پرسش‌نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی

برای دانلود پرسش‌نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی روی لینک مقاله زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

مدیریت استراتژیک منابع انسانی 

مدیریت استراتژیک منابع انسانی حاوی دو قسمت می‌باشد:

  1. شناسايي عوامل و رويدادهاي داخلي
  2. شناسايي عوامل و رويدادهاي محیطی

شناسايي عوامل و رويدادهاي داخلي شامل:

شناسايي نقاط قوت و ضعف در حوزه جذب و تأمين منابع انساني

شناسايي نقاط قوت و ضعف در حوزه آموزش و توانمندسازی منابع انساني

شناسايي نقاط قوت و ضعف در حوزه حفظ و نگهداري منابع انساني 

 در مجموع شامل 23سوال می‌باشد که مبنای پاسخگویی به این سوالات بر اساس طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

شناسايي عوامل و رويدادهاي محیطی شامل:

شناسايي فرصتها و تهدیدها در حوزه جذب و تأمين منابع انساني

شناسايي فرصتها و تهدیدها در حوزه آموزش و بهسازي منابع انساني

شناسايي فرصتها و تهدیدها در حوزه حفظ و نگهداري منابع انساني

که این بخش شامل 21سوال می‌باشد  که مبنای پاسخگویی به این سوالات بر اساس طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

جهت دانلود ومشاهده روی لینک زیر کلیک کنید

 

پرسش‌نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 348 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×