معرفی رشته کشاورزی گرایش علوم و مهندسی باغبانی

برخی از کلمات و سرتیترهای پژوهشی ایران‌تز در رشته کشاورزی گرایش علوم و مهندسی باغبانی را در مقالعه زیر مطالعه کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته کشاورزی گرایش علوم و مهندسی باغبانی

رشته علوم و مهندسی باغبانی یا بطور مختصر، باغبانی، یکی دیگر از گرایش‌های رشته کشاورزی است که مربوط به کاشت، داشت، برداشت، تولید بذر و اقدامات پس از برداشت، آماده‌سازی زمین تحت کشت، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی کشت، مهندسی کشت و باغبانی می‌شود که شامل نکات ریز برای تولید پربار و موفق می‌شود مواردی مانند زمان دقیق کاشت، مکانیزم برداشت، فاصله بهینه درختان از یکدیگر برای تولید حداکثری، ارکان و املاح و مکمل‌های خاک، هرس گیاهان مزاحم و در کل، مجموعه اقدامات برای تولید موفق می‌باشد.

مکانیزه نمودن فرآیند کاشت تا برداشت، کشت گل‌خانه‌ای، آبیاری قطره‌ای، نورپردازی مصنوعی؛ از جمله اقدامات و تکنیک‌هایی است که در گرایش باغبانی تدریس می‌شوند.

 

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته کشاورزی علوم و مهندسی باغبانی آورده شده است :

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY

2,690

1.044

0.001240

JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE

5,041

0.829

0.001190

NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE

693

0.727

0.000240

EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE

355

0.726

0.000400

HORTICULTURAL SCIENCE

337

0.623

0.000250

Korean Journal of Horticultural Science & Technology

370

0.589

0.000410

Horticultural Science & Technology

37

0.346

0.000040

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و علمی پژوهشی داخلی رشته کشاورزی گرایش علوم و مهندسی باغبانی ارائه شده است :

 

نام مجله

وابسته به

تغذیه گیاهان باغی

دانشگاه شاهد

رستنیها

وزارت جهاد کشاورزی

علوم باغبانی  

دانشگاه فردوسی مشهد

علوم باغبانی ایران

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

علوم و فنون باغبانی ایران

انجمن باغبانی ایران

علوم سبزیها

دانشگاه ایلام

پژوهشهای میوه کاری

دانشگاه ارومیه

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی در رشته کشاورزی گرایش علوم و مهندسی باغبانی عبارتند از :

 
آب اکسیژنه
 
آب سهل‌الوصول
 
آب قابل دسترس
 
آب مغناطیسی
 
آب میان بافتی
 
آب کشت
 
آب گرم
 
آبسایزیک اسید
 
آبشویی
 
آبله آلو
 
آبیاری سطحی و قطره‌ای
 
آبیاری قطره ای
 
آبیاری کامل
 
آبیاری گیاه چای
 
آب‌نمک
 
آریل
 
آزمون نشاسته
 
آزمون‌های پارامتری
 
آزوسپیریلوم
 
آسایش دمایی
 
آسکوربات پراکسیداز
 
آسیب یخ‌زدگی
 
آغازگر
 
آغازگر تصادفی
 
آغازگر دیجنریت
 
آغازگرهای اختصاصی
 
آفتاب‌سوختگی
 
آلبالو
 
آلودگی ازن
 
آلودگی باکتریایی‌
 
آلودگی فلزهای سنگین
 
آلوچه
 
آلکالوئید
 
آلیاسه
 
آماره تنارازو
 
آماره نصار و هان
 
آمونیوم
 
آمونیوم تیو‌سولفات
 
آنالیز فیلوژنتیک
 
آنالیز پارسیمونی
 
آنالیز کلاستر
 
آنالیزهای ریخت‌شناسی
 
آناناسی
 
آنتوسیانین‏ها
 
آنتی اکسیدانی
 
آندوسپرم و جنین
 
آنزیم آنتی‏ اکسیدانت
 
آنزیم پراکسیداز
 
آنزیم پلی‌فنل اکسیدا
 
آنزیم کاتالاز
 
آنزیم‌های آنتی اکسیدانی
 
آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان
 
آنزیم‌های دفاعی
 
آنزیم‌های پاداکسنده
 
آنزیم‏های پاداکسنده
 
آنغوزه
 
آهن
 
آهن-کارایی
 
آویشن
 
آویشن دنایی
 
آویشن شیرازی
 
آویشن کوهی
 
آویشن.
 
آپاتیت
 
آپوجی
 
آکاسیا
 
آگروباکتریوم رایزوژنز
 
آگریا
 
ابعاد بذر
 
اتیلن
 
اثر متقابل نیتروژن و پتاسیم
 
اثر متقابل ژنوتیپ و محیط
 
اثر ژن
 
اجزای عملکرد.
 
اختلاط ژنتیکی
 
ارتفاع
 
ارتفاع بوته
 
ارتفاع نهال
 
ارتفاع گیاه
 
ارزش زیستی
 
ارزش غذایی
 
ارزش پراکسید
 
ارزیابی ارگانولپتیک
 
ارزیابی نتاج
 
ارقام تجاری توت‌فرنگی
 
ارقام جدید
 
ارقام زیتون
 
ارقام مقاوم
 
ارقام پسته
 
ارکیده
 
ارکیدۀ‌ بومی ایران
 
ازت
 
ازتوباکتر
 
ازتوباکتر/ آزوسپیریلیوم
 
ازدیاد درون شیشه‌ای
 
ازدیاد رویشی
 
ازدیاد غیرجنسی
 
ازگیل
 
ازگیل ژاپنی
 
اسانس آویشن شیراز
 
اسانس تیمول
 
اسانس‌های گیاهی
 
استحکام ساقه
 
استراتیفیکاسیون.
 
