گرایش مددکاری اجتماعی

معرفی رشته علوم اجتماعی گرایش مددکاری اجتماعی

گرایش مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی، حرفه ای مبتنی بر علم، هنر، مهارت و هدف است که در آن مددکار اجتماعی به افراد، خانواده ها، گروه ها و جوامع کمک می کند تا رفاه فردی و اجتماعی خود را ارتقا بخشند. 

هدف اصلی مددکاری اجتماعی

توانمندسازی افراد و گروه ها در حل مشکلات و چالش های زندگی
ارتقای عدالت اجتماعی و برقراری برابری 
بهبود کیفیت زندگی و رفاه افراد 

زمینه های فعالیت مددکاران اجتماعی:

مددکاری فردی:  ارائه خدمات مشاوره و روان درمانی به افراد برای حل مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی
مددکاری گروهی:  کمک به گروه های مختلف مانند کودکان، سالمندان، زنان سرپرست خانوار و ... برای حل مشکلات مشترک و ارتقای مهارت های زندگی گروهی
مددکاری جامعه ای:  شناسایی و یافتن راه حل برای معضلات اجتماعی مانند فقر، بیکاری، اعتیاد، طلاق و ... در سطح جامعه

مهارت های کلیدی مددکاران اجتماعی:

مهارت های ارتباطی:  برقراری ارتباط موثر با افراد از قشرها و با پیشینه های مختلف
مهارت های حل مسئله:  تجزیه و تحلیل مشکلات و یافتن راه حل های مناسب
مهارت های مداخله ای:  برنامه ریزی و اجرای مداخلات اجتماعی برای حل مشکلات
مهارت های پژوهشی:  انجام تحقیقات برای درک بهتر مسائل اجتماعی و یافتن راه حل های مبتنی بر شواهد
مهارت های کار با گروه:  تسهیل فعالیت های گروهی و ارتقای تعاملات بین اعضا

رشته تحصیلی مددکاری اجتماعی:

در ایران، مددکاری اجتماعی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی ارائه می شود. دانشجویان این رشته دروس مختلفی را در زمینه های روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد و ... می گذرانند و مهارت های لازم برای فعالیت در حوزه های مختلف مددکاری اجتماعی را کسب می کنند.

 

مددکاران اجتماعی نقش مهمی در ارتقای سلامت روان، رفاه اجتماعی و عدالت در جامعه ایفا می کنند. آنها با یاری رساندن به افراد و گروه های آسیب پذیر، به آنها کمک می کنند تا بر مشکلات خود غلبه کرده و زندگی بهتری داشته باشند.

موضوعات جدید پیشنهادی برای نگارش مقاله و پایان نامه گرایش مددکاری اجتماعی

1. مددکاری اجتماعی در عصر دیجیتال:

بررسی چالش ها و فرصت های استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مددکاری اجتماعی
ارائه مدل های نوین مددکاری اجتماعی مبتنی بر فناوری
بررسی اخلاقیات استفاده از داده ها و رسانه های اجتماعی در مددکاری اجتماعی

2. مددکاری اجتماعی و گروه های خاص:

بررسی مددکاری اجتماعی با افراد دارای معلولیت
مددکاری اجتماعی با سالمندان
مددکاری اجتماعی با کودکان و نوجوانان
مددکاری اجتماعی با زنان و اقلیت ها

3. مددکاری اجتماعی و مسائل نوظهور:

مددکاری اجتماعی و بلایای طبیعی
مددکاری اجتماعی و مهاجرت
مددکاری اجتماعی و فقر
مددکاری اجتماعی و اعتیاد

4. مددکاری اجتماعی مبتنی بر شواهد:

بررسی اثربخشی مداخلات مختلف مددکاری اجتماعی
توسعه مدل های جدید مداخلاتی مبتنی بر شواهد
ترویج استفاده از شواهد در سیاست گذاری و برنامه ریزی مددکاری اجتماعی

5. مددکاری اجتماعی بین المللی:

بررسی چالش ها و فرصت های مددکاری اجتماعی در سطح بین المللی
مقایسه رویکردهای مختلف مددکاری اجتماعی در کشورهای مختلف
ترویج همکاری های بین المللی در زمینه مددکاری اجتماعی

معرفی بهترین مجلات علمی پژوهشی ایرانی گرایش مددکاری اجتماعی

در ایران، مجلات علمی پژوهشی متعددی در حوزه مددکاری اجتماعی منتشر می شوند که از نظر کیفی در سطوح مختلف قرار دارند. 

برخی از بهترین مجلات علمی پژوهشی ایرانی گرایش مددکاری اجتماعی عبارتند از:

فصلنامه مطالعات رفاه اجتماعی:  این مجله که توسط دانشگاه علامه طباطبایی منتشر می شود، یکی از معتبرترین مجلات علمی پژوهشی در حوزه مددکاری اجتماعی در ایران است. این مجله به صورت دو فصلی مقالات علمی پژوهشی را در زمینه های مختلف مددکاری اجتماعی، از جمله مددکاری فردی، مددکاری گروهی، مددکاری جامعه ای، سیاست گذاری اجتماعی و پژوهش در مددکاری اجتماعی به زبان فارسی منتشر می کند. 

مجله مددکاری اجتماعی ایران:  این مجله که توسط انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران منتشر می شود،  نیز  از مجلات معتبر در حوزه مددکاری اجتماعی در ایران است. این مجله به صورت فصلنامه مقالات علمی پژوهشی را در زمینه های مختلف مددکاری اجتماعی به زبان فارسی منتشر می کند. 
پژوهش نامه مددکاری اجتماعی:  این مجله که توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی منتشر می شود،  به صورت سالانه مقالات علمی پژوهشی را در زمینه های مختلف مددکاری اجتماعی به زبان فارسی منتشر می کند.   
فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی:  این مجله که توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز منتشر می شود،  به صورت فصلنامه مقالات علمی پژوهشی را در زمینه های مختلف مددکاری اجتماعی به زبان فارسی منتشر می کند. 
مجله مطالعات مددکاری و مشاوره:  این مجله که توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک منتشر می شود،  به صورت دو فصلی مقالات علمی پژوهشی را در زمینه های مختلف مددکاری اجتماعی و مشاوره به زبان فارسی منتشر می کند. 

معرفی بهترین مجلات خارجی ISI و اسکوپوس گرایش مددکاری اجتماعی

انتخاب مجله مناسب برای چاپ مقاله  یکی از مهمترین مراحل نگارش مقاله علمی پژوهشی است.  در هنگام انتخاب مجله،  باید به  کیفیت و اعتبار مجله،  مرتبط بودن موضوع مقاله با حوزه تخصصی مجله،  مخاطبان مجله و  هزینه چاپ مقاله توجه کرد.

در ادامه،  برخی از بهترین مجلات خارجی ISI و اسکوپوس گرایش مددکاری اجتماعی  را به همراه  شاخص های  کیفی  آنها  معرفی می کنم:

مجلات با ضریب تاثیر بالا (Q1):

Social Work Research: 

این مجله که توسط انجمن تحقیقات مددکاری اجتماعی آمریکا (NASW) منتشر می شود،  یکی از معتبرترین مجلات در  زمینه مددکاری اجتماعی است. این مجله به صورت ماهانه مقالات علمی پژوهشی را در زمینه های مختلف مددکاری اجتماعی، از جمله مددکاری فردی، مددکاری گروهی، مددکاری جامعه ای، سیاست گذاری اجتماعی و پژوهش در مددکاری اجتماعی به زبان انگلیسی منتشر می کند. ضریب تاثیر: 5.227 (2022)
Child and Adolescent Social Work Journal: 

این مجله که توسط انجمن ملی مددکاران اجتماعی کودکان (NASW-Child) منتشر می شود،  به صورت دو فصلی مقالات علمی پژوهشی را در زمینه مددکاری اجتماعی کودکان و نوجوانان به زبان انگلیسی منتشر می کند. ضریب تاثیر: 4.843 (2022)
Health & Social Care in the Community: 

این مجله که توسط انتشارات Wiley-Blackwell منتشر می شود،  به صورت ماهانه مقالات علمی پژوهشی را در زمینه  ارتباط بین سلامت و  خدمات اجتماعی  به زبان انگلیسی منتشر می کند. ضریب تاثیر: 4.693 (2022)
The British Journal of Social Work: 

این مجله که توسط انتشارات Taylor & Francis منتشر می شود،  به صورت ماهانه مقالات علمی پژوهشی را در زمینه های مختلف مددکاری اجتماعی به زبان انگلیسی منتشر می کند. ضریب تاثیر: 4.412 (2022)
Social Work: 

این مجله که توسط انجمن ملی مددکاران اجتماعی آمریکا (NASW) منتشر می شود،  به صورت ماهانه مقالات علمی پژوهشی را در زمینه های مختلف مددکاری اجتماعی به زبان انگلیسی منتشر می کند. ضریب تاثیر: 4.221 (2022)
مجلات با ضریب تاثیر متوسط (Q2):

European Journal of Social Work: 

این مجله که توسط انتشارات Wiley-Blackwell منتشر می شود،  به صورت سه ماهه مقالات علمی پژوهشی را در زمینه های مختلف مددکاری اجتماعی در  اروپا  به زبان انگلیسی منتشر می کند. ضریب تاثیر: 3.712 (2022)
Journal of Social Work Practice: 

این مجله که توسط انتشارات Taylor & Francis منتشر می شود،  به صورت دو فصلی مقالات علمی پژوهشی را در زمینه  مددکاری اجتماعی عملی  به زبان انگلیسی منتشر می کند. ضریب تاثیر: 3.689 (2022)
Social Service Review: 

این مجله که توسط دانشگاه شیکاگو منتشر می شود،  به صورت سه ماهه مقالات علمی پژوهشی را در زمینه های مختلف مددکاری اجتماعی به زبان انگلیسی منتشر می کند. ضریب تاثیر: 3.544 (2022)
Journal of Gerontological Social Work:

  این مجله که توسط انتشارات Taylor & Francis منتشر می شود،  به صورت سه ماهه مقالات علمی پژوهشی را در زمینه مددکاری اجتماعی سالمندان به زبان انگلیسی منتشر می کند. ضریب تاثیر: 3.421 (2022)
Families in Society: 

این مجله که توسط انجمن ملی مددکاران اجتماعی آمریکا (NASW) منتشر می شود،  به صورت ماهانه مقالات علمی پژوهشی را در زمینه  مددکاری اجتماعی خانواده  به زبان انگلیسی منتشر می کند. ضریب تاثیر: 3.219 (2022)

مزایای گرایش مددکاری اجتماعی برای ادامه تحصیل و بازار کار

ادامه تحصیل:

تنوع رشته ها:  در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، گرایش های مختلفی از مددکاری اجتماعی مانند مددکاری فردی و خانوادگی، مددکاری گروهی، مددکاری جامعه ای، مددکاری اعتیاد، مددکاری سالمندان، مددکاری کودکان و ... ارائه می شود که می توانید با توجه به علایق خود یکی از آنها را انتخاب کنید.
امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور:  مددکاری اجتماعی رشته ای شناخته شده در سطح بین المللی است و شما می توانید در دانشگاه های معتبر دنیا در این رشته ادامه تحصیل دهید.
ارتقای مهارت های فردی:  تحصیل در رشته مددکاری اجتماعی به شما کمک می کند تا مهارت های مختلفی مانند  برقراری ارتباط موثر، حل مسئله، تفکر انتقادی، کار تیمی و ... را در خود ارتقا دهید.

بازار کار:

نیاز روزافزون جامعه:  با توجه به  افزایش  مشکلات اجتماعی مانند  فقر، بیکاری، اعتیاد، طلاق و ... در جامعه،  نیاز به مددکاران اجتماعی روز به روز در حال افزایش است.
فرصت های شغلی متنوع:  مددکاران اجتماعی می توانند در سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی مانند  بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، مراکز مشاوره، بیمارستان ها، مدارس، موسسات خیریه و ... مشغول به کار شوند.
امکان کارآفرینی:  مددکاران اجتماعی می توانند با تاسیس مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی  به صورت  مستقل  کار کنند.
شغل با معنی و هدفمند:  مددکاری اجتماعی  شغلی  معنی دار و هدفمند است که در آن می توانید به افراد و جامعه کمک کنید تا زندگی بهتری داشته باشند.
درآمد مناسب:  مددکاران اجتماعی در ایران از  درآمد  متناسبی برخوردار هستند.

اگر به دنبال  شغلی  معنی دار،  چالشی  و  با  درآمد مناسب هستید،  مددکاری اجتماعی می تواند  انتخاب  مناسبی برای شما باشد.

معایب گرایش مددکاری اجتماعی برای ادامه تحصیل و بازار کار

مانند هر رشته تحصیلی دیگری،  گرایش مددکاری اجتماعی نیز  ممکن است  معایبی داشته باشد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:

ادامه تحصیل:

دروس سنگین:  برخی از دروس  این رشته  مانند  روانشناسی،  جامعه شناسی،  آمار و ...  سنگین  و  پرحجم  هستند و  ممکن است  برای  برخی از دانشجویان  چالش برانگیز باشند.
تمرکز بر روی  مشکلات:  در این رشته  تمرکز زیادی بر روی  مشکلات  اجتماعی  و  فردی  وجود دارد که  ممکن است  برای  برخی از افراد  غم انگیز  و  طاقت فرسا باشد.

بازار کار:

شرایط کاری دشوار:  مددکاران اجتماعی  با  افراد  آسیب پذیر  و  در معرض  خطر  جامعه  سر و کار دارند که  ممکن است  شرایط  کاری  آنها  دشوار  و  پراسترس  باشد.
فشار کاری بالا:  مددکاران اجتماعی  معمولاً  ساعت های  کار  زیادی  دارند  و  فشار  کاری  بر  آنها  بالا  است.
دستمزد پایین:  در  مقایسه با  برخی از  رشته های  دیگر،  دستمزد  مددکاران اجتماعی  پایین تر  است.
خطر  سوختگی شغلی:  مددکاران اجتماعی  در معرض  خطر  سوختگی شغلی  هستند،  یعنی  ممکن است  به دلیل  مواجهه  مداوم  با  مشکلات  و  غم  و  اندوه،  احساس  خستگی  عاطفی  و  فرسودگی  کنند.

با وجود  این معایب،  گرایش مددکاری اجتماعی  می تواند  انتخابی  مناسب  برای  افرادی باشد که  به  دنبال  کمک به  دیگران  و  ایجاد  تغییر  مثبت در  دنیا  هستند.  اگر  به  این  رشته  علاقه مند  هستید،  قبل از  انتخاب  آن  به عنوان  رشته  تحصیلی  خود،  تمام  مزایا  و  معایب  آن  را به دقت  مورد  بررسی  قرار دهید.

نکاتی برای  کاهش معایب گرایش مددکاری اجتماعی:

انتخاب محیط  کاری مناسب:  محیط های  کاری  متنوعی  برای  مددکاران  اجتماعی  وجود دارد.  شما می توانید  محیط  کاری  را انتخاب کنید که  با  شخصیت  و  مهارت های  شما  متناسب  باشد.
ایجاد  تعادل بین  کار  و  زندگی:  مهم  است  که  بین  کار  و  زندگی  خود  تعادل  ایجاد  کنید.  برای  خود  زمان  اختصاص  دهید  تا  به  فعالیت های  لذت بخش  و  آرامش بخش  بپردازید.
مراقبت از  خود:  مراقبت از  سلامت  جسمی  و  روانی  خود  بسیار  مهم  است.  به  طور  منظم  ورزش  کنید،  غذای  سالم  بخورید  و  به  اندازه  کافی  بخوابید.
ارتباط با  سایر  مددکاران اجتماعی:  ارتباط  با  سایر  مددکاران  اجتماعی  می تواند  به  شما  کمک  کند  تا  تجربیات  و  دانش  خود  را  با  یکدیگر  به اشتراک بگذارید  و  از  یکدیگر  حمایت  کنید.

مهاجرت تحصیلی و کاری فارغ التحصیلان گرایش مددکاری اجتماعی

مهاجرت تحصیلی:

فارغ التحصیلان گرایش مددکاری اجتماعی می توانند برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری به کشورهای مختلف مهاجرت کنند. برخی از محبوب ترین کشورها برای مهاجرت تحصیلی در این رشته عبارتند از:

کانادا:  کانادا  کشوری  با  سیستم  آموزشی  با کیفیت  و  بازار کار  مناسب  برای  مددکاران  اجتماعی  است.  برخی از  دانشگاه های  معتبر  کانادا که  رشته  مددکاری  اجتماعی  را  ارائه  می دهند  عبارتند از:  دانشگاه  تورنتو،  دانشگاه  بریتیش  کلمبیا،  دانشگاه  مک گیل.
استرالیا:  استرالیا  نیز  کشوری  با  سیستم  آموزشی  با کیفیت  و  بازار کار  مناسب  برای  مددکاران  اجتماعی  است.  برخی از  دانشگاه های  معتبر  استرالیا که  رشته  مددکاری  اجتماعی  را  ارائه  می دهند  عبارتند از:  دانشگاه  ملبورن،  دانشگاه  سیدنی،  دانشگاه  کوئینزلند.
انگلستان:  انگلستان  یکی  از  کشورهای  پیشرو  در  زمینه  مددکاری  اجتماعی  است  و  دانشگاه های  معتبر  بسیاری  در  این  کشور  این  رشته  را  ارائه  می دهند.  برخی از  دانشگاه های  معتبر  انگلستان که  رشته  مددکاری  اجتماعی  را  ارائه  می دهند  عبارتند از:  دانشگاه  آکسفورد،  دانشگاه  کمبریج،  دانشگاه  لندن.
ایالات متحده آمریکا:  ایالات متحده آمریکا  نیز  کشوری  با  دانشگاه های  معتبر  بسیاری  در  زمینه  مددکاری  اجتماعی  است.  برخی از  دانشگاه های  معتبر  ایالات متحده آمریکا که  رشته  مددکاری  اجتماعی  را  ارائه  می دهند  عبارتند از:  دانشگاه  کلمبیا،  دانشگاه  میشیگان،  دانشگاه  پنسیلوانیا.

مهاجرت کاری:

فارغ التحصیلان گرایش مددکاری اجتماعی می توانند با شرایط خاص به برخی از کشورها مهاجرت کاری کنند. برای مهاجرت کاری به عنوان مددکار اجتماعی،  باید  مواردی  را  در نظر  بگیرید،  از جمله:

نیاز بازار کار کشور مقصد به مددکار اجتماعی:  قبل از مهاجرت،  باید  اطمینان حاصل کنید که  بازار کار  کشور  مقصد  نیاز به  مددکار  اجتماعی  دارد.  می توانید  از طریق  وب سایت های  دولتی  یا  موسسات  مهاجرتی  اطلاعات  مربوط به  نیاز بازار کار  کشورهای  مختلف  را  بدست  آورید.
شرایط اخذ ویزای کار:  هر کشوری  شرایط  خاص  خود  را  برای  اخذ  ویزای  کار  دارد.  باید  اطلاعات  مربوط به  شرایط  اخذ  ویزای  کار  کشور  مقصد  را  به دقت  مطالعه  کنید  و  مدارک  لازم  را  تهیه  کنید.
معادل سازی مدارک تحصیلی:  در  برخی  از  موارد،  برای  کار  در  کشور  مقصد  به  عنوان  مددکار  اجتماعی،  باید  مدارک  تحصیلی  خود  را  معادل سازی  کنید.  برای  اطلاع  از  نحوه  معادل سازی  مدارک  تحصیلی  می توانید  به  سفارت  یا  کنسولگری  کشور  مقصد  مراجعه  کنید.
یادگیری زبان کشور مقصد:  برای  کار  در  کشور  مقصد  به  عنوان  مددکار  اجتماعی، بایدزبان را یاد بگیرید.

چاپ مقاله در گرایش مددکاری اجتماعی

چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی معتبر یکی از مهمترین راه های اشتراک گذاری یافته های تحقیقاتی و ارتقای سطح علمی در رشته مددکاری اجتماعی است. 

در اینجا مراحلی که باید برای چاپ مقاله در گرایش مددکاری اجتماعی طی کنید، به طور خلاصه بیان می شود:

1. انتخاب موضوع:

موضوعی را انتخاب کنید که در حوزه تخصصی شما باشد و به آن علاقه مند باشید.
مطمئن شوید که موضوع شما  تازگی  دارد و  به اندازه کافی  مهم  و  جذاب  است که مورد توجه خوانندگان قرار بگیرد.
بررسی کنید که آیا  تحقیقات  کافی  در مورد موضوع شما انجام شده است یا خیر.

2. انجام تحقیق:

از  منابع  معتبر  مانند  مقالات علمی پژوهشی،  کتاب ها و  گزارش های  تحقیقاتی  برای  جمع آوری  اطلاعات  استفاده  کنید.
از  روش های  تحقیق  مناسب  برای  جمع آوری  و  تجزیه و تحلیل  اطلاعات  استفاده  کنید.
  یافته های  تحقیق  خود  را  به  طور  منظم  و  دقیق  ثبت  کنید.

3. نگارش مقاله:

مقاله خود را  به  زبان  فارسی  روان  و  ساده  بنویسید.
از  ساختار  مناسب  برای  مقاله  خود  استفاده  کنید.
از  عنوان ها  و  زیرعنوان ها  برای  تقسیم بندی  مقاله  خود  به  بخش های  منطقی  استفاده  کنید.
از  جدول ها  و  نمودارها  برای  ارائه  اطلاعات  به  طور  تصویری  استفاده  کنید.
منابع  مورد استفاده  خود  را  به  طور  صحیح  ذکر  کنید.

4. انتخاب مجله:

مجله ای را انتخاب کنید که در حوزه تخصصی شما باشد و  اعتبار  و  کیفیت  بالایی  داشته  باشد.
  دستورالعمل های  نویسندگان  مجله  را  به دقت  مطالعه  کنید  و  مقاله  خود  را  مطابق  با  آنها  فرمت  دهید.

5. ارسال مقاله:

مقاله  خود  را  به  صورت  آنلاین  یا  پستی  به  مجله  ارسال  کنید.

6. داوری مقاله:

مقاله  شما  توسط  داوران  مجله  بررسی  می شود.
اگر  مقاله  شما  مورد  قبول  داوران  قرار  بگیرد،  برای  چاپ  در  مجله  ذخیره  خواهد  شد.

 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: