پرسش‌نامه مدیریت کیفیت جامع (TQM)

پرسش‌نامه مدیریت کیفیت جامع (TQM)

جهت دانلود پرسش‌نامه مدیریت کیفیت جامع (TQM) روی لینک مقاله زیر کلیک کنید

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


پرسش‌نامه مدیریت کیفیت جامع (TQM) شامل معیارهای زیر می‌باشد:

  • معیار اول : حمایت و رهبری مدیریت عالی سازمان 

  • معیار دوم : برنامه ریزی استراتژیک 

  • معیار سوم : تمرکز بر روی مشتری (مشتری مداری)

  • معیار چهارم : شناسایی و آموزش کارکنان

  • معیار پنجم: توانمند سازی ( قدرتمند سازی ) کارکنان و کار تیمی

  • معیار ششم : اندازه گیری و تجزیه و تحلیل کیفیت

  • معیار هفتم : بیمه کیفیت

  • معیار هشتم : پیامدهای بهبود کیفیت و بهره وری

پرسش‌نامه مدیریت کیفیت جامع (TQM) شامل هشت معیار می‌باشد که پاسخگویی به این معیار بر اساس طیف 6 گزینه‌ای لیکرت می‌‌باشد. 

جهت دانلود پرسش‌نامه روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع (TQM)

 

ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 405 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×