رشته علوم اجتماعی گرایش جمعیت‌شناسی

لذا جمعیت یک شاخص نسبی است که در صورت کنترل و مدیریت بهینه آن می‌توان تغییرات مثبت زیادی در مدیریت کلی جامعه و کشور اعمال نمود.

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته علوم اجتماعی گرایش جمعیت شناسی

جمعیت‌شناسی، علم مطالعه آمار و ارقام مربوط به جمعیت است. امروزه اثر معنی دار شاخص‌های مختلف جمعیت بر متغیرها و پارامترهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ثابت شده است.تقریبا می‌توان گفت شاخه‌های مختلف علوم متاثر از ابعاد مختلف جمعیت است. بعنوان مثال اینکه چند درصد جمعیت کشور، جمعیت جوان باشد و چند درصد سالخورده، روی آماره‌های مختلفی مانند رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، رفاه‌اجتماعی، تولید ناخالص داخلی و دیگر شاخص‌ها تاثیر می‌گذارد.

کنترل رشد جمعیت، توزیع جمعیت و پراکندگی تراکم جمعیتی بعنوان ابزارهایی موثر در دست دولتمردان و سیاست گذاران است و با تغییر در این آماره‌ها می‌توانند بسیاری از سیاست‌ها و شاخص‌ها را کنترل و بهینه سازند. در برخی از کشورها سیاست کنترل جمعیت حکمفرماست و مجازات‌هایی برای فرزندآوری زیاد اعمال می‌شود و بالعکس در برخی از کشور، مشوق‌هایی برای فرزندآوری اعمال می‌گردد. لذا جمعیت یک شاخص نسبی است که در صورت کنترل و مدیریت بهینه آن میتوان تغییرات مثبت زیادی در مدیریت کلی جامعه و کشور اعمال نمود. اجرایی نمودن خیلی از سیاست‌ها هم در گرو اطلاع دقیق از آمارهای جمعیتی است و به همین دلیل هر 5 سال یکبار آمارگیری ملی جمعیت در کل کشور انجام می‌شود.

بعنوان مثال سیاست‌های مربوط به بازدارندگی روستائیان از مهاجرت به شهرها، ایجاد و توسعه مراکز تفریحی، فرهنگی، ورزشی در محلات مختلف،  اختصاصی نمودن تفریح گاه‌ها و اماکن تفریحی، فرهنگی، هنری، ورزشی برای زنان، کودکان و جوانان و بسیاری از سیاست‌های دیگر منوط به داشتن اطلاعات دقیق از جمعیت و شاخص‌های مهم مربوط به جمعیت مانند نرخ باروری، مرگ و میر، تولد، مهاجرت، شهرنشینی، ازدواج، طلاق، سالمندان، جوانان و ... است و این اهمیت رشته جمعیت شناسی را اثبات میکند.

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته جمعیت شناسی آورده شده است:

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

Population Health Metrics

1,419

2.953

0.003930

DEMOGRAPHY

7,288

2.489

0.012740

Biodemography and Social Biology

217

1.372

0.000960

Demographic Research

2,340

1.324

0.005290

POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW

3,899

2.647

0.004670

Population Space and Place

2,094

2.279

0.003520

Population Health Management

837

2.086

0.002840

POPULATION AND ENVIRONMENT

1,196

1.976

0.000990

JOURNAL OF HEALTH POPULATION AND NUTRITION

1,861

1.828

0.002210

European Journal of Population-Revue Europeenne de Demographie

980

1.768

0.001610

POPULATION STUDIES-A JOURNAL OF DEMOGRAPHY

1,622

1.702

0.001750

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته جمعیت شناسی ارائه شده است:

نام مجله

وابسته به

نامه انجمن جمعیت شناسی 

انجمن جمعیت شناسی ایران

جمعیت 

سازمان ثبت احوال

مطالعات جمعیتی

مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

مطالعات جامعه شناختی شهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

 

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته علوم اجتماعی گرایش جمعیت شناسی عبارتند از :

 • اتنوگرافی
 • اثر جانشینی
 • اثر درآمدی
 • اثرگذاری مهاجرت
 • اجتماعات محلی
 • اجتماعی و فرهنگی
 • احساس امنیّت
 • احساس امنیت اجتماعی
 • احساس امنیتف ادغام اجتماعی
 • احساس تعلق
 • احساس تعلق به محله
 • احساس تنهایی
 • احساس شهروندی
 • احساس مسؤولیت
 • احساس ناامنی
 • احساس نشاط اجتماعی
 • اختراعات
 • اخلاق شهروندی
 • ادبیات داستانی
 • ادراک از عدالت
 • ارتباطات انسانی
 • اردبیل
 • ارزش ازدواج
 • ارزش فرزندان
 • ارزش محیط زیستی
 • ارزش‌های اجتماعی
 • ارزشهای خانوادگی
 • ارزش‌های دینی
 • ارزش‌های مادی‌گرایانه
 • ارزیابی اجتماعی- اقتصادی و کالبدی
 • ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی (اتاف)
 • ارومیه
 • آزادی انتخاب
 • ازخودبیگانگی
 • ازدواج
 • ازدواج خویشاوندی
 • ازدواج دختران نوجوان
 • ازدواج و تشکیل خانواده
 • آسایش ذهنی
 • استان تهران
 • استراتژی مهاجرتی
 • آسیبهای اجتماعی
 • اشاعه مهاجرت
 • اشتغال
 • اشتغال زنان
 • اصفهان
 • اصل مشارکت
 • اعتبار
 • اعتقاد به توسعه
 • اعتماد
 • اعتماد اجتماعی
 • اعتماد به پلیس
 • اعتماد به همسایه
 • اعتماد بین فردی
 • اعتماد تعمیم یافته
 • اعتماد نهادین
 • اقتصاد کلان
 • اقتصادی
 • آگاهی
 • آگاهی اجتماعی
 • آگاهی از حقوق
 • آگاهی از حقوق شهروندی
 • آگاهی از حقوق شهروندی و هویت اجتماعی
 • آگاهی زیست محیطی
 • امراض مزمن
 • امکان وقوع جرم
 • امکانات رفاهی
 • امنیت
 • امنیت اجتماعی
 • امنیت اقتصادی عینی
 • امنیت رفاهی
 • امنیت زنان
 • امنیت فضای شهری
 • امنیت محله­ای
 • امنیت معنابخش
 • امنیت وجودی
 • امور محلی
 • آموزش
 • آموزش شهروندی
 • آموزش و پرورش
 • امید به آینده
 • امید به آینده
 • امید زندگی
 • امیدزندگی سالم
 • انحرافات‌ اجتماعی
 • اندازه جمعیت
 • اندازه دولت
 • انزوای اجتماعی
 • انسجام اجتماعی
 • انطباق اجتماعی
 • انطباق فرد-محیط
 • انقلاب اسلامی ایران
 • انقلاب اطلاعاتی
 • انقلاب سفید
 • انقلاب شهری
 • انگیزه‌های اقتصادی و شغلی
 • آنومی
 • آنومی اجتماعی

 

 • اوقات فراغت
 • ایده‌آل ازدواج
 • ایده‌آل‌ باروری
 • ایده‌آل‌های سنتی
 • ایده‌آل‌های مدرن
 • ایران
 • ایمان به مشارکت اجتماعی- سیاسی
 • ایمنی و امنیت
 • اینترنت
 • اینگلهارت
 • باختین
 • باروری
 • باروری ایده‌آل
 • باروری پایین
 • باروری تعدیل شده
 • باروری زیر سطح جانشینی
 • باروری زیر سطح جایگزینی
 • باروری موجود
 • باروری واقعی
 • بازادغام اقتصادی ـ اجتماعی
 • بازار
 • بازار اصفهان
 • بازار تهران
 • بازار سنتی
 • بازار مسکن
 • بازاریابی اجتماعی
 • بازاریان
 • بازاندیشی
 • بازتعریف هویت
 • بازتوزیع جمعیت
 • بازدارنده‌های طلاق
 • بازگشت‌کنندگان افغانستانی
 • بازنشستگی
 • بازنمایی هویت ملی
 • بافت جدید
 • بافت سنتی
 • بافت قدیم
 • بافت مدرن
 • باور زیست محیطی
 • بچه‌پولدارها
 • بخش عمومی
 • بده‌بستان کمیت-کیفیت در انتخاب باروری
 • برابر‌گرایی جنسیتی
 • برآورد مرگ‏ومیر کودکان
 • برداشت سالانه آب شیرینة
 • بررسی چند متغیره
 • برنامه­ریزی شهری
 • بزهکاری
 • بزهکاری
 • بعد خانوار
 • بُعد سیاسی شهروندی
 • بعد عاطفی
 • بعد غیرکالبدی
 • بُعد فرهنگی شهروندی
 • بعد کالبدی
 • بُعد مدنی شهروندی
 • بعد مناسکی
 • بلندمرتبه‌سازی
 • بندر
 • بندر ماهشهر
 • بندرعباس
 • بهداشت بارداری
 • بهره‌وری
 • بهره‌وری محله‌ای
 • بهزیستی
 • بهزیستی اجتماع روستایی
 • بی رغبتی به ازدواج
 • بی‌اعتمادی اجتماعی
 • بی‌تفاوتی
 • بی‌تفاوتی اجتماعی
 • بی‌تفاوتی زیست‌محیطی
 • بیداری اسلامی
 • بیفرزندی
 • بیگانگی اجتماعی
 • بیماری عروق کرونر
 • بیماری‌های قلبی- عروقی
 • بی‌هنجاری اجتماعی
 • پایایی
 • پایبندی دینی
 • پایداری اجتماعی
 • پایداری اجتماعی زندگی
 • پایداری اجتماعی فرهنگی
 • پایداری اقتصادی
 • پایداری روستایی
 • پایداری زیست‌محیطی
 • پایداری شهری
 • پایداری کالبدی و پایداری نهادی
 • پایداری گردشگری
 • پایگاه اجتماعیف پایگاه اجتماعی – اقتصادی
 • پروژه ی هزار و یک شهر
 • پسران
 • پلیس
 • پنل‌دیتا
 • پویایی سیستم
 • پیامدهای اجتماعی و فرهنگی
 • پیامدهای تک‌فرزندی
 • پیامدهای خانوادگی
 • پیامدهای فرهنگی
 • پیامک ها
 • پیرانشهر
 • پیرایش شهری
 • پیش‌بینی جمعیت
 • پیشگیری از جرم
 • پیشگیری از حاملگی
 • پیمایش گذران وقت ایران
 • پیوند اجتماعی
 • پیوند گروهی
 • پیوند مکانی
 • پیوندهای اجتماعی
 • تاب‏آوری
 • تابعیت
 • تأخیر در ازدواج
 • تأخیر در فرزندآوری
 • تبریز
 • تبعیض اجتماعی
 • تجددگرایی
 • تجربه زیسته
 • تجمل‌گرایی
 • تجمیع قطعات
 • تحصیل
 • تحصیلات
 • تحلیل بقا زمان گسسته
 • تحلیل بقای پارامتری
 • تحلیل طبقه‌بندی چندگانه
 • تحلیل گفتمان انتقادی
 • تحلیل مقطعی
 • تحلیل نسلی
 • تحولات اجتماعی
 • تحولات خانواده
 • تخصیص بودجه
 • تراکم جمعیت
 • ترجیح جنسی
 • ترجیحات فرزندآوری
 • ترجیحات موسیقایی
 • ترس از جرم
 • ترویج
 • تشکیل خانواده
 • تصمیم‌گیری
 • تطبیق و خودتنظیمی
 • تعاملات اجتماعی
 • تعاملات همسایگی
 • تعداد فرزندان ایده‌آل
 • تعلق به اجتماع سیاسی
 • تعلق به مکان
 • تعلق عاطفی
 • تعلق محله‌ای
 • تعلق مکانی
 • تعهد اجتماعی
 • تعهد شهروندی
 • تعیین کننده‌ها
 • تعیین کننده‌های باروری
 • تعیین‌کننده‌های زمینه‌ای
 • تعیین‌کننده‌های طلاق
 • تغییر ارزشها و نگرشها
 • تغییرات آب و هوا
 • تغییرات اجتماعی
 • تغییرات باروری
 • تفاوت نسلی
 • تفاوت‌های باروری
 • تفاوت‌های جنسیتی
 • تفاوت‏های نسلی
 • تفکر سیستمی
 • تفکیک و جمع­ آوری زباله­ های خانگی
 • تقسیم کار جنسیتی
 • تک‌فرزندی
 • تک‌فرزندی
 • تکلیف شهروندی
 • تکنیک تجزیه
 • تلویزیون
 • تمایل به تغییر شغل
 • تمایلات فرزندآوری
 • تمپو
 • تمرکززدایی
 • تنظیم خانواده
 • تنهایی
 • تهدیدات
 • تهران
 • توالی زنده‌زایی
 • توانمند‌ی زنان
 • تورم جوانی
 • توزیع بهینه‌ی جمعیت
 • توزیع فضایی
 • توزیع فضایی – کالبدی
 • توسعه
 • توسعه ­ی اجتماعی
 • توسعه ­ی اقتصادی
 • توسعه ی پایدار شهری
 • توسعه ی پایدار محلی
 • توسعه ­ی سیاسی
 • توسعه ی شهری
 • توسعه­ ی فرهنگی
 • توسعه ی محله‌ای
 • توسعه ی نابرابر
 • توسعه‌ی پایدار
 • توسعه‌ی پایدار محله ای
 • توسعه‌ی محله‌ای
 • توسعه‌ی مشارکتی
 • تولید ناخالص داخلی‏
 • تئوری گذار دوم جمعیت‌شناختی
 • جاذبه و دافعه
 • جامعه شناسی امنیت
 • جامعه ی دموکراتیک
 • جامعه ی شهری
 • جامعه ی شهری مرند
 • جامعه‌پذیری مجازی
 • جداول خالص زناشویی
 • جدایی گزینی فضایی
 • جدایی‌گزینی مکانی
 • جرائم شهری
 • جرم
 • جمعیت سنین نیروی‌کار
 • جمعیت نوجوان
 • جمعیت هم‌گذاشتی
 • جنبش اجتماعی
 • جنس
 • جنسیت
 • جهانی شدن
 • جهت‌گیری ارزشی
 • جوامع شهری
 • جوان
 • جوانان
 • چرخه زندگی
 • حاشیه نشین
 • حاشیه نشینان
 • حاملگی
 • حساب‌های منطقه‌ای
 • حق به شهر
 • حقوق
 • حقوق شهروندی
 • حمایت ابزاری
 • حمایت اجتماعی
 • حمایت ارزیابانه
 • حمایت اطلاعاتی
 • حمایت عاطفی
 • حوادث غیرعمدی
 • خانواده
 • خانواده جهت یاب
 • خانواده کارآمد و بهنجار
 • خانواده‌های تهرانی
 • خدمات اجتماعی
 • خشونت
 • خوانایی محیطی
 • خوانایی و نفوذپذیری
 • خودتحقق بخشی
 • خوزستان
 • خیر جمعی
 • داده‌کاوی
 • داده‌های ترکیبی
 • دانش‌آموختگان دارای تحصیلات عالی
 • دانش‌آموزان دبیرستانی
 • دانشجو
 • دانشگاه یزد
 • درآمد
 • درآمد سرانه
 • درآمد نسبی
 • درخت تصمیم کارت
 • درونزایی
 • دریاچه‌ی ارومیه
 • دریافتی‌های بیمه‌‌ای
 • دسترسی به منابع
 • دسترسی نابرابر به امکانات بهداشتی
 • دگرخواهی
 • دلبستگی مکانی
 • دوره
 • دوره فشرده جمعیت‌شناختی
 • دین
 • دین‌داری
 • دیوید هاروی
 • رابطه‏ی اجتماعی
 • رادیو
 • راهبردهای مقابله‌ای
 • ردپای بوم‌شناختی
 • رسانه
 • رسانه های ارتباط جمعی
 • رسانه های جمعی
 • رسانه‌های جمعی داخلی
 • رشد اقتصادی
 • رشد تولید ناخالص داخلی
 • رشد جمعیت
 • رضایت
 • رضایت اجتماعی
 • رضایت از زندگی
 • رضایت زناشویی
 • رضایت شهروندی
 • رضایت مندی اجتماعی
 • رضایت‌مندی
 • رعایت قوانین
 • رفاه اقتصادی
 • رفتار باروری
 • رفتار پرخطر
 • رفتار زیست محیطی
 • رفتار فرزندآوری
 • رفتارهای سلامت‏جویانه
 • رفتارهای وندالیستی
 • رفتاری
 • رگرسیون پواسن
 • رگرسیون دوجمله‌ای منفی
 • رگرسیون فازی
 • رگرسیون کلاسیک
 • رگرسیون لجستیک
 • روابط
 • روابط‌ اجتماعی
 • روابط اقتصادی زوجین
 • روابط بین فردی
 • روابط خویشاوندی
 • روایی
 • روزنامه کیهان
 • روستا- شهر اصلاندوز
 • روستاهای ادغام شده
 • روستای خوب
 • روش خلاصه سابقه باروری
 • روش شبه تابلویی
 • روش شناسی کیفی
 • روش کیفی
 • روش لوجیت براس
 • روش مدل رگرسیونی بقا
 • روش نوعی براس
 • رو‏ش‏های برآورد جمعیتی
 • روش‌های چندمتغیری
 • روش‌های دائمی و طولانی اثر
 • روش‌های موقّت
 • روند باروری
 • رویکرد جبرگرایی
 • رویکرد متوسط‌گیری بیزی
 • زایمان طبیعی
 • زباله‌گردی
 • زمان وقوع اولین تولد
 • زمان‌بندی ازدواج
 • زنان
 • زنان حاشیه نشین
 • زنان روستایی
 • زنان سازگار
 • زنان سرپرست خانوار
 • زنان شاغل
 • زندگی روزمره
 • زندگی شهری
 • ساختار اجتماعی و جرم
 • ساختار اقتصادی
 • ساختار جمعیت
 • ساختار سنی
 • ساختار سنی جمعیت
 • ساختار طبقاتی
 • ساختار قدرت
 • ساختار مصرف
 • ساختار نهادی
 • ساختارهای بیرونی محله
 • ساختارهای جاذب و مانع
 • سازگاری
 • سازگاری
 • سازمان مردم نهاد
 • سالخوردگی جمعیت
 • سالمندی
 • سالمندی جمعیت
 • سالمندی طبیعی‏
 • سال‌های عمر از دست‌رفته زودرس
 • سبک زندگی
 • سبک زندگی سلامت‌محور
 • سبک زندگی شهری
 • سبک زندگی متأهلین
 • سرزندگی
 • سرطان‌ها
 • سرمایة اجتماعی شهروندان
 • سرمایه اقتصادی
 • سرمایه‌ انسانی
 • سرمایه فرهنگی
 • سرمایه­ ی اجتماعی همسایگی
 • سرمایه­ ی فرهنگی
 • سرمایه ی فرهنگی تجسم یافته
 • سرمایه‌فرهنگی
 • سرمایه‌گذاری در مکان
 • سرمایه‌ی اجتماعی محله‌ای
 • سرمایه‌ی اقتصادی
 • سرمایه‌ی سیاسی
 • سرمایه‌ی فرهنگی
 • سرمایه‌ی نمادین
 • سزارین
 • سطح تحصیلات
 • سکونتگاه های غیررسمی
 • سکونت‌گاه‌های حاشیه‌ای
 • سلامت
 • سلامت اجتماعی
 • سلامت جسمانی
 • سلامت خانواده
 • سلامت خانواده و عآپارتمان­نشینی
 • سلامت خوداظهاری
 • سلامت روانی
 • سلامت روحی
 • سلامت و بهداشت
 • سمنان
 • سن
 • سن ازدواج
 • سن ایده‏آل ازدواج
 • سن باروری
 • سنجش
 • سنخ‌‌شناسی
 • سنخ‌شناسی شبکه‌های اجتماعی
 • سنندج
 • سنین پرخطر
 • سوءرفتار روانی
 • سواد اجتماعی
 • سواد بوم شناختی
 • سوقی
 • سیاست جمعیتی
 • سیاست شهرنشینی
 • سیاستگذاری محلی
 • سیاست‌های جمعیتی
 • سیاست‌های کلی جمعیت
 • سیستم اطلاعات اجتماعی
 • سیمای شهر
 • شاخص توسعه انسانی
 • شاخص ذهنی
 • شاخص مقایسه‌ای نسبت شانس ازدواج
 • شاخص میزان فراهمی زوج
 • شاخص‌های اقتصادیشبکه عصبیGMDH
 • شادمانی
 • شبکه روابط
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • شبکه ها و تعامل اجتماعی
 • شبکه های اجتماعی
 • شبکه های اجتماعی مهاجر
 • شبکه‌‌های اجتماعی
 • شبکه‌های اجتماعی مجازی
 • شبکه‌های اجتماعی نوین
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی
 • شبیه‌سازی جمعیتی
 • شبیه‌سازی عامل بنیان
 • شغل مهاجران. مقدمه و بیان مسأله
 • شکاف
 • شکاف نسلی
 • شمار فرزندان زنده به‌دنیا آمده
 • شناخت محله‌ای
 • شناخت مؤلفه‌های هویتی
 • شناخت همسایه
 • شناختی
 • شهر
 • شهر اردبیل
 • شهر اصفهان
 • شهر ایلام
 • شهر تهران
 • شهر جدید
 • شهر جهانی
 • شهر رشت
 • شهر سالم
 • شهر شیراز
 • شهر کرمان
 • شهر کرمانشاه
 • شهر محل سکونت
 • شهر مشهد
 • شهر مطلوب
 • شهر یزد
 • شهرداری
 • شهرداری منطقة 15 تهران
 • شهرستان ارومیه
 • شهرک نایسر
 • شهرنشینی
 • شهرهای ایران
 • شهروند الکترونیک
 • شهروندان
 • شهروندان اردبیل
 • شهروندان تبریز
 • شهروندان شهر یزد
 • شهروندان یزدی
 • شهروندی بوم‌شناختی
 • شهروندی زیست‌محیطی
 • شهروندی شهری
 • شهروندی محیط زیستی
 • شورای اجتماعی محلات
 • شورایاری
 • شیراز
 • شیراز
 • شیوه زیست شهری
 • شیوه‏ی همسرگزینی
 • صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی
 • صنعتی شدن
 • ضریب نفوذ
 • طبقه­ ی خرده­ بورژوا
 • طبقه­ ی کارگر
 • طبقه­ ی متوسط
 • طبقه‌بندی
 • طبقه‌ی اقتصادی و اجتماعی
 • طبقه­ی سرمایه­ دار
 • طراحی کالبدی
 • طراحی محیطی
 • طرد اجتماعی
 • طلاق
 • عادات فرهنگی
 • عدالت اجتماعی
 • عدالت اجتماعی ادراک شده - مشارکت شهروندی - توسعه‏‏ی پایدار شهری - شهر تبریز
 • عدالت انرژی
 • عدالت توزیعی
 • عدالت جنسیتی
 • عدالت رویه ای و خدمات شهری
 • عدالت محیط‌ زیست شهری
 • عدم ترجیح جنسی
 • عرب‌ها
 • عرصه ی عمومی
 • عرضه نیروی انسانی
 • عرفی‌شدن
 • عزت نفس
 • عقلانیت
 • عقلانیت اجتماعی
 • عقلانیت اقتصادی
 • علل بازگشت مهاجران
 • علل مرگ
 • علل مرگ‌ومیر
 • علل مهاجرت
 • عملکرد سازمانی
 • عملکرد شهرداری
 • عوامل اجتماعی
 • عوامل ایده‌ای
 • عوامل بلافصل
 • عوامل دلبستگی مکانی
 • عوامل ساختاری
 • عوامل فرهنگی
 • عوامل محیطی
 • عوامل و سازوکارهای علی
 • عین گرایی دیالکتیکی
 • غ جدول عمر چندکاهشی
 • غذاهای غیرخانگی
 • غطرح هزینه و درآمد خانوار
 • فاصله بین واقعیات و انتظارات اقتصادی
 • فاصله­ی اجتماعی
 • فرایند ازدواج
 • فرآیند تحلیل شبکه
 • فرآیند دلبستگی به مکان
 • فردگرایی
 • فردی شدن
 • فرزندآوری
 • فرزندمداری
 • فرصت‌ها
 • فرهنگ توسعه
 • فرهنگ شهروندی
 • فرهنگ شهروندی. تبلیغات پشت علائم راهنمایی
 • فرهنگ فقر
 • فرهنگ متعالی
 • فرهنگی
 • فشار اجتماعی
 • فشار مالی
 • فضا
 • فضاهای بی‌دفاع
 • فضاهای شهری
 • فضاهای عمومی
 • فضاهای عمومی خصوصی شده
 • فضاهای عمومی شهری
 • فضاهای عمومی نوع سوم
 • فضای اجتماعی شهر
 • فضای باز شهری
 • فضای شهری
 • فضای مجازی
 • فضای همسایگی
 • فعالیت‌های اشتراکی با همسر
 • فقر
 • فقر آموزشی
 • فناوری ارتباطی
 • قانون گرایی
 • قدرت در خانواده
 • قصد باروری
 • قصد فرزندآوری
 • قطبی شدن
 • قوم گرایی
 • قومیّت
 • قیمت زمان
 • کار بدون مزد خانگی
 • کارکرد‌های بازار
 • کارناوال
 • کافی شاپ
 • کجروی
 • کرد فیلی
 • کردستان
 • کرمانشاه
 • کشش درآمدی
 • کشورهای آسیایی
 • کشورهای عربی
 • کلان‌شهرها
 • کلیشه‌های جنسیتی
 • کم آبی و خشکسالی زاینده رود
 • کم‌فرزندی
 • کنترل اجتماعی
 • کنترل موالید
 • کُنش فرزندآوری
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • کوانتوم
 • کوچک‌ناحیه
 • کوهورت
 • کیفیت زندگی
 • کیفیت زندگی محیطی
 • کیفیت طراحی شهر
 • کیفیت محیطی
 • گذار جمعیت شناختی‏
 • گذار جمعیتی دوم
 • گذار مهاجرتی
 • گذران زمان اشتراکی
 • گرانباری نقش
 • گرایش به طلاق
 • گردشگری
 • گردشگری شهری
 • گردشگری قومی
 • گرگان
 • گروه‌های قومی کُرد و تُرک
 • الگوپذیری
 • ماتریس لئوپولد
 • مازندران
 • مالکیت مسکن
 • ماندگاری جوانان روستایی
 • ماندگاری و پایداری مهاجران
 • ماندن در ایران
 • مبدأ مهاجران برگشتی
 • مبلمان شهری
 • متابولیسم شهری
 • متغیرهای جمعیتی
 • متغیرهای مداخله‌گر
 • مجتمع پارک
 • مجتمع­های مسکونی
 • محدودیت‌ شغلی
 • محرومیت نسبی
 • محل سکونت
 • محلات جدید
 • محلات سنتی
 • محلات شهری
 • محلات قدیم
 • محله
 • محله جرم‌خیز
 • محله­ محوری
 • محله ی شکوفه‏ ی شمالی
 • محله ی عودلاجان
 • محله ی قیطریه
 • محله ی مسکونی
 • محله ی نارمک
 • محله‌ی سبلان
 • محله‌ی نیار
 • محله‌ی ولنجک
 • محور ناصرخسرو
 • مخارج اجتماعی
 • مخاطرات محیط زیست
 • مخاطره
 • مدرنیته
 • مدرنیته‌ی بومی
 • مدرنیزاسیون
 • مدرنیسم
 • مدل اقتصادسنجی
 • مدل چند سطحی
 • مدل رگرسیون پول
 • مدل رگرسیونی بقاء
 • مدل سری زمانی
 • مدل لاجیت ترتیبی تعمیم‌یافته
 • مدل نسل‌های همپوش A-K
 • مدل نظری- مفهومی
 • مدلسازی معادلات ساختاری
 • مدل‌های مرگ‌ومیر
 • مدیریت
 • مدیریت پسماند
 • مدیریت راهبردی
 • مدیریت شهری
 • مدیریت محله
 • مدیریت همسایگی
 • مدیریت و برنامه‌ریزی متمرکز
 • مدیریت‌محله
 • مردم نگاری
 • مرگ‌ومیر
 • مرگ‏ومیر کودکان زیر 5 سال
 • مرور نظام‌مند
 • مسائل اجتماعی
 • مسائل جوانان
 • مسائل شهری
 • مسائل شهری
 • مسکن
 • مسؤولیت اجتماعی
 • مسؤولیت پذیری
 • مسؤولیت‌پذیری اجتماعی
 • مسئولیت پذیری
 • مشارکت
 • مشارکت اجتماعی
 • مشارکت اجتماعی
 • مشارکت اقتصادی
 • مشارکت در نوسازی
 • مشارکت زنان
 • مشارکت سیاسی
 • مشارکت شهروندی
 • مشارکت شهری
 • مشارکت‌جویی
 • مشاهده ی مشارکتی
 • مشخصه‌های جمعیتی اجتماعی
 • مشخصه‌های خانوار
 • مصرف
 • مصرف انرژی
 • مصرف رسانه‏ ای
 • مصرف فضایی
 • مصرف گرایی
 • مصرف‌ مادی
 • مضیقه ازدواج
 • مضیقه اقتصادی
 • مطالعه باروری دوره‌ای
 • مطالعه کیفی
 • مطالعه‌ی تطبیقی
 • مطبوعات
 • مطرح کنندۀ مهاجرت
 • معاودین
 • معلولیت
 • معلومات باروری
 • معنای فرزند
 • مفاهیم جدید
 • مقیاس معلومات باروری کاردیف
 • مکتب پنسیلوانیا
 • مکتب شیکاگو- کلمبیا
 • منابع آب
 • منزلت اجتماعی
 • منطقه ی 22 تهران
 • منطقه­ ی چهار شهر کرمان
 • منطقه‌ی 7 شهرداری تهران
 • منطقه‌ی سه شهر ساری
 • مهاجران افغانستانی
 • مهاجران شهر به روستا
 • مهاجران عراقی‌
 • مهاجرت
 • مهاجرت از روستا
 • مهاجرت برگشتی
 • مهاجرت به مبدأ
 • مهاجرت بین استانی آذربایجان‌شرقی- تهران
 • مهاجرت تودهای
 • مهاجرت خالص
 • مهاجرت خانوادگی
 • مهاجرت داخلی
 • مهاجرت دوباره
 • مهاجرت سرپرست خانوار
 • مهاجرت شبکه ای
 • مهاجرت کاری
 • مهاجرت معکوس
 • مهاجرین بالقوه
 • مهریز
 • مورفولوژی شهری
 • مؤلفه های سرمایهی اجتماعـی
 • میانگین سن ازدواج
 • میدان
 • میدان میوه و تره بار
 • میزان خالص مهاجرت
 • میزان زاد و ولد
 • میزان مرگ ویژه سن
 • میزان مشارکت
 • میزان‌های خام ازدواج و طلاق
 • میل به پیشرفت
 • ناامنی اجتماعی
 • ناامنی اقتصادی
 • نابرابری اجتماعی
 • نابرابری فضایی
 • نابرابری های مرگ و میر
 • ناحیه‌ی شهری محل سکونت
 • نحوه تصرف
 • نرم افزار HLM
 • نزاع
 • نسبت طلاق به ازدواج
 • نسل‌
 • نشاط عمومی
 • نشانه های شهری
 • نشانه‌شناسی اجتماعی
 • نشانه‌شناسی شهری
 • نظارت ادراکی
 • نظام ارزشی
 • نظریه داده بنیاد
 • نظریه ردرفورد
 • نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده
 • نظریه زمینه‌ای
 • نظریه ی داده بنیاد
 • نظریه‌ی زمینه‌ای
 • نظریه­ی کیفیت اجتماعی
 • نقاط ضعف
 • نقاط قوت
 • نقشه ادراکی
 • نقش‌های جنسیتی
 • نگرش
 • نگرش اجتماعی- فرهنگی
 • نگرش برابری جنسیتی
 • نگرش به ازدواج
 • نگرش به حقوق شهروندی
 • نگرش به سلامت
 • نگرش به فرزندآوری
 • نگرش به فناوری­های ارتباطات و اطلاعات
 • نگرش جنسیتی
 • نگرش دینی
 • نگرش مادی
 • نمایه های فرهنگی
 • نمک‌زارشدن
 • نمونه‌مبنا
 • نوآوری
 • نوجوانان
 • نوجوانان حاشیه و غیرحاشیه
 • نوسازی
 • نوسازی بافت فرسوده
 • نوسازی فرهنگی
 • نوع‌دوستی
 • نیات باروری
 • نیّات مهاجرتی
 • نیروی کار شاغل
 • نیشابور
 • هایپراستار
 • هزینه‌کرد اشتراکی
 • هزینه‌کرد تخصیصی
 • هزینه‌کرد جداگانه
 • هسته‌های طراحی شده
 • هم گزینی
 • همبستگی اجتماعی
 • همدان
 • همکاری شکننده
 • همگرایی‌های قومی
 • همگونی
 • هنجارمندی
 • هنجارهای فرزندآوری
 • هنجارهای فرهنگی
 • هنجارهای مذهبی
 • هویت
 • هویت اجتماعی
 • هویت دینی
 • هویت قومی
 • هویت کالبدی
 • هویت مکانی
 • هویت ملی
 • هویت ملی
 • وابستگی اقتصادی
 • وابستگی در انجام امور روزمره زندگی
 • وابستگی مکانی
 • وابستگی مکانی
 • واژگان کلیدی: ازدواج
 • واژگان کلیدی: امید زندگی مجردی
 • واژگان کلیدی: سالخوردگی جمعیت
 • واژگان کلیدی: سوءرفتار خانگی
 • واژگان کلیدی: فرزندآوری
 • واسطه گری (دلالی) – مشاوران املاک
 • واگیری اجتماعی
 • وضع فعالیت
 • وضع فعالیت اقتصادی
 • وضعیت اجتماعی و اقتصادی
 • وضعیت اشتغال
 • وضعیت سواد
 • وفاق
 • وفاق اجتماعی
 • وفاق اجتماعی عام
 • وقوع جرم
 • ویژگی‌های ساختاری محله
 • ویژگی‌های شغلی
 • ویژگی‌های فردی
 • ویلانشینی
 • یادگیری اجتماعی
 • یاسوج
 • یزد
 • یکپارچگی و محصوریت.

 

برای اطلاع از جزییات و سفارش کار می‌توانید از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌تز بهره‌مند شوید :

مشاوره رایگان 02140220448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته علوم اجتماعی گرایش جمعیت‌شناسی
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 274 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×