پرسش‌نامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی

جهت اطلاع وآگاهی از پرسش‌نامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی اینجا کلیک کنید.

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی شامل شاخص‌های زیر می‌باشند:

  • کارایی
  • کامل بودن
  • دردسترس بودن
  • محرمانه‌گی
  • پاسخگوبودن
  • چبران خدمت

که هر کدوم از این شاخص‌ها به چندین گزاره تقسیم می‌شود که مبنای پاسخگویی به این گزاره‌ها بر اساس طیف 5 گزینه لیکرت می‌باشد.

جهت دانلود این پرسش‌نامه لینک زیر را کلیک نمایید.

 

پرسش‌نامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی

 

پرسش‌نامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 294 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×