علوم اجتماعی

گروه‌ها
برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای

برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای

مخصوص دانشجویان رشته برنامه‌ریزی گرایش توسعه منطقه‌ای
برنامه‌ریزی گردشگری

برنامه‌ریزی گردشگری

مخصوص دانشجویان رشته علوم اجتماعی گرایش گردشگری
برنامه‌ریزی‌ اجتماعی‌

برنامه‌ریزی‌ اجتماعی‌

مخصوص دانشجویان رشته برنامه‌ریزی گرایش اجتماعی‌
پژوهشگری‌ اجتماعی‌

پژوهشگری‌ اجتماعی‌

مخصوص دانشجویان رشته برنامه‌ریزی گرایش پژوهشگری‌ اجتماعی‌
توسعه اجتماعی

توسعه اجتماعی

مخصوص دانشجویان رشته برنامه‌ریزی گرایش توسعه اجتماعی
جامعه‌شناسی ورزشی

جامعه‌شناسی ورزشی

مخصوص دانشجویان رشته برنامه‌ریزی گرایش جامعه‌شناسی ورزشی
جامعه‌شناسی

جامعه‌شناسی

مخصوص دانشجویان رشته برنامه‌ریزی گرایش جامعه‌شناسی
جمعيت‌شناسي

جمعيت‌شناسي

مخصوص دانشجویان رشته برنامه‌ریزی گرایش جمعيت‌شناسي
رفاه‌ و تعاون‌ اجتماعی‌

رفاه‌ و تعاون‌ اجتماعی‌

مخصوص دانشجویان رشته برنامه‌ریزی گرایش رفاه‌ و تعاون‌ اجتماعی‌
علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

مخصوص دانشجویان رشته برنامه‌ریزی گرایش علوم اجتماعی
علوم ارتباطات اجتماعی

علوم ارتباطات اجتماعی

مخصوص دانشجویان رشته برنامه‌ریزی گرایش علوم ارتباطات اجتماعی
مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی

رشته مددکاری اجتماعی
مردم‌شناسی

مردم‌شناسی

مخصوص دانشجویان رشته برنامه‌ریزی گرایش مردم‌شناسی
مطالعات اوقات فراغت

مطالعات اوقات فراغت

مخصوص دانشجویان رشته برنامه‌ریزی گرایش مطالعات اوقات فراغت
مطالعات جوانان

مطالعات جوانان

مخصوص دانشجویان رشته برنامه‌ریزی گرایش مطالعات جوانان
مطالعات زنان

مطالعات زنان

مخصوص دانشجویان رشته برنامه‌ریزی گرایش مطالعات زنان
مطالعات فرهنگی

مطالعات فرهنگی

مخصوص دانشجویان رشته برنامه‌ریزی گرایش مطالعات فرهنگی

ما با شما تماس بگیریم؟

گاهی به دلیل وجود ایام تعطیل، مشغول بودن خطوط و یا در ساعات غیر اداری، ممکن است تماس شما برقرار نشود. اگر تمایل دارید در اولین فرصت ممکن ما با شما تماس بگیریم، این فرم را تکمیل بفرمائید.