معرفی رشته کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی

برخی از حوزه‌ها و سرتیترهای پژوهشی ایران‌تز در رشته کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی را در مقاله زیر می‌توانید ببینید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی

 

از ترکیب و تلفیق علم مدیریت و علوم کشاورزی، گرایش مدیریت کشاورزی بوجود می‌آید. مدیریت کشاورزی به کاربرد و اجرای تکنیک‌های مدیریت نظیر مدیریت زمان، مدیریت هزنیه، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه، مدیریت تولید، مدیریت ریسک، مدیریت بازار و سایر تکنیک‌های مدیریتی در امور کشاورزی، مدیریت کشاورزی اطلاق می‌شود. مسلما هر مجموعه‌ای بدون داشتن مدیری مدبر و مقتدر و با درایت، به شکست محکوم خواهد شد.

در کار کشاورزی نیز مانند سایر فعالیت‌ها، هم نیروی انسانی وجود دارد، هم سرمایه، هم بازار عرضه و تقاضا، هم سود و زیان، هم خرابی و تباهی، هم صادرات و واردات، هم توسعه و پیشرفت. سکان دار کشتی مجموعه‌های کشاورزی، مدیر کشاورزی است. مدیر کشاورزی آموزش می‌بینید که چگونه مجموعه زیردست خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کند، توسعه دهد، درآمدزائی کند، با کمترین ریسک، بیشترین بازده را کسب نماید.

 

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته مدیریت کشاورزی آورده شده است :

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

AGRICULTURAL SYSTEMS

6,747

4.131

0.007220

AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT

14,058

3.542

0.012640

International Journal of Agricultural Sustainability

975

2.243

0.001210

Journal of Agricultural Education & Extension

494

1.388

0.000570

China Agricultural Economic Review

362

1.050

0.000550

 

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و علمی پژوهشی داخلی رشته مدیریت کشاورزی ارائه شده است :

 

نام مجله

وابسته به

مدیریت آب در کشاورزی

انجمن علمی آبیاری و زهكشی ایران

مهندسی آبیاری و آب ایران

انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

مدیریت آب و آبیاری

دانشگاه تهران

مدیریت خاک و تولید پایدار

انجمن علوم خاک ایران

پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی

پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی در رشته کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی عبارتند از :

آبیاری سطحی

 
آرزوهای شغلی
 
آسیب‌شناسی نشر
 
آلاینده‌های شیمیایی
 
آموزش
 
آموزش از دور
 
آموزش باغبانی
 
آموزش برای توسعه‌ی پایدار
 
آموزش بهره برداران
 
آموزش ترویجی
 
آموزش تنوع زیستی
 
آموزش صلاحیت محور؛ محیط یادگیری
 
آموزش عالی
 
آموزش عالی علمی کاربردی
 
آموزش عالی پایدار
 
آموزش علمی کاربردی
 
آموزش علمی کاربردی کشاورزی
 
آموزش فضای سبز
 
آموزش مبتنی بر شایستگی
 
آموزش محیط زیست
 
آموزش مرتع‌داری
 
آموزش و یادگیری
 
آموزش کارآفرینی
 
آموزش کارکنان
 
آموزش کسب و کار
 
آموزش کشاورزان
 
آموزش کشاورزی و توسعه کارآفرینی
 
آموزش گل‌خانه‌داران
 
آموزشهای علمی کاربردی کشاورزی
 
آموزشکده کشاورزی
 
آموزشگر کشاورزی
 
آموزشگران
 
آموزشگران ترویجی
 
آموزشگران کشاورزی
 
آموزش‌ ترویج
 
آموزش‌ کاربردی
 
آموزش‌عالی کشاورزی
 
آموزش‌های ارتباطی
 
آموزش‌های اقتصادی
 
آموزش‌های ترویجی
 
آموزش‌های فنی
 
آموزش‏های ترویجی
 
آویشن
 
آگاهی زیست‌محیطی
 
آینده نگاری
 
ابعاد خودکارآمدی تدریس
 
ابعاد سازمانی
 
اثر بخشی
 
اثربخشی آموزشی
 
اثربخشی آموزشی ترویج
 
احساس شایستگی
 
احساس مثبت از تدریس
 
ادراک از کیفیت خدمات
 
ارتباطات مشارکتی
 
ارزش درک شده
 
ارزیابی آموزشی
 
ارزیابی رشته تحصیلی
 
ارزیابی کیفیت
 
ارکان آموزش کشاورزی
 
استان زنجان
 
استان فارس
 
استان همدان
 
استان کرمان
 
استانداردACRL
 
استدلال آماری
 
استعداد و علاقه تحصیلی
 
استفاده از کتابخانه
 
استفاده دوباره
 
اشاعه تکنولوژی
 
اشتغال
 
اشتغال دانش آموختگان
 
اشتغال در روستا
 
اشتغال در کشاورزی
 
اشتغال فارغ-التحصیلان
 
اشتغال و کارآفرینی
 
اشتغال پذیری
 
اشتغال کشاورزی
 
اشتیاق به کار
 
اصلاح محیط فیزیکی
 
اطلاعات
 
اعتماد
 
اعتمادبه نفس
 
اعضای هیات علمی
 
اعضای هیات علمی کشاورزی
 
افت تحصیلی
 
افزایش اشتغال
 
الزام های آموزشی
 
الهام‌بخشی
 
الگوسازی مفهومی
 
الگوی آموزشی
 
الگوی تحقیق تجربی
 
الگوی چابکی دانشگاهی
 
امنیت غذایی
 
انارکاری
 
انتخاب استاد راهنما
 
انتخاب شغل
 
انتشار اطلاعات
 
انتظارات شغلی
 
انتقال دانش
 
انتقال و تسهیم دانش
 
انجام پایان نامه
 
اندازه تیم
 
اندازه گیری عملکرد
 
انسجام اجتماعی
 
انگیزش تحصیلی
 
انگیزش کشاورزان
 
انگیزه
 
انگیزه آموزشی
 
انگیزه تحصیل
 
انگیزه خدمت
 
انگیزه پیشرفت تحصیلی
 
انگیزه‌‌های حرفه‌ای
 
انگیزه‌‌های فردی
 
اولویت بندی نیازهای آموزشی
 
اکوسیستم کارافرینی دانشگاهی
 
بازار کار کشاورزی
 
بازاندیشی
 
بازدارنده های تولید پایدار
 
بازدارنده های سازمانی
 
بازدارنده‌های کارآفرینی
 
باغداری
 
باور به خودکارآمدی
 
باورهای انگیزشی
 
باورهای رفتاری
 
بخش کشاورزی
 
برنامه درسی
 
برنامه‌درسی میان‌رشته‌ای
 
برنامه‌ریزی آموزشی
 
برنامه‌های آموزشی ترویجی
 
برنامه‌ی رادیویی ترویج
 
بنگاه های کوچک و متوسط(SMEs)
 
بهبود تولید
 
بهبود عملکرد
 
بهبود عملکرد اویشن
 
بهبود کارآموزی
 
بهره بردران کشاورزی
 
بهره‌وری آویشن
 
بوشهر
 
بی تفاوتی سازمانی
 
بی کار
 
بی کفایتی
 
بیماری مرغ
 
بیکاری
 
بیکاری دانش آموختگان علوم زراعی
 
تئوری رفتار برنامه ریزی شده
 
تاثیر آموزشی
 
تامین هزینه ترویج
 
تاپسیس
 
تجارت الکترونیک کشاورزی
 
تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی
 
تجربه‌‌ی پژوهشی
 
تجزیه و تحلیل شبکه
 
تحصیل‏کردگان کشاورزی
 
تحقیق کیفی
 
تحقیقات تحصیلات تکمیلی
 
تحلیل سلسله مراتبی
 
تحلیل سوات
 
تحلیل شبکه اجتماعی
 
تحلیل عاملی
 
تحلیل پوششی داده ها
 
تحول آفرینی آموزشی
 
ترویج دولتی"
 
