رشته علوم اجتماعی مردم‌شناسی

برخی از حوزه‌های مهم در گرایش مردم‌شناسی را جهت اطلاع در این مقاله مطرح کرده‌ایم

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی

رشته مردم‌شناسی یکی از گرایش‌های جامع در رشته علوم اجتماعی است که در آن به عادات، فرهنگ، رسوم، هویت، سنن، تاریخ، ارزش و آئین و مذهب مردم در جوامع بشری پرداخته می‌شود. مردم شناسی علم گذشته، اکنون و آینده مردم است. اینکه در گذشته به آن‌ها چه گذشته و تاریخ‌شان چه بوده است؟ اینکه در حال حاضر در کجای ماجرا قراردارند و اوضاع فرهنگی، اقتصادی، سیاسی آن‌ها چگونه است و اینکه با تحلیل روند و احوال گذشته و حال آن‌ها، پیش بینی شرایط و اوضاع مردم در آینده چگونه خواهد بود از نتایج علم و رشته مردم شناسی است و نتایج طرح‌های پژوهشی اندایشمندان این حوزه می‌تواند کاربرد زیادی برای دولتمردان و سیاست گذاران داشته باشد.برخی از حوزه‌های مهم در مردم‌شناسی عبارتند از :

جمعیت‌شناسی، روان‌شناسی، تفکر اجتماعی، جامعه‌شناسی پزشکی، جامعه شناسی سیاسی، جامعه‌شناسی کار و مشاغل، جمعیت‌شناسی اقتصادی اجتماعی، جامعه‌شناسی کشورهای اسلامی، جمعیت شناسی ایران، اقتصاد ایران، جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، برنامه‌ریزی اجتماعی اقتصادی، جامعه‌شناسی ایلات و عشایر ایران، نیازهای‌انسانی، جغرافیای انسانی ایران، انسان شناسی زیستی، مبانی تعاون، مردم‌شناسی ایران، مددکاری اجتماعی، پویایی گروهی، جامعه‌شناسی جهان سوم، محیط‌شناسی انسانی، تامین و رفاه اجتماعی، تغییرات اجتماعی، مردم‌شناسی فرهنگی، مددکاری جامعه‌ای، جامعه‌شناسی جنگ و نیروهای‌نظامی، سرپرستی و مشاوره در خدمات اجتماعی، فرهنگ و توسعه، موزه‌داری و تکنیک ضبط اسناد، مردم‌‎شناسی‌‌ شهری، نظام‌های خانواده و خویشاوندی، مردم‌شناسی‌هنر، مردم‌نگاری، مردم‌شناسی روستا، ایل‌شناسی، مردم‌شناسی اعتقادات دینی، مردم‌شناسی پیش از تاریخ و جوامع ابتدایی، باستان‌شناسی از دیدگاه انسان‌شناسی، نماد و نشانه‌شناسی، زبان‌شناسی از دیدگاه انسان شناسی، انسان‌شناسی و فرهنگ مردم قاره‌ها، زمینه‌ها و شیوه‌های همیاری در جوامع شهری و روستایی

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته مردم شناسی آورده شده است:

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

CULTURAL ANTHROPOLOGY

2,595

4.154

0.004090

EVOLUTIONARY ANTHROPOLOGY

1,768

3.375

0.001960

CURRENT ANTHROPOLOGY

5,963

2.787

0.006540

Annual Review of Anthropology

4,810

2.698

0.003610

AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY

13,903

2.662

0.010620

Social Anthropology

691

1.942

0.000700

Journal of Physiological Anthropology

758

1.743

0.001090

Medical Anthropology

767

1.457

0.001260

History and Anthropology

326

1.406

0.000860

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته مردم شناسی ارائه شده است:

نام مجله

وابسته به

پژوهشنامه انسان شناسی

  انجمن انسان شناسی ایران

پژوهشهای انسان شناسی ایران

دانشگاه تهران

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی عبارتند از :

 • آب
 • آب پاش
 • ابژه
 • آبگوشت
 • آبیاری در ایران
 • آبیاری سنتی
 • ابیانه
 • اتنوگرافی
 • اتنوگرافی خانواده و سکسوالیته
 • اجتماع حسی درد
 • اجتماعات روستایی
 • اجتماعات محلی
 • اجتماعی
 • احساس
 • احساس دلبستگی و تعلق
 • اختیار
 • اخلاق حرفه ای
 • آداب و رسوم
 • ادراک و خلق فضا
 • ادراکات حسی و احساس
 • ادغام
 • ادغام فرهنگی
 • ادغام؛ تهران
 • ارامنه تهران
 • آرایش
 • آرتورو اسکوبار
 • ارزش
 • ارزیابی داده‌ها
 • ارسباران
 • آریایی
 • آزادی
 • ازدواج
 • ازدواج اجباری
 • ازدواج زودهنگام
 • اساطیر
 • اسب چوبی
 • استان ایلام
 • استان تهران
 • استراتژی
 • استراتژی‌های عامیانه
 • استراتژی‌های فرهنگ‌پذیری
 • استراتژی‌های مقاومت
 • استقلال از خانواده
 • اسطوره
 • اسطوره دوزخی
 • اسطوره و معماری
 • اسطوره‌شناسی تطبیقی نو
 • اسلام‌آباد کرج
 • اشراف و درباریان
 • اشعار عاشیقی
 • آشیق
 • اصفهان
 • اصلاحات ارضی
 • اعتدال مزاج
 • افت تحصیلی
 • افسانه
 • اقتدار کاریزماتیک مدرن
 • اقتصاد سنتی
 • اقتصاد مدرن
 • اقوام لک و لر
 • آگاهی اجتماعی
 • آگهی تجاری
 • آل‌احمد
 • آلمان
 • آلونک‌نشینی
 • اماکن مذهبی
 • امانت
 • امر ایلی
 • امر جنسی
 • امر قومی
 • آموزش‌های اقتدارگرایانه
 • انبار
 • انتخاب
 • انتشارگرایی
 • انجماد اجتماعی
 • انجمن تغذیه طبیعی
 • انجمن‌های زادگاهی
 • اندیشه‌ی باستان
 • انسان
 • انسان
 • انسان شناسی رنج
 • انسان شناسی هنر
 • انسان نئاندرتال
 • انسان‌شناسی
 • انسان‌شناسیِ اجرا
 • انسان‌شناسی اقتصادی
 • انسان‌شناسی انتقادی
 • انسان‌شناسی بازی
 • انسان‌شناسی بدن
 • انسان‌شناسی بوم‌شناسی. انسان‌شناسی زیست‌محیطی
 • انسان‌شناسی پزشکی
 • انسان‌شناسی پزشکی و بدن
 • انسان‌شناسی تصویری
 • انسان‌شناسی تغذیه
 • انسان‌شناسی تفسیری
 • انسان‌شناسی حس‌ها
 • انسان‌شناسی روایت
 • انسان‌شناسی زبان
 • انسان‌شناسی زبان‌شناختی
 • انسان‌شناسی زیستی
 • انسان‌شناسی شهر
 • انسان‌شناسی شهری
 • انسان‌شناسی عصب‌شناسی
 • انسان‌شناسی فرهنگی
 • انسان‌شناسی فلسفی
 • انسان‌شناسی کاربردی
 • انسان‌شناسی ماهی‌گیری
 • انسان‌شناسی مرگ
 • انسان‌شناسی موسیقی
 • انسان‌شناسی هنر
 • انسجام قومی
 • انقلاب صنعتی
 • انقلاب نوسنگی
 • اهرم
 • اهل حق
 • اهل سنت
 • اهل هوا
 • آواشناسی
 • اوبا
 • اورامان تخت
 • اوز
 • اوقات فراغت
 • ایران
 • ایزدبانو
 • آیکون نگاری
 • آیکونوگرافی
 • آیکونولوژی
 • ایل بختیاری
 • ایل کاکاوند
 • ایل و گیل
 • ایلات آذربایجان شرقی
 • ایلات و عشایر
 • ایلام
 • ایلام نو
 • ایوان غرب
 • آیین
 • آیین زنانه
 • آیین عبادی مثبت
 • آیین‌های باروری
 • بابازار
 • باختین
 • بادزدگی
 • باران‌خواهی
 • بازار سنتی
 • بازارهای غیررسمی زمین و مسکن
 • بازاریان
 • بازدید از موزه
 • بازسازی
 • بازسازی اجتماعی
 • بازنمایی فضا
 • بازی
 • بازی‌های کودکان
 • باستان شناسی اسلامی
 • باستان‌شناسی بافتی
 • باستان‌شناسی جنایی
 • باستان‌شناسی فیروزه
 • باستان‌شناسی معاصر
 • باستان‌شناسی نظام صنعتی
 • بافت
 • بافت فرسوده شهری
 • بافت کالبدی
 • باورهای شمنی
 • باورهای عامه
 • باورهای عامیانه
 • بختیاری
 • بدن
 • بدن اجتماعی
 • بدن کیهانی
 • برابری هستی‌شناختی
 • بُرخوار اصفهان
 • برداشت گردو
 • بررسی تطبیقی
 • بررسی معناشناختی
 • بررسی میان‌رشته‌ای
 • برساخت‌گرایی
 • بسترهای مجرمانه
 • بقایای انسانی
 • بلندمدت
 • بندر ترکمن
 • بنگاه خانوادگی
 • بهینگی
 • بوم‌شناسی فرهنگی
 • بویراحمد سفلی
 • بویراحمد علیا
 • بیگانگی
 • بیمارستان
 • بیماری روانی
 • بین‌النهرین
 • پارک بانوان
 • پارینه‌سنگی میانی
 • پدیدارشناسی
 • پدیدارشناسی تفسیری
 • پدیدارشناسی هرمنوتیک
 • پدیده ی زمینی_فرهنگی
 • پدیده‌شناسی فضا
 • پرنده ـ مار
 • پزشکی شدن
 • پزشکی مدرن
 • پژوهش معطوف به جنسیت
 • پژوهش معطوف به کنش
 • پس‌انداز پنهان
 • پنجره آشپزخانه
 • پهلوانان
 • پهلوی اول
 • پهلوی دوم
 • پوشاک مردم
 • پویایی خانواده افغان
 • پیاده‌مداری
 • پیربابو
 • پیش نیازهای پذیرش آگاهانه و فعال
 • پیشگویی
 • پیوندهای اجتماعی
 • تاب‌آوری
 • تاچه بافی
 • تاریخ شفاهی
 • تاریخ عکاسی
 • تاریخ هگلی
 • تاریخچه
 • تاکتیک
 • تالش
 • تبیین
 • تبیین جامعه‌شناختی
 • تجارت ابریشم
 • تجربه
 • تجربه زیسته
 • تجربه زیسته و خاطره
 • تحصیل
 • تحقیق کیفی
 • تحلیل ساختاری
 • تحلیل ‏گفتگو
 • تحلیل محتوا
 • تخت سلطنت
 • تخت‌باف
 • تداخل آوایی
 • ترس
 • ترک زبان
 • ترکمن
 • ترنر
 • تصرف عدوانی زمین شهری
 • تصوف
 • تصویر شهر
 • تطبیق‌پذیری
 • تطور مغز
 • تعدد فرهنگی
 • تعزیه‌ی اصطلاح محور
 • تعزیه‌ی معنامحور
 • تعلق به مکان
 • تغذیه ورزشی
 • تغییر فرهنگی
 • تغییرات جمعیت
 • تغییرات فرهنگی- اجتماعی
 • تفاوت‌های بین نسلی
 • تفرجگاه
 • تقویم لکی
 • تکثر قومی
 • تکه پارگی
 • تل آتشی
 • تلمیح
 • تمایز اجتماعی
 • تمنّا
 • تنگستان
 • تنهایی
 • تنوع فضایی
 • تهران
 • توانمندی و عزت نفس
 • توزین
 • توسعه روستایی
 • توسعۀ فرهنگی
 • توسعۀ مشارکتی
 • توصیف فربه
 • تولید فضا
 • ثبات خانوادگی
 • جابه‌جایی جمعیت
 • جادو
 • جادو درمانگر
 • جامعه سنتی
 • جامعه صنعتی
 • جامعه عشایری
 • جامعه مدرن
 • جامعه‌شناسی خانواده
 • جانبازان قطع نخاعی
 • جاودانگی
 • جراحی زیبایی
 • جریان قوی درد
 • جزیره هرمز
 • جماعت محلی
 • جماعت‌واره
 • جنبش زنان
 • جنسیت
 • جنوب
 • جنوب شرق ایران
 • جهان ـ محلی شدن
 • جهانی شدن
 • جوانان
 • جوانمردان
 • چابهار
 • چاپارخان
 • چاروادار
 • چالشتر
 • چایخانه
 • چشایی
 • چندهمسری
 • چهارمحال و بختیاری
 • حاشیه‌نشینی
 • حافظۀ جمعی
 • حداکثرسازی سود
 • حس تعلق
 • حس‌ها
 • حس‌های کالبدی
 • حسینیه
 • حفظ جنین
 • حق به شهر
 • حک‌شدگی
 • حل مسئله طراحی
 • حماسه‌خوانی
 • حماسه‌نوازی
 • حمل ونقل
 • حمل‌ونقل شهری
 • حمل‌ونقل عمومی
 • حوزه خصوصی
 • حوزه عمومی
 • حوزه فرهنگی
 • حوزه کویری
 • خاطره مکانی
 • خاطرۀ میرزا
 • خاقانی شروانی
 • خاک سفید
 • خام گیاه خواری
 • خانه­ ای برای بازی
 • خانه و قلمرو
 • خانه‌های اعیانی
 • خانه‌های قاجاری
 • خانواده اضطراری
 • خانواده‏های روستایی
 • خدای خورشیدی
 • خرده‌فرهنگ
 • خرده‌فرهنگ مکانیکی‌ها
 • خشونت
 • خشونت خیابانی علیه زنان
 • خمسۀ نظامی
 • خوانایی فضای شهری
 • خوانین
 • خودتزیینی مو
 • خود‌مردم‌نگاری
 • خوراک‌نامه‌ها
 • داده­های باستان­شناسی
 • داستان
 • دام‌پروری
 • دانش
 • دانش بومی
 • دختران
 • درخت
 • درخت زندگی
 • درخت سخنگو
 • درخت گردو
 • درخت واق
 • درد
 • درد
 • دردنگاری
 • درمانگران
 • درمانگران بومی
 • درمان­گری عامیانه
 • دریای خزر
 • دستبافته
 • دستگاه فلسفه تاریخ هگلی
 • دفاع مقدس
 • دل‌بستگی مکانی
 • دلی‌یاسیر
 • دموکراتیک‌شدن فرهنگ
 • دهقانان
 • دوجهانی شدن
 • دوره‌گرد
 • دوزبانگی
 • دوگانگی
 • دیاسپورا
 • دیالکتیک برون و درون
 • دیالکتیک فضازمان
 • دیزی
 • دیگربودگی
 • دین
 • دین‌داران ایرانی
 • دینداری
 • دین‌ورزی
 • دیوان‌خانه
 • دیوید هاروی
 • ذات‌انگاری
 • راه رفتن فراغتی
 • راه‌آهن سراسری
 • رحم جایگزین
 • رسانه‌های جمعی
 • رضاشاه
 • رفسنجان
 • رقص
 • روابط خویشاوندی
 • روابط قومی
 • روانی- اجتماعی
 • روایت بیماری
 • روایت ­پژوهی
 • روایت و فضا
 • روح
 • رودخانه باهوش
 • رودهن
 • روزشمار
 • روستای دویدوخ
 • روستای زئورام
 • روستائیان
 • روش تاریخ زندگی
 • روش تحقیق تلفیقی
 • روش کار
 • روش‌شناسی
 • روش‌شناسی پوزیتیویستی
 • روش‌شناسی مردم‌نگارانه
 • رویکرد جنسیتی
 • رویکرد زیستی - فرهنگی
 • زار
 • زاگرس جنوبی
 • زایمان طبیعی
 • زبان
 • زبان تالشی
 • زبان فارسی
 • زلزله
 • زلزله بم
 • زمین
 • زمین داستان
 • زمین مردم شناسی
 • زمین‌سیما
 • زمینه اجتماعی و فرهنگی
 • زمین‌های قهوه‌ای
 • زن
 • زن ترکمن
 • زن در عهد ناصری
 • زن ستیزی
 • زن و ادبیات
 • زن و فرهنگ عامه
 • زنان
 • زنان درمانگر
 • زنان سالمند
 • زنان مهاجر افغان
 • زندگی حرفه ای
 • زندگی روزمره
 • زندگی روزمره
 • زوال زندگی
 • زیباشهر
 • زیبایی
 • زیبایی‌شناسی
 • زیبایی‌شناسی بومی
 • زیرگذر چهارراه ولیعصر
 • ژرژ دومزیل
 • ژنتیک باستانی
 • ساختار
 • ساختار اجتماعی
 • ساختار پوشاک
 • ساختار خانه
 • ساختار خانواده
 • ساختار طبقاتی
 • ساختار فرهنگی
 • ساختار محروم‌کننده
 • ساختارگرایی
 • ساز (قوپوز)
 • سازگاری
 • سازمان‌دهی فضایی
 • ساماتورا
 • سبک‌
 • سبک زندگی
 • سده بیست‌ویکم
 • سرزمین زدایی
 • سرمایه اجتماعی مهاجران
 • سرمایه نمادین و سرمایه اقتصادی
 • سرمایه‌داری
 • سفال بومی
 • سفره نذری
 • سقز
 • سکسوالیته در ایران
 • سکنی‌گزینی
 • سلامت جسمانی
 • سنت‌گرایی
 • سنت‌های تقسیم آب
 • سنگسر
 • سوژه تضعیف‌شده. لب خط
 • سوگ
 • سیستان و بلوچستان
 • شاخص‌های کیفی
 • شازند
 • شامان
 • شاه زنده
 • شاه‌سئون
 • شاهنامه بایسنقری
 • شبکه‌های مهاجران
 • شبیه خوانی
 • شخصیت پایه
 • شرایط اجتماعی ایران
 • شرق دریای مازندران
 • شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای
 • شعر معاصر
 • شمنیسم
 • شهر
 • شهر تهران
 • شهر گراش
 • شهر مقدس
 • شهرداری
 • شهرسازی
 • شهرستان بدره
 • شهروندی
 • شهوت
 • شوخی
 • شوشی
 • شی وارگی
 • شیراز
 • شیوه تولید
 • شیوه زندگی
 • صنعت فرهنگ
 • صنعتی‌سازی
 • صیادی (ماهی‌گیری) ساحلی
 • ضرب المثل
 • ضرب‌آهنگ
 • ضعیفه‌ی فرودست
 • طاقاب
 • طایفه مستقل
 • طب عامه
 • طبایع چهارگانه
 • طبیب
 • طبیعی
 • طراحی معماری
 • طرح
 • طرح‌های به‌سازی و نوسازی شهری
 • طریقت قادریه
 • طریقت نقشبندیه
 • طلاق
 • طلب باران
 • ظروف مجسمه‌ای
 • عادت‌واره
 • عاشق
 • عاشیق
 • عاشیق
 • عاملیت زنانه
 • عدم بازگشت مهاجران
 • عراق
 • عرب کُتی
 • عرصه‌ خصوصی
 • عرصه‌ عمومی
 • عروس‌گولی
 • عروسی
 • عشایر
 • عشایر ایلام
 • عشایر شاهسون
 • عشق
 • عشقباز
 • عصر آهن
 • عصر صفوی
 • عقل معاش
 • عقلانیت
 • عکاسی
 • عکاسی قاجار
 • عکاسی قرن نوزدهم
 • عَلْگَه
 • عمل فضایی
 • عمل فضایی
 • عیاران
 • عید قربان
 • غذا
 • غذاواره
 • غذای نذری
 • غلات
 • فاجعه
 • فاجعه طبیعی
 • فارسی
 • فاضل نراقی
 • فتیان
 • فتیشیسم
 • فراباز نمایش
 • فرایند انتقال
 • فرایند طراحی معماری
 • فرحزاد
 • فرس
 • فرش‌های دستبافت ایرانی
 • فرهنگ
 • فرهنگ
 • فرهنگ آشپزی
 • فرهنگ جنوب کرمان
 • فرهنگ جهانی
 • فرهنگ دوران کودکی
 • فرهنگ روایی
 • فرهنگ روایی-شفاهی
 • فرهنگ زبانی
 • فرهنگ شمال کرمان
 • فرهنگ شهروندی
 • فرهنگ عامه مردم ایران
 • فرهنگ غذایی
 • فرهنگ کار
 • فرهنگ مازندران
 • فرهنگ معیشتی
 • فرهنگ نوسنگی پیش از سفال
 • فرهنگ های مصرف
 • فرهنگ و توسعه
 • فرهنگ و شخصیت
 • فرهنگ‌پذیری
 • فست‌فودشدن
 • فضاهای شهری
 • فضای اجتماعی
 • فضای انتزاعی
 • فضای انحصاری
 • فضای بار خاص
 • فضای بار عام
 • فضای بازنمایی
 • فضای خانگی
 • فضای خانگی
 • فضای دیفرانسل
 • فضای ساخته‌شده
 • فضای شهری
 • فضای عرض لشکر
 • فضای عمومی
 • فضای کلان‌شهری
 • فضای میانی
 • فقر اقتصادی
 • فقر شهری
 • فقر فرهنگی
 • فلات ایران
 • فلسفه بدن و معماری
 • فلسفه تاریخ
 • فمینیسم
 • فولکلور
 • فیلم سینمایی
 • قاپ­بازی
 • قاجار
 • قاطرچی
 • قالی خشتی
 • قبر امانتی
 • قَپان
 • قدرت
 • قرن ششم
 • قره‌داغ
 • قشر کارگر
 • قشر متوسط
 • قشر مرفه
 • قشقایی
 • قشم
 • قصۀ دختر و درخت کنار
 • قصۀ عامیانه
 • قواعد نمادها
 • قوپوز (ساز)
 • قوم
 • قوم باستان‌شناسی فاجعه
 • قوم بلوچ
 • قوم پارس
 • قوم شناسی
 • قوم هزاره
 • قوم‌باستان‌شناسی
 • قوم-دین
 • قومیت
 • قومیت
 • کادرهای اجتماعی
 • کارآفرینی انسان‌شناختی
 • کارآفرینی روستایی
 • کاربرد شیء هنری
 • کارکرد
 • کارکردگرایی
 • کالا شدگی
 • کالای جهانی
 • کالای شأن زا
 • کالبدیافتگی
 • کانی فیروزه
 • کبوتربازی
 • کتاب فارسی
 • کتاب‌های درسی
 • کدخدایان
 • کرانۀ جنوبی دریای کاسپین
 • کردبچه
 • کردستان
 • کُردی
 • کشاورزی
 • کشکسرای
 • کلان‌شهر تهران
 • کلماکره
 • کنش اقتصادی
 • کنش خیرخواهانه
 • کنش‌ورزی
 • کهگیلویه
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • کوپید و پسیکه
 • کوچ
 • کوچ نشینان
 • کوچ‌رو
 • کوچ‌رو
 • کوچندگی
 • کودک
 • کوره‌پزخانه‌ها
 • کوزه
 • کوسه
 • کوسه برنشین
 • کوی مسکونی
 • کیانشهر
 • گافمن
 • گاه‌شمار
 • گراندد تئوری
 • گرد‌آوری اطلاعات
 • گردشگری
 • گردو
 • گرمسار
 • گرو
 • گروه اجتماعی فرهنگی
 • گروه غربت‌ها یا غربتی‌ها
 • گروه قومی
 • گروه‌های هم‌آب
 • گفتگو
 • الگو فرضی
 • گورنگاره
 • الگوهای خوراک
 • الگوی ازدواج
 • الگوی فرهنگی
 • الگوی مصرف
 • گیاه مردم‌نگاری
 • گیاهان خوراکی
 • گیاهان دارویی
 • گیلان
 • لُب پیشانی
 • لُب گیجگاهی
 • لرستان
 • لری
 • لقاح آزمایشگاهی
 • لمبتون
 • لوب پیشا
 • ماده باستان‌شناختی
 • مار
 • مازاد اقتصادی
 • مازندران
 • مال
 • مالکان
 • مالکیت
 • مامازار
 • ماهی/ دوماهی
 • مترو
 • متن بودگی کنش اجتماعی
 • متن‌های روایتی
 • محتوای فرهنگی
 • محرمیت
 • محلات تاریخی
 • محله
 • محله هاشم‌آباد
 • محله‌های فرودست شهری
 • محلۀ هرندی
 • محیط
 • محیط‌شناسی انسانی
 • مدرنیته
 • مدرنیزاسیون
 • مدرنیزاسیون
 • مدیریت خیال و خاطره
 • مدیریت شهری
 • مدیریت منابع آب
 • مدیریت و توسعۀ شهری
 • مذهب
 • مراسم
 • مراقبت
 • مراقبین خانوادگی
 • مراکز شهری
 • مرتع دیلگان
 • مردم شناسی تصویری
 • مردم شناسی غذا و تغذیه
 • مردم‌شناسی
 • مردم‌شناسی توسعه
 • مردم‌شناسی سکسوالیته
 • مردم‌شناسی هنر
 • مردم‌نگاری
 • مردم‌نگاری انتقادی
 • مردم‌نگاری بدون حرکت
 • مردم‌نگاری حسی
 • مرکز خرید
 • مرگ
 • مرگ عاشقانه و عارفانه
 • مرگ‌آگاهی
 • مرگ‌طلبی
 • مرند
 • مسّ خدایی
 • مسائل
 • مسجد
 • مسکن
 • مشارکت اجتماعی
 • مشاهده
 • مشروطه
 • مشهد
 • مصرف
 • مصرف‌گرایی
 • مطالعات اچ آی وی/ ایدز
 • مطالعات جوانان
 • مطالعات مردم­شناسی
 • مطالعه اجتماعی ورزش
 • مطلوبیت
 • معرفت‌شناسی
 • معشوق
 • معلم
 • معماری
 • معماری روای
 • معماری و جنسیت
 • معنای اجتماعی پول
 • معنای مادر شدن
 • معیشت
 • مفهوم زیبایی صورت
 • مَقسَم
 • مکاری
 • مکتب هرات
 • ملموس
 • منابع کلاسیک
 • مناسک
 • مناسک قربانی
 • مناسکِ گذار
 • مناسک محرم
 • مناطق جنگ‌زده
 • منشأ
 • منظر فرهنگی
 • منفعت عمومی
 • مهاجران افغانستانی
 • مهاجرت
 • مهاجرت بین­ المللی
 • الموت شرقی و غربی
 • موزه
 • موسیقی
 • موسیقی کجور
 • موسیقی کردی هویت
 • موسیقی‌شناسی قومی
 • مونوریل کرمانشاه
 • میانه‌روی
 • میترایی
 • میدان تولید ادبی
 • میراث راه‌آهن
 • میراث صنعتی
 • ناباروری
 • نازایی
 • ناسیونالیسم
 • نامکان
 • ناملموس
 • نانسی هیوز
 • نخبگان توسعۀ شهری
 • نخل
 • نخل گردانی
 • نذر
 • نسل
 • نشاط اجتماعی
 • نشانگان
 • نشانه- انسان شناسی دیداری
 • نشانه‌شناسی شهری
 • نظام اجتماعی
 • نظام استاد- شاگردی
 • نظام روابط اجتماعی
 • نظام سنتی آبیاری
 • نظام شخصیت
 • نظام طبقه‌بندی
 • نظام غذایی
 • نظام فضایی
 • نظام فعالیتی
 • نظام معناساز
 • نظام معیشتی
 • نظام‌های آبیاری
 • نظام‌های بهره‌برداری از آب در ایران
 • نظریه اشاعه
 • نظریه زمینه‌ای
 • نظریه‌ مبنایی
 • نظریۀ زمینه ای
 • نقاشی
 • نقش
 • نگارگری ایرانی
 • نگاه خیره پزشکی
 • نگهبان
 • نماد
 • نمادپردازی بدن انسان
 • نمایش مناسکی
 • نمکدان
 • نمکدان چوپانی
 • نواحی ساحلی پیراشهری
 • نوروز
 • نوسازی و بهسازی شهری
 • نیاز و انگیزه
 • نیروهای ماوراءالطبیعه
 • نیروی فوق طبیعی اشیا
 • نیمه عمومی
 • نیمه‌خصوصی
 • نئولیبرالیسم
 • هاپلوگروه H
 • هادوری
 • هانری لوفبور
 • هِردَه
 • هرمزگان
 • هزاره
 • هستی‌شناسی
 • همبستگی اجتماعی
 • همزیستی
 • همسر
 • هنجار‌های اجتماعی
 • هند و ایرانی
 • هنر
 • الهه‌ی مار (مادر)
 • هویت
 • هویت اجتماعی
 • هویت تهران
 • هویت جنسیتی
 • هویت حرفه‌ای
 • هویت سنندجی
 • هویت شهر
 • هویت قومی
 • هویت مکانی
 • هویت ملی
 • هیئت‌های عزاداری
 • واحد مشاهده
 • واژه­های کلیدی: پویایی مناسبات اقتصادی
 • واژه­های کلیدی: شیءباوری
 • واژه­های کلیدی:شعر
 • واژه‌های کلیدی:کبوتر
 • واکنش
 • والدین سالمند
 • ورامین
 • ورزش بانوان
 • ورزش مدرن
 • ورنی
 • وسایل حمل و نقل
 • ویکتور ترنر
 • یاسپرس
 • یافته
 • یزد
 • ییلاق و قشلاق

 

برای اطلاع از جزییات و سفارش کار می‌توانید از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌تز بهره‌مند شوید :

مشاوره رایگان 02140220448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته علوم اجتماعی مردم‌شناسی
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 333 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×