رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی

این رشته بخصوص در کشورهای توسعه یافته که اهمیت زیادی به تحقیق می‌دهند بسیار با اهمیت و پرمخاطب هست.

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی

پژوهشگری اجتماعی شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که مربوط به تحقیق و پژوهش در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی است این رشته بخصوص در کشورهای توسعه یافته که اهمیت زیادی به تحقیق می‌دهند بسیار با اهمیت و پرمخاطب هست. بعنوان مثال برای ساماندهی یک معضل اجتماعی مانند کودکان بی‌سرپرست یا مقوله اعتیاد، اینکه چه میزان بودجه صرف این کار شود و چه راهکارهایی اتخاذ شود و ... همه این‌ها را در قالب یک طرح پژوهشی تعریف می‌کنند و بصورت کاملا علمی این مسائل را حل می‌کنند.  برخی از حوزه‌هایی که یک پژوهشگر اجتماعی باید به آن‌ها احاطه داشته باشد عبارتست از :

مبانی جامعه‌شناسی، جمعیت‌شناسی، مردم شناسی، روانشناسی، اصول علم اقتصاد، مبانی فلسفه، روان‌شناسی اجتماعی، تاریخ تفکر اجتماعی، تحلیل جمعیت، اصول علم سیاست، نظریه‌های جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی جنگ و نیروهای نظامی، بررسی مسائل اجتماعی ایران، جامعه‌شناسی انقلاب، جامعه‌شناسی در ادبیات فارسی، جامعه شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی، اصول توسعه و عمران، تئوری‌های برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی شهری، تئوری‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، برنامه‌ریزی روستایی، تکنیک‌های‌ مقدماتی‌ برنامه‌ریزی‌، برنامه‌ریزی‌ منطقه‌ای‌ در ایران‌، ارزشیابی‌ طرح‌ها و برنامه‌ها، عوامل‌ سازمان‌دهی‌ مکان‌، برنامه‌ریزی‌ حمل‌ و نقل‌، برنامه‌ریزی‌ اجتماعی، اصول‌ علم‌ جغرافیا و نقشه‌خوانی‌، جامعه شناسی پزشکی، جامعه شناسی کار و مشاغل، محیط‌شناسی انسانی، جامعه‌شناسی سیاسی، جغرافیای انسانی ایران، جمعیت‌شناسی اقتصادی اجتماعی، تغییرات اجتماعی، جمعیت‌شناسی ایران، مردم‌شناسی ایران، جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، مردم‌شناسی فرهنگی، اقتصاد ایران، جامعه‌شناسی ایلات و عشایر ایران، نیازهای انسانی، جامعه‌شناسی جهان سوم.

 

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته پژوهشگری اجتماعی آورده شده است:

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

Dementia-International Journal of Social Research and Practice

1,506

2.238

0.002920

International Journal of Social Research Methodology

2,262

1.990

0.001860

Cyberpsychology-Journal of Psychosocial Research on Cyberspace

345

1.174

0.000750

SOCIAL RESEARCH

1,717

0.442

0.000570

Historical Social Research-Historische Sozialforschung

626

0.354

0.000630

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته پژوهشگری اجتماعی ارائه شده است:

نام مجله

وابسته به

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

دانشگاه تهران

مطالعات اجتماعی ایران

انجمن جامعه شناسی ایران

علوم اجتماعی 

دانشگاه فردوسی مشهد

فصلنامه علوم اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

برخی از حوزه ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی عبارتند از :