ترویج شهری
 
ترویج و آموزش
 
ترویج و آموزش کشاورزی
 
ترویج کشاورزی
 
ترویج کشاورزی شهری
 
تسهیم دانش
 
تشخیص فرصت
 
تصمیم به پذیرش
 
تصمیم‌گیری شغلی
 
تصویر برند دانشگاهی
 
تعادل کار و زندگی
 
تعامل تحقیق و ترویج
 
تعاونی کشاورزی
 
تعهد حرفه‌ای
 
تعهد مدیریت دانشگاه
 
تغییر اقلیم
 
تفکر آماری
 
تفکر انتقادی
 
تفکر موج چهارم
 
تقلب در امتحانات
 
تقلب در تکالیف درسی
 
تلفیق برنامه
 
تلویزیون کشاورزی
 
توانایی کارآفرینانه
 
توانمدسازی روانشناختی
 
توانمندسازی
 
توانمندسازی اقتصادی
 
توسعه
 
توسعه روستایی
 
توسعه شغلی
 
توسعه شهری
 
توسعه صلاحیت های حرفه ای
 
توسعه منابع انسانی
 
توسعه نوآوری
 
توسعه پایدار
 
توسعه کشاورزی
 
توسعه ی کارآفرینی
 
توفیق طلبی
 
تولید توت فرنگی
 
تولید دانش
 
تولید دانش کارافرینی
 
تولیدکنندگان برتر
 
تکلیف درسی گروهی
 
تکنیک SWOT
 
تیپ شخصیتی
 
جوانان روستایی
 
حفظ محیط زیست
 
حمایت دانشگاهی درک شده
 
حکمرانی آب
 
خاش
 
خبرگی استاد راهنما
 
خدمات آموزش کشاورزی"
 
خستگی ذهنی
 
خستگی عاطفی
 
خصوصی سازی"
 
