پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت اعتبار سیستم مدیریت اطلاعات

دانشجوی عزیز برای مشاهده پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت اعتبار سیستم مدیریت اطلاعات مقاله، زیر را دانلود کنید.

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت اعتبار سیستم مدیریت اطلاعات دارای 16 سؤال است که پاسخگویی به این سؤال‌بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت مشاهده و دانلود پرسش‌نامه لینک زیر را کلیک کنید. 

 

پرسش‌نامه  ارزیابی وضعیت اعتبار سیستم مدیریت اطلاعات

 

پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت اعتبار سیستم مدیریت اطلاعات
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 276 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×