 • آبادی
 • ابراز خود
 • ابعاد دینداری
 • اتنوگرافی انتقادی
 • اتنومتدولوژی
 • آثار و پیامدهای جوک‌های سیاه
 • اثربخشی اجتماعی
 • اثربخشی‌عملکرد
 • احساس امنیت
 • احساس امنیت؛ احساس امنیت
 • احساس بی‌قدرتی
 • احساس تعلق
 • احساس تعلق
 • احساس تنهایی
 • احساس تنهایی
 • احساس غم
 • احساس محرومیت نسبی
 • احساس وظیفه‌گرایی
 • احساسات زیست‌محیطی
 • اختلاف‌های خانوادگی
 • ادبیات داستانی سیاسی
 • ادبیات معاصر ایران
 • آذربایجان غربی
 • اربعین
 • ارتباط گریزی
 • ارتباطات اجتماعی
 • ارتباطات میان فرهنگی
 • ارتباطات و تعاملات اجتماعی
 • ارتباط‌های بین‌فردی
 • ارتقای کیفیت زندگی
 • ارث
 • ارزش فرزند
 • ارزش¬های دینی
 • ارزش¬های عرفی¬گرایی دینی
 • ارزش‌ها و نگرش‌ها
 • ارزش‌های جهانی‌شدن
 • ارزش‌های خانواده
 • ارزش‌های زنان
 • ارزش‌های زیست‌محیطی
 • ارزش‌های زیست‌محیطی
 • ارزش‏های فرهنگی
 • ارزش‌های مادی
 • ارزش‌های محیط‌زیستی
 • ارزش‌های معنوی
 • ارزیابی سریع و پاسخ
 • ارزیابی سریع وضعیت
 • ارزیابی مشارکت روستایی
 • از هم‌گسیختگی خانوادگی
 • آزادی فرهنگی
 • ازدواج
 • ازدواج خویشاوندی
 • ازدواج معلولان
 • استادان دانشگاه
 • استقلال اقتصادی
 • اسلام
 • اسناد بالادستی
 • آسیاب
 • آسیب‌پذیری
 • آسیب‌شناسی
 • اشتغال زنان
 • اشتغال غیررسمی
 • اشتغال غیررسمی
 • آشتی‌ناپذیری
 • اشکال سرمایه
 • اصفهان
 • اصلاح فرهنگی-اجتماعی
 • اصلاحات
 • اعتقاد به کارایی نهادهای سیاسی
 • اعتقاد به مشروعیت حکومت
 • اعتماد
 • اعتماد اجتماعی
 • اعتماد تعمیم‌یافته
 • اعتماد عمومی
 • اعتماد نهادی
 • اعتیاد اینترنتی و ماهواره‌ای
 • اعتیاد به فناوری‌های نوین ارتباطی
 • افراد تراجنسی
 • افغانستانی‌های مقیم شیراز
 • آقا شاه‌بلبل
 • اقتدار اقتصادی
 • آگاهی اجتماعی
 • آگاهی از جهانی شدن
 • آگاهی دانشجویان
 • آگهی‏های تلویزیونی
 • آمایش سرزمین
 • امتداد خود
 • امکانات
 • امنیت
 • امنیت اجتماعی
 • امنیت اقتصادی
 • امنیت فرهنگی
 • آموزش دموکراتیک
 • آموزش عالی
 • امید سیاسی
 • انتخاب عقلانی
 • انتخاب محل سکونت
 • انتخابات
 • انتقال آب
 • آنتونی گیدنز
 • انحرافات اجتماعی
 • انرژی‌های نو
 • انزوای اجتماعی
 • انسان‌شناسی تفسیری
 • انسان‌شناسی فناوری
 • انسجام اجتماعی
 • انعطاف‌پذیری مرز فضای شخصی
 • انفکاک فرهنگی
 • انقلاب اسلامی
 • انگ اجتماعی
 • انگیزه
 • انگیزۀ تماشای برنامه‌های دینی
 • انگیزۀ نیاز به موفقیت
 • آنلاین
 • انواع جوک
 • انواع سرمایه
 • آنومی اجتماعی
 • اوقات فراغت
 • ایدزادغام
 • ایران
 • ایرانی
 • اینترنت
 • آیندة فرهنگ زیستمحیطی
 • آینده پژوهی
 • اینستاگرام
 • آیین‌های مرگ
 • بازار
 • بازار سنتی دزفول
 • بازار مرزی بانه
 • بازار و تجارت مرزی
 • بازاندیشی
 • بازتابیت
 • بازنمایی
 • بازیافت
 • باوجدان بودن
 • باور
 • باورها و احساسات دینی
 • بحران اقتصادی
 • بحران قومی
 • بحران هویت
 • بختک
 • بختیاری
 • بدن
 • برساخت اجتماعی آفرودیت
 • برنامة پنجم توسعه
 • برنامة چهارم توسعه
 • برنامه‌ریزی
 • برنامه‌ریزی متمرکز
 • برنامه‌های توسعه
 • برنامه‌های دینی تلویزیونی
 • برنامه‌های گفت‌وگومحور دینی
 • برنامه‌های محلی
 • برنامۀ ششم توسعه
 • برونگرائی
 • بسیج منابع اجتماعی
 • بلوغ زودرس جسمی
 • بندرعباس
 • بنیۀ تولید ملی
 • بهارستان
 • به‌رسمیت‌ شناخته‌شدن
 • بهزیستی ذهنی
 • بهشت‌زهرا
 • بوروکراسی
 • بوم‌شناسی فرهنگی
 • بی‌اعتنایی
 • بی‌تفاوتی اجتماعی
 • بی‌سازمانی اجتماعی
 • بیگانگی
 • بیگانگی اجتماعی
 • بیگانگی تحصیلی
 • بیگانگی دانشگاهی
 • بیگانگی شغلی
 • بی‌وفایی همسران
 • پاساژ
 • پاسخگویی
 • پالایشگاه گاز
 • پایداری
 • پایداری زندگی زناشویی
 • پایداری نسلی
 • پایگاه اجتماعی-اقتصادی
 • پایگاه اقتصادی- اجتماعی
 • پدیدارشناسی
 • پدیدارشناسی
 • پذیرش اجتماعی بدن
 • پذیرش سازمانی
 • پذیرش عمومی
 • پروژة توانمندسازی جوامع محلی
 • پژوهش
 • پوشش
 • پوشش ملی
 • پویایی‌‌شناسی
 • پیام کوتاه
 • پیامدهای اجتماعی زندان
 • پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی
 • پیامدهای اقتصادی
 • پیامدهای اقتصادی زندان
 • پیامدهای خانوادگی زندان
 • پیامک
 • پیرسالاری
 • پیمایش جهانی ارزش‌ها
 • پیوند اجتماعی
 • پیوندهای فرامحلی
 • پیوندهای محلی
 • تأثیر اجتماعی
 • تبدیل‌خواهی جنسی
 • تبلیغ دینی
 • تبلیغات تجاری
 • تبیین‌گرهای کیفیت زندگی
 • تجربة ارتباط با طبیعت
 • تجربة زیسته
 • تجربۀ شادی
 • تجربۀ عینی
 • تجربۀ نسلی
 • تجربۀ نوجوانان
 • تحرک فرهنگی
 • تحصیلات
 • تحلیل انتقادی
 • تحلیل تماتیک
 • تحلیل شبکه
 • تحلیل شبکه اجتماعی
 • تحلیل عاملی
 • تحلیل فضای
 • تحلیل فضایی
 • تحلیل گفتمان
 • تحلیل محتوا
 • تحول میان‌نسلی
 • تداوم ترک اعتیاد
 • ترس از جرم
 • تروریست
 • تروریسم
 • تساهل سیاسی
 • تساهل مذهبی
 • تسهیلات ارزان
 • تصور از بدن
 • تصور ذهنی
 • تعارض
 • تعامل
 • تعامل انسان با محیط
 • تعامل با استادان
 • تعاملات اجتماعی
 • تعاملات روزمره
 • تعدیل اقتصادی
 • تعلق محله‌ای
 • تعمیم‌پذیری جنسیتی
 • تعهد
 • تعهد سازمانی
 • تعهد عاطفی
 • تعهد مذهبی
 • تعهد مستمر
 • تعهد هنجاری
 • تعیین‌کننده‌های مهاجرت
 • تغییر آب‌وهوا
 • تغییر جنسیت
 • تغییرات خانواده
 • تفاهم
 • تفاهم اقتصادی
 • تفاوت
 • تفاوت‌های بین‌نسلی
 • تفسیرگرایی اجتماعی
 • تفکر انتقادی
 • تفکیک جنسیت
 • تقاضای سوداگرانه
 • تقسیم کار اجتماعی
 • تقسیم کار جنسیتی
 • تقسیمات فضا
 • تقویم
 • تکثرگرایی سیاسی
 • تکنولوژی ارتباطی
 • تلفن همراه
 • تمایزبخشی
 • تمایزیافتگی خود
 • تمایل به مشارکت
 • تندرستی اجتماعی
 • تهران
 • توافق
 • توانمند سازی جوامع محلی
 • توانمندسازی اجتماعی
 • توانمندسازی زنان
 • توانمندسازی فرهنگی
 • توده‌گرایی
 • توسعة اجتماعی
 • توسعة اقتصادی-اجتماعی
 • توسعة پایدار اقتصادی
 • توسعة پایدار روستایی
 • توسعة پایدار محلی
 • توسعة روستایی
 • توسعة سیاسی
 • توسعة فرهنگی
 • توسعه
 • توسعه
 • توسعه‌‌نیافتگی فرهنگی
 • توسعۀ اجتماعی
 • توسعۀ اقتصادی
 • توسعۀ مجانی
 • توسعۀ محلی
 • تولید داخلی
 • تیپولوژی شهری
 • تئوری زمینه‌ای
 • جادو
 • جامعة مدنی
 • جامعه اطلاعاتی
 • جامعه‏ پذیری اقتصادی
 • جامعه پساصنعتی
 • جامعه پسندی
 • جامعه شناسی دعا
 • جامعه‌پذیری
 • جامعه‌پذیری
 • جامعه‌پذیری فرزندان
 • جامعه‌شناسی اقتصادی جدید
 • جامعه‌شناسی تفسیری
 • جامعه‌شناسی روستایی
 • جامعه‌شناسی زبان
 • جامعه‌شناسی زیارت
 • جامعه‌شناسی صمیمیت
 • جامعه‌شناسی علم و فناوری
 • جامعه‌شناسی معرفت
 • جامعه‌شناسی معرفت جدید
 • جامعۀ مصرفی
 • جایگاه اجتماعی آسیابان
 • جدایی‌گزینی
 • جذابیت
 • جرم
 • جنس
 • جنسیت
 • جهان سوم
 • جهانی شدن
 • جهت‌گیری تعارض
 • جهت‌گیری‌های قومی و مذهبی
 • جوانان
 • جوک
 • جوک‌گویی
 • چاپارخانة همدان
 • چپ خط امام
 • چندفرهنگ‌گرایی
 • چندفرهنگی
 • حاشیه‌شدگی هویتی
 • حاشیه‏نشینی
 • حافظة جمعی
 • حافظه فرهنگی شهری
 • حجاب
 • حسن آباد زرگنده
 • حقوق شهروندی
 • حک‌شدگی
 • حکمرانی
 • حکمروایی خوب
 • حکومت محلی
 • حمایت
 • حمایت اجتماعی
 • حمایت اجتماعی-عاطفی
 • حمایت اطلاعاتی
 • حمایت عاطفی
 • حمایت مادی
 • حوزة علمیه
 • حوزه عمومی
 • حوزه عمومی مجازی
 • حوزه¬های مطالعاتی
 • حوزه‌های رفاهی
 • حیات اجتماعی جوانان
 • حیات طیبه
 • خاطره شهری
 • خانوادة زندانی
 • خانواده
 • خانواده روستایی
 • خانواده‌ی برابریخواه
 • خراسان
 • خردگرایی
 • خشونت
 • خشونت علیه زنان
 • خطر
 • خطرهای کار
 • خلأ ارتباطی
 • خلاقیت فرهنگی
 • خلقیات
 • خود
 • خودآگاهی
 • خودپندارة تحصیلی
 • خودرهابخشی
 • خودکنترلی
 • خودمدیریتی
 • خودی از آنِ خود
 • خوش‌بینی به سیاست‌گذاری‌ها
 • خوشه‌بندی
 • خویشاوندی
 • خیابانی‌شدن کودکان
 • داستان‌های مجلات کودکان
 • داغ ننگ
 • دانش زیست‌محیطی
 • دانش‌آفرینی سازمانی
 • دانش‌آموز
 • دانشجو
 • دانشجویان
 • دانشجویان بلوچ
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • دانشگاه
 • دانشگاه تبریز
 • دختران دانشجو
 • درگیری عملی در سیاست
 • دریاچة ارومیه
 • دستیابی به فرصت‌ها
 • دعای اسلامی و شیعی
 • دعای دینی معاصر
 • دعای یهودی مسیحی
 • دلبستگی به محله
 • دلبستگی مکانی
 • دلبستگی ملی
 • دلپذیر بودن
 • دلیجان
 • دنیل بل
 • دهه‌های چهل و پنجاه شمسی
 • دهیار زن
 • دوگانگی نقشی
 • دولت پساسرزمینی
 • دولت سرزمینی
 • دولت‌ها
 • دیدگاه دیگران مهم به تحصیل
 • دیررسی ازدواج
 • دیگری
 • دیگری
 • دین
 • دین روستایی
 • دین‌پژوهی اجتماعی
 • دینداری
 • دینداری دانشجویان
 • دیوارنوشته
 • ذات‌گرایی
 • ذخیرۀ دانش
 • ذهنیت نسلی
 • رابطه با جنس مخالف
 • رادیکالیسم سیاسی-دینی
 • رادیو
 • راهبرد
 • راهبردهای بقا
 • رسانة گروهی
 • رسانه
 • رسانه
 • رسانه‌های جدید
 • رسانه‌های جمعی
 • رسانه‌های نوشتاری
 • رشتة تحصیلی
 • رضایت
 • رضایت از رشته
 • رضایت از زندگی
 • رضایتمندی
 • رضایتمندی سکونتی
 • رفاه اجتماعی
 • رفتار پسماند
 • رفتار جامعه‌پسند
 • رفتار رقابتی
 • رفتار سلامت- ‌محور
 • رفتار شهروندی سازمانی
 • رفتار مصرف گاز
 • رفتارهای اقتصادی
 • رفتارهای انحرافی
 • رگرسیون لجستیک
 • روابط اجتماعی
 • روابط آنلاین
 • روابط پیش از ازدواج
 • روابط همسایگی
 • روایت
 • روایت پژوهی
 • روحانیت
 • روحیۀ مشارکتی
 • رودخانة زاب
 • روستا
 • روستای ایرانی
 • روستای بزیجان
 • روستای رستم‌آباد علی چارک
 • روش زمینه‌ای
 • روش سری‌های زمانی
 • روش کیفی
 • روش کیفی
 • روشنفکری دینی
 • روند مطالعات کیفیت زندگی
 • رویکرد‌های توسعه
 • زباله‌های خانگی
 • زبان‌شناسی
 • زرتشتیان
 • زمان
 • زمان عادی
 • زمان فوق‌العاده
 • زمانمندی توسعه‌ستیز
 • زمانمندی توسعه‌مدار
 • زن پزشک
 • زن سنتی
 • زن مدرن
 • زنان
 • زنان سرپرست خانوار
 • زنان شاغل
 • زنان و دختران دانشجو
 • زنانگی
 • زندان
 • زندگی روزمره
 • زندگی علمی
 • زوجین در آستانة ازدواج
 • زورگویی سایبری
 • زورگویی سنتی و نوجوانان
 • زیارت
 • زیارت پیاده
 • زیست اجتماعی
 • زیست‌جهان
 • ساخت اجتماعی
 • ساختار
 • ساختار قدرت
 • ساختار قشربندی اجتماعی
 • ساختارگرایی
 • سازگاری اجتماعی
 • سازمان
 • سازمان صنفی
 • سازمان صنفی دینی
 • سازمان فتوت
 • سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
 • سازمان‌های مردم‌نهاد
 • سالمندی
 • سبک زندگی
 • سبک زندگی دینیسبک زندگی سلامت‌محور
 • سبک زندگی فرهنگی
 • سبک زندگی نشاط‌محور
 • سبک‌شناختی
 • سبک‌های شوخ‌طبعی
 • سده‌های میانه
 • سرقت
 • سرقت
 • سرمایة اجتماعی
 • سرمایة اجتماعی برون‌گروهی
 • سرمایة اجتماعی پیوندبخش
 • سرمایة اجتماعی پیوندمدار
 • سرمایة اجتماعی درون‌گروهی
 • سرمایة اجتماعی درون‌گروهی
 • سرمایة اجتماعی و فرهنگی
 • سرمایة اقتصادی
 • سرمایة فرهنگی
 • سرمایه‌ اجتماعی
 • سرمایه‌گذاران واسطه‌ای
 • سرمایۀ اجتماعی
 • سرمایۀ ‌اجتماعی
 • سرمایۀ اقتصادیف سرمایۀ اقتصادی
 • سرمایۀ فرهنگی
 • سرمایۀ فرهنگی
 • سطح فرهنگ
 • سفرنامه
 • سکون فرهنگی
 • سکونتگاه اسلام‌آباد
 • سکونتگاه غیررسمی
 • سلامت
 • سلامت اجتماعی
 • سلامت روان
 • سن
 • سن ازدواج
 • سناریوسازی
 • سنت
 • سنت اسلامی
 • سنجش سرمایۀ فرهنگی
 • سنخ‌شناسی
 • سواد انرژی
 • سودای آفرودیت
 • سیاست
 • سیاست اجتماعی
 • سیاست اجتماعی محلی
 • سیاست زمانی
 • سیاست فرهنگی
 • سیاست قومی
 • سیاستگذاری اجتماعی
 • سیاستگذاری رفاهی
 • سیاست‌های اقتصادی
 • سیاست‌های حمایتی فسیاست‌های خانواده‌محور
 • سیر زندگی
 • سیستم
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • سیطرة جنسیت
 • سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • سینما
 • سینمای ایران
 • شاخص لگاتوم
 • شاخص‌های فرهنگی
 • شادمانی
 • شادی
 • شایستگی اجتماعی
 • شبکة اجتماعی
 • شبکه های اجتماعی مجازی
 • شبکه‌های اجتماعی
 • شبکه‌های اجتماعی اینترنتی
 • شرایط زمانی
 • شرق‌شناسی
 • شغل
 • شکاف دیجینال
 • شکاف فضایی
 • شکست تحصیلی
 • شهر
 • شهر تهران
 • شهر زنجان
 • شهر سنندج
 • شهر کرمان
 • شهر همدان
 • شهر یزد
 • شهرداری تهران
 • شهرستان کیار
 • شهرنشینی وابسته
 • شهروندان
 • شهروندان شهر تهران
 • شوخ‌طبعی
 • شور جمعی
 • شورایاری
 • صادق هدایت
 • صمیمیت زناشویی
 • صنعت
 • صنعت کارخانه‌ای
 • ضد دعا
 • طبقات فرودست روستایی
 • طبقة اجتماعی
 • طبقة اقتصادی اجتماعی
 • طبقۀ اجتماعی
 • طرح جامع شهر
 • طرح‌های توسعة شهری
 • طرد اجتماعی
 • طرد ذهنی
 • طرد عینی
 • طرد هویتی
 • طلاق عاطفی
 • طلاق قانونی
 • طلوعی
 • ظرفیت انطباق‌پذیری سازمانی
 • عام‌گرایی
 • عامل اجتماعی
 • عامل اقتصادی
 • عامل فرهنگی
 • عاملان بازار مسکن
 • عاملیت
 • عدالت
 • عدالت اجتماعی
 • عدالت جنسیتی
 • عدالت ‌رویه‌ای
 • عدالت قومی
 • عضویت در انجمن‏ها
 • عقلانیت وارداتی
 • علل مهاجرت
 • علوم اجتماعی
 • عملکرد سازمانی
 • عواطف منفی
 • عواطف و احساسات
 • عوامل اجتماعی
 • عوامل اقتصادی
 • عوامل موقعیتی
 • عودلاجان
 • فاصلة اجتماعی
 • فاصله سنی
 • فاصله‌گیری
 • فراتحلیل مطالعات روستایی
 • فراغت عادی
 • فراغت غیرعادی
 • فراموش‌خانه
 • فرایند
 • فرایند برساخت هویت
 • فرایند کودک کار شدن
 • فردگرایی
 • فردیت
 • فرزند مذکر
 • فرزندآوری
 • فرزندآوری
 • فرزندآوری مادری
 • فرصت‏های برابر
 • فرکلاف
 • فرهنگ
 • فرهنگ روستایی
 • فرهنگ زیستمحیطی
 • فرهنگ سازمانی
 • فرهنگ سیاسی
 • فرهنگ شهروندی
 • فروغ فرخزاد
 • فشار نقش
 • فضای اردوگاهی
 • فضای پیاده‌روها
 • فضای جنسیتی
 • فضای سایبر
 • فضای شخصی
 • فضای شهری
 • فضای عاطفی
 • فضای کالبدی
 • فضای مجازی
 • فضای مجازی
 • فعالیت‌های اشتراکی با همسر
 • فقدان انگیزۀ تماشای برنامه‌های دینی
 • فلسفه و فرهنگ دعا
 • فناوری
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • فیسبوک
 • فیس‌بوک
 • فیلم سینمایی «طلا و مس»
 • فیلم کتاب قانون
 • قابلیت کارآفرینی
 • قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
 • قبیله گرایی
 • قتل
 • قدرت
 • قدرت تحقق خود
 • قربانی
 • قواعد مشروعیت‌بخش
 • قوم و قومیت
 • قوم مداری
 • قوم‌گرایی
 • قومیت
 • کار
 • کار کودک
 • کارآفرینی
 • کاربرد مطلوب و نامطلوب
 • کارکردهای تلفن همراه
 • کارکنان خانوادگی بدون مزد نظام بهره‌برداری خانوادگی
 • کاستی‌ها
 • کالینز
 • کانون جرم‌خیز
 • کتابخانة ملی
 • کرمانشاه
 • کشف پیامدها
 • کشورهای غیرمسلمان
 • کشورهای مسلمان
 • کلانشهر
 • کلان‌شهر تهران
 • کنترل‌ اجتماعی
 • کنترل خانواده
 • کنترل والدین
 • کنترل‌ناپذیری فرزندان
 • کنش دگردوستانه
 • کنش‌گر جوک‌گو
 • کودک
 • کودک خیابانی
 • کودک کار
 • کودکان
 • کودکان خیابانی
 • کودکان کار
 • کیفیت زندگی
 • کیفیت زندگی ذهنی
 • کیفیت زندگی عینی
 • کیفیت محیطی
 • گرایش به طلاق
 • گرایش به مشارکت اجتماعی
 • گرایش به مشارکت سیاسی
 • گرایشات سیاسی
 • گردشگری روستایی
 • گردشگری مذهبی
 • گروه قومی
 • گروه کانون
 • گروه کانون
 • گروه مرجع
 • گروه‌های سنی
 • گروه‌های هدف
 • گسست فرهنگی
 • گشودگی به تجربه
 • گفتمان
 • گفتمان انتقادی
 • گفتمان پوشش دینی
 • گفتمان پوشش لیبرال
 • گفتمان رسمی
 • گفتمان غیررسمی
 • گفت‌وگوی فرهنگی
 • گورستان
 • گونۀ آرمانی
 • الگوهای فرهنگی
 • الگوی زناشویی
 • گیدنز
 • لوازم آرایشی
 • لوازم آرایشی
 • مادری
 • مازندران
 • مالکیت سرمایه‌ای
 • مالیات
 • ماهواره
 • ماهیت تأملی کنش اجتماعی
 • مبلغان دینی
 • متادون
 • متغیر‌های دانشگاهی
 • متغیرهای زمینه‌ای
 • متن
 • محرومیت
 • محرومیت نسبی
 • محله
 • محله
 • محله‌های تاریخی شهری
 • محله‌های مردمی
 • محیط زیست
 • محیط‌گرایی
 • مخاطرات اجتماعی
 • مخالفان اصلاحات
 • مد
 • مدارای اجتماعی
 • مدارای دینی
 • مدارای سیاسی
 • مدارای قومی
 • مدت ازدواج
 • مدت اقامت
 • مدرن‌شدن زنان
 • مدرنیت
 • مدرنیته
 • مدرنیتۀ فرهنگی
 • مدرنیس
 • مدگرایی
 • مدیریت بدن
 • مدیریت روابط
 • مدیریت شهری
 • مدیریت عواطف
 • مدیریت محله
 • مذهب
 • مردسالاری
 • مردشدگی
 • مردم‌نگاری چندصدایی
 • مزاحمت جنسی
 • مزاحمت خیابانی
 • مسأله اجتماعی نمازخوانی
 • مسکن
 • مسکن مهر
 • مسیحیت
 • مسئله‌شناسی جوانان
 • مسئولیت‏ پذیری
 • مشارکت
 • مشارکت اجتماعی
 • مشارکت در انتخابات
 • مشارکت سیاسی
 • مشارکت سیاسی زنان
 • مشارکت فرهنگی
 • مشارکت محلی
 • مشارکت محیط زیستی
 • مشارکت مردمی
 • مشتری‌گرایی
 • مشروطۀ دوم
 • مشروعیت
 • مشکلات فردی
 • مشگین‌شهر
 • مشهد
 • مصاحبه مشارکتی
 • مصرف الکل
 • مصرف فرهنگی
 • مصرف نشانه‌ها
 • مصرف نمایشی
 • مصرف‌گرایی زنان
 • مطالعة پدیدارشناختی
 • مطالعة تطبیقی
 • مطالعة زمینه‏ ای
 • مطالعة کیفی
 • معتادان گمنام هنجارهای همیاری
 • معرفت نظری
 • معلمان
 • معلولان ایران
 • مفاد فرهنگ
 • مفصل‌بندی
 • مقاومت
 • مقایسۀ پیامدها
 • مکانیسم‌های حک‌شدگی
 • ملا
 • منابع اعتماد
 • مناسک
 • مناسک مذهبی
 • مناطق شهری
 • مناطق کردنشین
 • منزلت
 • منطقه
 • منطقۀ اورامان
 • منفعت
 • مهاجران کم‌درآمد شهری
 • مهاجرت
 • مهاجرت اقتصادی
 • مهاجرت پویا
 • مهاجرت تبعی
 • مهاجرت‌های داخلی ایران
 • مواد مخدر
 • موفقیت
 • موفقیت ‌تحصیل
 • موقعیت مصرف
 • مؤلفه‌های اجتماعی‌ـ فرهنگی و بی‌اعتنایی اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌های
 • میدان
 • میرزا ملکم‌خان
 • میکرواینفلوئنسر
 • میهن دوستی
 • نابرابری
 • نابرابری
 • نابرابری اجتماعی
 • نابرابری اجتماعی
 • نابرابری جنسیتی
 • نابهنجاری
 • ناپایداری
 • ناپایداری ساختاری
 • نارضایتی از بدن
 • ناسازی
 • ناسیونالیسم
 • ناسیونالیسم فرهنگی- ملی
 • ناسیونالیسم قومی
 • ناسیونالیسم مدنی- مل
 • ناصرالدین‌شاه
 • نخبه‌گرایی
 • نروزگرائی
 • نسل
 • نشاط زناشویی
 • نشانه
 • نشانه‌شناسی
 • نظام جامع
 • نظام حقوقی
 • نظریة بنیانی
 • نظریة زمینه‌
 • نظریة زمینه‌ای
 • نظریة مبنایی
 • نظریه چندآوایی
 • نظریه ساختاربندی
 • نظریه‌های عدالت
 • نظریۀ سرمایۀ فرهنگی
 • نظریۀ مبنایی
 • نظم
 • نظم اجتماعی
 • نقش‌ها و پایگاه‌های اجتماعی زن و مرد
 • نگرش
 • نگرش به آیندة شغلی
 • نگرش به دین
 • نگرش دگردوستانه
 • نگرش سهل‌گیرانه به طلاق
 • نگرش کنش‌پژوهانه
 • نگرش مشارکتی
 • نگرش و دغدغة زیست‌محیطی
 • نگرش و رفتار زیست‌محیطی
 • نمازپژوهی اجتماعی
 • نهادها
 • نوجوان افغان
 • نوجوانان
 • نوروز
 • نوسازی
 • نوسازی
 • نوسازی (مدرنیزاسیون)
 • نوگرایی (مدرنیسم)
 • نئولیبرالیسم
 • هراس اخلاقی
 • هرمنوتی
 • هرمنوتیک بازیاب
 • هرمنوتیک حدس و گمانی
 • همانندگری
 • هم‌باشی
 • همبستگی اجتماعی
 • همبستگی ملی
 • همسویی اهداف با نیازها
 • هنجار
 • هنجار اجتماعی
 • هنجارگرایی
 • هنجارهای دانشگاهی
 • هوش اجتماعی
 • هوش عاطفی
 • هویت
 • هویت اجتماعی
 • هویت اخلاقی
 • هویت حاشیه‌ای
 • هویت دینی
 • هویت شهری
 • هویت فرهنگی شهر
 • هویت ملی
 • واقعیت اجتماعی
 • واقعیت اجتماعی نمازخوانی
 • وبلاگ
 • وسایل ارتباط‌جمعی
 • وسایل ارتباطی نوین
 • وسنو
 • وضعیت اجتماعی
 • وضعیت قوم بختیاری
 • وضعیت والدین
 • ویژگی محیطی و امکانات
 • یادگیری اجتماعی

برای اطلاع از جزییات و سفارش کار می‌توانید از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌تز بهره‌مند شوید :

0214022448

رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 561 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×