معرفی رشته کشاورزی گرایش مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

معرفی رشته کشاورزی گرایش مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

‌برخی از کلمات و سرتیترهای پژوهشی ایران‌تز در رشته کشاورزی گرایش مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی عبارتند از :

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


معرفی رشته کشاورزی گرایش مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

 

رشته مکانیزاسیون کشاورزی مربوط به کاربرد تکنولوژی و وسایل و ماشین آلات در امور کشاورزی است. انقلاب بزرگ کشاورزی زمانی اتفاق افتاد که پای وسایل و ماشین آلات بجای گاوآهن و کشاورزی سنتی، باز شد. همانند گرایش‌های دیگر کشاورزی که از تلفیق رشته کشاورزی با رشته‌ای دیگر حاصل شده است، گرایش مکانیزاسیون کشاورزی نیز از تلفیق رشته مکانیک با کشاورزی پدید آمده است.

رشته  مکانیزاسیون کشاورزی حاوی  دو گرایش :

تحلیل سامانه‌ها و انرژی است.

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در گرایش مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی آورده شده است :

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

AMA-Agricultural Mechanization in Asia Africa and Latin America

112

0.148

0.000090

JOURNAL OF AGRICULTURAL METEOROLOGY

246

1.095

0.000260

SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH

1,566

1.035

0.001770

Icelandic Agricultural Sciences

79

1.000

0.000110

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و علمی پژوهشی داخلی رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ارائه شده است :

 

نام مجله

وابسته به

پژوهشهای مكانیك ماشینهای کشاورزی

دانشگاه شهرکرد

تحقیقات ســامانه ها و مكانیزاســیون کشــاورزی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

ماشینهای کشاورزی

دانشگاه فردوسی مشهد

مهندسی بیوسیستم ایران  

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی در رشته کشاورزی گرایش مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی عبارتند از :

 

آب پنیر  

آباکوس  

آبشاری  

آبیاری بارانی

آبیاری جویچه‌ای

آبیاری قطره‌ای زیرسطحی  

آب‌اندازی 

آرایش بشقاب­ها

آزمون برش وین  

آمون فاکتوریل

آزمونگر تایر  

آزمونگر تک‌چرخ  

آسیب‌های مکانیکی  

آفلاتوکسین  

آمیلوز

آمیلوپکتین  

آنالیز ابعادی  

آنالیز بافت تصویر  

آنالیز جداسازی طیفی

آنالیز چندمتغیره

آنتوسیانین  

آنتی اکسیدان

آهنگ سرویس دهی

آکوستیک

اتانول  

اتوماسیون ماشین‌های کشاورزی  

اتیلن  

اثرات زیست محیطی

ارتعاش  

ارتعاش دورانی  

ارتفاع کلش برنج  

ارزش حرارت

ارزیابی  

ارزیابی اقتصادی 

ارزیابی مزرعه ای  

ارزیابی چرخه زندگی

ارگونومی

استالدئید

استخراج تخم کدو  

استراتژی  

استوانه نمونه‌برداری  

استوانه‌ی مکشی

استوانۀ دوار  

اسمز- اولتراسوند  

اسپکتروسکوپی فروسرخ نزدیک

اسپیرولینا پلاتنسیس  

اسید اولئیک  

اسید فیتیک  

اصطکاک خاک- فلز

البرز  

الگوریتم ازدحام ذرات  

الگوریتم خودکار  

الگوریتم شاخه و حد 

الگوریتم ژنتیک

الگوریتم‌های فراابتکاری

الگوی مصرف انرژی 

الگوی پاشش ایستا 

الگوی کشت

انبار سرد

انباداری

انبرۀ خاک

انتقال حرارت  

انرژی مصرفی  

انرژی ورودی وخروجی

انرژی‌های تجدید‌پذیر 

انسداد فیزیکی 

انفیس

انگور 

اکستنسوگرافی خمیر  

بادام  

بادام‌زمینی

بادبردگی

بار باد 

بار عمودی 

بازده اقتصادی

بازده انرژی  

بازده زیرشکن

بازده مزرعه ای

بازده وجین کنی  

بازده کل انرژی  

بازده گرمایی

بافت

باقیماندۀ سموم

بانک بذر 

بخاردهی

بذر  

بذرکار  

برداشت

برداشت روغنی

برداشت مکانیزه 

برداشت مکانیزه درختان زیتون هرس

برداشت مکانیکی 

برداشت کنسروی

برسی اقتصادی

برق  

برنامه ریزی آرمانی

برنج  

برهمکنش لاستیک- خاک

بریکس

بقایای برنج  

بقایای ذرت  

بقایای کلزا 

بقایای گیاهی  

بلانچینگ

بهره‌وری نرژی  

بهره‌وری مصرف آب

بهره‌وری نهایی و متوسط  

بهینه‌سازی  

بوته های آسیب دیده

بیاتی و انبارمانی نان حجیم

بیلان حجم

بینایی ماشن  

بیوگا

بیوگاز  پی‌آ

بی‌خاک‌ورزی

بی‌خاک‌ورزیغ کشاورزی حفاظتی

تابش مادون قرمز  

تابع تولید محصول

تابع فعال سازی مختلف  

تبدیل برنج تأثیر

تجزیۀ سریع  

تجمع نیترا

تحلیل تنش

تحلیل سلهمراتبی

تحلیل عاملی  

تخلخل خاک  

تخلیه منابع  

تخلیۀ سریع  

تخم مرغ

تخم کدو  

تخمیر بی هوازی

تراوش  

تراکم خاک

تراکم قطرات

تراکم‌پذیری

تردد ماشین  

ترکیب گازی

تریپس

تشخیص

تشخیص تغییرات

تشخیص علف هرز  

تصاویر چندطیفی 

تصمیم‌گیری چند معیاره  

تصویربرداری پس‌پراکنش‌لیزر  

تعداد کارگر

تغییرات فیزیولوژیکی  

تقاضا  

تقسیط کود  

تلفات مخزن

تلفات کمباین

تن سنجی 

تناسب اراضی  

تناوب گندم-ذرت  

تنش پیش‌تراکمی

توابع اعتبارسنجی

توان الکتریکی 

توزیع بذر  

توزیع توان

توزیع حرار

 

تولید ارگانیک  

تولید شیر  ثعلب 

تکاننده تنه

تکاننده شاخه  

تیغه‌های دار  

 

تیغۀ برش  

جایگزینی  

جداسازی  

جداکننده سیکلونی

جرم مخصوص ظاهری خاک

جریان خروج دانه  

جعبه‌دنده خزشی

جمع‌کننده حرارتی-فتوولتائیک

جوی استیک  

حالت‌های حرکت  

حرارت مخصوص مصرفی  

خاک ورزی حفاظتی  

خاک‌ورز قلمی  

خاک‌ورز-کاشت نواری  

خاک‌ورزی حفاظتی

خاک‌ورزی نواری  

خراسان

خردشدن خاک  

خسارت محصولات باغی  

خشک کن خورشیدی  

خشکه‌کاری  

خشک‌کن انجمادی

خشک‌کن بسترسیال

خشک‌کن خورشیدی

خصوصیات خاک

خصوصیات فیزیکی بذر  

خصوصیات پخت برنج  

خط انتظار  

خط کشت  

خطی‌کار

 

خواص آنتی‌اکسیدانی

خواص فیزیکی 

خواص مکانیکی

خواص میکروبی  

خواص کیفی  

خوزستان

خوشه بندی  داده کاوی  

دانسیته

دانه کفیر  

دانه‌های گچی

دبی آب

درجه خلوص  

درصد برنج سفید سالم  

درصد ترک 

درصد ریزش میوه  

درصد قند

درصد پُرشدگی

دروگر نیشکر

دسته‌بندی  

دستگاه تولید کمپوست  

دقت کاشت  

دما

دگرچسبی  

دی اکسیدتیتانیم  

دینامومتر 

دینامیک سیال محاسباتی  

ذخیره انرژی

ذرت دانه‌ای  

رابطۀ نفوذ کوستیاکوف- لوئیس

راندمان خشک‌کن  

راکتور 

ربات متحرک  

ردیف‌کار  

ردیف‌کار پنوماتیک  

رطوبت

رطوبت خاک

رطوبت شلتوک 

رقم هوراند

رقم پنبه  

رنسیمت  

رنگ 

روز تردد‌پذیر  

روش بارگیری

روش دلفی  

روش کاشت 

روشهای تلفیق داده‌  

روش‌های خاک‌ورزی 

روش‌های پیش‌پردازش

زئین

زاویه شیب

زاویه پاشش

زاویۀ استقرار

زردآلو

زعفران

زمان برداشت 

زمان پیشروی

زمین گرمائی 

زهکشی زیرزمینی

زیتون

زیتون تلخ

زیرشکن  

زیرشکن ارتعاشی 

زیست توده

زیست ‌نانوکامپوزیت  

سازه‌های تنظیم‌کنندة جریان

سامانة گرمایش خورشیدی  

سامانه کنترل

سامانه‌های کشاورزی  

سامانۀ استنتاج عصبی- فازی  

سامانۀ اطلاعات جغرافیایی

سامانۀ درجه‌بندی

سامانۀ هواکشت  

سامانۀ کشت معمولی  

سامانۀ کنترل الکترونیکی

سبزی ها  

سبوس برنج

سبوس گندم  

ستانده  

سختی برنج  

سد خاکی  

سرعت تسمه

سرعت جوانه زنی  

سرعت خزش

 

سرعت دورانی دمنده

سرعت پیشروی

سطوح کودی نیتروژن

سفتی بافت

سفیدی 

سمپاش هوشمند  

سم‌پاش باغی 

سن گیاهچه

سنتینل 2

سنجش

سنجش ‌از دور

سنسورهای موقعیت‌یاب  

سوخ پیاز

سوخت  

سوخت تجدید‌پذیر

سوخت فسیلی

سود 

سیب‌زمینی  

سیستم حرکت  

سینی نشا

شاخص مخروطی خاک  

شاخص های انرژی

شاخص‌ هزینه‌ای مکانیزاسیون

شاخص‌های طیفی  

شاخص‌های فنی

شالیکوبی  

شانه ارتعاشی نیوماتیکی (بادی) 

شبکة آبیاری

شبکه‌های عصبی پیچشی  

شبکۀ عصبی مصنوعی  

شبیه سازی  

شبیه‌سازی اجزا محدود 

شدت کاربرد کود

شلتوک  

شلتوک برنج  

شهرستان مهران

شهرستان نی‌ریز  

شوری خاک  

شکستگی

شکل هندسی تیغه 

شکل هندسی کولتیواتور 

شیار­بازکن

شیاربازکن 

شیرفندق

صفات علف های هرز

صفحة بذر شیاردار  

صفحۀ جاذب  

صنایع غذایی 

ضایعات  

ضایعات آلی  

ضایعات برنج

ضایعات چغندرقند  

ضخامت پلاستیک 

ضریب کیفیت سم‌پاشی

طبقه بند  

طبقه بندی بیز  

طبقه‌بندی دانه 

طبقه‌بندی نظارت‌شده  

طراحی تیغه  

طراحی جعبه

طول ورز دادن

طیف سنجی فروسرخ نزدیک

ظرف نانویی‌کیتوزان (شانه)  

ظرفیت باربری خاک

ظرفیت جداسازی  

ظرفیت عملی مزرعه‌ای  

عامل کنترل زهکشی  

عدد پراکسید  

عدسی فرسنل  

عرض تیغه  

عرض خیس‌شدگی 

عرض پاشش

عشایر

علف های هرز  

عمر اقتصادی  

عمر نگهداری

عمق خاک ورزی  

عمق خیس‌شدگی 

عمق زهاب

عمق کار

عمق کاشت  

عملکرد 

عملکرد برنج

عملکرد حرارتی  

عملکرد قند ناخالص  

عملکرد محصول  

عملکرد هیدرولیکی  

عملکرد پنبه

عملکرد کششی  

عملکرد گندم  

غلظت متغیر  

غوطه‌وری  

غیر مخرب  

غیریکنواختی پاشش  

فاز روان کاری  

فاصله

فاکتور رشد

فتوبیوراکتور

فرآوری چای  

فرکانس نوسان

فشار باد لاستیک

فشار هوا  

فضولات گوسفندی

فیلم برداری  

قدرت احیاکنندگی آهن

قطر متوسط حجمی و عددی  

قطر میانه حجمی

قطعه بندی

قلمه کاریکارآیی انرژی 

لایه‌ گرادیانی

لجن فاضلاب شهری

ماخار 

مازندران

ماست میوه‌ای قالبی 

ماشین بینایی

ماشین خودکار کشت نشا 

ماشین نخریسی برقی

ماشین نشاکار  

ماشین هواده 

ماشین کاشت  

ماشین‌های فعلی

ماشین‌های کشاورزی  

مالتودکسترین

ماهواره 

مایکروویو

متان

مته گودزن 

متیل سیکلوپروپن 

محاسبه  

محتویات شکمبه 

محصول گندم‌

محلول نانو‌امولسیون‌کیتوزان  

مخزن  

مخزن خاک

مدل آرمانی  

مدل جایگزینی  

مدل رنگی  

مدل رگرسیونی  

مدل ریاضی  

مدل سینتیکی

مدل عباسی و همکاران  

مدل‌سازی

مدل‌ساز سیالات

مدولاسیون عرض پالس

مدیریت بقا

مدیریت بقایای گیاهی  

مدیریت ماشین آلات جنگل

مدیریت موضعی  

مدیریت پسماند  

مصرف انرژی

مصرف سوخت

مصرف سوخت تراکتور ب

مغان  

مقاومت برشی خاک  

مقاومت کششی  

منافذ جعبه

منافع 

منحنی مشخصۀ رطوبتی

منطق فازی  

منطقۀ ریشه  

مواد آلی  

مواد تغییر فاز دهنده  

مواد رطوبت‌گیر  

مواد زیست توده  

موتور پله‌ا

مورفولوژی

موزع استواه ای بادی  

موزع ثقلی  

موزع مخروطی  

موزع مکانیکی  

موزع نوع گردنده پره‌ای

مکانیزاسیون

مکانیزاسیون پیاز  

مکانیزاسیون چغندرقند  

مکانیزاسیون کشاورزی 

مکانیک برش  

مکش

میزان بذر

مینی تیوبر سیب زمینی

میکرو کنترلر

میکروجلبک . محیط کشت

نانوکریستال‌ سلولز 

نخ کرک 

نخل 

نخلستان 

نسبت فایده به هزینه

نسبت گرادیان

نشاء

نشاءکاری مکانیزه

نشاسته

نشاکار نیمه خود پیاز 

نشاکاری  

نشای گوجه فرنگی

نشست

نفوذپذیری  

نفوذپذیری خاک  

نفوذپذیری نسبت به بخار آب و گاز  

نم‌کاری  

نهاده  

نورون

نیتروژن

نیروگاه‌های کوچک

نیروی برشی  

نیروی جانبی  

نیروی شکست 

نیروی ضربه‌ای

نیروی فشاری 

نیروی مالبندی

نیروی مقاوم افقی

نیروی کششی

نیشکر  

نیم جوش کردن 

هزینه

هزینه استقرار 

هزینه بهره برداری 

هزینه تعمیر و نگهداری  

هزینه حمل و نقل  

هزینه کارگری 

هزینۀ برداشت 

هزینۀ تولید

هستة انار

هضم بی‌هوازی ناپیوسته  

هم زدن 

همبستگی فوریه – رینولدز

همپوشانی بشقاب‌ها 

هوادهی چمن  

هیدراتاسیون سرد و گرم 

هیدروترمال 

هیدروکلوئیدها  

واحد برش  

واحد جدایش  

واحد کوبش  

ویدئو نگاری 

ویژگی‌های حسی  

ویژگی‌های فیزیکی 

پارامترهای عملکردی

پاربویل شدن  

پایداری خاکدانه  

پایداری شیب  

پایش لحظه ا

پتانسیل گرمایش جهانی  

پردازش تصویر  

پروبیوتیک 

پسماند غذایی

پسماندهای کلزا  

پشته‌های عریض  

پلاستیک

پلاستیک جمع کن  

پلی‌وینیل‌پیرولیدون

پوست کن

پوست کنی  

پوسته

پوشش PLM  

پوشش بسته‌بندی

پوشش‌دهی

پیاز

پیش خنک سازی

پیوند سبزیجات 

چال کود  

چای سازی 

چای سیاه 

چربی یا ضایعات مرغ

چرخه کار

چروکیدگی

کارایی فنی

کارایی مصرف آب  

کارایی کارنده  

کاربرد مقدار متغیر نهاده  

کارخانه خوراک دام

کارخانه‌های چای‌سازی  

کارنده 

کاشت داخل جویچ

کاشت ریشه‌چه

کاشت مستقیم  

کامکوات

کاهش ویژگی  

کج‌ساق

کرک  

کریجینگ 

کشاورزی دقیق

کشت زیر پلاستیک بکشت مستقیم

کفیران و زانتان

کفیران پروتئین‏های آب پنیر

کلاله زعفران

کلرید کلسیم  

کلزا  

کلکتور

کمباین

کمباین برداشت  

کمباین پنبه 

کمپوست

کم‌آبیاری

کم‌خاک‌ورزی  

کنترل خودکار 

کنترل سرعت  

کنترل کیفیت

کود آلی  

کود دامی

کود گاوی  

کوددهی درختان  

کودپاش سانتریفوژ

کولتیواتور  

کَندن نشا 

کیفیت 

گازهای گلخانه‌ای 

گاما اوریزانول

گاوآهن برگردان­دار

گاوآهن برگردان­دار دوطرفه

گردآورنده خورشیدی

گردآورنده فتوولتائیک

گرما

گرمایش اهمیک

گرمایش جهانی 

گرگان

گل  

گل زعفران 

گلبرگ  

گلخانه

گلوکز  

گندم آبی  

گندم‌های سرداری و پارسی  

گواهی بذر

گوجه‌فرنگی 

گیلاس سیاه

یادگیری ژرف

یخ‏بندان  

یونجه 

 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 
ایران‌تز تدبیرساز‌ بازدید: 192 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×