورزان
 
همبستگی کانونی
 
همدان
 
همکاری
 
هنجار ذهنی
 
هنجارهای اخلاقی
 
هنجارهای اخلاقی و شهرستان شیراز
 
هنجارهای ذهنی
 
هنجارهای قانونی
 
هنجارهای مشارکتی
 
هنرستان کشاورزی
 
هوش هیجانی
 
هیأت علمی
 
هیرمند
 
وایکور
 
ورمی‌کمپوست
 
وزارت جهاد کشاورزی
 
ویژگی‌های شخصیتی
 
ویژگی‌های شخصیتی- روانشناختی
 
پائولو فریره
 
پارادایم مستثنی ‌بودن انسان
 
پارادایم نوین زیست‌محیطی
 
پایداری
 
پایداری غذایی
 
پایداری معیشت
 
پایداری منابع آب و خاک
 
پذیرش
 
پذیرش نوآوری
 
پراکندگی اراضی
 
پرورش طیور
 
پساب شهری
 
پسته‏ کاران
 
پهنه‌بندی
 
پیامد گرایی
 
پیامدهای تغییر اقلیم
 
پیامدهای زراعی
 
چالش های سطح مزرعه
 
چالش‌ها
 
کارآفرین
 
کارآفرینی
 
کارآفرینی سازمانی
 
کارآفرینی سبز
 
کارآفرینی کشاورزی
 
کارآموزی
 
کارشناسان ترویج کشاورزی
 
کارشناسان جهاد کشاورزی
 
کارشناسان ستادی ترویج
 
کارشناسان و محققان ستادی
 
کارشناسان کشاورزی
 
کارکنان
 
کارکنان ترویج کشاورزی
 
کانال اردیبهشت
 
کانون‌هایدشت روم
 
کرخه
 
کردستان
 
کرمان
 
کرمانشاه
 
کسب و کار خانگی
 
کسب و کار نوپای کشاورزی
 
کسب و کارهای کشاورزی
 
کسب و کارکوچک
 
کسب وکار
 
کشاورزان
 
کشاورزان خرده پا
 
کشاورزان گندم‌کار
 
کشاورزی
 
کشاورزی ارگانیک
 
کشاورزی اقلیم-هوشمند
 
کشاورزی حفاظتی
 
کشاورزی دقیق
 
کشاورزی روی بام
 
کشاورزی شهری
 
کشاورزی پایدار
 
کشت برنج
 
کشت زیتون
 
کشت و صنعت
 
کلیشه‌های جنسیتی
 
کنترل رفتار درک شده
 
کنترل رفتاری محسوس
 
کنترل پاک و سبز
 
کنشگران نهادی
 
کنشگران کشاورزی
 
کیفیت تدریس
 
کیفیت زندگی
 
کیفیت زندگی کاری
 
کیفیت نشر
 
کیفیت نهادی
 
گرایش کارآفرینانه
 
گرد و غبار
 
گردشگری تالاب
 
گردشگری روستایی
 
گردشگری طبیعی مردم‏نهاد
 
گرندد تئوری
 
گلخانه
 
گلخانه‌داران
 
گندم کاران
 
گیاهان تراریخته
 
یادگیری دو حلقه ای
 
یادگیری سازمانی
 
یاسوج
 
یکپارچه‌سازی
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 

معرفی رشته کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی
ایران‌تز تدبیرساز‌ بازدید: 208 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×