مهندسی مواد

گروه‌ها

پرسش‌های متداول مقالات علمی پژوهشی مهندسی مواد

رشته مهندسی مواد هستم و مقاله علمی پژوهشی نیاز دارم. آیا خدماتی دارید؟

بله. در زمینه اخذ پذیرش و چاپ مقالات علمی پژوهشی و ISI مهندسی مواد فعالیت داریم.

مدت زمان گرفتن پذیرش مجله برای مهندسی مواد چقدر است؟

در مجلات داخلی 2 الی 6 هفته و در مجلات خارجی 2 الی 4 هفته است.

مدت زمان چاپ مقاله علمی پژوهشی در مهندسی مواد چقدر است؟

4 الی 12 ماه برای مجلات داخلی و 2 الی 6 ماه برای مجلات خارجی است.


تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.