رشته علوم اجتماعی مطالعات جوانان

با توجه به اهمیت جوانان، یکی از گرایش‌های مهم رشته علوم اجتماعی، مطالعات جونان است

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته علوم اجتماعی گرایش مطالعات جوانان

جوانان، مهم‌ترین قشر هر کشوری بحساب می‌آیند و بخش اصلی سرمایه‌های فکری و اجتماعی هر کشور، جوانان آن کشور هستند. امروزه کشورهای توسعه یافته، در برنامه‌ریزی‌های جمعیتی، میانگین سنی جمعیت را درنظر گرفته و مطالعه نشان داده جوامع و کشورهای جوان‌تر، پتانسیل بالاتری برای توسعه‌یافتگی دارند.

با توجه به اهمیت جوانان، یکی از گرایش‌های مهم رشته علوم اجتماعی، مطالعات جونان است تا بدینوسیله، محققان و اساتید، پژوهش‌های مختلفی روی جوانان انجام داده و از لحاظ جامعه شناختی و اجتماعی، ابعاد پنهان رفتاری جوانان را شناسایی نموده و به بازدهی بیشتر عملکرد اجتماعی جوانان کمک نمایند.  مسلما هرچه مسیر هدایت جوانان در راستای منافع اجماعی و انحصاری کشور، هموارتر باشد؛ بازدهی فعالیت‌های این قشر مهم هم بیشتر خواهد بود. دانشجویان که آینده‌سازان هر کشور هستند، بخش مهمی از جوانان را شامل می‌شوند.

‌‌در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته مطالعات جوانان آورده شده است:

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

JOURNAL OF YOUTH AND ADOLESCENCE

9,120

3.259

0.013490

Youth Violence and Juvenile Justice

955

2.981

0.001570

YOUTH & SOCIETY

1,688

2.523

0.002170

Journal of Youth Studies

1,972

1.732

0.002950

CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW

8,042

1.684

0.009480

CHILD & YOUTH CARE FORUM

859

1.469

0.001400

Youth Justice-An International Journal

201

1.000

0.000160

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته مطالعات زنان ارائه شده است:

نام مجله

وابسته به

مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

مرکز پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان

خانواده پژوهی 

پژوهشكده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

رویش روانشناسی

انجمن بالینی کودک و نوجوان

خانواده و پژوهش 

پژوهشكده مطالعات آموزش و پرورش

مدیریت سرمایه اجتماعی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان

دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

مجله جامعه شناختی جوانان

دانشگاه مازندران

 

 

برخی از حوزه ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته علوم اجتماعی گرایش مطالعات جوانان عبارتند از :

آ:

آسیب‌شناسی جوانان

آنومی جوانان

ابعاد یک انگاره‌ی گردشگری جوانان

ایجاد تنوع جوانان

احساس امنیت جوانان

احساس محرومیت جوانان

اختلال شخصیت ضداجتماعی جوانان

ارزش های جوانان

ارزش‌های اخلاقی جوانان

جوانان و فیسبوک جوانان

ارزش های دموکراتیک جوانان

ارزشهای سنتی جوانان

ارزشهای فرهنگی جوانان

ارزشهای مدرن جوانان

اسلام گرایی رادیکال

اعتماد جوانان

اعتماد اجتماعی جوانان

الگوهای ازدواج و باروری جوانان

امید به آینده‌ی شغلی جوانان

نشاط اجتماعی جوانان

انگاره‌ی مقصد گردشگری

ب:

باروری جوانان

بازاریابی گردشگری

بازی‌های مجازی جوانان

بحران هویت جوانان

بی هنجاری اجتماعی جوانان

پ:

پایگاه اقتصادی- اجتماعی

ت:

تجددگرایی جوانان

تحصیلات و اشتغال

تحولات اجتماعی

تحولات جمعیتی

تصوّر از بدن

تعارض ارزش ها

تعاملات اجتماعی

تغییرات ارزشی

ج:

جراحی های زیبایی

جوانان

جوانان و نوجوانان شاهد

د:

دانشجو

دانشجویان دانشگاه

دختران و مادران

دینداری جوانان

دورۀ جوانی

ر:

رفتار

رفتار اینترنتی

رفتار فراغتی

ز:

زمان فراغت

س:

سرمایه‌ی اجتماعی

سرمایه اجتماعی شبکه¬ای

سکولاریسم

سنت گرایی

سنت گرایی جدید

ش:

شکاف نسلی

ض:

ضعف زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی داخلی

ع:

عزاداری

عزت¬نفس

عمل و باور

عوامل فرهنگی

ف:

فراغت مجازی

فراغت واقعی

فرایند جوانی

فرصت‌های مشارکت

فیسبوک

ق:

قمه زنی

ک:

کارکردهای پیامک

کسب موفقیت

کنش های یاری گرانه

گ:

گرایش

م:

محیط مجازی

مختصات وزنی و حجمی بدن

مدل اکتنر و ریچی

مشارکت سیاسی

مطرودیت اجتماعی

مطرودیت مجازی

مطرودیت مکانی

مقبولیت اجتماعی

مناسک دینی

ن:

نیازها و انتظارات

نسل

نشاط اجتماعی

نگرش

نگرش های مذهبی

نوجوانان

نوع دینداری

 

رشته علوم اجتماعی مطالعات جوانان
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 522 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×