معرفی رشته کشاورزی گرایش حشره‌شناسی

برخی از حوزه‌ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی در رشته کشاورزی گرایش حشره‌‌شناسی را در مقاله زیر را مطالعه کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته کشاورزی گرایش حشره‌شناسی کشاورزی

 

گرایش حشره‌شناسی کشاورزی، علم شناخت و روش‌های دفع آفات گیاهان که در طبقه‌بندی حشرات دسته‌بندی می‌شوند، می‌باشد مرفولوژی و تشریح، فیزیولوژی ، اکولوژی؛ مهم‌ترین بخش‌های حشره شناسی کشاورزی می‌باشند.

حشرات موذی و مضر، مهم‌ترین آفات گیاهان محسوب می‌شوند که حتی با مساعد بودن همه چیز، می‌توانند به یکباره ثمره چند سال تلاش کشاورزان را به باد دهند. شناخت حشرات مضر، راهکارهای دفع این حشرات و مقاوم سازی گیاهان در برابر هجوم حشرات، از کارهای اصلی فارغ‌التحصیلان در این رشته می‌باشد.

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته کشاورزی گرایش حشره‌شناسی کشاورزی آورده شده است:

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

APPLIED ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY

2,036

1.013

0.001460

ENVIRONMENTAL ENTOMOLOGY

8,104

1.450

0.005290

EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY

3,533

1.760

0.003480

INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY

994

1.236

0.001420

SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY

1,034

1.732

0.002080

EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY

1,887

0.965

0.001820

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات حقوقی فارسی و علمی پژوهشی داخلی رشته کشاورزی گرایش حشره‌شناسی کشاورزی ارائه شده است:

 

نام مجله

وابسته به

آفات و بیماری‌های گیاهی

مؤسسه تحقیقات گیاه پزشكی

Persian Journal of Acarology

انجمن کنه شناسی ایران

Journal of Insect Biodiversity and Systematics

انجمن حشره‌شناسی ایران با همكاری دانشگاه تربیت مدرس

نامه انجمن حشره شناسی ایران

انجمن حشره‌شناسی ایران

تحقیقات آفات گیاهی

دانشگاه گیلان

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی در رشته کشاورزی گرایش حشره‌‌شناسی کشاورزی عبارتند از :

 
آبامکتین
 
آدمیرال
 
آذربایجان غربی
 
آذربایجان‌شرقی
 
آزادشهر
 
آزمایش خون‌شناسی
 
آزمون مانتل
 
آستانه‌ی دمایی
 
آستانه‌ی زیان اقتصادی
 
آغاز جستجوگری
 
آفات ‌انباری
 
آفت
 
آفت انباری
 
آفت‌کش
 
آفت‌کش شیمیایی
 
آفت‌کش گیاهی
 
آفت‌کش‌های کم‌خطر
 
آلفا و بتا- گلوکوزیداز
 
آلفا- آمیلاز
 
آلودگی
 
آلودگی باکتریایی
 
آماره‌های جدول زیستی
 
آمیتراز
 
آنالیز جی‌سی- مس
 
آنتی‌زنوز
 
آنزیم غیرسمی کننده
 
آنزیم‌های گوارشی
 
آنزیم‌های گوارشی پروتئاز
 
آگروفارستری
 
ابامکتین
 
اثر بازدارندگی
 
اثر تدخینی
 
اثر حشره‌کشی
 
اثر کشندگی
 
اثرات غیرکشندگی
 
اثرات مادری
 
اجتناب
 
اجزای مقاومت
 
اخلال در جفت‌گیری
 
ارتفاع
 
ارتفاع نصب
 
اردبیل
 
ارزیابی آسیب
 
ارسباران
 
ارقام انگور
 
ارقام جو و گندم
 
ارقام زیتون
 
ارقام لوبیا
 
ارقام مختلف گوجه‌فرنگی
 
ارقام مقاوم
 
ارقام نیشکر
 
ارقام کلزا
 
ارقام گندم
 
ارقام گوجه‌فرنگی
 
ارقام گیاهی
 
ارومیه
 
ازن
 
اسانس
 
اسانس‌های گیاهی
 
استان ایلام
 
استان فارس
 
استان مازندران
 
استان گلستان
 
استرازهای عمومی
 
استیل‌کولین‌استراز غیرحساس
 
اسطوخودوس
 
اسپینوسد
 
اسید های چرب
 
اسید هیومیک
 
اسید چرب
 
اشورک
 
اصفهان
 
الکتروآنتنوگرام
 
الکتروفورز یک‌بُعدی SDS-PAGE
 
الگوریتم رقابت استعماری
 
الگوریتم پس انتشار
 
الگوریتم ژنتیک
 
الگوهای پراکنش
 
الگوی توزیع فضایی
 
الگوی فصلی جستجوگری
 
امواج صوتی
 
انار
 
انبه
 
انتقال افقی
 
انتوموبریومورفا
 
اندازه‌ی ذره
 
اندام‌های حسی بویایی
 
اندوسولفان
 
انگل
 
انگل واره
 
اولین گزارش
 
اکدایزون
 
ایالت North West Frontier
 
ایران
 
ایران و مترادف
 
ایزوتیوسیانات
 
ایستگاه تغذیه‌ای
 
ایستگاه ردیاب
 
ایلام
 
ایمیداکلوپرید
 
بادام
 
بادمجانیان
 
باروری
 
بازدارندگی‌ تخم‌ریزی
 
باغ زیتون
 
بافت جنینی
 
باقیمانده‌ی سموم
 
باقیمانده‌ی فوزالون
 
بال ریشکداران
 
بالتوری
 
بالتوری سبز
 
بال‌پولک‌داران
 
باکتری‌ها
 
باکتری‌های انتروکوکوس
 
باکتری‌های لاکتیک اسید
 
باکولوویروس
 
بتا- گلوکوزیداز
 
بذرخوار
 
برادر
 
برداشت نواری
 
برنج
 
برهم کنش انگل واره-میزبان
 
برگ توت
 
برگ‌خوار چغندرقند
 
بستر تخم‌ریزی
 
بقا
 
بلوط
 
به دام افتادن
 
بوم‏سامانه‏های باغی
 
بوپروفزین
 
بویایی سنج
 
بویایی سنج دوشاخه
 
بویایی‎سنج
 
بیان ژن
 
بید آرد
 
بید سیب‌زمینی
 
بید چغندرقند
 
بیمارستان
 
بیماری میوه سبز مرکبات
 
تأثیر کشندگی
 
تأثیرات جانبی
 
تاکسونومی
 
تاکیکینین
 
تجربه
 
تجزیه خوشه‌ای
 
تحلیل کمی جمعیت
 
تحمل
 
تحمل سرما
 
تخصص میزبانی
 
تخصیص انرژی سلولی
 
تخم
 
تخم کنه
 
تخم‌ریزی
 
تدخینی
 
ترانسکریپتوم و RNA-seq
 
تراکم شکار
 
تراکم گیاهی
 
تراکم‌های مختلف
 
ترجیح تخم‌گذاری
 
ترجیح طعمه‌ای
 
ترجیح میزبانی
 
ترشک
 
ترهالوز
 
ترکیب جدید
 
ترکیبات جلب کننده
 
ترکیبات ضدیخ
 
ترکیبات فرار القایی
 
ترکیبات فرار برگ‎های سبز
 
ترکیبات فنلی
 
ترکیه
 
تریپس
 
تریپس پیاز
 
تریکوم
 
تری‌هالوز
 
تعداد کل سلول­های خونی
 
تعداد گونه
 
تعیین مشخصات
 
تغذیه
 
تغییر رفتار
 
تغییرات آنزیمی و غیرآنزیمی
 
تغییرات جمعیت
 
تغییرات فصلی
 
تلفات اولیه
 
تلفات تأخیری
 
تله
 
تله مالیز
 
تله‌ی زرد چسبند
 
تله‌ی فرمونی
 
تنش‌های سرمایی و گرمایی
 
تنظیم زمان سمپاشی
 
تنظیم‌کننده‌های رشد حشرات
 
تنفس
 
تنوع
 
تنوع درون‌گونه‌ای
 
تنوع زیستی
 
تهران
 
توالی‌یابی
 
توانایی حشره کشی
 
توده های محلی نخود
 
توزیع مکانی
 
توصیف
 
توصیف نمونه نر
 
تولید
 
تولید انبوه
 
تولید کنیدی
 
تولیدمثل
 
تکنیک سل- زل
 
تیامتوکسام
 
تیمول
 
تیودیکارب
 
جابه‌جایی تعادل
 
جانشینی
 
جدایه‌های جغرافیایی
 
جدول زندگی
 
جدول زندگی دو جنس
 
جدول زندگی دوجنسی
 
جدول زندگی نیمه‌صحرایی
 
جدول زیستی باروری
 
جدول‌زندگی
 
جذب نشاسته
 
جریان هوا
 
جفت‌گیری
 
جلب
 
جمعیت
 
جمعیت آفت
 
جمعیت مزرعه‌‌ای
 
جمعیت میکروبی
 
جمعیت پایدار
 
جمعیت‌های جغرافیایی
 
جنوب ایران
 
جنگل­های هیرکانی
 
جهت
 
جهش نقطه‌ای
 
جوانه‌خوار و میوه‌خوار بادمجان
 
جوربالان
 
جیرفت
 
جیره غذایی
 
حساسیت
 
حشرات
 
حشره کشی
 
حشره‌کش گیاهی
 
حشره‌کش‌های گیاهی‌
 
خالص سازی
 
خانواده Eulophidae
 
خاک دیاتومه
 
خرزهره
 
خرما
 
خسارت
 
خطر شکارگری
 
خوزستان
 
خوشه‌بندی اتوماتیک
 
خیار
 
دامنه‌ی میزبانی
 
درجه
 
درخت خرما
 
درختان کاج
 
درختچه زینتی
 
درمنه
 
دستگاه جنسی نر
 
دستگاه کلونجر
 
دشمن طبیعی
 
دفاع سلولی
 
دلتامترین
 
دما
 
دماهای ثابت
 
دمای حداقل کشنده
 
دنیای جدید
 
دوام حافظه
 
دوبالان
 
دوره نوری
 
دورهی نشو و نما
 
دوره‌های فعالیت
 
دوره‌ی زندگی
 
دورکنندگی
 
دوشکلی جنسی
 
دیاپوز
 
دیسک برگی
 
ذخیره سازی سرمایی
 
ذرت
 
رابطه همزیستی
 
رابطه‌ی پاتوژن
 
راهبردهای اکولوژیک
 
رایحه‌‌ی گیاه
 
رده بندی
 
رزماری
 
رشد جمعیت
 
رشد ونمو جمعیت
 
رفتار جفت‌گیری
 
رفتار دفاعی
 
رفتار رها شدن
 
رفتار کاوشگری
 
رقابت
 
رقم
 
رقم‌های سیب‌زمینی
 
رقم‌های پرتقال
 
رهاسازی تلقیحی
 
رهایش تدریجی
 
روابط تغذیه‌‌ای سه سطحی
 
روابط میزبانی
 
روش IOBC
 
روش نابارورسازی حشرات
 
روغن معدنی
 
روغن منداب
 
روغن گیاهی
 
رژیم غذایی
 
رکورد جدید
 
ریخت شناسی
 
ریخت‌سنجی هندسی
 
زادآوری
 
زمان دست‌یابی
 
زمستان‌گذرانی
 
زنبور
 
زنبور انگل واره
 
زنبور برگ‌خوار ترشک
 
زنبور تریکوگراما
 
زنبور عسل
 
زنبور عسل اروپائی
 
زنبور عسل کوچک
 
زنبور پارازیتوئید
 
زنبور پارازیتویید تخم
 
زنبور گال‌زا
 
زنبورهای inquiline
 
زنبورهای تخم‌ریز اره‌ای
 
زنبورهای پارازیتویید
 
زنبورهای کارگر
 
زنبورهای کاغذساز
 
زنجره
 
زنجرک خرما
 
زهرآگینی
 
زیانگر پیام(Kairomone)
 
زیتون تلخ
 
زیست بوم
 
زیست شناس
 
سازوکار تحمل
 
سازگاری
 
سازگاری سرمایی
 
ساقه‌خواران نیشکر
 
سامانة اطلاعات جغرافیایی
 
سرخرطومی برگ یونجه
 
سرخرطومی جالیز
 
سرخرطومی میوه‌خوار بلوط
 
سرماسختی
 
سرماسختی سریع
 
سطح جستجوشده
 
سطح زیان اقتصادی
 
سفید بالک پنبه
 
سفیده بزرگ کلم
 
سلولز
 
سلول‌های خونی
 
سمشناسی دموگرافیک
 
سمیت
 
سن شکارگر
 
سن مادر
 
سن معمولی گندم
 
سن گندم
 
سند
 
سنک‌های انتوکورید
 
سنین پورگی
 
سوسک برگخوار غلات
 
سوسک برگ‌خوار سیب‌زمینی
 
سوسک برگ‌خوار نارون
 
سوسک حبوبات
 
سوسک شاخدار خرما
 
سوسک شاخک‌بلند
 
سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات
 
سوسک کلرادوی سیبزمینی
 
سوسک‌های بذرخوار
 
سوسک‌های تاول‌زا
 
سوپرپارازیتیسم
 
سویا
 
سیاه‌رنگی
 
سیبزمینی
 
سیتوکروم (b (cytb
 
سیرومازین
 
سیستم حسی
 
سیستم دوکشتی برنج
 
سینرژیستی
 
شاخص
 
شاخص انتخاب
 
شاخص شانون
 
شاخصهای مصرف غذا
 
شاخص‌های تغذیه
 
شاخص‌های تغذیه ای
 
شاخص‌های فیزیولوژیکی
 
شاخک
 
شایستگی حشره
 
شب پره میوه خوار گوجه فرنگی
 
شبدر
 
شبدر قرمز
 
شبه هورمون جوانی
 
 
شبیه‏‏ سازی داکینگ مولکولی
 
شب‌پره آرد
 
شب‌پره مینوز گوجه فرنگی
 
شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی
 
شب‌پره میوه شرقی
 
شب‌پره پشت‌الماسی
 
شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون
 
شب‌پرۀ مدیترانه‌ای آرد
 
شته
 
شته برگ برنج
 
شته جالیز
 
شته سبز انار
 
شته سیاه باقلا
 
شته شاخک بریده
 
شته مومی کلم
 
شته چین‌دار پسته
 
شته‌ها
 
شته‌های یونجه
 
شته‌ی خردل
 
شته‌ی روسی گندم
 
شته‌ی سبز پنبه
 
شته‌ی صنوبر
 
شته‌ی معمولی گندم
 
شته‌ی مومی کلم
 
شته‌‌ها
 
شمال ایران
 
شناسایی گونه
 
شپشک آردآلود پنبه
 
شپشک­های سپردار
 
شپشک‌های گیاهی
 
شکارگران
 
شکارگرها
 
شکارگرهای شته‌ها
 
شکارگری
 
شکل‌شناسی
 
شیرمورچه
 
شیروان
 
صحنهی آزمایش
 
صفر رشدی
 
صنوبر
 
ض
 
ضریب اقتصادی
 
طبقه بندی
 
طعمه/غذا
 
طعمه‌های مختلف
 
طول دوره رشد و نمو
 
طول دوره روشنایی
 
طول دوره‌ی رشد
 
طول عمر
 
طولانی مدت
 
ظرفیت انگلی
 
عامل بیمارگر حشرات
 
عصاره متانولی
 
عصاره هگزانی
 
عصاره‌های گیاهی
 
عصاره‌ی گیاهی
 
عملکرد
 
عملکرد بالا
 
عملکرد بذر
 
عملکرد پایین
 
عناصر غذایی
 
عوامل کنترل زیستی
 
غذای مصنوعی
 
غرب ایران
 
غربال‌گری انبوه مزرعه‌ای
 
غشاء سلول
 
غنای گونه
 
غنای گونه‌ای
 
فارس
 
فاصله‌ی بین گیاه
 
فاکتورهای محیطی
 
فراوانی گونه‌ای
 
فرایند درخت سلسله مراتبی
 
فرفیون
 
فرمولاسیون
 
فرمولاسیون EC 1.28% چریش
 
فرمون جنسی
 
فرمون هشدار دهنده
 
فضاهای سبز شهری
 
فضای سبز
 
فعالیت آمیلولیتیک
 
فعالیت آنزیمی
 
فعالیت زیستی
 
فعالیت فنول‌اکسیداز
 
فعالیت پروتئازی و خردلیان
 
فعالیت پروتئولیتیک
 
فلوفنوکسوران
 
فنولوژی
 
فنول‌اکسیداز
 
فنپروپاترین
 
فون
 
فون ایران
 
فون خاک
 
فونستیک
 
فیلوژنی
 
فیپرونیل
 
قاب‌بالان
 
قارچ Metarhizium anisopliae
 
قارچ بیمارگر
 
قارچ بیمارگر حشرات
 
قارچ‌کش
 
قدرت جستجو
 
قدرت جستجوی وابسته به سن
 
لارو زمستانگذران
 
لاین پیشرفته
 
لوبیا
 
لوبیا چشم‌بلبلی
 
لوبیا‌‌سبز
 
لوفنوران
 
لکتین
 
لگومینوز
 
لیپاز
 
لیپید
 
لیگنین
 
ماده‏زایی
 
ماریتیغال
 
مازندران
 
مالاریا‌شناسی
 
مانیتول و گلیکوژن
 
مایواینوزیتول
 
مبارزه‌ی زراعی
 
مبارزه‌ی شیمیایی
 
متابولیسم پروتئین
 
متوکسی‌فنوزاید
 
محتوای انرژی
 
محیط طبیعی
 
محیط‌های کشت مایع
 
مدل خطی
 
مدل‌سازی
 
مدل‏سازی همسانی
 
مدیریت آفت
 
مدیریت تلفیقی
 
مدیریت تلفیقی آفات
 
مراحل نابالغ
 
مراغه
 
مرتع
 
مرحله‌ی لاروی شکارگر
 
مرفولوژی
 
مرفومتریک هندسی
 
مرند
 
مرکبات
 
مرگ‌ومیر
 
مریم‌گلی
 
مزارع پنبه
 
مصرف طعمه
 
مطالعه مقایسه‌ای
 
مطلوبیت میزبانی
 
معده میانی
 
مقاومت
 
مقاومت القایی
 
مقاومت به آفت‌کش‌ها
 
مقاومت به حشره‌کش‌ها
 
مقاومت به پاتوژن
 
مقاومت به پارازیتوئید
 
مقاومت نسبی
 
مقاومت گیاه میزبان
 
مقاومت گیاهی
 
منطقه‌ی تهران
 
مهار ریستی
 
مهار زیستی
 
مهار پاسخ الکتروفیزیولوژیک
 
مهارکنندهی هورمون جوانی
 
مهارکننده‌
 
مهار‌کننده‌های ساخت کتین
 
مواد جلب کننده
 
موریانه
 
موفقیت پارازیتیسم
 
مکمل غذایی
 
مگس زیتون
 
مگس میوه
 
مگس میوه زیتون
 
مگس میوه مدیترانه‌ای
 
مگس میوه‌ی زیتون
 
مگس گال‌زای نی
 
مگس گل
 
مگس‌های میوه
 
مگس‌های گل
 
مگس‌های گندخوار
 
میزبان یابی
 
میزبان‌های مختلف گیاهی
 
میزبان‌یابی
 
مینوز
 
مینوز برگ مرکبات
 
مینوز برگ گوجه‌فرنگی
 
مینوز گوجه‌فرنگی
 
میکروسکوپ الکترونی
 
ناباروری
 
ناقل
 
نام مجله وابسته به
 
نانوامولسیون
 
نانوذرات سیلیکا
 
نانوکامپوزیت بیوارگانیک
 
نانو‌کپسول
 
ناهنجاری‌های ریختی
 
ناپایداری
 
نخود
 
نرح تبدیل
 
نرخ بقا
 
نرخ بقای هیبریدهای ذرت
 
نرخ بقای ویژه سنی
 
نرخ خروج
 
نرخ ذاتی افزایش جمعیت
 
نرخ ذاتی افزایش طبیعی
 
نرخ رشد
 
نرخ رشد نسبی
 
نرخ زنده‌مانی
 
نرخ شکارگری
 
نرخ متناهی افزایش جمعیت
 
نرخ مصرف ناتمام طعمه
 
نرخ پارازیتیسم
 
نرخ‌ذاتی افزایش جمعیت
 
نسبت جنسی
 
نسبت رهاسازی
 
نسبت سود به هزینه
 
نظافت‌گری
 
نقشه پراکنش
 
نقطه انجماد
 
نمو
 
نمونه‌برداری دنباله‌ای
 
نمونه‌گیری دنباله‌ای والد
 
نهان‌استیگما
 
نور خورشید مصنوعی
 
نوسانات جمعیت
 
نیاز گرمایی
 
نیازهای روز
 
هایپرپارازیتویید
 
هترواستیگما
 
هرمزگان
 
هزینه‌های زیستی
 
هلو
 
هم بهر پیام (Synomone)
 
همدان
 
همسفری
 
هم‌نامی جدید
 
هورمون جوانی
 
هگزافلومورون
 
هیپرپارازیتویید
 
ویژگی‏های زیستی
 
پادمان
 
پارا متر‌های جدول زندگی
 
پارازیتوئید
 
پارازیتوئیدهای شته‌ها
 
پارازیتویید
 
پارازیتوییدهای شته‌ها
 
پارامترهای تولید مثلی
 
پارامترهای جدول زندگی
 
پارامترهای دموگرافی
 
پارامترهای رشد جمعیت
 
پارامترهای زیستی
 
پاسخ بویایی
 
پالئارکتیک
 
پالپ آرواره‌ی پایین
 
پالپ لب پایین
 
پالپهای آروارهی پایین و لب پایین
 
پاکستان
 
پایری‌پروکسی‌فن
 
پراکنش جدید
 
پراکنش فضایی
 
پرتو گاما
 
پرتوتابی گاما
 
پرسپترون سه لایه
 
پروانه آرد
 
پروانه برگ‌خوار کدوئیان
 
پروانه ساقه خوار سفید برنج
 
پروانه سفیده بزرگ کلم
 
پروانه کرم خراط
 
پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط
 
پروانه‌ی سفید آمریکایی
 
پروانه‌ی گالزای گز
 
پروبیوتیک
 
پروتئاز
 
پروتئین
 
پروتئین برگ
 
پروتئین غیرفعال کننده ریبوزوم
 
پرورش آزمایشگاهی
 
پرورش انبوه
 
پرورش در ظروف
 
پروفنوفوس
 
پروپارژیت
 
پریکاسن
 
پسیل معمولی پسته
 
پشه
 
پشه سیاه قارچ‌زی
 
پشه‌خاکی
 
پشه‌ی گل‌آذین Erosomyia mangifera
 
پناهگاه‌های برگی
 
پنجاب
 
پودورومورفا
 
پوست میوه پسته
 
پوشش گیاهی
 
پونه
 
پپتید مهارکننده
 
پیری‌پروکسی‌فن
 
پیش‌بینی جمعیت
 
پیله
 
پیچ خوردگی‌های برگ
 
پیکنونوتیک
 
پی‌متروزین
 
چربی
 
چرخه روشنایی
 
چرخه‌ی زندگی
 
چریش
 
چغندر قند
 
چلیپاییان
 
چک‌لیست جدید
 
ژاپن
 
ژرم‌پلاسم سیب‌زمینی
 
ژن 25K FP
 
کائولین
 
کادر
 
کارآیی تبدیل غذای هضم شده
 
کارایی نتاج
 
کاربامات‌ها
 
کاربندازیم
 
کدوئیان
 
کربوهیدرات
 
کرج
 
کردستان
 
کرم ابریشم
 
کرم برگخوار چغندرقند
 
کرم ساقه‌خوار برنج
 
کرم غوزه‌ی پنبه
 
کرم میوه گوجه‌فرنگی
 
کرمان
 
کرم‌ سیب
 
کرم‌های پیله‌خوار
 
کرک
 
کرک‌های غده‌ای
 
کریجینگ
 
کشت سلول
 
کشت مخلوط
 
کشمش
 
کفشدوزک
 
کمترین دمای کشنده
 
کنترل
 
کنترل شیمیایی
 
کنه تارتن خرما
 
کنه های شکارگر
 
کنه‌های تار عنکبوتی
 
کنه‌های شکارگر
 
کنه‌های میان استیگمایان
 
 
کود آلی
 
کود نیتروژن
 
کیموتریپسین
 
گاز ازن
 
گاز کروماتوگرافی
 
گلستان
 
گلوتاتیون اس – ترنسفراز
 
گلیسرول
 
گلیکوژن
 
گنجشک معمولی
 
گندم و اهواز
 
گوجه‌فرنگی
 
گونه جدید
 
گونه‌های جدید
 
گونه‌ی خواهر
 
گیاه میزبان
 
گیاهان میزبان
 
گیاه‌خوار
 
گیرندههای حسی
 
گیرنده‌ی شیمیایی
 
گیرنده‌ی مکانیکی
 
گیرنده‌ی چشایی
 
گیلان
 
یادگیری بویایی
 
یزد
 
یونجه
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 

 
معرفی رشته کشاورزی گرایش حشره‌شناسی
ایران‌تز تدبیرساز‌ بازدید: 320 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×