پرسش‌نامه شیوع تکنولوژی هراسی در نظام آموزشی ایران

جهت اطلاع و مشاهده پرسش‌نامه شیوع تکنولوژی هراسی در نظام آموزشی ایران در مقاله زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه شیوع تکنولوژی هراسی در نظام آموزشی ایران به دودسته تقسیم می‌شود:

1_سؤالات جمعیت شناختی

2_سؤالات تخصصی

که مجموع این سؤالات 37 مورد می‌باشد که پاسخگویی به این سؤال‌بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

جهت مشاهده و دانلود پرسش‌نامه لینک زیر را کلیک کنید:

 

پرسش‌نامه شیوع تکنولوژی هراسی در نظام آموزشی ایران

 

پرسش‌نامه شیوع تکنولوژی هراسی در نظام آموزشی ایران
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 350 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×