رشته علوم اجتماعی مددکاری اجتماعی

مددکار اجتماعی علم شناسایی افراد کم‌توان، شناخت درد و مشکل آن‌ها و شناسایی راه‌کارهای غلبه بر آن مشکل است.

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته علوم اجتماعی گرایش مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی علم شناسایی افراد کم‌توان، شناخت درد و مشکل آن‌ها و شناسایی راه‌کارهای غلبه بر آن مشکل است. متاسفانه تعداد افراد کم‌توان ذهنی، جسمی کم نیست. مددجویانی که در اماکنی مانند زندان، بهزیستی‌ها، گرم خانه‌ها و ... نیاز به مشاوره و کمک مددکار اجتماعی دارند.

یک مدد‌کار اجتماعی می‌بایست بر این حوزه‌ها مسلط باشد:

جامعه‌شناسي‌، خدمات‌ اجتماعي‌ و تعاون‌، روانشناسي‌، مددكاري‌، رفاه‌ اجتماعي‌، جمعيت‌شناسي‌، مردم‌شناسي‌، اقتصاد، حقوق‌، مديريت‌، اصول‌ علم‌ سياست‌، اصول‌ توانبخشي‌، روانشناسي‌ اجتماعي‌، نظريه‌هاي‌ جامعه‌شناسي‌، تحليل‌ جمعيت‌، نهاد خانواده‌، آسيب‌شناسي‌ اجتماعي‌، حقوق‌ خانواده‌ و كار، جامعه‌شناسي‌ روستايي‌، بهداشت‌ خانواده‌، جامعه‌شناسي‌ شهري‌ و توسعه‌، بهداشت‌ رواني‌، مسايل‌ اجتماعي‌ ايران‌، مديريت‌ مؤسسات‌ خدمات‌ اجتماعي‌، برنامه‌ريزي‌ اقتصادي‌ و تجاري‌، مددكاري‌ فردي‌، روش‌هاي‌ مددكاري‌، پويايي‌ گروهي‌، مددكاري‌ گروهي‌، توانبخشي‌ گروه‌هاي‌ خاص‌، كارورزي‌ مددكاري‌ فردي‌، روانشناسي‌ كودك‌ و نوجوان‌، مشاوره‌ و مددكاري‌، مددكاري‌ جامعه‌اي‌، روانشناسي‌ مرضي‌، كارورزي‌ در مددكاري‌ گروهي‌ ، تغذيه‌، كارورزي‌ مددكاري‌ جامعه‌ ، اقتصاد ايران‌، سرپرستي‌ در خدمات‌ اجتماعي.

 فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی می‌توانند در رشته‌های زیر در آزمون مقطع دکترای حوزه علوم پزشکی شرکت کنند:

 • مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته‌های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری)
 • مدیریت اطلاعات سلامت
 • سالمند شناسی
 • انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته‌های ارشد علوم پزشکی)
 • سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته‌های ارشد علوم پزشکی)
 • سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته‌های ارشد علوم پزشکی)
 • اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته‌های ارشد علوم پزشکی)
 • گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته‌های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)

 

 

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته مددکاری اجتماعی آورده شده است:

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

BRITISH JOURNAL OF SOCIAL WORK

3,597

1.569

0.003670

Journal of the Society for Social Work and Research

334

1.508

0.000870

SOCIAL WORK

1,979

1.419

0.001110

RESEARCH ON SOCIAL WORK PRACTICE

2,026

1.270

0.002080

Child & Family Social Work

1,718

1.233

0.001730

Australian Social Work

750

1.220

0.000800

Journal of Social Work

552

1.178

0.000670

HEALTH & SOCIAL WORK

1,028

1.159

0.001120

SOCIAL WORK IN HEALTH CARE

1,071

1.097

0.001170

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته مددکاری اجتماعی ارائه شده است:

نام مجله

وابسته به

پژوهشنامه مددکاری اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی

خانواده و پژوهش 

پژوهشكده مطالعات آموزش و پرورش  با همكاری

مطالعات مددکاری اجتماعی

انجمن مددکاری اجتماعی ایران

 

 

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته علوم اجتماعی گرایش مدد کاری اجتماعی عبارتند از :

 • آبدانان
 • اثربخشی
 • اچ آی وی/ ایدز
 • احساس توانمندی روانی
 • اختلال جنسی
 • اختلالات مزمن روانپزشکی
 • ارزیابی دانشجویان
 • آزادی
 • ازدواج ترتیب یافته
 • ازدواج کودک
 • استادان سرپرست
 • استان کردستان
 • آسیب‌های اجتماعی
 • آشفتگی هویت
 • اعتماد
 • اعتماد اجتماعی
 • اعتیاد
 • اقدام مبتنی بر شواهد
 • امنیت اجتماعی
 • امنیت اجتماعی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی
 • امنیت اقتصادی
 • امید اجتماعی
 • امیدهای کوچک
 • انتظارات عاطفی
 • اندازه اثر
 • اندازه سرمایه‌گذاری
 • انزوای اجتماعی
 • انسجام اجتماعی
 • آنومی اجتماعی
 • اوقات فراغت فردی فعال/غیرفعال
 • ایران
 • بازار روسپی‌گری
 • بازاندیشی
 • برساخت اجتماعی
 • برساخت گرایی
 • برنامه سوم
 • بستگان
 • بعد ارتباطی
 • بعد ساختاری
 • بعد شناختی و رضایت شغلی
 • بهزیستی روانی
 • بی‌سامانی اجتماعی
 • بی‌قدرتی
 • بیکاری
 • بیمارستان
 • بیماری سرطان
 • پارادایم
 • پاوه
 • پایداری روابط زناشویی
 • پایگاه اجتماعی – اقتصادی
 • پایگاه اجتماعی پدر
 • پایگاه اقتصادی - اجتماعی
 • پدر بودن
 • پدیدارشناسی
 • پذیرش اجتماعی
 • پرسشنامه
 • پروژه‌های محله محور
 • پویایی گروهی
 • پیشگیری اجتماعی از جرم
 • پیشگیری از عود
 • پیمایش ملی وضعیت اجتماعی
 • تاب‌آوری
 • تأخیر در ازدواج
 • تأمین اجتماعی
 • تجربه روزمره
 • تجربه زیسته
 • تحصیل
 • تحصیلات
 • تحلیل تماتیک
 • تحلیل محتوا
 • تحولات خانواده
 • تعارضات زناشویی
 • تعهد زناشویی
 • توانخواهان جسمی
 • توانمندسازی
 • توانمندی اجتماعی
 • توانمندی مقابله
 • تولید فضا
 • جامعه‌پذیری جنسیتی
 • جامعه‌شناسی امید
 • جانباز اعصاب و روان
 • جانباز آمپوته
 • جانباز ترکیبی
 • جانباز ویژه
 • جانبازان
 • جانبازان شیمیایی
 • جرایم رایانه‌ای
 • جرم
 • جمعیت
 • جهت‌گیری ارزشی
 • جوانان
 • حاجی‌آباد
 • حق
 • حق به شهر
 • حمایت اجتماعی
 • خانواده
 • خانواده ایرانی
 • خانواده نوپدید
 • خدمات اجتماعی
 • خشونت علیه والدین
 • خودآگاهی
 • خودکارآمدی
 • خیابان
 • خیانت
 • داغدیدگان
 • دانش‌آموزان
 • دانشجو
 • دانشجویان
 • دختران
 • درآمد
 • درمان اعتیاد
 • دعانویسی
 • دیابت
 • دیدگاه
 • رضایت
 • رضایت از اوقات فراغت
 • رضایت از زندگی
 • رضایت زناشویی
 • رضایت شغلی
 • رفاه
 • رفتارهای پرخطر
 • رفتاری
 • روابط آزاد جنسی
 • روش سری‌های زمانی
 • روش کلایزری
 • روش کیفی
 • رویکرد حل مسئله
 • رویکرد شناختی - رفتاری
 • رویکرد قابلیت انسانی
 • زبان
 • زنان بی‌خانمان
 • زنان روستایی
 • زنان زندانی
 • زنان سرپرست خانوار
 • زنان شهر تهران
 • زنان معلول
 • زندان
 • زندگی زناشویی
 • زوال شهری
 • ساختار قدرت
 • ساختارهای اجتماعی
 • سازگاری زناشویی
 • سازمان
 • سالمندان
 • سالمندی
 • سرطان
 • سرمایه اجتماعی
 • سطح تعهد
 • سکونت‌گاه‌های غیررسمی
 • سلامت اجتماعی
 • سلامت روان
 • سلامت عمومی
 • سه‌جانبه گرایی
 • سوءمصرف مواد
 • سیاست امید
 • سیاست‌گذاری اجتماعی
 • سیاست‌های جمعیتی
 • شادکامی
 • شبکه اجتماعی
 • شرکت‌های همکار مدیریت شهری
 • شکاف نسلی و تحصیلات
 • شکوفایی اجتماعی
 • شهر تهران
 • شهر قم
 • شهر کاشان
 • شهرداری
 • شهروند
 • شیراز
 • شیوه‌های رفتاری و بیانی
 • صمیمیت
 • طبقه اجتماعی
 • طرح اجتماع محور
 • طرد اجتماعی
 • طلاق
 • علوم اجتماعی
 • عملکرد تحصیلی
 • عوامل درون‌سازمانی
 • فرزندان نوجوان
 • فرزندآوری
 • فرهنگ پذیری
 • فرهنگ سازمانی
 • فشار اجتماعی
 • فشار هنجاری
 • فضا
 • فضای شهری
 • فضای مجازی
 • فقر و بیکاری
 • فناوری اطلاعات
 • قابلیت
 • قدرت
 • قلمروهای موضوعی
 • قهرمان‌پروری
 • کارتن خوابی
 • کارکنان بانک
 • کارگاه‌های تولیدی
 • کارگران
 • کارورزی
 • کاهش عود
 • کرمانشاه
 • کم‌توانی
 • کمیته امداد امام خمینی
 • کنترل اجتماعی
 • کنش
 • کنگره 60
 • کودک کار
 • کودک همسری
 • کیفیت روابط جایگزین
 • کیفیت زندگی
 • گروه سازمان یافته مجرمانه
 • الگوهای ارتباطی
 • مادر بودن
 • محله هرندی
 • مددکاران سازمان بهزیستی
 • مددکاری اجتماعی
 • مددکاری اجتماعی پزشکی
 • مددکاری‌ اجتماعی مدرسه
 • مددکاری گروهی
 • مدل
 • مدل‌سازی معادلات ساختاری
 • مدیریت شهری
 • مدیریت هیجان‌ها
 • مراکز قضایی
 • مردان وابسته به مواد مخدر
 • مسأله و آسیب اجتماعی
 • مسائل حیثیتی
 • مسائل و آسیب‌های اجتماعی
 • مسکن مهر
 • مشارکت
 • مشارکت
 • مشارکت اجتماعی
 • مشارکت در امور خیریه
 • مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی سمن­ها
 • مشارکت در فعالیت‌های دینی
 • مشارکت در فعالیت‌های محلی
 • مشتری
 • مشکلات اجتماعی
 • مشهد
 • مطالعه کیفی
 • معتادان بازتوان شده
 • معلولیت
 • معنویت
 • منابع انسانی دانشگاهی
 • مهاجران افغانستانی
 • مهاجرت
 • مهارت
 • مهارت‌های‌ اجتماعی
 • مهارت‌های ارتباطی
 • مهارت‌های زندگی
 • مهارت‌های مقابله‌ای
 • مواد اعتیادآور
 • میانسالان
 • نابرابری جنسیتی
 • نتایج ناخواسته کنش
 • نسل‌ها
 • نشاط اجتماعی
 • نظرات مادران نسبت به نقش‌های جنسیتی
 • نظریه
 • نظریه زمینه‌ای
 • نظریه مبنایی
 • نظریه‌پردازی داده بنیاد
 • نهاد خانواده
 • نوع شناسی
 • نوع‌دوستی
 • هنجاریابی
 • واسازی – واچینی عاطفی
 • واسطه
 • وظیفه
 • ویژگی‌های شخصیتی
 • ویژگی‌های فرهنگی
 • یکپارچگی اجتماعی

 

برای اطلاع از جزییات و سفارش کار می‌توانید از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌تز بهره‌مند شوید :

مشاوره رایگان 02140220448

 

رشته علوم اجتماعی مددکاری اجتماعی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 320 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×