گرایش آبیاری و زهکشی

معرفی رشته کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی

گرایش آبیاری و زهکشی

معرفی رشته کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی

قرن جدید را قرن آب می‌دانند و پیش‌بینی شده است جنگ جهانی سوم، در صورت وقوع بخاطر آب خواهد بود. اهمیت آب برای پیدایش حیات، تداوم و گسترده شدن حیات و پیشرفت تمدن‌ها، از ابتدای تشکیل کره زمین تا اکنون، از همه مواهب طبیعی، پررنگ‌تر و مهم‌تر بوده است.

آب، پیزی نیست که بتوان آن را تولید کرد. در کره زمین مقدار مشخصی آب وجود دارد که در سیکل بخار و بارش، مرتب با تشکیل ابرها و برگشت به زمین، سرسبزی و بقای حیات جانداران و درختان را میسر می‌سازد. لذا منابع آب، همواره با محدودیت مواجه هستند و نیاز به مدیریت، کنترل و بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف دارند. علم آبیاری و زهکشی به این منظور دقیقا بجود آمده است.

مسیر گذر از کشاورزی سنتی و پر‌مصرف و کم‌بازده به کشاورزی مدرن و پربازده، استقرار سیستم آبیاری مدرن و زهکشی می‌باشد. با توجه به اینکه در کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته مانند ایران، هنوز فاصله زیادی با اجرای طرح‌های بهینه آبیاری و زهکشی وجود دارد، فارغ‌التحصیلان این رشته بازار کار وسیعی روبه رو دارند و می‌توانند مبدع طرح‌ها و سیستم‌های نوینی به نفع کشور باشند.

آبیاری و زهکشی، سازه‌های آبی و مهندسی منابع آب، از اصلی‌ترین حوزه‌ها و گرایش‌های رشته آبیاری و زهکشی است. عاشقان محیط زیست و درختان، دانشجویان خوبی برای این رشته خواهند بود.

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr)  در رشته کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی آورده شده است :

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING

3,461

1.340

0.002460

IRRIGATION AND DRAINAGE

1,478

1.027

0.001110

IRRIGATION SCIENCE

2,236

2.440

0.001970

 

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و علمی پژوهشی داخلی رشته کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی ارائه شده است :

 

نام مجله

وابسته به

آبیاری و زهكشی ایران

انجمن آبیاری و زهكشی ایران

علوم و مهندسی آبیاری  

دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیریت آب در کشاورزی

انجمن علمی آبیاری و زهكشی ایران

مهندسی آبیاری و آب ایران

انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

مدیریت آب و آبیاری

دانشگاه تهران

مدیریت منابع آب

انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: