گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی

معرفی رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی

گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی

برنامه‌ریزی اجتماعی یکی از گرایش‌های مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی است که به مطالعه، تحلیل و ارائه راه‌حل برای مسائل و مشکلات اجتماعی می‌پردازد. 

هدف اصلی این گرایش

هدف اصلی این گرایش ایجاد جامعه‌ای عادلانه، توسعه‌یافته و رفاه برای همه افراد جامعه است. 

دانش‌آموختگان این گرایش با مهارت‌های مختلفی مانند تحقیق، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، مدیریت، برقراری ارتباط و حل مسئله مجهز می‌شوند که می‌توانند در زمینه‌های مختلفی از جمله سازمان‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای مدنی، موسسات تحقیقاتی و آموزشی مشغول به کار شوند.

برخی از مهم‌ترین وظایف و فعالیت‌های یک کارشناس برنامه‌ریزی اجتماعی عبارتند از:

شناسایی و تحلیل مسائل و مشکلات اجتماعی: این کار با استفاده از روش‌های مختلف تحقیق مانند مطالعات میدانی، پیمایش، مصاحبه و بررسی اسناد انجام می‌شود.
تدوین برنامه‌های توسعه و رفاه اجتماعی: این برنامه‌ها با هدف حل مشکلات اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد جامعه‌ای عادلانه تدوین می‌شوند.
اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه و رفاه اجتماعی: این کار شامل هماهنگی با سایر سازمان‌ها و نهادها، تامین منابع و امکانات، و ارزیابی و پایش برنامه‌ها می‌شود.
ارائه مشاوره به سازمان‌ها و نهادهای مختلف در زمینه مسائل اجتماعی: این مشاوره می‌تواند در زمینه‌های برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های اجتماعی، آموزش و توانمندسازی افراد، و حل و فصل تعارضات اجتماعی باشد.
انجام تحقیقات در زمینه مسائل اجتماعی: این تحقیقات می‌تواند به شناسایی علل و ریشه‌های مشکلات اجتماعی، یافتن راه‌حل‌های جدید و ارزیابی اثربخشی برنامه‌های اجتماعی کمک کند.

دروس تخصصی گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی دربرگیرنده موضوعات مختلفی از جمله جامعه‌شناسی، روانشناسی اجتماعی، مددکاری اجتماعی، برنامه‌ریزی شهری و روستایی، مدیریت دولتی، اقتصاد توسعه، و حقوق اجتماعی است.

برای ورود به این گرایش، دانشجویان باید در مقطع کارشناسی رشته علوم اجتماعی یا رشته‌های مرتبط مانند مددکاری اجتماعی، روانشناسی، و مطالعات فرهنگی تحصیل کرده باشند. 

گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی می‌تواند زمینه مناسبی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری و انجام تحقیقات در زمینه مسائل اجتماعی باشد.

موضوعات جدید پیشنهادی برای نگارش مقاله و پایان نامه گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی

در اینجا به تعدادی از موضوعات جدید و نوظهور در حوزه برنامه‌ریزی اجتماعی اشاره می‌کنم که می‌توانند برای نگارش مقاله و پایان نامه در این گرایش مناسب باشند:

1.    نقش رسانه‌های اجتماعی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اجتماعی:

بررسی چگونگی استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای جلب مشارکت شهروندان در فرآیند برنامه‌ریزی اجتماعی
ارزیابی اثربخشی استفاده از رسانه‌های اجتماعی در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در مورد مسائل اجتماعی
بررسی چالش‌های اخلاقی و حقوقی استفاده از رسانه‌های اجتماعی در برنامه‌ریزی اجتماعی

2.    برنامه‌ریزی اجتماعی برای جوامع در حال گذار:

بررسی چالش‌ها و فرصت‌های برنامه‌ریزی اجتماعی در جوامعی که با پدیده‌هایی مانند مهاجرت، جهانی شدن و تغییرات آب و هوایی مواجه هستند
تدوین برنامه‌های توسعه و رفاه اجتماعی برای جوامع در حال گذار
ارزیابی اثربخشی برنامه‌های اجتماعی در جوامع در حال گذار

3.    برنامه‌ریزی اجتماعی برای گروه‌های آسیب‌پذیر:

بررسی نیازها و چالش‌های گروه‌های آسیب‌پذیر مانند افراد معلول، زنان، کودکان و اقلیت‌ها
تدوین برنامه‌های توسعه و رفاه اجتماعی برای گروه‌های آسیب‌پذیر
ارزیابی اثربخشی برنامه‌های اجتماعی برای گروه‌های آسیب‌پذیر

4.    استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌ریزی اجتماعی:

بررسی کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل مسائل اجتماعی و ارائه خدمات اجتماعی
تدوین برنامه‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات برای حل مشکلات اجتماعی
ارزیابی اثربخشی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌ریزی اجتماعی

5.    برنامه‌ریزی اجتماعی برای توسعه پایدار:

بررسی چالش‌ها و فرصت‌های برنامه‌ریزی اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار
تدوین برنامه‌های توسعه و رفاه اجتماعی که با اصول توسعه پایدار سازگار باشند
ارزیابی اثربخشی برنامه‌های اجتماعی در زمینه توسعه پایدار

علاوه بر موضوعات فوق، موارد زیر نیز می‌توانند به عنوان ایده‌هایی برای نگارش مقاله و پایان نامه در گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی مورد توجه قرار گیرند:

بررسی نقش برنامه‌ریزی اجتماعی در پیشگیری از جرم و جنایت
بررسی نقش برنامه‌ریزی اجتماعی در ارتقای سلامت روان
بررسی نقش برنامه‌ریزی اجتماعی در توانمندسازی جوامع محلی
بررسی تطبیقی برنامه‌ریزی اجتماعی در کشورهای مختلف
بررسی تاریخچه برنامه‌ریزی اجتماعی

در انتخاب موضوع برای نگارش مقاله و پایان نامه، توجه به موارد زیر ضروری است:

علاقه و انگیزه شما: موضوعی را انتخاب کنید که به آن علاقه دارید و در مورد آن انگیزه تحقیق دارید.
اهمیت و نوآوری موضوع: موضوعی را انتخاب کنید که از اهمیت بالایی برخوردار باشد و در مورد آن تحقیقات کمی انجام شده باشد.
دسترسی به منابع و اطلاعات: مطمئن شوید که منابع و اطلاعات کافی برای انجام تحقیق در مورد موضوع مورد نظر شما در دسترس است.
مهارت‌های شما: موضوعی را انتخاب کنید که با مهارت‌ها و توانایی‌های شما همخوانی داشته باشد.

معرفی بهترین مجلات علمی پژوهشی ایرانی گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی

در اینجا به تعدادی از بهترین مجلات علمی پژوهشی ایرانی در گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی اشاره می‌کنم:

نشریه مطالعات برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی: این نشریه که توسط انجمن علمی برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی ایران منتشر می‌شود، به انتشار مقالات علمی در زمینه‌های مختلف برنامه‌ریزی اجتماعی از جمله برنامه‌ریزی شهری و روستایی، برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش می‌پردازد.

مجله جامعه‌شناسی: این مجله که توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران منتشر می‌شود، به انتشار مقالات علمی در زمینه‌های مختلف جامعه‌شناسی از جمله جامعه‌شناسی ایران، جامعه‌شناسی شهری، جامعه‌شناسی روستایی، جامعه‌شناسی خانواده و جامعه‌شناسی دین می‌پردازد. برخی از مقالات این مجله به موضوعات مرتبط با برنامه‌ریزی اجتماعی مانند فقر، نابرابری اجتماعی و توسعه اجتماعی می‌پردازند. 
مجله رفاه اجتماعی: این مجله که توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران منتشر می‌شود، به انتشار مقالات علمی در زمینه‌های مختلف رفاه اجتماعی از جمله مددکاری اجتماعی، سیاستگذاری اجتماعی، کار اجتماعی و خدمات اجتماعی می‌پردازد. 
مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات: این مجله که توسط دانشگاه علامه طباطبایی منتشر می‌شود، به انتشار مقالات علمی در زمینه‌های مختلف مطالعات فرهنگی و ارتباطات از جمله فرهنگ و توسعه، فرهنگ و رسانه، فرهنگ و هویت و فرهنگ و سیاست می‌پردازد. برخی از مقالات این مجله به موضوعات مرتبط با برنامه‌ریزی اجتماعی مانند فرهنگ و فقر، فرهنگ و نابرابری اجتماعی و فرهنگ و توسعه پایدار می‌پردازند.  
مجله پژوهش‌های برنامه‌ریزی شهری و روستایی: این مجله که توسط دانشگاه شهید بهشتی منتشر می‌شود، به انتشار مقالات علمی در زمینه‌های مختلف برنامه‌ریزی شهری و روستایی از جمله برنامه‌ریزی فضایی، برنامه‌ریزی حمل و نقل، برنامه‌ریزی محیط زیست و برنامه‌ریزی مسکن می‌پردازد. 

در انتخاب مجله برای ارسال مقاله، توجه به موارد زیر ضروری است:

مرتبط بودن موضوع مقاله با حیطه تخصصی مجله: قبل از ارسال مقاله، حتماً راهنمای نویسندگان مجله را مطالعه کنید و مطمئن شوید که موضوع مقاله شما با حیطه تخصصی مجله مرتبط است.
کیفیت و اعتبار مجله: از مجلاتی برای انتشار مقاله خود استفاده کنید که از نظر علمی معتبر باشند و دارای هیات تحریریه‌ قوی باشند.
فرایند داوری مقالات: قبل از ارسال مقاله، از فرایند داوری مقالات در مجله مطلع شوید و مطمئن شوید که مقالات به طور دقیق و توسط متخصصان داوری می‌شوند.

معرفی بهترین مجلات خارجی ISI و اسکوپوس گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی

در اینجا به تعدادی از بهترین مجلات خارجی ISI و اسکوپوس در گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی اشاره می‌کنم:

Journal of the American Planning Association (JAPA)

این مجله که توسط انجمن برنامه‌ریزی شهری آمریکا (American Planning Association) منتشر می‌شود، یکی از معتبرترین مجلات در زمینه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای است. این مجله به انتشار مقالات علمی در زمینه‌های مختلف برنامه‌ریزی اجتماعی از جمله برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، برنامه‌ریزی توسعه جامعه، برنامه‌ریزی عدالت اجتماعی و برنامه‌ریزی محیط زیست می‌پردازد.  
Urban Studies

 این مجله که توسط انتشارات Wiley-Blackwell منتشر می‌شود، به انتشار مقالات علمی در زمینه‌های مختلف مطالعات شهری از جمله برنامه‌ریزی شهری، سیاستگذاری شهری، حکمروایی شهری و توسعه شهری می‌پردازد. برخی از مقالات این مجله به موضوعات مرتبط با برنامه‌ریزی اجتماعی مانند فقر شهری، نابرابری اجتماعی و توسعه پایدار شهری می‌پردازند.  
Planning Theory & Practice

این مجله که توسط انتشارات Routledge منتشر می‌شود، به انتشار مقالات علمی در زمینه‌های مختلف نظریه و عمل برنامه‌ریزی از جمله برنامه‌ریزی اجتماعی، برنامه‌ریزی زیست‌محیطی، برنامه‌ریزی اقتصادی و برنامه‌ریزی حمل و نقل می‌پردازد. 
International Social Work

این مجله که توسط انتشارات Taylor & Francis منتشر می‌شود، به انتشار مقالات علمی در زمینه‌های مختلف مددکاری اجتماعی از جمله مددکاری اجتماعی بالینی، مددکاری اجتماعی گروهی، مددکاری اجتماعی جامعه و مددکاری اجتماعی بین‌المللی می‌پردازد. برخی از مقالات این مجله به موضوعات مرتبط با برنامه‌ریزی اجتماعی مانند فقر، نابرابری اجتماعی و توسعه اجتماعی می‌پردازند. 
Social Policy & Administration

این مجله که توسط انتشارات Oxford University Press منتشر می‌شود، به انتشار مقالات علمی در زمینه‌های مختلف سیاستگذاری و مدیریت اجتماعی از جمله سیاستگذاری رفاه اجتماعی، سیاستگذاری آموزش و پرورش، سیاستگذاری بهداشت و سیاستگذاری مسکن می‌پردازد. برخی از مقالات این مجله به موضوعات مرتبط با برنامه‌ریزی اجتماعی مانند فقر، نابرابری اجتماعی و توسعه اجتماعی می‌پردازند. 

در انتخاب مجله برای ارسال مقاله، توجه به موارد زیر ضروری است:

مرتبط بودن موضوع مقاله با حیطه تخصصی مجله: قبل از ارسال مقاله، حتماً راهنمای نویسندگان مجله را مطالعه کنید و مطمئن شوید که موضوع مقاله شما با حیطه تخصصی مجله مرتبط است.
کیفیت و اعتبار مجله: از مجلاتی برای انتشار مقاله خود استفاده کنید که از نظر علمی معتبر باشند و دارای هیات تحریریه‌ قوی باشند.
فرایند داوری مقالات: قبل از ارسال مقاله، از فرایند داوری مقالات در مجله مطلع شوید و مطمئن شوید که مقالات به طور دقیق و توسط متخصصان داوری می‌شوند.

مزایای گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی برای ادامه تحصیل و بازار کار

ادامه تحصیل:

گستردگی زمینه‌های علمی: برنامه‌ریزی اجتماعی به عنوان یک رشته بین‌رشته‌ای، از مفاهیم و نظریه‌های مختلفی از رشته‌های علوم اجتماعی، علوم انسانی، و مدیریت بهره می‌برد. این امر به شما امکان می‌دهد تا در ادامه تحصیل خود، در زمینه‌های مختلفی مانند برنامه‌ریزی شهری و روستایی، برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای، برنامه‌ریزی آموزش و پرورش، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، و مددکاری اجتماعی تخصص پیدا کنید.
فرصت‌های پژوهشی: برنامه‌ریزی اجتماعی یک حوزه پژوهشی فعال است و فرصت‌های زیادی برای انجام تحقیقات در این زمینه وجود دارد. شما می‌توانید در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در این رشته تحصیل کنید و به انجام تحقیقات در زمینه‌های مورد علاقه خود بپردازید.
آمادگی برای ورود به دنیای آکادمی:  فارغ‌التحصیلان دکتری برنامه‌ریزی اجتماعی می‌توانند به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مشغول به کار شوند.

بازار کار:

تنوع شغلی: فارغ‌التحصیلان برنامه‌ریزی اجتماعی می‌توانند در طیف گسترده‌ای از سازمان‌ها و نهادها از جمله سازمان‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای مدنی، موسسات تحقیقاتی و آموزشی، و شرکت‌های مشاوره مشغول به کار شوند.
تقاضای بالا: تقاضا برای کارشناسان برنامه‌ریزی اجتماعی در حال افزایش است. دلیل این امر، توجه روزافزون به مسائل اجتماعی و نیاز به برنامه‌ریزی برای حل این مسائل است.
امکان کارآفرینی: فارغ‌التحصیلان برنامه‌ریزی اجتماعی می‌توانند با استفاده از دانش و مهارت‌های خود، کسب و کار خود را راه اندازی کنند و به عنوان مشاور به سازمان‌ها و نهادهای مختلف در زمینه برنامه‌ریزی اجتماعی خدمات ارائه دهند.
مهارت‌های ارزشمند: فارغ‌التحصیلان برنامه‌ریزی اجتماعی به مهارت‌های ارزشمندی مانند تحقیق، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، مدیریت، برقراری ارتباط و حل مسئله مجهز می‌شوند. این مهارت‌ها در بسیاری از مشاغل مورد نیاز هستند و می‌توانند به شما در یافتن شغل مناسب کمک کنند.

در مجموع، گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی می‌تواند گزینه مناسبی برای کسانی باشد که به دنبال ادامه تحصیل در یک رشته  interdisciplinary  با بازار کار متنوع و فرصت‌های شغلی مختلف هستند.

علاوه بر موارد فوق، مزایای دیگری نیز برای ادامه تحصیل در گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کمک به حل مشکلات اجتماعی: برنامه‌ریزی اجتماعی به شما امکان می‌دهد تا با استفاده از دانش و مهارت‌های خود، به حل مشکلات اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه کمک کنید.
ایجاد تغییر مثبت: برنامه‌ریزی اجتماعی می‌تواند ابزاری برای ایجاد تغییر مثبت در جامعه باشد.
کار با افراد مختلف: برنامه‌ریزی اجتماعی به شما امکان می‌دهد تا با افراد مختلف از اقشار مختلف جامعه کار کنید.
توسعه مهارت‌های تفکر انتقادی: برنامه‌ریزی اجتماعی به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های تفکر انتقادی خود را توسعه دهید.

