رشته علوم اجتماعی برنامه‌ریزی اجتماعی

در واقع برنامه ریزی اجتماعی مربوط به مناسبات و مراودات اجتماعی بین مردم و دولت و جامعه می باشد

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی

 

رشته برنامه‌ریزی اجتماعی مربوط به برنامه‌ریزی در علوم اجتماعی است. با توجه به گسترده بودن شاخه علوم اجتماعی، رشته برنامه‌ریزی اجتماعی نیز از وسعت و شمول بالای مطالب برخوردار است. برنامه‌ریزان اجتماعی به برنامه‌ریزی و مدیریت تقاضای اجتماعی‌مردم در حوزه‌های مختلف اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت، اشتغال، مسكن، رفاه اجتماعی‌ و سایر حوزه‌ها می‌پردازند.

در واقع برنامه‌ریزی اجتماعی مربوط به مناسبات و مراودات اجتماعی بین مردم و دولت و جامعه می‌باشد و در برگیرنده حقوق اجتماعی مردم در شهرها، روستاها و محلات می‌شود. برخی از حوزه‌هایی که یک کارشناس برنامه‌ریزی اجتماعی باید به آن احاطه داشته باشد عبارتست از :

مبانی جامعه‌شناسی، جمعیت‌شناسی، مردم‌شناسی، روان‌شناسی، اصول علم اقتصاد، مبانی فلسفه، روان‌شناسی اجتماعی، تاریخ تفکر اجتماعی، تحلیل جمعیت، اصول علم سیاست، نظریه‌های جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی جنگ و نیروهای‌نظامی، بررسی مسائل اجتماعی ایران، جامعه‌شناسی انقلاب، جامعه‌شناسی در ادبیات فارسی، جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی  اصول توسعه و عمران، تئوری‌های برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی شهری، تئوری‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، برنامه‌ریزی روستایی، تکنیک‌های‌ مقدماتی‌ برنامه‌ریزی‌، برنامه‌ریزی‌ منطقه‌ای‌ در ایران‌، ارزشیابی‌ طرح‌ها و برنامه‌ها، عوامل‌ سازمان‌دهی‌ مکان‌، برنامه‌ریزی‌ حمل‌ و نقل‌، برنامه‌ریزی‌ اجتماعی، اصول‌ علم‌ جغرافیا و نقشه‌خوانی‌، جامعه‌شناسی پزشکی، جامعه‌شناسی کار و مشاغل، محیط‌شناسی انسانی، جامعه‌شناسی سیاسی، جغرافیای انسانی ایران، جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی، تغییرات اجتماعی، جمعیت‌شناسی ایران، مردم‌شناسی ایران، جامعهشناسی آموزش و پرورش، مردم‌شناسی فرهنگی، اقتصاد ایران، انسان از دیدگاه اسلام، جامعه‌شناسی ایلات و عشایر ایران، نیازهای انسانی، جامعه‌شناسی جهان سوم

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr)در رشته برنامه ریزی اجتماعی آورده شده است:

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

SOCIAL SCIENCE & MEDICINE

44,305

3.087

0.050860

Annual Review of Law and Social Science

806

2.360

0.001620

ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE

5,475

1.789

0.008150

SOCIAL SCIENCE RESEARCH

4,754

1.765

0.009240

Du Bois Review-Social Science Research on Race

511

1.383

0.001330

SOCIAL SCIENCE QUARTERLY

3,754

1.204

0.004070

SOCIAL SCIENCE JOURNAL

1,059

1.071

0.001420

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته برنامه ریزی اجتماعی ارائه شده است:

نام مجله

وابسته به

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

دانشگاه علامه

توسعه اجتماعی

دانشگاه شهید چمران اهواز

توسعه محلی

دانشگاه تهران

علوم اجتماعی

دانشگاه فردوسی مشهد

فصلنامه علوم اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

برخی از حوزه ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی عبارتند از :

 

آ)

