پرسش‌نامه مدیریت بهره‌وری ساخت

برای دانلود وآشنایی با پرسش‌نامه مدیریت بهره‌وری ساخت روی لینک مقاله زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه مدیریت بهره‌وری ساخت 

پرسش‌نامه مدیریت بهره‌وری ساخت شامل بخش‌های زیرمی‌باشد:

  1. عوامل تاثير گذار داخلي

  2. عوامل تاثير گذار خارجي

که این دو بخش به چند قسمت:

  • نقاط قوت 

  • نقاط ضعف

  • فرصت‌ها 

  • تهدیدها

که مبنای پاسخگویی بر اساس گزینه ضریب،رتبه،امتیاز، لیکرت می‌باشد.

جهت دانلود و مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه مدیریت بهره‌وری ساخت

 

پرسش‌نامه مدیریت بهره‌وری ساخت
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 364 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×