خلاقیت
 
خلاقیت تولید
 
خلاقیت دانشجویان
 
خلاقیت سازمانی
 
خلاقیت فردی
 
خوداشتغالی
 
خودانگیزی
 
خودکارآمدی
 
خودکارآمدی تحصیلی
 
خودکارآمدی پژوهشی
 
خودکارآمدی کارآفرینانه
 
خوزستان
 
دانش
 
دانش آموختگان شاغل
 
دانش آموختگان شیلاتی
 
دانش آموختگان کشاورزی
 
دانش آموزان روستایی
 
دانش تغییرات آب و هوایی
 
دانش حرفه ای
 
دانش سازگاری
 
دانش سه‌گانه
 
دانش عملی
 
دانش فنی
 
دانش نظری
 
دانش پدافند غیرعامل
 
دانش کشاورزی
 
دانش کشاورزی پایه
 
دانش گندم کاری
 
دانشجو
 
دانشجوی کارشناسی کشاورزی
 
دانشجوی کشاورزی
 
دانشجویان
 
دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 
دانشجویان ورودی کشاورزی
 
دانشجویان کارشناسی ارشد کشاورزی
 
دانشجویان کارشناسی کشاورزی
 
دانشجویان کشاورزی
 
دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی
 
دانشکده های کشاورزی
 
دانشگاه بوعلی سینا
 
دانشگاه تهران
 
دانشگاه رازی
 
دانشگاه رامین خوزستان
 
دانشگاه علوم کشاورزی
 
دانشگاه چابک
 
دانشگاه کارآفرین
 
دانش‌آموختگان
 
دانش‌آموختگان کشاورزی
 
درس های عملی کشاورزی
 
درک خطر
 
درگیری تحصیلی
 
دلفی
 
دل‌زدگی تحصیلی
 
دوره آموزش ترویجی
 
دوره های ضمن خدمت
 
دوره کاردانی
 
دوره‌ آموزش ترویج
 
دوره‌های آموزشی ترویج
 
دیدمان کشاورزی
 
دیدمان کشاورزی میانه
 
ذخیره و بازیابی دانش
 
رابطة خاکستری
 
رابطه میانجی
 
راه اندازی کسب و کار
 
راهبرد خودصحبتی
 
راهبردفراشناخت
 
راهبردهای رفتاری
 
راهکارهای انگیزشی
 
رسانه‌های ارتباط جمعی
 
رشته های کشاورزی
 
رشته کشاورزی
 
رشد بهره‏وری کل
 
رضامندی آموزشی
 
رضامندی دانشجو
 
رضامندی کشاورزان
 
رضایت از خدمات ترویجی
 
رضایت تحصیلی
 
رضایت دانشجویان
 
رضایت شغلی
 
رضایتمندی
 
رفتار
 
رفتار اطلاع‌یابی
 
رفتار اطلاع‏یابی
 
رفتار برنامه ریزی شده
 
رفتار حرفه ای
 
رفتار نوآورانه
 
رهبری و مدیریت سازمانی
 
رهیافت کشاورزـ محور
 
روانشناختی
 
روانشناختی کارآفرینانه
 
روحیه کارآفرینی
 
روش تدریس
 
روش ترکیبی
 
روش‌های آموزشی ترویج
 
رویکرد
 
رگرسیون ترتیبی
 
ریسک
 
زاهدان
 
زنان روستایی
 
ساختار برنامه سازی
 
سازمان جنگل ها
 
سازه‏ های ارتباطی‌
 
سازگاری
 
سازگاری مسیر شغلی
 
سامانه آبیاری کم‌فشار
 
سبک یادگیری
 
سبک‌ یادگیری
 
سبک‌های حل مساله
 
ستاد برنامه‌ریزی
 
سرمایه اجتماعی
 
سرمایه ارتباطی
 
سرمایه انسانی
 
سرمایه فرهنگی
 
سرمایه فکری
 
سرمایه‌ی روان‌شناختی
 
سلامت روان
 
سواد آماری
 
سواد اطلاعاتی
 
سویگان پایداری
 
سیاست‌مداری
 
سیب زمینی کار
 
شالیکاران
 
شایسته‌سالاری
 
شایستگی
 
شایستگی تخصصی
 
شایستگی جوانان روستایی
 
شایستگی فردی
 
شایستگی های
 
شایستگی های حرفه ای
 
شایستگی ‌کسب و کار
 
شبکه تلویزیونی
 
شبکه‌های اجتماعی
 
شبکه‌های اجتماعی مجازی
 
شخصیت پویا
 
شرکت خدمات مشاوره‌ای
 
شرکت دانش‌بنیان
 
شرکت های خدمات مشاوره ای
 
شغل کشاورزی
 
شناختی و فراشناختی
 
شهرستان دلفان
 
شهرستان لردگان
 
شور و شوق کارآفرینی
 
شورکارآفرینی
 
صاحبنظران ترویج کشاورزی
 
صلاحیت حرفه ای
 
صلاحیت شغلی
 
صنایع‌دستی
 
صندوق اعتبارات خرد
 
طرح همگام با کشاورز
 
ظرفیت کارآفرینی
 
عامل آموزشی
 
عامل مدیریتی
 
عامل های آموزشی و ترویجی
 
عامل های اقتصادی پذیرش
 
عامل‌های آموزشی
 
عامل‌های اجتماعی پذیرش
 
عامل‌های برنامه سازی
 
عامل‌های مؤثر
 
عامل‌های مدیریتی- آموزشی
 
عامل‏ های بازدارنده
 
عزت نفس
 
عزت نفس اجتماعی
 
عزت نفس تحصیلی
 
عصر اطلاعات
 
علاقمندی
 
علمی‌کاربردی
 
علوم اجتماعی
 
عملکرد
 
عملکرد آموزشی
 
عملکرد آموزشی- پژوهشی
 
عملکرد تحصیلی
 
عملکرد شغلی
 
عملکرد پژوهشی
 
عوامل بهبود
 
غربال‌گری فازی
 
فارغ‌التحصیلان کشاورزی
 
فرآیند تحلیل سلسله ‌مراتبی
 
فرآیند تحلیل شبکه‌ای
 
فراتحلیل
 
فراگیران کشاورزی
 
فرسودگی تحصیلی
 
فرسودگی شغلی
 
فرهنگ سازمانی
 
فن دلفی
 
فنآوری اطلاعات و ارتباطات
 
فناوری آموزشی
 
فناوری اطلاعات
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
فناوری زیستی کشاورزی
 
فناوری میزان متغیر سمپاشی
 
فناوری نوین تولید
 
قابلیت فرهنگی
 
قابلیت کارآفرینی
 
قزل آلای رنگین کمان
 
قصد کارآفرینی
 
لاکس های آموزشی ترویجی
 
مؤلفه های آموزشی
 
مؤلفه های تحول آفرینی آموزشی
 
ماتریسQSPM
 
مازندران
 
مبارزه زیستی
 
متخصصان فناوری زیستی
 
محتوای آموزشی
 
محققان
 
محیط زیست
 
محیط یادگیری
 
مدرسه مزرعه کشاورز
 
مدرسه‌ی استثنایی
 
مدل
 
مدل آیزنبرگ
 
مدل اروپایی سنجش رضامندی مشتری
 
مدل بوریچ
 
مدل بکوویتز و ویلیامز
 
مدل تصحیح خطای برداری
 
مدل شایسته سالاری
 
مدل علّی
 
مدل نیازسنجی بوریچ
 
مدل پذیرش فناوری
 
مدل پذیرش یکپارچه
 
مدل کرک پاتریک
 
مدل گیب
 
مدیران اجرایی
 
مدیران تعاونی‌های کشاورزی
 
مدیریت آب کشاورزی
 
مدیریت آبیاری
 
مدیریت آموزشی
 
مدیریت تلفیقی آفات
 
مدیریت دانش
 
مدیریت مرغ‏داری
 
مدیریت مشارکتی
 
مدیریت پایدار آب
 
مدیریت کشاورزی
 
مراتع و آبخیزداری
 
مراکز آموزش علمی-کاربردی
 
مراکز آموزشی
 
مراکز جهاد کشاورزی
 
مراکز علمی کاربردی
 
مراکز علمی کاربردی و مهارتی
 
مرتع‌داری
 
مروجان توسعه کشت توتون
 
مروجان مسئول پهنه
 
مروجان کشاورزی
 
مرکبات کاران
 
مرکز آموزش جهاد کشاورزی
 
مشارکت
 
مشارکت اقتصادی
 
مشارکت در هدف‌گذاری
 
مشارکت پیوسته کشاورزان
 
مشغولیت تحصیلی
 
منابع انسانی
 
منابع انسانی کشاورزی
 
مناطق روستایی
 
منبع ‏های اطلاعاتی
 
منبع‌های کتابخانه‌ای
 
مهارت
 
مهارت استفاده‌ی بهینه‌ی آب
 
مهارت اشتغال پذیری
 
مهارت تدریس
 
مهارت شغلی
 
مهارت های اشتغال
 
مهارت های کارآموزی
 
مهارت و فناوری
 
مهارتهای ارتباطی
 
مهارت‌ ارتباطی
 
مهارت‌ تدریس
 
مهارت‌ کار گروهی
 
مهارت‌ کارآفرینی
 
مهارت‌آموزان
 
مهارت‌های ارتباطی
 
مهارت‌های استخدام‌پذیری
 
مهارت‌های اعضای هیأت علمی
 
مهارت‌های رهبری و انگیزه نوطلبی
 
مهارت‌های شغلی
 
مهارت‌های فناورری اطلاعات
 
مهارت‌های کارآفرینانه
 
مهندسان ناظر کشت و تولید برنج
 
موانع دسترسی به اطلاعات
 
موسسات و مراکز تحقیقات
 
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی
 
موفقیت تحصیلی
 
موفقیت شغلی
 
موقعیت یادگیری تجربی
 
مولفه های برنامه درسی
 
میان رشته‌ای
 
ناامنی غذایی
 
ناکارآمدی
 
نتایج پژوهش
 
نخودکاران
 
نشر یافته‌های پژوهشی
 
نظام آموزش عالی کشاورزی
 
نظام اطلاع‏رسانی
 
نظام ترویج
 
نظام ملی نوآوری
 
نظام کار آمد تولید
 
نظریه اجتماعی-فرهنگی
 
نظریه بنیادی (پایه ور)
 
نظریه داده بنیان
 
نظریه رفتار برنامهریزی شده
 
نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده
 
نظریه سه‌شاخگی
 
نظریه شغلی شناختی- اجتماعی
 
نظریه شناختی
 
نظریه شناختی- اجتماعی مسیر شغلی
 
نظریه فراشناخت
 
نقشه دانش
 
نقشه هم رخدادی
 
نمایه واژگان: کشاورزی ارگانیک
 
نمره پایداری
 
نهاده‌های کشاورزی
 
نهادینه شدن فراشناخت
 
نوآوری
 
نوآوری تولیدی
 
نگرش آموزگاران ابتدایی
 
نگرش به کسب وکار
 
نگرش دانش آموختگان
 
نگرش دانش‌آموختگان
 
نگرش محیط زیستی
 
نگرش و هنجارذهنی
 
نگرش پایداری
 
نگرش کارآفرینی
 
نگرش کشاورزان
 
نگرش"
 
نگرشرفتاری
 
نیاز اطلاعاتی
 
نیاز سنجی
 
نیازسنجی آموزشی
 
نیازهای آموزشی
 
نیت کاهش
 
نیّت‌کارآفرینانه
 
نیک‌بودی تحصیلی
 
همدان
 
هنجارهای ذهنی
 
هنرآموزان کشاورزی
 
هنرجویان
 
هنرجویان با نیاز ویژه
 
هنرجویان کشاورزی
 
هنرستان کشاورزی
 
هوش فرهنگی
 
هوش هیجانی
 
هویت‌یابی با تیم
 
وابستگی متقابل به کار
 
وزارت جهاد کشاورزی
 
وفاداری کشاورزان
 
ویژگی استاد راهنما
 
ویژگی های روان-شناختی
 
ویژگی‌های جامعه‌شناختی
 
ویژگی‌های شخصیتی
 
ویژگی‌های مطلوب مدرس
 
پایگاه الگوی ترویجی
 
پذیرش
 
پذیرش فناوری
 
پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
پروبیت چند گانه
 
پسماند کشاورزی
 
پشتوانه سازی اجتماعی
 
پژوهش کشاورزی
 
پژوهش‌های کشاورزی
 
پیشرفت تحصیلی
 
پیشرفت تحصیلی دانشجو
 
پیوند شبکه اجتماعی
 
چابکی سازمانی
 
چالش‌های آموزشی
 
چالش‏های تحقیق کیفی
 
چند رسانه ای
 
کارآفرینانگی
 
کارآفرینی
 
کارآفرینی آموزشی
 
کارآفرینی دانشگاهی
 
کارآفرینی روستایی
 
کارآفرینی سازمانی
 
کارآفرینی فنآورانه
 
کارآفرینی پایدار
 
کارآفرینی کشاورزی
 
کارآموزی کشاورزی
 
کارایی باغ داران
 
کارایی نسبی
 
کاربرد دانش
 
کاربرد فناوری نانو
 
کاربرد نوآوری
 
کاردانش
 
کارشناس ترویج کشاورزی
 
کارشناسی ارشد کشاورزی
 
کارورزی کشاورزی
 
کارکنان کشاورزی
 
کانال های ارتباطی
 
کتابخانه‌ی کشاورزی
 
کریک پاتریک
 
کسب و کار نوپای دانشگاهی
 
کسب وکار
 
کشاورزان
 
کشاورزان گندم کار
 
کشاورزی
 
کشاورزی ارگانیک
 
کشاورزی دقیق
 
کشاورزی شهری
 
کشاورزی متداول
 
کشاورزی هسته ای
 
کشاورزی و منابع طبیعی
 
کشاورزی پایدار
 
کشت سبزی و صیفی
 
کمیت تدریس
 
کنترل رفتاری درک شده
 
کیفیت آموزش
 
کیفیت تدریس
 
کیفیت خدمات آموزشی
 
کیفیت نشر
 
گرایش
 
گرایش به اشتغال
 
گرایش به خوداشتغالی
 
گرایش به مشارکت
 
گرایش به کارآفرینی
 
گرایش به یادگیری
 
گرایش رفتاری
 
گرایش روستانشینی
 
گرایش کارآفرینانه
 
گرایش کارآفرینی
 
گلستان
 
گندم‌کار
 
گوجه‌فرنگی ارگانیک
 
یادگیری
 
یادگیری با موبایل
 
یادگیری تجربی
 
یادگیری تیمی
 
یادگیری خودراهبر
 
یادگیری دانشجویان
 
یادگیری سیار
 
یادگیری شناختی
 
یادگیری شهودی
 
یادگیری فراشناختی
 
یادگیری فردی
 
یادگیری فعال
 
یادگیری گروهی
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 

معرفی رشته کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 223 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×