 • آبرومندسازی
 • ابعاد احساس امنیت اجتماعی
 • ابعاد ذهنی و عینی
 • ابعاد سلامت اجتماعی
 • آپارتمان‏نشینی
 • اثربخشی
 • اثرسنجی
 • اجتماع و فرهنگ محله
 • اجتماعات محلی
 • اجتماعی و فرهنگی کشور
 • احترام سالمند
 • احتمال کشف جرم
 • احساس امنیت
 • احساس امنیت اجتماعی
 • احساس امنیت اقتصادی
 • احساس بی هنجاری
 • احساس تنهایی و احساس عدالت
 • احساس شادی
 • احساس محرومیت نسبی
 • احساسآزادی
 • اختلاف خانوادگی
 • اخلاق پزشکی
 • آداب زندگی
 • ادبی وفرهنگی
 • آذربایجان
 • آران و بیدگل
 • ارتباط تعاملی
 • ارتباطات توسعه
 • ارتباطات مشارکتی
 • ارتقاء
 • ارزش‌های شهروندی
 • ارزش‌های مربوط به خانواده
 • ارزش‌یابی کیفیت
 • ارزیابی
 • ارزیابی تأثیرات اجتماعی
 • ارزیابی سیاست
 • ارضاء نیازها و احساس محرومیت
 • آریایی‌ها
 • ازدواج زنان
 • ازهم‌گسیختگی خانواده
 • استان زنجان
 • استان لرستان
 • استان مازندران
 • استان هرمزگان
 • استان‌های ایران
 • استانی
 • آسیب‌پذیری
 • آسیب‌های اجتماعی
 • اشتغال
 • اشتغال زایی
 • اصفهان
 • اصلاحات
 • اصناف
 • اضطراب
 • اعتبار ابزار سنجش رفاه
 • اعتبارات خرد
 • اعتقاد دینی
 • اعتماد
 • اعتماد بنیادین
 • اعتماد به نفس
 • اعتماد سیاسی
 • اعتماداجتماعی
 • اعتمادسازی
 • اعتیاد
 • افسردگی و فرسودگی شغلی
 • اقتدارگرایی
 • اقتصاد
 • اقتصادی و اجتماعی
 • اقشار کم‌درآمد
 • آگاهی
 • آگاهی اجتماعی
 • آگاهی‌های اجتماعی
 • آمار فضایی
 • اماکن مذهبی
 • اماکن مقدس
 • آمایش سرزمین
 • امکانات
 • امنیت
 • امنیت اجتماعی
 • امنیت اجتماعی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی
 • امنیت ارتباطی
 • امنیت اقتصادی
 • امنیت برخورداری از امکانات رفاهی و بهداشتی
 • امنیت جانی
 • امنیت سیاسی و امنیت قضایی
 • امنیت شغلی
 • امنیت عاطفی
 • امنیت فکری
 • امنیت مالی
 • امور عشایر
 • آموزش
 • آموزش از دور
 • آموزش از راه دور
 • آموزش خود‌مدار
 • آموزش عالی
 • آموزه‌های اسلام
 • امید به آینده
 • انتظارات اجتماعی
 • انتظارات نقش کاری و خانوادگی
 • انجمن‌های علمی
 • انزوای اجتماعی
 • انسان‌شناسی توسعه
 • انسان‏شناسی فضا
 • انسجام‌پذیری اجتماعی
 • انطباق اجتماعی
 • انطباق با موقعیت فقر
 • انقلاب اسلامی
 • انگیزه
 • انگیزه اقتصادی
 • آنومی
 • آنومی‌اجتماعی
 • اورامانات
 • اوستا
 • اوقات فراغت
 • اولویت‌ها
 • ایجاد اشتغال
 • ایده‌آل‌های باروری
 • ایدئولوژی
 • ایران
 • اینترنت
 • آینده نگری
 • باروری
 • بازاریابی
 • بازنشستگی
 • بازیافت
 • بافت فرسوده
 • بانک رفاه کارکنان
 • بانوان
 • باورهای مذهبی
 • بخشی
 • برابری
 • برق
 • برنامة واحد
 • برنامه‌ریزی
 • برنامه‌ریزی اجتماع محور
 • برنامه‌ریزی استراتژیک
 • برنامه‌ریزی راهبردی
 • برنامه‌ریزی راهبردی
 • برنامه‌ریزی راهبردی
 • برنامه‌ریزی محلّه مبنا
 • برنامه‌ریزی منطقه‌ای
 • برنامه‌ریزی ناحیه‌ای
 • برنامه‌ریزی وکالتی
 • برنامه‌های انعطاف‌پذیر
 • برنامه‌های پنج ساله توسعه
 • برنامه‌های توسعه
 • برنامه‌های عمرانی
 • برنامه‌های فقرزدایی
 • برنامه‌های متکثر
 • بعد اعتقادی دینداری و بعد پیامدی دینداری
 • بعد تجربی دینداری
 • بعد مناسکی دینداری
 • بقعه
 • بنگاه تولیدی‌‌
 • بنگاه کوچک و متوسط
 • به هم پیوستگی اجتماعی
 • بهداشت
 • بهره‌کشی مادی
 • بهره‌وری
 • بوشیدو
 • بوم‌اندیشی
 • بومی
 • بی خانمانی
 • بیکاری
 • بیگانگی‌‌
 • بیگانگی از کار
 • بیمارستان‌های ایران
 • بیمه‌های اجتماعی
 • بیمۀ بیکاری
 • پارادایم
 • پارادایم نوین زیست محیطی
 • پاکسازی قومی
 • پایایی ابزار سنجش رفاه
 • پایداری اجتماعی
 • پایگاه اجتماعی
 • پایگاه اجتماعی– اقتصادی
 • پایگاه اقتصادی خانواده
 • پایگاه اقتصادی–اجتماعی
 • پدر- مادربزرگ‌ها
 • پذیرش اجتماعی
 • پرند
 • پروژه‌هایساخت شهری
 • پژوهش
 • پژوهش میدانی
 • پول
 • پیشرفت‌گرایی
 • پیشه وران
 • پیمانکار
 • پیوستار مطرودیت و ابعاد مطرودیت
 • پیوند اجتماعی
 • تاب‌آوری
 • تابع رفاه اجتماعی
 • تابع رفاه اجتماعی اتکینسن
 • تابع رفاه دولتی
 • تأثیر رسانه‌ها
 • تاکسونومی عددی
 • تأمین ‌اجتماعی
 • تأمین نیازهای اساسی
 • تبادلات فرهنگی
 • تبیین واقعیت فقر
 • تجارب خانوادگی
 • تجارت مرزی
 • تجربه
 • تجربه از مداخلات
 • تجربه فقر
 • تجربه و برنامه توسعه
 • تجربیات نسلی
 • تحصیلات
 • تحصیلیا مهارت‌آموزی
 • تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
 • تحلیل خوشه‌ای
 • تحلیل رگرسیون ریج
 • تحلیلِ روایتِ مضمونی
 • تحلیل سوات
 • تحلیل سیاست
 • تحلیل عاملی
 • تحلیل کلی فازی
 • تحلیل گفتمان
 • تحلیل محتوا
 • تحلیل مسیر
 • تخمین‌زن GLS
 • تصاحب اجتماعی
 • تصمیم‌گیری چند معیاره
 • تصمیم‌گیری چند معیاره
 • تعادل کار-زندگی
 • تعادل و عدالت
 • تعارض
 • تعارض خانواده و کار
 • تعامل
 • تعامل اجتماعی
 • تعاملات اظهاری
 • تعاون
 • تعاونی
 • تعاونی مرزنشینان درمیان
 • تعاونی‌ها
 • تعاونی‌های تولید روستایی
 • تعاونی‌های کشاورزی
 • تعداد فرزندان
 • تعلق به خانواده
 • تعهد مستمر
 • تعهد هنجاری
 • تغییر- سهم
 • تغییرات جمعیت
 • تفاوت‌های نسلی
 • تفسیر
 • تفسیر واقعیت فقر
 • تفکر خلاق
 • تفکر راهبردی
 • تفهم
 • تقدیرگرایی
 • تکالیف
 • تکنولوژی
 • تکنیک TOPSIS
 • تمایل به مشارکت
 • تمرکز فعالیت‌ها
 • تمرکز قدرت
 • تهران
 • توانمند سازی
 • توانمندسازی جنسیتی
 • توانمندسازی زنان
 • توانمندی
 • تورش انتخاب و مشاهده
 • توسعة جنسیتی
 • توسعه
 • توسعه اجتماعی
 • توسعه اقتصادی
 • توسعه اقتصادی شهر
 • توسعه اقتصادی-توسعه اجتماعی
 • توسعه آموزش عالی
 • توسعه انسانی
 • توسعه پایدار
 • توسعه روستایی
 • توسعه سازمانی
 • توسعه سیاسی
 • توسعه شهری
 • توسعه فرهنگ
 • توسعه فرهنگی
 • توسعه کارآفرینی
 • توسعه کشاورزی
 • توسعه مردم مدار
 • توسعه منطقه‌ای
 • توسعه نیافتگی روستایی
 • توسعه‌نیافتگی
 • توسعۀ اجتماعی
 • توسعۀ روستایی
 • توسعۀ همه‌جانبه
 • تولید
 • توهم توسعه‌ای
 • جاذبه‌های تاریخی
 • جاذبه‌های گردشگری
 • جامعه
 • جامعه شبکه‌ای
 • جامعه مطلوب اسلامی
 • جامعه‌پذیری
 • جامعه‌پذیری اقتصادی
 • جامعه‌پذیری دینی
 • جانباز
 • جانبازان
 • جرایم اقتصادی
 • جمعگرایی
 • جمعیت
 • جمعیتهای برآورد
 • جمهوری اسلامی ایران
 • جنسیت
 • جهانی شدن
 • جهت‌گیری عام‌گرا
 • جهت‌گیری علمی
 • جوامع تاب‌آور
 • جوان
 • جوانان
 • چالش‌های کسب‌وکار خانگی
 • چشم‌انداز 1404
 • حاشیه‌نشینی
 • حرکت اجتماعی
 • حرم
 • حقوق
 • حقوق شهروندی
 • حکومت مندی
 • حمایت اجتماعی
 • حمایت اجتماعی رسمی ‌و حمایت اجتماعی غیررسمی
 • حمایت‌های دولتی
 • حوزه عمومی
 • خارج از مکان
 • خاطره جمعی
 • خانه دوم
 • خانوادة ایرانی
 • خانواده
 • خانوار شهری
 • خدمات مددکاری اجتماعی
 • خراسان جنوبی
 • خرده فرهنگ
 • خرده‌فرهنگفقر
 • خرم‌آباد
 • خصیصه‌های کارکردی
 • خوانش واژگونه
 • خوداشتغالی
 • خودیاری
 • خیابان چهارباغ عباسی
 • دانش آفرینی
 • دانش اقتصادی
 • دانش‌آموزان
 • دانش‌آموزان دختر
 • دانشجویان
 • دانشجویان دانشگاه پیام نور
 • دانشگاه
 • دانشگاه تبریز
 • دانشگاه کارآفرین
 • دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • دختران
 • درآمد سرانه
 • درصدجانبازی
 • درگیری خانوادگی
 • دریچه جمعیتی ایران
 • دسترسی به خدمات سلامت
 • دغدغه زیست محیطی
 • دگرگونی ارزش‌ها
 • دگریاری
 • دمانس (زوال عقل)
 • دموکراسی
 • دوره زندگی
 • دولت
 • دولت دست کمی
 • دولت رفاه
 • دولت فعال
 • دیدگاه اطرافیان
 • دینداری
 • ذینفعان
 • ذینفعان دانشگاه
 • رابطه اجتماعی
 • رابطۀ دولت-ملت
 • رانت
 • راهبری دانشگاه
 • رسانه های سنتی
 • رسانه های نوین
 • رسانه‌های اجتماعی
 • رسانه‌های ارتباط جمعی
 • رسانه‌های جمعی
 • رسانه‌های جمعی (تلویزیون و مطبوعات) مصرف رسانه‌ها
 • رشتة ممتاز
 • رشته تحصیلی
 • رشد جمعیت
 • رضایت از زندگی
 • رضایت خانودگی
 • رضایت زناشویی
 • رضایت شغلی
 • رضایتمندی اجتماعی
 • رضایتمندی از فراغت
 • رضایتمندی شغلی
 • رفاه
 • رفاه اجتماعی
 • رفاه اقتصادی
 • رفاه دانشجویی
 • رفاه ذهنی
 • رفاه عمومی
 • رفاه مادی
 • رفتار باروری
 • رفتار حرفه‌ای
 • رفتار سازمانی
 • رفتار شهروند سازمانی
 • رفتارهای اقتصادی
 • روابط اجتماعی
 • روابط پایگاهی
 • روابط قدرتی
 • روانشناسی محیطی
 • روایت وقوع فقر
 • روحیه علمی
 • روحیه مصرف‌گرایی
 • روزنامه اعتماد
 • روزنامه ایران
 • روزنامه نیویورک تایمز
 • روزنامه واشنگتن پست
 • روستا ـ معلول ـ سالمند ـ توانبخشی سنتی
 • روش الکترا
 • روش پدیدارشناسی
 • روش تماتیک
 • روش کیفی
 • رویکرد چند فاعلی
 • رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد
 • ریسک پذیری متعادل
 • ریسک‌پذیری
 • ریگ ودا
 • زباله‌های خانگی
 • زمان
 • زن ایرانی
 • زنان
 • زنان بدون جنسیت
 • زنان روستایی
 • زنان سرپرست خانوار
 • زنان شالیکار
 • زنان غیر سرپرست‌ خانوار
 • زنان فارغ التحصیل دانشگاهی
 • زیست جهان
 • ساختار بازدارنده
 • ساختار تواناساز
 • ساختار سازمانی
 • ساختار قدرت
 • ساختارهای اجتماعی
 • ساختار‌های واسط و پشتیبان
 • سازمان تأمین اجتماعی
 • سازمان جهانی بهداشت
 • سازمانهای غیردولتی
 • سازوکار نوآورانه
 • سالمند
 • سالمندان
 • ساماندهی
 • سبک زندگی
 • سبک زندگی غربی
 • سرمایة اجتماعی
 • سرمایة اقتصادی
 • سرمایة ‌انسانی
 • سرمایة فرهنگی
 • سرمایه اجتماعی خانواده
 • سرمایه اجتماعی ذهنی
 • سرمایه اجتماعی عینی
 • سرمایه ارتباطی
 • سرمایه اقتصادی
 • سرمایه انسانی
 • سرمایه ساختاری
 • سرمایه فرهنگی
 • سرمایه فکری
 • سرمایۀ فرهنگی شهر
 • سطح تحصیلات
 • سطح جانشینی
 • سطح کلان
 • سطوح برخورداری
 • سطوح شادی
 • سکولاریزه شدن
 • سلامت
 • سلامت اجتماعی
 • سلامت جسمانی
 • سلامت روان
 • سلامت روانی
 • سلامت عمومی
 • سلامت محیط
 • سلامت معنوی
 • سلامتجسمی
 • سن
 • سن شروع مصرف
 • سندرم دان
 • سهسویه‌ نگری
 • سوءاستفادۀ رفاهی
 • سواد سلامت
 • سوسیالیسم
 • سیاست
 • سیاست اجتماعی
 • سیاست آموزشی
 • سیاست توسعه
 • سیاست رفاهی
 • سیاست عمومی
 • سیاست گذاری و توسعه اقتصادی
 • سیاست‌گذاران ایرانی
 • سیاست‌گذاری
 • سیاست‌گذاری اجتماعی
 • سیاست‌گذاری مسکن
 • سیاست‌های جمعیتی
 • سیاست‌های فرهنگی
 • سیستم
 • سیستم رقابت
 • سیستم‌های نوآوری منطقه‌ای
 • شاخص اتکینسون
 • شاخص تایل
 • شاخص سازی
 • شاخص سن
 • شاخص کلارک
 • شاخص کمترین پشیمانی
 • شاخص کیفیت زندگی
 • شاخص‌‌ها
 • شاخص‌های توسعه انسانی
 • شاخص‌های سلامت اجتماعی
 • شادکامی
 • شادمانی اجتماعی
 • شادی
 • شاغلان فقیر
 • شبکه اجتماعی
 • شبکه درون منطقه‌ای
 • شبکه‌های اجتماعی
 • شخصیت کارآفرین
 • شرایط اجتماعی
 • شرایط کاری‌‌
 • شرایط محیطی
 • شرکت تعاونی
 • شکاف آگاهی
 • شکاف جنسیتی
 • شکاف نسلی
 • شکوفایی اجتماعی
 • شهر
 • شهر تهران
 • شهر زیست پذیر
 • شهر سقز
 • شهر فردوسیه
 • شهر کاشان
 • شهر مریوان
 • شهر منطقه
 • شهرجدید پردیس و پرند
 • شهردار مدرسه
 • شهرداری
 • شهرستان دیواندره
 • شهرستان زنجان
 • شهرستان مریوان
 • شهرستان مشگین شهر
 • شهرمرزی بانه
 • شهرنشینی
 • شهروند
 • شهروند فرهنگی
 • شهروندان تهرانی
 • شهروندی
 • شهروندی اجتماعی فعال
 • شهروندی فعال
 • شیوة تنظیم
 • شیوة تولید
 • شیوه فرزندپروری خانواده
 • صنعتی‌شدن
 • ضریب اثر
 • ضریب جینی
 • ضریب نسبت مکانی
 • طرح آمایش منطقه
 • طرح پایه آمایش سرزمین
 • طرح/ لایحه
 • طرد اجتماعی
 • طول عمر
 • ظرفیت‌های نوآوری
 • عادت واره مصرف
 • عام گرایی
 • عاملیت انسانی
 • عدالت
 • عدالت اجتماعی
 • عدالت تعاملی
 • عدالت توزیعی
 • عدالت رویه ای
 • عدالت سازمانی
 • عدالت فضایی
 • عدم قطعیت
 • عصر حاضر
 • عضو هیأت علمی
 • عضویت
 • عضویت در انجمن‌ها و گروه‌ها
 • عقب‌ماندگی
 • علایق
 • علل شروع مصرف
 • علی بن ابی طالب
 • علیت
 • عملکرد دولت
 • عوامل اجتماعی–اقتصادی
 • عوامل برون سازمانی و عوامل ساختاری
 • عوامل برون‌داد
 • عوامل بین‌المللی
 • عوامل توسعه
 • عوامل درون سازمانی
 • غربتی‌ها
 • فتوت
 • فتوت نامه
 • فراتحلیل
 • فراترکیب
 • فراغت
 • فرآیند هویت‌یابی
 • فردگرایی
 • فردگرایی اقتصادی
 • فرزندآوری
 • فرصت ارتکاب جرم
 • فرصت تحصیلی
 • فرصت‌های کسب‌و‌کار
 • فرهنگ
 • فرهنگ دانشگاهی
 • فرهنگ سازمانی
 • فرهنگ سازمانی
 • فرهنگ شهروندی
 • فرهنگ کار‌‌
 • فرهنگ کارآفرینی
 • فساد اداری پنهان
 • فشار هنجاری
 • فضا
 • فضاهای سبز شهری
 • فضاهای شهری
 • فضای سایبر
 • فضای شهری
 • فضای عمومی شهری
 • فضای غیرسایبر
 • فضای کسب و کار
 • فضای مجازی
 • فضای همسرگزینی
 • فضیلت‌های­ مدنی
 • فقر
 • فقر مطلق
 • فقر نسبی
 • فقرزدایی
 • فناوری
 • فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات
 • فیلترینگ
 • قابلیت‌های کارآفرینی
 • قانون
 • قانونمندی
 • قروه
 • قطب عرفان
 • قنات
 • قوم گرایی
 • قومیت
 • کار تیمی
 • کار فرهنگی عامیانه
 • کارآفرینی
 • کارآفرینی اجتماعی
 • کارآفرینی خٌرد
 • کارآفرینی دانشگاهی
 • کارآفرینی سازمانی
 • کارفرما
 • کارکرد اجتماعی
 • کارکرد جسمانی
 • کارکنان
 • کارمندان و استادان دانشگاه اصفهان
 • کاست
 • کالبد
 • کثرت در وحدت
 • کثرت گرایی
 • کردستان
 • کرمانشاه
 • کسب سرمایة ‌انسانی
 • کسب‌وکار خانگی
 • کشورهای اسلامی نفتی و بدون نفت
 • کلان‌شهر شیراز
 • کلمات کلیدی: روش SWOT_AHP
 • کم توانی
 • کنترل کار
 • کنترل منابع مالی
 • کنترل موالید
 • کنش کارآفرینانه زنان
 • کنشگران ‌سیاسی
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • کودک
 • کودکان بدون شناسنامه
 • کودکان خیابانی
 • کودکان کم توان ذهنی
 • کیفیت زندگی
 • کیفیت زندگی
 • گذار جمعیتی ایران
 • گذارهای جوانی
 • گرایش
 • گرایش به تعلقات قومی- طایفه‌ای
 • گرایش به کسب منزلت
 • گردشگری
 • گردشگری شهری
 • گردشگری فرهنگی
 • گروه آموزشی
 • گروه مرجع
 • گروههای هم منفعت
 • گفتمان
 • گفتمان ایجابی
 • گفتمان لاکلا و موفه
 • گفتمان ولایت فقیه
 • گفتمان ولایت فقیه
 • گفتمان‌های توسعه‌ای
 • گفتمان‌های جنسیتی
 • گفتمان‌های زیست محیطی
 • گفتمان‌های زیست محیطی
 • الگو
 • گونه‌شناسی
 • الگوهای رفتاری
 • الگوی بومی توسعه
 • الگوی توسعه
 • الگوی راهبردی رفاه
 • الگوی راهبری
 • الگوی مصرف
 • لیبرالیسم
 • مادران و دختران
 • مازندران
 • مالم کوئیست
 • ماهواره فارسی‌زبان
 • متخصصان شهری
 • مجریان
 • مجموعه شهربانو
 • مجموعه شهری
 • محدودیت‌های مذهبی
 • محلة هرندی
 • محلّه
 • محله دولاب‏
 • محلّه فیروزسالار
 • محیط
 • محیط پیرامون
 • محیط زیست
 • محیط های آموزشی و پژوهشی
 • مخاطرات
 • مداخله
 • مدارس راهنمایی
 • مدرنیته
 • مدرنیزاسیون
 • مدل پیشنهادی
 • مدل دوسطحی
 • مدل سروکوال
 • مدل سیپ
 • مدل معادلات ساختاری
 • مدل‌های کارآفرینی دانشگاهی
 • مدل‌های نوآوری اجتماعی
 • مدلیابی
 • مدیر گروه
 • مدیران
 • مدیران ارشد شهری
 • مدیریت بدن
 • مدیریت سایبرنتیک
 • مدیریت نمایشی بدن
 • مدیریت نوین
 • مردم‌سالاری اقتصادی
 • مرور سیستماتیک
 • مزارها
 • مزیت نسبی
 • مسائل اجتماعی
 • مسائل اجتماعی ایران
 • مسائل اجتماعی تاجیکستان
 • مسکن مهر
 • مسئله اجتماعی
 • مشارکت
 • مشارکت
 • مشارکت اجتماعی
 • مشارکت اقتصادی زنان
 • مشارکت در نیروی کار
 • مشارکت سیاسی
 • مشاغل خانگی
 • مشاهده مشارکتی
 • مصرف
 • مصرف گرایی
 • مصرف مواد مخدر
 • مطالعه تطبیقی
 • مطبوعات
 • مطرودیت اجتماعی
 • مطلوبیت روابط زناشویی
 • معادلات ساختاری
 • معصومه بابامحمدی
 • معلمان
 • معلمان استان ایلام
 • معنا
 • معنویت
 • مفاهیم عملی
 • مفاهیم کلیدی: احساس رضایت از زندگی
 • مفاهیم کلیدی: پایداری اجتماعی
 • مفاهیم کلیدی: تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت
 • مفاهیم کلیدی: تنظیم خانواده
 • مفاهیم کلیدی: حقوق شهروندی
 • مفاهیم کلیدی: زن سرپرست خانوار
 • مفاهیم کلیدی: سرمایه اجتماعی
 • مفاهیم کلیدی: شادی
 • مفاهیم کلیدی: شبکه­های اجتماعی مجازی
 • مفاهیم کلیدی: شهروندی اجتماعی
 • مفاهیم کلیدی: کارآفرینی
 • مفاهیم کلیدی: کیفیت خدمات
 • مفاهیم کلیدی: کیفیت زندگی
 • مفاهیم کلیدی: ناظر آرمانی
 • مفاهیم کلیدی:نوآوری اجتماعی
 • مقاصد دلخواه
 • مقاصد گردشگری
 • مقیاس رفاه
 • مکانیسم‌های پیوندی
 • ملایر
 • ملت‌سازی
 • منابع در دسترس
 • منابع طبیعی
 • منابع مالیخانواده
 • مناطق آزاد تجاری
 • مناطقِ حاشیه‌ای
 • مناطق روستایی
 • مناطق روستایی استانهای کشور
 • مناطق ویژه اقتصادی
 • منطقه
 • منطقه 3 شهر زاهدان
 • منطقه کلان شهری تبریز
 • منطقه نوزده
 • منطقه­شهری
 • منطقهیک
 • مهاجران افغانی
 • مهاجرت فصلی معکوس
 • مهارت‌های ارتباطی
 • مهارت‌های زندگی
 • مهماندار هوایی
 • مواد مخدر صنعتی
 • موانع کارآفرینی سازمانی
 • موفقیت
 • موهبت جمعیتی
 • میانگین سن ازدواج
 • میدانِ آموزش
 • میزان دینداری
 • میل به پیشرفت
 • نابرابر
 • نابرابری آموزشی
 • ناپایداری
 • ناتوسعهیافتگی
 • نارضایتی شغلی
 • ناسیونالیسم
 • ناهمخوانی در اولویت‌ها
 • ناهنجاری اجتماعی
 • نحوه گذران اوقات فراغت
 • نسبت جنسیتی
 • نسل
 • نشاط اجتماعی
 • نشاط اجتماعی
 • نظام آموزش عالی
 • نظام آموزش عالی
 • نظام انباشت
 • نظام بازار
 • نظام حزبی
 • نظام رفاهی
 • نظام سرمایه‌داری
 • نظام سیاست‌گذاری
 • نظام طبقاتی
 • نظریة تنظیم
 • نظریه تغییر ارزش‌های نسلی
 • نظریه زمینه‌ای
 • نظریه کنش
 • نظریه گذار دوم جمعیتی
 • نظریه‌آزمایی
 • نظریه‌پردازی
 • نظریه‌های اخلاق
 • نظریهیاریگری
 • نظم اجتماعی
 • نظم سازمانی
 • نقش آفرینان اداره­دانشگاه
 • نگرش
 • نگرش به نظام سیاسی
 • نگرش سیاسی
 • نگرش‌ها
 • نگرش‌های اقتصادی
 • نگرش‌‌های جنسیتی
 • نهادگرایی تاریخی
 • نهادمندی
 • نهادهای ‌سیاسی
 • نوسازی
 • نوع جامعه
 • نیازها
 • نیازهای رفاهی
 • همبستگی اجتماعی
 • همدان
 • همسان همسری تحصیلی
 • همسان همسری سنی
 • همسان همسری قومی‌
 • همسانهمسری
 • همسران جانبازان
 • همکاری
 • همه گیری شناسی
 • همیاری
 • هند
 • هوش هیجانی
 • هیأت علمی
 • هیات‌های امنا
 • وابستگی رفاهی
 • واژه های کلیدی: مدیریت
 • واژه‌های کلیدی: بافت فرسوده
 • واژه‌های کلیدی: برنامه‌ریزی
 • واژه‌های کلیدی: تحلیل جنسیتی
 • واژه‌‌های کلیدی: تغییرات
 • واژه‌های کلیدی: تکالیف و حقوق شهروندی
 • واژه‌های کلیدی: توزیع درآمد
 • واژه‌های کلیدی: جامعه‌شناسی کارآفرینی
 • واژه­های کلیدی: جوانان
 • واژه‌های کلیدی: حقوق شهروندی
 • واژه‌های کلیدی: حقوق شهروندی
 • واژه‌‌های کلیدی: خانواده
 • واژه‌های کلیدی: دولت
 • واژه‌های کلیدی: دینداری
 • واژه‌های کلیدی‌: روش کیفی
 • واژه‌های کلیدی: رویکرد شهر شاد
 • واژه‌های کلیدی: زیست پذیری
 • واژه‌های کلیدی: شهر جدید صدرا
 • واژه‌های کلیدی: شهروندی شهری
 • واژه‌های کلیدی: عدالت اجتماعی
 • واژه‌های کلیدی: فرهنگ اقتصادی
 • واژه‌های کلیدی: فضای عمومی شهری
 • واژه‌های کلیدی: کارافرینی فتوتی
 • واژه‌های کلیدی: کارایی
 • واژه‌های کلیدی: گفتمان امام خمینی (ره)
 • واژه‌های کلیدی: مدرنیته
 • واژه‌های کلیدی: مسکن
 • واژه‌های کلیدی: مطالعات توسعه
 • واژه‌های کلیدی:«امید به آینده
 • واژه‌های کلیدی:تعهد احساسی
 • واژه‌های کلیدی:توسعه
 • واژه‌های کلیدی:توسعۀ فرهنگی شهر
 • واژه‌های کلیدی:جوانان خارج از اشتغال
 • واژه‌‌های کلیدی:سلامت اجتماعی
 • واژه‌های کلیدی:سیاست‌گذاری اجتماعی
 • واژه‌های کلیدی:قصد فرزندآوری
 • واژه‌های کلیدی:کارگر‌‌
 • واژه‌های کلیدی:مدیریت هماهنگ شهری
 • واژه‌های کلیدی:مکان
 • واژه‌های کلیدی:نابرابرهای جنسیتی
 • وایکور فازی
 • وضع تاهل
 • وضعیت اقتصادی
 • وضعیت سلامتی
 • وضعیت قومی
 • ویژگی‌های کارآفرینانه
 • یادگیری اجتماعی

برای اطلاع از جزییات و سفارش کار می توانید از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌تز بهره‌مند شوید :

02140220448

 

 

 

رشته علوم اجتماعی برنامه‌ریزی اجتماعی
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 307 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×