معایب گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی برای ادامه تحصیل و بازار کار

مانند هر رشته تحصیلی دیگری، گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی نیز دارای معایبی است که باید قبل از انتخاب این رشته آنها را در نظر بگیرید:

ادامه تحصیل:

چالش‌های نظری: برنامه‌ریزی اجتماعی به عنوان یک رشته بین‌رشته‌ای، از مفاهیم و نظریه‌های مختلفی از رشته‌های علوم اجتماعی، علوم انسانی، و مدیریت بهره می‌برد. این امر می‌تواند برای برخی از دانشجویان چالش‌برانگیز باشد، زیرا باید با مفاهیم و نظریه‌های مختلف از رشته‌های مختلف آشنا شوند.
فقدان هویت مشخص: برنامه‌ریزی اجتماعی به دلیل بین‌رشته‌ای بودن، هویت مشخصی ندارد. این امر می‌تواند در یافتن شغل و ادامه تحصیل در خارج از کشور مشکلاتی ایجاد کند.
تمرکز بر مسائل عملی: برنامه‌ریزی اجتماعی بیشتر بر مسائل عملی تمرکز دارد و به مباحث نظری به اندازه کافی نمی‌پردازد. این امر می‌تواند برای دانشجویانی که علاقه‌مند به مباحث نظری هستند، مشکل‌ساز باشد.

بازار کار:

حقوق و مزایای پایین: حقوق و مزایای کارشناسان برنامه‌ریزی اجتماعی در مقایسه با برخی از رشته‌های دیگر پایین‌تر است.
شرایط کاری نامناسب: برخی از کارشناسان برنامه‌ریزی اجتماعی در شرایط نامناسبی مانند ساعات کاری طولانی و فشار کاری بالا کار می‌کنند.
رقابت بالا: رقابت برای یافتن شغل در این رشته بالا است.

کار با مسائل پیچیده: برنامه‌ریزی اجتماعی با مسائل پیچیده و چندوجهی سروکار دارد. این امر می‌تواند برای برخی از افراد طاقت‌فرسا باشد.
نیاز به صبر و حوصله: برنامه‌ریزی اجتماعی فرآیندی زمان‌بر است و نیاز به صبر و حوصله دارد.
احتمال عدم موفقیت برنامه‌ها: برنامه‌های برنامه‌ریزی اجتماعی همیشه با موفقیت اجرا نمی‌شوند. این امر می‌تواند برای برنامه‌ریزان اجتماعی ناامیدکننده باشد.

با وجود این معایب، گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی  می‌تواند گزینه مناسبی برای کسانی باشد که به دنبال شغلی معنادار و چالش‌برانگیز هستند و به حل مشکلات اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه علاقه‌مند هستند.

مهاجرت تحصیلی و کاری فارغ‌التحصیلان گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی

فرصت‌های مهاجرت تحصیلی و کاری برای فارغ‌التحصیلان گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی تا حد زیادی به عوامل مختلفی از جمله:

سطح تحصیلات: فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری برنامه‌ریزی اجتماعی فرصت‌های شغلی و تحصیلی بیشتری در خارج از کشور دارند.
مهارت‌های زبانی: تسلط به زبان انگلیسی و زبان کشور مقصد، شانس یافتن شغل و ادامه تحصیل را برای فارغ‌التحصیلان این رشته افزایش می‌دهد.
تجربه کاری: داشتن سابقه کار مرتبط، رزومه فارغ‌التحصیلان را قوی‌تر می‌کند و به آنها در یافتن شغل مناسب در خارج از کشور کمک می‌کند.
زمینه تخصصی: برخی از زمینه‌های تخصصی در برنامه‌ریزی اجتماعی مانند برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای و برنامه‌ریزی شهری و روستایی در کشورهای مختلف تقاضای بیشتری دارند.
شرایط کشور مقصد: قوانین و مقررات مربوط به مهاجرت تحصیلی و کاری در کشورهای مختلف متفاوت است. 

با توجه به موارد فوق، برخی از کشورهایی که می‌توانند مقاصد مناسبی برای مهاجرت تحصیلی و کاری فارغ‌التحصیلان گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی باشند عبارتند از:

کانادا: کانادا به دلیل نیاز به نیروی کار ماهر در زمینه‌های مختلف از جمله برنامه‌ریزی اجتماعی، از جمله مهاجران استقبال می‌کند. فارغ‌التحصیلان برنامه‌ریزی اجتماعی می‌توانند از طریق برنامه‌های اکسپرس انتری (Express Entry) یا برنامه‌های مهاجرتی استانی به کانادا مهاجرت کنند.
استرالیا: استرالیا نیز از جمله کشورهایی است که به دنبال جذب نیروی کار ماهر در زمینه‌های مختلف از جمله برنامه‌ریزی اجتماعی است. فارغ‌التحصیلان برنامه‌ریزی اجتماعی می‌توانند از طریق برنامه‌های مهاجرتی امتیازی (General Skilled Migration) به استرالیا مهاجرت کنند.
آلمان: آلمان به دلیل کمبود نیروی کار در برخی از مشاغل از جمله برنامه‌ریزی اجتماعی، از مهاجران استقبال می‌کند. فارغ‌التحصیلان برنامه‌ریزی اجتماعی می‌توانند از طریق برنامه ویزای جستجوی کار (Job Seeker Visa) به آلمان مهاجرت کنند.
هلند: هلند نیز از جمله کشورهایی است که به دنبال جذب نیروی کار ماهر در زمینه‌های مختلف از جمله برنامه‌ریزی اجتماعی است. فارغ‌التحصیلان برنامه‌ریزی اجتماعی می‌توانند از طریق برنامه ویزای کار با مجوز (Highly Skilled Migrant visa) به هلند مهاجرت کنند.
اسکاندیناوی: کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد، نروژ و دانمارک نیز به دلیل نیاز به نیروی کار ماهر در زمینه‌های مختلف از جمله برنامه‌ریزی اجتماعی، از مهاجران استقبال می‌کنند. فارغ‌التحصیلان برنامه‌ریزی اجتماعی می‌توانند از طریق برنامه‌های مهاجرتی امتیازی به این کشورها مهاجرت کنند.

مهاجرت تحصیلی و کاری فرآیندی پیچیده است و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد. 

قبل از اقدام به مهاجرت،  فارغ‌التحصیلان گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی باید:

تحقیقات لازم را انجام دهند و اطلاعات کافی در مورد کشور مقصد، شرایط مهاجرت، بازار کار و فرصت‌های تحصیلی به دست آورند.
مدارک تحصیلی و رزومه خود را برای ارائه به سفارت یا کنسولگری کشور مقصد آماده کنند.
از مهارت‌های زبانی خود اطمینان حاصل کنند.
در صورت نیاز، از خدمات مشاوران مهاجرت استفاده کنند.

چاپ مقاله در گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی

چاپ مقاله در گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی می‌تواند به شما در ارتقای رزومه تحصیلی و شغلی و همچنین به اشتراک گذاشتن دانش و یافته‌های خود با دیگران کمک کند. 

برای چاپ مقاله در این گرایش،  مراحل زیر را باید طی کنید:

1. انتخاب موضوع:

موضوعی را انتخاب کنید که در حوزه برنامه‌ریزی اجتماعی  جدید،  مهم و  مرتبط با علایق و تخصص شما باشد.
مطمئن شوید که موضوع شما به اندازه کافی  خاص است تا بتوانید در مورد آن مقاله ای عمیق و  تحلیلی بنویسید.

2. انجام تحقیق:

منابع علمی مختلف مانند مقالات علمی، کتاب‌ها، گزارش‌های تحقیقاتی و وب سایت‌های معتبر را جمع آوری کنید.
از روش‌های تحقیق مناسب مانند مصاحبه، نظرسنجی و بررسی اسناد برای جمع آوری داده استفاده کنید.
داده‌های خود را به طور دقیق تجزیه و تحلیل کنید.

3. نوشتن مقاله:

مقاله خود را با ساختاری  منظم و  منطقی بنویسید.
از عناوین و زیرعنوان‌های مناسب برای هدایت خواننده استفاده کنید.
از زبان  روشن و  قابل فهم استفاده کنید.
از منابع خود به طور صحیح استناد دهید.

4. انتخاب مجله:

مجله‌ای را انتخاب کنید که در حوزه برنامه‌ریزی اجتماعی  معتبر باشد و با موضوع مقاله شما مرتبط باشد.
دستورالعمل‌های نویسندگان مجله را به دقت مطالعه کنید.

5. ارسال مقاله:

مقاله خود را مطابق با دستورالعمل‌های مجله  فرمت بندی کنید.
مقاله خود را به همراه نامه  معرفی به سردبیر به مجله ارسال کنید.

6. بررسی مقاله:

مقاله شما توسط داوران متخصص در حوزه برنامه‌ریزی اجتماعی  بررسی خواهد شد.
داوران در مورد کیفیت،  اصالت و  اهمیت مقاله شما نظر خواهند داد.
در صورت  پذیرش مقاله شما،  مجله آن را برای انتشار آماده خواهد کرد.

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: