پرسش‌نامه شیوع تکنولوژی هراسی در نظام آموزشی ایران

پرسش‌نامه شیوع تکنولوژی هراسی در نظام آموزشی ایران

جهت اطلاع و مشاهده پرسش‌نامه شیوع تکنولوژی هراسی در نظام آموزشی ایران در مقاله زیر کلیک کنید:

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


پرسش‌نامه شیوع تکنولوژی هراسی در نظام آموزشی ایران به دودسته تقسیم می‌شود:

1_سؤالات جمعیت شناختی

2_سؤالات تخصصی

که مجموع این سؤالات 37 مورد می‌باشد که پاسخگویی به این سؤال‌بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

جهت مشاهده و دانلود پرسش‌نامه لینک زیر را کلیک کنید:

 

پرسش‌نامه شیوع تکنولوژی هراسی در نظام آموزشی ایران

 

ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 279 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×