استقرار ریشه
 
استویوزید
 
استیلبن‌ها
 
اسفرول
 
اسفناج
 
اسپاتولنول
 
اسپیر
 
اسید آمینه
 
اسید ایندول استیک
 
اسید جیبرلیک
 
اسید قابل تیتراسیون
 
اسید لینولئیک
 
اسید هومیک
 
اسید چرب کنجاله آفتابگردان
 
اسید کافئیک
 
اسید کلروژنیک
 
اسیدجیبرلیک
 
اسیدیتة قابل عیارسنجی
 
اسید‌آسکوربیک
 
اسید‌جیبرلیک و تی‌دیازورون
 
اسید‌سیتریک
 
اصلاح آویشن
 
اصلاح پایه
 
اصلاح.
 
اعداد مرجع
 
افزونش انبوه
 
اقلید
 
اقلیم
 
ال-آرژنین
 
ال.ای.دی
 
الونا
 
الگوهای برآورد نیاز سرمایی
 
الگوی تشکیل میوه
 
الگوی دینامیکی
 
الگوی رشد.
 
انبار سرد
 
انبارمانی
 
انبه
 
انتقال ژن
 
انجیر خوراکی
 
انحراف از حد بهینه
 
انحراف معیار
 
اندازه سلول محافظ
 
اندازه میوه
 
اندام
 
اندام میوه‌ای
 
اندام هوایی
 
اندام‌زایی
 
اندمیک
 
انسجام غشایی
 
انسداد‌ آوندی
 
انگور
 
انگور بی‌دانه‌سفید
 
انگور رومیزی
 
انگور فلیم سیدلس
 
انیسون
 
اهلی‌سازی
 
اهلی‌کردن
 
اوره
 
اولئیک‌اسید
 
اپی-آلفا-مورولول
 
اکسید نیتریک
 
اکسین
 
اگروباکتری
 
ایران.
 
ایزوله قارچ
 
ایندول بوتیریک اسید
 
بابونه
 
بابونه آلمانی
 
بابونۀ شیرازی
 
بادام
 
بادام ("سوپرنووآ")
 
بادرشبی
 
بادرنجبویه
 
بادنجان
 
باردهی جانبی
 
باز شدن گلچه‌ها
 
بازارپسندی
 
بازده اسانس
 
بازده عملکرد
 
باززایی غیرمستقیم
 
باززایی مستقیم
 
باززایی گیاه
 
باغ ایرانی
 
باغ دورگ
 
بالبیل
 
بام سبز گسترده
 
باکتری ریزوبیوم
 
باگاس نیشکر و قارچ صدفی
 
بای‌پلات
 
بتاکاروتن لینولئیک اسید
 
بدشکلی میوه‎ها
 
بدون خاک.
 
بدون میوه
 
بذر
 
براسینواستروئید
 
براکلی رقم پرمیوم کراپ
 
برداشت
 
بررسی‌های ژنتیکی
 
برموداگرس.
 
برگ
 
بساک
 
بستر
 
بستر کشت
 
بسته‌بندی در اتمسفر تعدیل یافته
 
بسپار
 
بقای دانهال
 
بنزیل آدنین
 
بنزیل آدنین (BA)
 
بنزیل آمینوپورین
 
بنزیل‌آدنین
 
بنه دختری
 
به اصفهان
 
بهره ژنتیکی.
 
بهره‌وری آب
 
به‌لیمو
 
به‌نژادی
 
به‌گزینی کلونی
 
بوت استرپ
 
بوداگوسکی نه
 
بولتینگ
 
بومادران
 
بومی
 
بوم‌جور
 
بُر
 
بکرباری کاذب
 
بیان ژن‏
 
بید‌مشک
 
بیسابولن
 
بیماری آتشک‏
 
بیماری جاروک
 
بیوفسفات
 
بیومس‌
 
بیوچارچوب
 
بی‌خاری
 
تابستان
 
تابش
 
تابش نور مرئی
 
تازه‌خوری
 
تانسیومتر
 
تانن محلول
 
تاکستان
 
تبائین
 
تبادل روزنه‌ای
 
تبادلات گازی
 
تبخیر و تعرق
 
تجانس
 
تجزیة خوشه‏‌ای سفتی بافت
 
تجزیة ضرایب مسیر ترتیبی
 
تجزیة عامل
 
تجزیة علیت
 
تجزیة چند‌متغیره‌
 
تجزیة کلاستر
 
تجزیه به عامل‌ها
 
تجزیه به مؤلفه‌های اصلی
 
تجزیه خوشه‌‌ای
 
تجزیه عامل‌ها
 
تجزیه فاکتور.
 
تجزیه میانگین نسلها
 
تجزیه پایداری
 
تجزیه ژنتیکی
 
تجزیه کلاستر
 
تجزیه‌عامل
 
تجزیۀ برگی
 
تجزیۀ خوشه‌ای
 
تجزیۀ واریانس
 
تحمل گرمایی
 
تخصیص مادة خشک
 
تخمدان
 
تخمک
 
تخمیر
 
تراش
 
تراکم بهینه
 
تراکم بوته
 
تراکم روزنه
 
تراکم کاشت گیاهچه
 
تراکم کرک
 
تربیت
 
تربیت بوته
 
تره‌ایرانی
 
ترکیب شیمیایی گیاه
 
ترکیب کودی
 
ترکیب یونی
 
ترکیبات استرولی
 
ترکیبات شیمیایی
 
ترکیبات طبیعی
 
ترکیبات فنولی
 
ترکیب‌های اسانس
 
ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی
 
ترک‌خوردگی میوه
 
تریازول
 
تزیینات روی برگ
 
تست الایزا
 
تشابه ژنتیکی
 
تشخیص خودسازگاری
 
تشدیدکننده اکسین
 
تشکیل سوخ
 
تشکیل میوه
 
تشکیل میوۀ نهایی
 
تعادل آبی
 
تعداد میوه
 
تعداد نسخه تراژن
 
تعداد گل
 
تعرق
 
تغذیه
 
تغذیه معدنی
 
تغذیه نیتروژن معدنی
 
تغذیۀ برگی
 
تغذیۀ بهینه
 
تغذیۀ کانی
 
تغذیۀ گیاه
 
تغییر اقلیم
 
تغییرات بیوشیمیایی
 
تغییرات فیزیکوشیمیایی
 
تغییرات متابولیکی
 
تغییرات مورفولوژیک
 
تغییرپذیری رنگ
 
تغییرپذیری فصلی
 
تفکیک متجاوز
 
تقسیم اثرات تیمار
 
تلاقی
 
تلاقی کنترل‌شده
 
تلاقی‌های دای‌آلل
 
تلقیح با باکتری
 
تلقیح ریشه
 
تمایز ارقام
 
تمر هندی
 
تناوب‌باردهی
 
تنش آبی
 
تنش آبی تعدیل یافته
 
تنش اکسیداتیو
 
تنش حرارتی
 
تنش خشکی‌
 
تنش سرما‏
 
تنش شوری
 
تنش غیرزیستی
 
تنش فلزهای سنگین
 
تنش محیطی
 
تنش پاخوری
 
تنش کلرید سدیم
 
تنش کم‌آبی
 
تنش گرمایی
 
تنش یخ زدگی
 
تنظیم اسمزی
 
تنظیم کننده رشد
 
تنظیم‌کننده رشد گیاهی
 
تنظیم‌کننده‌های رشد
 
تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی
 
تنفس میکروبی
 
تنوع ریخت‌شناختی
 
تنوع مورفولوژیکی
 
تنوع ژنتیکی.
 
تنوع ژنومی
 
تنوع کلروپلاستی
 
تنوع‌
 
تنک میوه
 
توارث‎پذیری عمومی
 
توازن تغذیه‌ای
 
توت‌فرنگی
 
توت‌فرنگی رقم کردستان
 
توده
 
تودۀ بومی
 
تودۀ زرد‌جلال
 
توزیع جغرافیایی
 
توزیع مادۀ خشک
 
توصیفگر صفات
 
توصیف‌گر‌
 
توصیۀ کودی
 
توفوردی
 
تولید اتیلن
 
تولید ارگانیک
 
توپی
 
تکامل باغ‎سازی ایران
 
تکثیر
 
تکرارپذیری.
 
تیامین
 
تیدیازورون
 
تیره نعنا
 
تیمار سرمایی
 
تیمار مداوم
 
تیمار موقت
 
تیمار گرمایی
 
تیمول
 
تیمول و نعناعیان
 
تیوردوکسین
 
تیوردوکسین ردوکتاز
 
تیوسولفات نقره
 
تیپ دارویی
 
ثبت ذخایر ژنتیکی
 
ثعلب خاکروی
 
جابه‌جایی
 
جذب
 
جذب آب
 
جذب عناصر
 
جذب محلول
 
جزایر گرمایی
 
جعفری آفریقایی
 
جعفری کوهی
 
جمعیت
 
جنبه‌های زینتی
 
جنین بازیابی شده
 
جنین جوانه زده
 
جنین سوماتیکی
 
جنین‏زایی سوماتیکی
 
جوانه
 
جوانه‌زنی دانه‌گرده
 
جوانه‏زنی‌
 
جیبرلین
 
جیبرلیک اسید
 
جیرفت
 
حاصل‌خیزی خاک
 
حبه
 
حجم بستر
 
حجم تاج
 
حجم هوای مؤثر
 
حداکثر کارایی فتوسیستم دو
 
حذف میوه
 
حلقه‎برداری
 
خاتونی‌
 
خار
 
خارداری
 
خاموش‌سازی
 
خانوادۀ ناتنی
 
خاک آلوده
 
خاک رسی
 
خاکپوش
 
خاکپوش پلی اتیلن
 
خاک‌دهی
 
خربزه
 
خربزه خاتونی
 
خربزه و طالبی
 
خرفه
 
خرم آباد
 
خرما
 
خرمالو
 
خرمالو (Diospyros kaki Thunb)
 
خسارت سرمازدگی
 
خشکی‏
 
خصوصیات خاک
 
خصوصیات فتوسنتزی
 
خصوصیات مورفولوژیک
 
خصوصیات کیفی
 
خلل و فرج مؤثر
 
خمش
 
خواب بذر
 
خواص حسی
 
خواص فیزیکوشیمیایی
 
خواص کیفی میوه
 
خود (نا)سازگاری
 
خود مسمومی
 
خودسازگاری
 
خوشه
 
خوشه‌بندی
 
خیار
 
خیار ترشی
 
خیار گلخانه‌ای
 
دانه‌گرده
 
در حال انقراض
 
درجه حرارت تجمعی
 
درجه روز رشد
 
درخت
 
درخت خرما
 
درخشندگی سبزینه
 
درصد اسانس
 
درصد باز شدن گل‌ها
 
درصد تشکیل میوه
 
درصد روغن
 
درصد زنده‌مانی
 
درصد ساچمه‌ای‌شدن
 
درصد قند
 
درصد مغز
 
درصد مواد جامد محلول
 
درصد نشت یونی
 
درصد گیرایی
 
درمنه
 
درمنه ‌دشتی
 
دستنبو (Dudaim)
 
دما
 
دمای برگ
 
دمای تجمعی رشد روزانه
 
دمای پایین
 
دمای کانوپی
 
دور آبیاری
 
دوره انبارمانی.
 
دوره ساسانیان
 
دوره هخامنشیان
 
دوره گرده‌افشانی موثر
 
دوره گلدهی
 
دوقلویی
 
دگرسازگاری
 
دیودهای ساطع‌کنندۀ نور
 
دی‌آلل
 
دی‌متیل‌پیرازول‌فسفات
 
ذخایر توارثی
 
ذخیره کربوهیدرات
 
ذخیره‌توارثی
 
رادیکال‌های آزاد
 
راف‌لمون
 
راندمان عملکرد
 
راندمان فتوشیمیایی
 
رایگرس
 
ربودیوزید A
 
رز صحرا
 
رزمارینیک اسید
 
رسوراترول
 
رسیدن
 
رشد تجمعی
 
رشد رویشی اندام هوایی
 
رشد شاخساره
 
رشد لوله گرده
 
رشد مجدد
 
رشد مطلق
 
رشد و نمو
 
رشد پداژه‌نما
 
رشد پیوندک
 
رطوبت
رقم آروماس
 
رقم آمیگدالولیا
 
رقم اصفهان
 
رقم زرد دانشکده
 
رقم زیتون
 
رقم فوجی
 
رقم میرلا
 
رقم کنسروالیا
 
رقم گالیا‌ـ 52
 
رقم‌های روغنی
 
رنگ
 
رنگ حبه
 
رنگ سطحی میوه و ویتامین ث
 
رنگ میوه
 
رنگدانه
 
رنگدانه‌ها
 
رنگیزه‏ های فتوسنتزی
 
رنگیزۀ نورساختی
 
رنگ‏ و شکل‏گل
 
روابط خویشاوندی
 
روابط درون و بین‌گونه‌ای
 
روابط فیلوژنتیکی
 
روابط ژنتیکی
 
روزنه
 
روش PCR
 
روش هیمن - جینکز
 
روش‌های تربیت
 
روغن زیتون
 
روغن سویا
 
روغن ولک
 
روغن گردو
 
روغن‌زیتون
 
روغن‌های ضروری
 
روی
 
رویشگاه
 
رویشگاه طبیعی
 
رکود
 
رگرسیون گام به گام
 
رگرسیون گام‏به‏گام
 
رگرسیون.
 
ریحان
 
ریحان مقدس
 
ریخت‌شناختی
 
ریزازدیادی درون‌شیشه‌ای
 
ریزش جوانه‎های گل
 
ریزش خرداد
 
ریزش غنچه‌ها
 
ریزش میوه
 
ریزش پیش از برداشت
 
ریزماهواره‌ها و فیبری
 
ریزموجود
 
ریزنمونه برگ
 
ریزنمونۀ تخمدان‌
 
ریزوم
 
ریزپیوندی
 
ریز‌نمونه‌
 
ریشه
ریشه‏زایی
 
ریل تایم پی‌سی‌آر
 
زئولیت غنی شده
 
زاتین
 
زالزالک ((Crataegus sp.
 
زردآلو
 
زردی برگ
 
زرشک
 
زرین‌گیاه
 
زعفران
 
زمان برداشت
 
زمان برداشت بذر
 
زمان رسیدن
 
زمان کوددهی
 
زمان گل‌دهی
 
زمان‌گلدهی
 
زنجیره انتقال الکترون
 
زنده‏مانی
 
زنیا
 
زنیان
 
زود خندانی
 
زودبالغی
 
زودرسی
 
زوفا
 
زیبا
 
زیتون
 
زیتون کنسروی
 
زیره کرمان
 
زینتی
 
زی‌توده.
 
ساختار سه بعدی.
 
ساختار ژنتیکی
 
ساختارهای چند
 
سازگاری
 
سازۀ ژنی
 
ساعت‌های سرمایی
 
سافرانال
 
ساقۀ گل دهنده
 
سال آوری
 
سالمون
 
سالیسیک اسید
 
سال‎آوری
 
ساوالان
 
ساوه
 
ساکارز
 
سایتوکنین
 
سایه‌دهی
 
سایکوسل
 
سبزینه
 
سبزینۀ برگ
 
سبزی‏های میوه‏ای
 
سبز‌شدن
 
سبوس برنج
 
سخت‌شدن هسته
 
سدیم
 
سدیم نیتروپروساید
 
سدیم‌‌آزید
 
سرب
 
سرخارگل
 
سرشاخۀ گلدار
 
سرعت رشد
 
سرعت رشد محصول
 
سرعت رشد نسبی
 
سرما
 
سرمادهی
 
سرمازدگی بهاره
 
سطح برگ
 
سطح مقطع تنه
 
سطح ویژه برگ.
 
سطح پوشش
 
سطوح آبیاری
 
سطوح شوری
 
سفتی بافت
 
سفتی‌
 
سلامت مادگی
 
سلنات
 
سلوا
 
سماق
 
سمیت بور
 
سنبل بیابانی پاره‌برگ
 
سوبسترا
 
سوخک‌زایی
 
سودوموناس
 
سودوموناس فلورسنس
 
سوسن
 
سوسن هیبرید آسیاتیک
 
سوسن پرویی
 
سوسن چلچراغ
 
سولفات
 
سولفات روی
 
سولفات پتاسیم
 
سولفات‌روی
 
سوماکلونال
 
سوپر اکسید دیسموتاز
 
سوپر جاذب
 
سوپر فسفات
 
سوپراکسید دیسموتاز
 
سوپرجاذب
 
سوپرنوا
 
سوپرکولینگ
 
سوکسله
 
سیالیت غشای پلاسمیک
 
سیب
 
سیب رقم آزایش
 
سیب زمینی
 
سیب فوجی
 
سیر
 
سیس- کریزانتنول
 
سیستم هیدروپونیک
 
سیستم گلخانه
 
سیستم‌های تربیت
 
سیلی مارین
 
سیلیسیم
 
سیلیکات پتاسیم
 
سیلیکون
 
سینتیک خشک‌شدن
 
سیکاس
 
سیگموئید.
 
شاتون
 
شاخة گل‌دهنده
 
شاخساره
شاخص آب‌ گریزی
 
شاخص انتخاب
 
شاخص برداشت
 
شاخص بلوغ
 
شاخص تناوب باردهی
 
شاخص تنش آب
 
شاخص سبزینگی
 
شاخص سطح برگ
 
شاخص طعم
 
شاخص عملکرد بر سطح مقطع عرضی تنه
 
شاخص فتوترمال
 
شاخص نشانگری
 
شاخص کلروفیل
 
شاخص‌های CND
 
شاخص‌های تحمل تنش
 
شاخص‌های رشد
 
شاخص‌های رنگ
 
شاخص‌های ریشه‌زایی
 
شاخص‌های عملکرد
 
شاخص‌های نظری
 
شاخص‌های کیفی
 
شاخص‏های آسایش دمایی
 
شاخه‌‌زایی
 
شاه‌تره
 
شبکۀ ریشه
 
شدت پوسیدگی
 
شرایط آب‌و‌هوایی
 
شرایط اقلیمی تهران
 
شرایط اکولوژیکی.
 
شرایط محیطی
 
شرایط نوری
 
شعاع السلطنه.
 
شلیل
 
شمار گل
 
شمال ایران
 
شمعدانی معطر
 
شوری
 
شکل‌سازی
 
شیپوری
 
صفات
 
صفات بیوشیمایی
 
صفات رویشی
 
صفات ریخت‌شناختی
 
صفات زراعی
 
صفات فیزیولوژیک
 
صفات میوه
 
صفات پومولوژیک
 
صفات کمی
 
صفات کمی و کیفی
 
صفات کمی وکیفی
 
صفت‌های رویشی و زایشی
 
صمغ
 
صنایع غذایی
 
ضایعات پس ‏از برداشت
 
ضایعات کشاورزی
 
ضخامت پریکارپ
 
ضداکسایش‌ها
 
ضدتعرق
 
ضرایب همبستگی
 
ضریب تبدیل
 
ضریب تنوع
 
ضریب کوفنتیکی.
 
ضریب گیاهی
 
ضریب‌های همبستگی
 
طالبی
 
طراحی سازگار با محیط
 
طول جغرافیایی
 
طول روز
 
طول ریشه
 
طول ساقه گل‌دهنده
 
طول شاخه
 
طول عمر
 
طول عمر گلدانی
 
طول و عرض روزنه
 
طول گل‌آذین
 
طویل‌سازی
 
ظرفیت زراعی
 
ظرفیت ضد اکسایشی
 
ظرفیت مزرعه.
 
ظرفیت نگهداری آب
 
ظرفیت پاداکسندگی
 
عاری از ویروس
 
عامل‌های مدیریتی
 
عروسک پشت پرده
 
عصاره
 
عصاره آبی
 
عصاره مخمر‌
 
عصارۀ شاهدانه
 
عصارۀ مرزه
 
عقیمی
 
علائم ظاهری‌
 
علف چای
 
علف گندمی
 
عمر انبار‏مانی
 
عمر قفسه‌ای
 
عمر پس از برداشت
 
عمر گلدانی و نمو گل
 
عمرگلجایی
 
عمل افزایشی ژن
 
عمل ژن
 
عملکرد
 
عملکرد (پداژه و پداژک)‏
 
عملکرد اسانس
 
عملکرد اقتصادی
 
عملکرد بازارپسند
 
عملکرد بذر
 
عملکرد تجمعی‏
 
عملکرد دانه
 
عملکرد روغن
 
عملکرد قابل‌فروش
 
عملکرد میوه
 
عملکرد و تشکیل میوه‌
 
عملکرد گل
 
عملکرد‏
 
عملیات زراعی
 
عناصر غذایی پر مصرف
 
عناصر غذایی‌
 
عناصر میکرو
 
عناصر پر مصرف
 
عنصرها (نیتروژن
 
عنصرهای غذایی
 
عنصرهای کانی
 
عوامل رونویسی‏
 
غده
 
غربالگری پایه
 
غربال‌گری کلون‌ها‏
 
غشای سلولی
 
غلظت اوره
 
غلظت عناصر غذایی
 
غلظت محیط کشت
 
غنی سازی
 
غوطه‌‌وری
 
غیر آنزیمی
 
فاصله ژنتیکی
 
فاصله ژنتیکی.
 
فام‌نگاری (HPLC)
 
فام‌نگاری گازی
 
فاکتورهای کیفی
 
فاکتوریل.
 
فتوسنتز‏
 
فرآیند‏های فیزیولوژیکی
 
فراسنجه‌های بیوکلیماتیک
 
فراسنجه‌های کیفی
 
فراوانی آلل ها
 
فساد
 
فستوکا
 
فسفر
 
فسفیت پتاسیم
 
فشار اینبریدینگ
 
فصل برداشت هیدروپونیک
 
فضای سبز شهری
 
فضای سبز‌.
 
فعالیت آنتی اکسیدان
 
فعالیت آنزیمی
 
فعالیت شبه هورمونی
 
فعالیت ضد اکسیدانی‌
 
فعالیت میکروبی
 
فعالیت پاداکسنده
 
فعالیت پاداکسندگی
 
فلاونوئید کل و ظرفیت پاداکسندگی
 
فلاونوئید‏
 
فلزات سنگین
 
فلس
 
فلس‎برداری
 
فلفل
 
فلوئورید‌سدیم
 
فلورسانس سبزینه
 
فلورسانس کلروفیل
 
فلونوئید کل
 
فناورری نانو
 
فندقی و کله‌قوچی
 
فنولوژی
 
فنول‌ها
 
فنیل آلانین آمونیالیاز
 
فورکلرفنورون
 
فیزیولوژی درخت
 
فیزیولوژی پس از برداشت
 
فیلوژنتیک
 
قابلیت ریشه‌زایی
 
قارچ دکمه ای
 
قارچ صدفی‌
 
قارچ موسه
 
قارچکش
 
قارچ‌ریشۀ ‌گلوموس
 
قارچ‌های میکوریزی
 
قدرت رشد
 
قطر تخمدان.
 
قطر سوخک
 
قطر نشا
 
قطر گل
 
قطرتنه
 
قند میوه
 
قند.
 
قندهای احیاء
 
قند‌های محلول
 
قهوه‌ای شدن
 
قهوه‌ای‌شدن بافت
 
لامپ بخار سدیم
 
لاکاز
 
لایسیمتر
 
لایم
 
لرستان‏
 
لهیدگی
 
لولیوم دائمی
 
لولیوم چندساله
 
لیزیانتوس
 
لیلیوم هیبرید 
 
لیمونن
 
لیمو‌ترش‏
 
لینالیل استات
 
لینولئیک‌اسید
 
لیپوکسیژناز
 
لیکوپن
 
لیگنین
 
مؤلفه‌های اصلی
 
ماده خشک
 
ماده خشک گل
 
ماده موثره
 
ماده گلی
 
ماده‏ زایی‌
 
مادۀ فیزیولوژیک
 
مارچوبه
 
مارگون
 
ماریتیغال
 
مالون‏دی‏آلدئید
 
ماندگاری
 
ماندگاری گل
 
مایکوریزا
 
متابولیت ثانویه
 
متازنیا
 
متاسیلیکات سدیم
 
متوسط وزن میوه
 
متیل سالیسیلات
 
محتوای آب نسبی (RWC)
 
محتوای اطلاعات چندشکل
 
محتوای نسبی آب
 
محتوای نسبی آب برگ (RWC)
 
محتوای کلروفیل
 
محتوی سدیم
 
محتوی نسبی آب برگ
 
محرک اشعۀ فرابنفش C
 
محرک زیستی
 
محرک گلدهی
 
محصول ارگانیک
 
محصول درجه 1
 
محصول سالم
 
محلول غذایی
 
محلول نگهدارنده
 
محلول پاشی
 
محلول‌دهی ریشه‌ای
 
محلول‌های غذایی
 
محلول‌پاشی GA3
 
محلول‎پاشی
 
محوطه‌سازی
 
محیط MS
 
محیط ایده‌آل
 
محیط بزرگ
 
محیط تنه
 
محیط کشت موراشیگ و اسگوک
 
محیط کشت پایه MS
 
محیط کشت‌
 
محیط ‏WPM
 
مخزن
 
مدل خطی مخلوط
 
مدل دینامیکی
 
مدل رشد سیب
 
مدل ساعت‌های سرمایی
 
مدل غیرخطی
 
مدل یوتا
 
مدیریت تغذیه‌ای
 
مراحل فنولوژیک
 
مراحل گلدهی و بذردهی
 
مرحله خارک
 
مرحله شکست رنگ
 
مرزۀ خوزستانی
 
مرکبات‌‌
 
مرگ جوانه‌
 
مریستم
 
مریم گلی خلیجی
 
مس
 
مسیر فنیل‏پروپانوییدها‌
 
مشتقات اسید کافئیک
 
مصرف پاییزه نیتروژن
 
مطالعات آناتومیکی
 
مطالعه میکروسکوپی.
 
معیارهای انتخاب مدل
 
مقاومت به تنش
 
مقاومت روزنه‌ای
 
مقدار نسبی آب برگ
 
مقدار پروتئین
 
ملس اصفهان
 
منابع ژنی
 
مناطق خشک
 
منبع
 
منبع- مخزن
 
منتون‏
 
منطقه
 
منطقه سیستان
 
منطقۀ رشد
 
مواد آلی
 
مواد جاذب دی‌اکسیدکربن
 
مواد جامد قابل حل
 
مواد جامد محلول
 
موانع پیش‎تخمی
 
موتیف دو نوکلئوتیدی
 
موراشیگ و اسکوگ
 
موسیلاژ
 
موقعیت فلس جفتی
 
مولکولی تجزیه -تجزیه خوشه ای
 
میانگین تنوع ژنتیکی
 
میتوز
 
میخک‌هندی
 
میروبالان
 
میزان آب مصرفی
 
میزان تشکیل میوه
 
میزان رشد
 
میزان سفتی بافت
 
میزان فتوسنتز خالص
 
میزان محصول
 
میزان پوسیدگی
 
میسلیوم
 
میو اینوزیتول
 
میوة نهایی 
 
میوه انار
 
میوه سیب
 
میوه گلابی
 
میوه‌دار
 
میوه‌شناسی
 
میوۀ مرکبات
 
میوۀ کیوی رقم هایوارد
 
میکروسکوپ فلورسنس.
 
میکوریز
 
میکوریز آربسکولار
 
میکوریزا
 
ناتنی
 
ناجور بذر
 
ناجور برچه
 
ناحیهtrnL-F
 
ناخندانی
 
نارمیانبر
 
نارنگی انشو
 
ناسازگاری
 
نانو TiO2
 
نانوتکنولوژی
 
نانوذرات
 
نانوسید
 
نانوفناوری‌
 
نانوکلات پتاسیم
 
نانوکمپوزیت
 
ناهنجاری
 
ناهنجاری‏های فیزیولوژیکی
 
نتاج
 
نجات جنین
 
نرخ تکثیر
 
نرم‏ شدگی
 
نسبت تشکیل سوخ
 
نسبت ریشه به شاخساره
 
نسبت وزن خشک به سطح برگ
 
نسبت وزن گوشت به هسته
 
نسبت پتاسیم به سدیم
 
نشانگر ریخت‌شناختی
 
نشانگر ریزماهواره
 
نشانگر ملکولی RAPD
 
نشانگر ‏DNA
 
نشانگرهای RAPD
 
نشانگرهای مورفولوژیک
 
نشانگرهای مولکولی.
 
نشای گوجه‌فرنگی
 
نشت الکترولیتی
 
نشت یونی و وضعیت ظاهری میوه
 
نشت یونی‏
 
نصیری
 
نظام نوری 2
 
نفتالن استیک اسید
 
نفتو‌دی‌آنترون
 
نمک‌های معدنی
 
نهاده‏های آلی
 
نهال پیوندی
 
نواحی حفاظت شده
 
نور
 
نور آبی
 
نور فرابنفش
 
نور قرمز
 
نور مصنوعی
 
نور مکمل
 
نورساخت
 
نوری دیررس
 
نوع ریزنمونه
 
نوک شاخه
 
نپتالاکتون
 
نژادگان
 
نژادگان ناشناخته
 
نیاز آبی
 
نیاز سرمایی
 
نیاز سرمایی‏
 
نیترات
 
نیترات ردوکتاز
 
نیترات سرب
 
نیترات و آمونیوم
 
نیترات کادمیم
 
نیتروژن برگ
 
نیتروژن مایع
 
نیتروژن‏
 
نیتریفیکاسیون.
 
نیتریک اکسید
 
نیتریک‌اکساید
 
هتروزیس
 
هتروزیگوسیتی
 
هدایت الکتریکی
 
هدایت روزنه‌ای برگ
 
هدایت‌ روزنه‌ای
 
هرس
 
هرس.
 
هلو
 
همبستگی
 
همبستگی صفات
 
همزیستی
 
هموزایگوتی
 
هم‌کشتی
 
هندوانه
 
هواکشت
 
هورمون
 
هورمونIBA
 
هومیک اسید
 
هویج.
 
هیبرید
 
هیبریداسیون
 
هیدروپونیک
 
هیدروکربن های مونوترپنی
 
هینوکیتیول
 
هیومی فورته
 
واحد هلیو ترمال
 
واریانس افزایشی
 
واریانس غالبیت.
 
واکس
 
واکنش زنجیره‌ای پلیمراز‏
 
واکنش‌های فتوشیمیایی
 
وراثت پذیری
 
ورمی‌کمپوست‏
 
وزن تک کورم
 
وزن خشک
 
وزن میوه
 
وزن هزاردانه
 
وزن‌تر بذر
 
ویتامین C
 
ویتامین ب‌
 
ویتامین ‌ث.
 
ویتامینc
 
ویتیس
 
ویژگی پاداکسندگی
 
ویژگیهای رویشی
 
ویژگی‌های بیوشیمیایی
 
ویژگی‌های زایشی
 
ویژگی‌های کمی و کیفی
 
ویژگی‌های کیفی
 
ویژگی‏های شیمیایی و فیزیکی
 
ویژگی‏های مورفولوژیکی
 
پاجوش
 
پاداکسندۀ کل
 
پارامترهای بیوشیمیایی‏
 
پارامترهای فیزیولوژیک
 
پارامترهای کیفی
 
پارتنوکارپی
 
پاسخ یاخته‌ای
 
پالایش
 
پاکت‌گذاری
 
پایة کدو
 
پایداری
 
پایداری غشاء
 
پایداری غشای یاخت
 
پایه انگور
 
پایه بذری
 
پایه رویشی
 
پایه های پاکوتاه کننده
 
پایه و پیوندک
 
پایه پاکوتاه
 
پایه کدو
 
پایه گلابی OH × F333
 
پایه‌های تجاری کدو
 
پایه‌های سیب
 
پایه‌های پیوندی گلابی
 
پایۀ GF677
 
پاییز
 
پتاسیم‏
 
پتانسیل آب برگ
 
پتانسیل آب خاک
 
پتانسیل آب ساقه
 
پتانسیل اسمزی
 
پتانسیل ماتریک
 
پداژه‌نما
 
پدیدشناختی
 
پرآوری شاخه.
 
پراکسیداز
 
پراکسیداسیون لیپید
 
پرتقال
 
پرتقال تامسون ناول
 
پرتقال‌ خونی
 
پرتو فرا‌ بنفش
 
پرتوتابی
 
پرتوتابی ماوراء بنفش
 
پرتودهی
 
پرلیت
 
پرمنگنات پتاسیم
 
پروتئین محلول
 
پروتئین کل.
 
پروتئین ‏D1‎
 
پروتئین‌های محلول
 
پروتوکورم
 
پرولین
 
پرولین.
 
پرچم واژگون‌
 
پرکسیداز (POD
 
پس از برداشت هلو
 
پس از برداشت.
 
پساب.
 
پستة تجاری
 
پسته
 
پستۀ قزوینی
 
پلی آمین ها
 
پلی‌اتیلن
 
پلی‌اتیلن‌گلایکول
 
پلی‌فنل‌اکسیداز
 
پلی‌وینیل‌کلراید
 
پلی‏ اتیلن با دانسیته پایین
 
پلی‏آمین
 
پلی‏پروپیلن
 
پنی‏سیلیوم دیجیتاتوم
 
پوآ
 
پوتریسین
 
پوسیدگی
 
پوسیدگی خاکستری
 
پوسیدگی فوزاریومی
 
پوسیدگی گلگاه
 
پوشش خوراکی
 
پوشش پلاستیکی
 
پونه
 
پونه‌سا
 
پوکی
 
پپتون
 
پیاز
 
پیاز خوراکی
 
پیت
 
پیت‌ماس
 
پیری
 
پیشرفت ژنتیکی
 
پینة گیاه پریوش
 
پینه‌دهی
 
پینه‌زایی
 
پیوند
 
پیوند اسکنه
 
پیوند انتهایی و جانبی
 
پیوند تراشه‌ای
 
پیوند حفره ای
 
پیوند خیار
 
پیوند سبزی‎ها
 
پیوند نیمانیم
 
پیوند نیمانیم تک‌لپه‌ای
 
پیوندک
 
پیکروکروسین
 
چمن
 
چمن اسپورت
 
چمچه
 
چندشکلی در طول قطعات تکثیر یافته
 
چچم
 
ژرانیال
 
ژرانیول و ژرانیال
 
ژربرا
 
ژرم‌پلاسم
 
ژن rolB
 
ژنوتیپ امیدبخش
 
ژنوتیپ ضد ایده‌آل‏
 
ژنوتیپ متحمل
 
ژنوتیپ مقاوم‌‌
 
ژنوتیپ های مشکوک
 
ژنوتیپ گلابی
 
ژنوتیپ5-15
 
ژن‌های importin
 
کائولین
 
کاتالاز‌
 
کارایی تعرق
 
کارایی عملکرد
 
کارایی مصرف آب
 
کارایی مصرف آب و مواد جامد محلول
 
کارتنوئید
 
کارتنوییدها
 
کارواکرول
 
کارواکرول‏
 
کاروتن
 
کاروتنوئید
 
کاریوتیپ
 
کازئین هیدرولیزات
 
کالوس جنین‌زا
 
کالوس‌زایی
 
کالوس‌های جنینی
 
کاماروسا
 
کاهش فیزیولوژیک وزن سوخ
 
کاهش وزن
 
کاهو
 
کاکوتی
 
کتان
 
کدوی تخم کاغذی
 
کربن آلی
 
کربوهیدرات (قند)
 
کربوهیدرات کل
 
کربوهیدرات‌های محلول
 
کردستان
 
کرفس
 
کروسین
 
کروما
 
کسر زهکشی
 
کشت
 
کشت ارگانیک
 
کشت اندام جنسی نر
 
کشت بافت
 
کشت بافت گیاهی
 
کشت بدون خاک
 
کشت تخمک
 
کشت تعلیقی یاخته‌ای
 
کشت توأم
 
کشت درون شیشه‌ای
 
کشت زراعی
 
کشت هیدروپونیک
 
کشمش
 
کل کربوهیدرات های محلول
 
کلئوپاترا ماندارین
 
کلات آهن
 
کلاستر
 
کلر و رشد
 
کلراید
 
کلروز آهن
 
کلروفیل برگ
 
کلروفیل.
 
کلرید‌کلسیم
 
کلسیم بافت میوه
 
کلسیم و همبستگی کانونیک
 
کلش گندم
 
کلشیسین
 
کلم زینتی
 
کلنیزاسیون ریشه
 
کلون سازی
 
کلون متحمل به تنش آبی
 
کلکسیون
 
کلینوپتیلولیت
 
کم آبیاری
 
کم آبیاری تنظیم‌شده
 
کمبود اشباع آب برگ
 
کمپوست
 
کمپوست زباله شهری
 
کمپوست مصرف شده
 
کمپوست گرانوله
 
کمیت باردهی.
 
کم‌آبیاری
 
کنتاکی بلوگرس
 
کنسروالیا
 
کوئرستین
 
کود آمینواسیددار
 
کود آهن
 
کود ارگانیک
 
کود حیوانی
 
کود دامی
 
کود دهی
 
کود زیستی نیتروکسین
 
کود شیمیایی
 
کود نانو‏
 
کود گاوی
 
کودحیوانی
 
کودهای آلی
 
کودهای بیولوژیک
 
کودهای زیستی
 
کوکوپیت
 
کپسول
 
کپسول بذر
 
کپک خاکستری
 
کیتوزان
 
کیسة جنینی
 
کیفیت روغن‌
 
کیفیت رویشی
 
کیفیت ظاهری
 
کیفیت محصول
 
کیفیت میوه
 
کیفیت نور در محیط ریشه
 
کیفیت و هورمون
 
کیفیت پس از برداشت
 
کیفیت گل
 
کیفیت گلدهی
 
کیوی‌فروت
 
گالیک اسید
 
گاما آمینو بوتیریک اسید
 
گاما ترپینن
 
گامتوفیتیک
 
گاوزبان
 
گرده افشانی
 
گرده افشانی کنترل شده
 
گرده‌افشانی‌
 
گرده‌دهنده
 
گرده‌زا
 
گرده‎افشانی
 
گردو
 
گردوی ایرانی
 
گرسنگی یاخته‌ای
 
گرمادرمانی
 
گره
 
گره‌های روی ساقۀ گل
 
گروه‌بندی ژنتیکی
 
گریفینگ
 
گل
 
گل بریده مریم
 
گل بریده میخک
 
گل خشک
 
گل داوودی
 
گل سوسن
 
گل شاخه بریدنی
 
گل شاخه‌بریده
 
گل محمدی (Rosa damascena Mill)
 
گل مریم
 
گل مغربی صورتی
 
گل مکزیکی
 
گل نرگس رقم داچ مستر‌
 
گل کامل
 
گلابی
 
گلابی آسیایی
 
گلاموس اینترادیسز
 
گلایسین بتائین
 
گلایل
 
گلخانه
 
گلدان
 
گلدهی
 
گلدهی زودهنگام
 
گلوتاتیون احیاء شده
 
گلوموس
 
گلوکز‏
 
گل‌آذین
 
گل‌بریده
 
گل‌دهی‌
 
گل‌محمدی
 
گمبورگ
 
گوجه‌فرنگی
 
گونه بومی
 
گونه‌های بومی
 
گونه‌های گیاهی
 
گونه‏هایی از Prunus
 
گون‌گزی
 
گوگرد‌ـ آهک
 
گیاه دارویی
 
گیاه زینتی
 
گیاه پالایی
 
گیاه پرچینی
 
گیاه پوششی
 
گیاه کد
 
گیاه گوجه‌فرنگی
 
گیاهان باغچه‌ای
 
گیاهان دارویی

 

گیاهان زینتی
 
گیاهان نرمال
 
گیلاس
 
گینسن ماکووآ
 
یاقوتی
 
یخ زدگی
 
یکلمن
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 

 

معرفی رشته کشاورزی گرایش علوم و مهندسی باغبانی
ایران‌تز تدبیرساز‌ بازدید: 235 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×