رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی

این رشته بخصوص در کشورهای توسعه یافته که اهمیت زیادی به تحقیق می‌دهند بسیار با اهمیت و پرمخاطب هست.


ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 152 تاریخ: آدرس وب

معرفی رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی

پژوهشگری اجتماعی شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که مربوط به تحقیق و پژوهش در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی است این رشته بخصوص در کشورهای توسعه یافته که اهمیت زیادی به تحقیق می‌دهند بسیار با اهمیت و پرمخاطب هست. بعنوان مثال برای ساماندهی یک معضل اجتماعی مانند کودکان بی‌سرپرست یا مقوله اعتیاد، اینکه چه میزان بودجه صرف این کار شود و چه راهکارهایی اتخاذ شود و ... همه این‌ها را در قالب یک طرح پژوهشی تعریف می‌کنند و بصورت کاملا علمی این مسائل را حل می‌کنند.  برخی از حوزه‌هایی که یک پژوهشگر اجتماعی باید به آن‌ها احاطه داشته باشد عبارتست از :

مبانی جامعه‌شناسی، جمعیت‌شناسی، مردم شناسی، روانشناسی، اصول علم اقتصاد، مبانی فلسفه، روان‌شناسی اجتماعی، تاریخ تفکر اجتماعی، تحلیل جمعیت، اصول علم سیاست، نظریه‌های جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی جنگ و نیروهای نظامی، بررسی مسائل اجتماعی ایران، جامعه‌شناسی انقلاب، جامعه‌شناسی در ادبیات فارسی، جامعه شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی، اصول توسعه و عمران، تئوری‌های برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی شهری، تئوری‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، برنامه‌ریزی روستایی، تکنیک‌های‌ مقدماتی‌ برنامه‌ریزی‌، برنامه‌ریزی‌ منطقه‌ای‌ در ایران‌، ارزشیابی‌ طرح‌ها و برنامه‌ها، عوامل‌ سازمان‌دهی‌ مکان‌، برنامه‌ریزی‌ حمل‌ و نقل‌، برنامه‌ریزی‌ اجتماعی، اصول‌ علم‌ جغرافیا و نقشه‌خوانی‌، جامعه شناسی پزشکی، جامعه شناسی کار و مشاغل، محیط‌شناسی انسانی، جامعه‌شناسی سیاسی، جغرافیای انسانی ایران، جمعیت‌شناسی اقتصادی اجتماعی، تغییرات اجتماعی، جمعیت‌شناسی ایران، مردم‌شناسی ایران، جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، مردم‌شناسی فرهنگی، اقتصاد ایران، جامعه‌شناسی ایلات و عشایر ایران، نیازهای انسانی، جامعه‌شناسی جهان سوم.

 

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته پژوهشگری اجتماعی آورده شده است:

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

Dementia-International Journal of Social Research and Practice

1,506

2.238

0.002920

International Journal of Social Research Methodology

2,262

1.990

0.001860

Cyberpsychology-Journal of Psychosocial Research on Cyberspace

345

1.174

0.000750

SOCIAL RESEARCH

1,717

0.442

0.000570

Historical Social Research-Historische Sozialforschung

626

0.354

0.000630

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته پژوهشگری اجتماعی ارائه شده است:

نام مجله

وابسته به

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

دانشگاه تهران

مطالعات اجتماعی ایران

انجمن جامعه شناسی ایران

علوم اجتماعی 

دانشگاه فردوسی مشهد

فصلنامه علوم اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

برخی از حوزه ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی عبارتند از :

 • آبادی
 • ابراز خود
 • ابعاد دینداری
 • اتنوگرافی انتقادی
 • اتنومتدولوژی
 • آثار و پیامدهای جوک‌های سیاه
 • اثربخشی اجتماعی
 • اثربخشی‌عملکرد
 • احساس امنیت
 • احساس امنیت؛ احساس امنیت
 • احساس بی‌قدرتی
 • احساس تعلق
 • احساس تعلق
 • احساس تنهایی
 • احساس تنهایی
 • احساس غم
 • احساس محرومیت نسبی
 • احساس وظیفه‌گرایی
 • احساسات زیست‌محیطی
 • اختلاف‌های خانوادگی
 • ادبیات داستانی سیاسی
 • ادبیات معاصر ایران
 • آذربایجان غربی
 • اربعین
 • ارتباط گریزی
 • ارتباطات اجتماعی
 • ارتباطات میان فرهنگی
 • ارتباطات و تعاملات اجتماعی
 • ارتباط‌های بین‌فردی
 • ارتقای کیفیت زندگی
 • ارث
 • ارزش فرزند
 • ارزش¬های دینی
 • ارزش¬های عرفی¬گرایی دینی
 • ارزش‌ها و نگرش‌ها
 • ارزش‌های جهانی‌شدن
 • ارزش‌های خانواده
 • ارزش‌های زنان
 • ارزش‌های زیست‌محیطی
 • ارزش‌های زیست‌محیطی
 • ارزش‏های فرهنگی
 • ارزش‌های مادی
 • ارزش‌های محیط‌زیستی
 • ارزش‌های معنوی
 • ارزیابی سریع و پاسخ
 • ارزیابی سریع وضعیت
 • ارزیابی مشارکت روستایی
 • از هم‌گسیختگی خانوادگی
 • آزادی فرهنگی
 • ازدواج
 • ازدواج خویشاوندی
 • ازدواج معلولان
 • استادان دانشگاه
 • استقلال اقتصادی
 • اسلام
 • اسناد بالادستی
 • آسیاب
 • آسیب‌پذیری
 • آسیب‌شناسی
 • اشتغال زنان
 • اشتغال غیررسمی
 • اشتغال غیررسمی
 • آشتی‌ناپذیری
 • اشکال سرمایه
 • اصفهان
 • اصلاح فرهنگی-اجتماعی
 • اصلاحات
 • اعتقاد به کارایی نهادهای سیاسی
 • اعتقاد به مشروعیت حکومت
 • اعتماد
 • اعتماد اجتماعی
 • اعتماد تعمیم‌یافته
 • اعتماد عمومی
 • اعتماد نهادی
 • اعتیاد اینترنتی و ماهواره‌ای
 • اعتیاد به فناوری‌های نوین ارتباطی
 • افراد تراجنسی
 • افغانستانی‌های مقیم شیراز
 • آقا شاه‌بلبل
 • اقتدار اقتصادی
 • آگاهی اجتماعی
 • آگاهی از جهانی شدن
 • آگاهی دانشجویان
 • آگهی‏های تلویزیونی
 • آمایش سرزمین
 • امتداد خود
 • امکانات
 • امنیت
 • امنیت اجتماعی
 • امنیت اقتصادی
 • امنیت فرهنگی
 • آموزش دموکراتیک
 • آموزش عالی
 • امید سیاسی
 • انتخاب عقلانی
 • انتخاب محل سکونت
 • انتخابات
 • انتقال آب
 • آنتونی گیدنز
 • انحرافات اجتماعی
 • انرژی‌های نو
 • انزوای اجتماعی
 • انسان‌شناسی تفسیری
 • انسان‌شناسی فناوری
 • انسجام اجتماعی
 • انعطاف‌پذیری مرز فضای شخصی
 • انفکاک فرهنگی
 • انقلاب اسلامی
 • انگ اجتماعی
 • انگیزه
 • انگیزۀ تماشای برنامه‌های دینی
 • انگیزۀ نیاز به موفقیت
 • آنلاین
 • انواع جوک
 • انواع سرمایه
 • آنومی اجتماعی
 • اوقات فراغت
 • ایدزادغام
 • ایران
 • ایرانی
 • اینترنت
 • آیندة فرهنگ زیستمحیطی
 • آینده پژوهی
 • اینستاگرام
 • آیین‌های مرگ
 • بازار
 • بازار سنتی دزفول
 • بازار مرزی بانه
 • بازار و تجارت مرزی
 • بازاندیشی
 • بازتابیت
 • بازنمایی
 • بازیافت
 • باوجدان بودن
 • باور
 • باورها و احساسات دینی
 • بحران اقتصادی
 • بحران قومی
 • بحران هویت
 • بختک
 • بختیاری
 • بدن
 • برساخت اجتماعی آفرودیت
 • برنامة پنجم توسعه
 • برنامة چهارم توسعه
 • برنامه‌ریزی
 • برنامه‌ریزی متمرکز
 • برنامه‌های توسعه
 • برنامه‌های دینی تلویزیونی
 • برنامه‌های گفت‌وگومحور دینی
 • برنامه‌های محلی
 • برنامۀ ششم توسعه
 • برونگرائی
 • بسیج منابع اجتماعی
 • بلوغ زودرس جسمی
 • بندرعباس
 • بنیۀ تولید ملی
 • بهارستان
 • به‌رسمیت‌ شناخته‌شدن
 • بهزیستی ذهنی
 • بهشت‌زهرا
 • بوروکراسی
 • بوم‌شناسی فرهنگی
 • بی‌اعتنایی
 • بی‌تفاوتی اجتماعی
 • بی‌سازمانی اجتماعی
 • بیگانگی
 • بیگانگی اجتماعی
 • بیگانگی تحصیلی
 • بیگانگی دانشگاهی
 • بیگانگی شغلی
 • بی‌وفایی همسران
 • پاساژ
 • پاسخگویی
 • پالایشگاه گاز
 • پایداری
 • پایداری زندگی زناشویی
 • پایداری نسلی
 • پایگاه اجتماعی-اقتصادی
 • پایگاه اقتصادی- اجتماعی
 • پدیدارشناسی
 • پدیدارشناسی
 • پذیرش اجتماعی بدن
 • پذیرش سازمانی
 • پذیرش عمومی
 • پروژة توانمندسازی جوامع محلی
 • پژوهش
 • پوشش
 • پوشش ملی
 • پویایی‌‌شناسی
 • پیام کوتاه
 • پیامدهای اجتماعی زندان
 • پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی
 • پیامدهای اقتصادی
 • پیامدهای اقتصادی زندان
 • پیامدهای خانوادگی زندان
 • پیامک
 • پیرسالاری
 • پیمایش جهانی ارزش‌ها
 • پیوند اجتماعی
 • پیوندهای فرامحلی
 • پیوندهای محلی
 • تأثیر اجتماعی
 • تبدیل‌خواهی جنسی
 • تبلیغ دینی
 • تبلیغات تجاری
 • تبیین‌گرهای کیفیت زندگی
 • تجربة ارتباط با طبیعت
 • تجربة زیسته
 • تجربۀ شادی
 • تجربۀ عینی
 • تجربۀ نسلی
 • تجربۀ نوجوانان
 • تحرک فرهنگی
 • تحصیلات
 • تحلیل انتقادی
 • تحلیل تماتیک
 • تحلیل شبکه
 • تحلیل شبکه اجتماعی
 • تحلیل عاملی
 • تحلیل فضای
 • تحلیل فضایی
 • تحلیل گفتمان
 • تحلیل محتوا
 • تحول میان‌نسلی
 • تداوم ترک اعتیاد
 • ترس از جرم
 • تروریست
 • تروریسم
 • تساهل سیاسی
 • تساهل مذهبی
 • تسهیلات ارزان
 • تصور از بدن
 • تصور ذهنی
 • تعارض
 • تعامل
 • تعامل انسان با محیط
 • تعامل با استادان
 • تعاملات اجتماعی
 • تعاملات روزمره
 • تعدیل اقتصادی
 • تعلق محله‌ای
 • تعمیم‌پذیری جنسیتی
 • تعهد
 • تعهد سازمانی
 • تعهد عاطفی
 • تعهد مذهبی
 • تعهد مستمر
 • تعهد هنجاری
 • تعیین‌کننده‌های مهاجرت
 • تغییر آب‌وهوا
 • تغییر جنسیت
 • تغییرات خانواده
 • تفاهم
 • تفاهم اقتصادی
 • تفاوت
 • تفاوت‌های بین‌نسلی
 • تفسیرگرایی اجتماعی
 • تفکر انتقادی
 • تفکیک جنسیت
 • تقاضای سوداگرانه
 • تقسیم کار اجتماعی
 • تقسیم کار جنسیتی
 • تقسیمات فضا
 • تقویم
 • تکثرگرایی سیاسی
 • تکنولوژی ارتباطی
 • تلفن همراه
 • تمایزبخشی
 • تمایزیافتگی خود
 • تمایل به مشارکت
 • تندرستی اجتماعی
 • تهران
 • توافق
 • توانمند سازی جوامع محلی
 • توانمندسازی اجتماعی
 • توانمندسازی زنان
 • توانمندسازی فرهنگی
 • توده‌گرایی
 • توسعة اجتماعی
 • توسعة اقتصادی-اجتماعی
 • توسعة پایدار اقتصادی
 • توسعة پایدار روستایی
 • توسعة پایدار محلی
 • توسعة روستایی
 • توسعة سیاسی
 • توسعة فرهنگی
 • توسعه
 • توسعه
 • توسعه‌‌نیافتگی فرهنگی
 • توسعۀ اجتماعی
 • توسعۀ اقتصادی
 • توسعۀ مجانی
 • توسعۀ محلی
 • تولید داخلی
 • تیپولوژی شهری
 • تئوری زمینه‌ای
 • جادو
 • جامعة مدنی
 • جامعه اطلاعاتی
 • جامعه‏ پذیری اقتصادی
 • جامعه پساصنعتی
 • جامعه پسندی
 • جامعه شناسی دعا
 • جامعه‌پذیری
 • جامعه‌پذیری
 • جامعه‌پذیری فرزندان
 • جامعه‌شناسی اقتصادی جدید
 • جامعه‌شناسی تفسیری
 • جامعه‌شناسی روستایی
 • جامعه‌شناسی زبان
 • جامعه‌شناسی زیارت
 • جامعه‌شناسی صمیمیت
 • جامعه‌شناسی علم و فناوری
 • جامعه‌شناسی معرفت
 • جامعه‌شناسی معرفت جدید
 • جامعۀ مصرفی
 • جایگاه اجتماعی آسیابان
 • جدایی‌گزینی
 • جذابیت
 • جرم
 • جنس
 • جنسیت
 • جهان سوم
 • جهانی شدن
 • جهت‌گیری تعارض
 • جهت‌گیری‌های قومی و مذهبی
 • جوانان
 • جوک
 • جوک‌گویی
 • چاپارخانة همدان
 • چپ خط امام
 • چندفرهنگ‌گرایی
 • چندفرهنگی
 • حاشیه‌شدگی هویتی
 • حاشیه‏نشینی
 • حافظة جمعی
 • حافظه فرهنگی شهری
 • حجاب
 • حسن آباد زرگنده
 • حقوق شهروندی
 • حک‌شدگی
 • حکمرانی
 • حکمروایی خوب
 • حکومت محلی
 • حمایت
 • حمایت اجتماعی
 • حمایت اجتماعی-عاطفی
 • حمایت اطلاعاتی
 • حمایت عاطفی
 • حمایت مادی
 • حوزة علمیه
 • حوزه عمومی
 • حوزه عمومی مجازی
 • حوزه¬های مطالعاتی
 • حوزه‌های رفاهی
 • حیات اجتماعی جوانان
 • حیات طیبه
 • خاطره شهری
 • خانوادة زندانی
 • خانواده
 • خانواده روستایی
 • خانواده‌ی برابریخواه
 • خراسان
 • خردگرایی
 • خشونت
 • خشونت علیه زنان
 • خطر
 • خطرهای کار
 • خلأ ارتباطی
 • خلاقیت فرهنگی
 • خلقیات
 • خود
 • خودآگاهی
 • خودپندارة تحصیلی
 • خودرهابخشی
 • خودکنترلی
 • خودمدیریتی
 • خودی از آنِ خود
 • خوش‌بینی به سیاست‌گذاری‌ها
 • خوشه‌بندی
 • خویشاوندی
 • خیابانی‌شدن کودکان
 • داستان‌های مجلات کودکان
 • داغ ننگ
 • دانش زیست‌محیطی
 • دانش‌آفرینی سازمانی
 • دانش‌آموز
 • دانشجو
 • دانشجویان
 • دانشجویان بلوچ
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • دانشگاه
 • دانشگاه تبریز
 • دختران دانشجو
 • درگیری عملی در سیاست
 • دریاچة ارومیه
 • دستیابی به فرصت‌ها
 • دعای اسلامی و شیعی
 • دعای دینی معاصر
 • دعای یهودی مسیحی
 • دلبستگی به محله
 • دلبستگی مکانی
 • دلبستگی ملی
 • دلپذیر بودن
 • دلیجان
 • دنیل بل
 • دهه‌های چهل و پنجاه شمسی
 • دهیار زن
 • دوگانگی نقشی
 • دولت پساسرزمینی
 • دولت سرزمینی
 • دولت‌ها
 • دیدگاه دیگران مهم به تحصیل
 • دیررسی ازدواج
 • دیگری
 • دیگری
 • دین
 • دین روستایی
 • دین‌پژوهی اجتماعی
 • دینداری
 • دینداری دانشجویان
 • دیوارنوشته
 • ذات‌گرایی
 • ذخیرۀ دانش
 • ذهنیت نسلی
 • رابطه با جنس مخالف
 • رادیکالیسم سیاسی-دینی
 • رادیو
 • راهبرد
 • راهبردهای بقا
 • رسانة گروهی
 • رسانه
 • رسانه
 • رسانه‌های جدید
 • رسانه‌های جمعی
 • رسانه‌های نوشتاری
 • رشتة تحصیلی
 • رضایت
 • رضایت از رشته
 • رضایت از زندگی
 • رضایتمندی
 • رضایتمندی سکونتی
 • رفاه اجتماعی
 • رفتار پسماند
 • رفتار جامعه‌پسند
 • رفتار رقابتی
 • رفتار سلامت- ‌محور
 • رفتار شهروندی سازمانی
 • رفتار مصرف گاز
 • رفتارهای اقتصادی
 • رفتارهای انحرافی
 • رگرسیون لجستیک
 • روابط اجتماعی
 • روابط آنلاین
 • روابط پیش از ازدواج
 • روابط همسایگی
 • روایت
 • روایت پژوهی
 • روحانیت
 • روحیۀ مشارکتی
 • رودخانة زاب
 • روستا
 • روستای ایرانی
 • روستای بزیجان
 • روستای رستم‌آباد علی چارک
 • روش زمینه‌ای
 • روش سری‌های زمانی
 • روش کیفی
 • روش کیفی
 • روشنفکری دینی
 • روند مطالعات کیفیت زندگی
 • رویکرد‌های توسعه
 • زباله‌های خانگی
 • زبان‌شناسی
 • زرتشتیان
 • زمان
 • زمان عادی
 • زمان فوق‌العاده
 • زمانمندی توسعه‌ستیز
 • زمانمندی توسعه‌مدار
 • زن پزشک
 • زن سنتی
 • زن مدرن
 • زنان
 • زنان سرپرست خانوار
 • زنان شاغل
 • زنان و دختران دانشجو
 • زنانگی
 • زندان
 • زندگی روزمره
 • زندگی علمی
 • زوجین در آستانة ازدواج
 • زورگویی سایبری
 • زورگویی سنتی و نوجوانان
 • زیارت
 • زیارت پیاده
 • زیست اجتماعی
 • زیست‌جهان
 • ساخت اجتماعی
 • ساختار
 • ساختار قدرت
 • ساختار قشربندی اجتماعی
 • ساختارگرایی
 • سازگاری اجتماعی
 • سازمان
 • سازمان صنفی
 • سازمان صنفی دینی
 • سازمان فتوت
 • سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
 • سازمان‌های مردم‌نهاد
 • سالمندی
 • سبک زندگی
 • سبک زندگی دینیسبک زندگی سلامت‌محور
 • سبک زندگی فرهنگی
 • سبک زندگی نشاط‌محور
 • سبک‌شناختی
 • سبک‌های شوخ‌طبعی
 • سده‌های میانه
 • سرقت
 • سرقت
 • سرمایة اجتماعی
 • سرمایة اجتماعی برون‌گروهی
 • سرمایة اجتماعی پیوندبخش
 • سرمایة اجتماعی پیوندمدار
 • سرمایة اجتماعی درون‌گروهی
 • سرمایة اجتماعی درون‌گروهی
 • سرمایة اجتماعی و فرهنگی
 • سرمایة اقتصادی
 • سرمایة فرهنگی
 • سرمایه‌ اجتماعی
 • سرمایه‌گذاران واسطه‌ای
 • سرمایۀ اجتماعی
 • سرمایۀ ‌اجتماعی
 • سرمایۀ اقتصادیف سرمایۀ اقتصادی
 • سرمایۀ فرهنگی
 • سرمایۀ فرهنگی
 • سطح فرهنگ
 • سفرنامه
 • سکون فرهنگی
 • سکونتگاه اسلام‌آباد
 • سکونتگاه غیررسمی
 • سلامت
 • سلامت اجتماعی
 • سلامت روان
 • سن
 • سن ازدواج
 • سناریوسازی
 • سنت
 • سنت اسلامی
 • سنجش سرمایۀ فرهنگی
 • سنخ‌شناسی
 • سواد انرژی
 • سودای آفرودیت
 • سیاست
 • سیاست اجتماعی
 • سیاست اجتماعی محلی
 • سیاست زمانی
 • سیاست فرهنگی
 • سیاست قومی
 • سیاستگذاری اجتماعی
 • سیاستگذاری رفاهی
 • سیاست‌های اقتصادی
 • سیاست‌های حمایتی فسیاست‌های خانواده‌محور
 • سیر زندگی
 • سیستم
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • سیطرة جنسیت
 • سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • سینما
 • سینمای ایران
 • شاخص لگاتوم
 • شاخص‌های فرهنگی
 • شادمانی
 • شادی
 • شایستگی اجتماعی
 • شبکة اجتماعی
 • شبکه های اجتماعی مجازی
 • شبکه‌های اجتماعی
 • شبکه‌های اجتماعی اینترنتی
 • شرایط زمانی
 • شرق‌شناسی
 • شغل
 • شکاف دیجینال
 • شکاف فضایی
 • شکست تحصیلی
 • شهر
 • شهر تهران
 • شهر زنجان
 • شهر سنندج
 • شهر کرمان
 • شهر همدان
 • شهر یزد
 • شهرداری تهران
 • شهرستان کیار
 • شهرنشینی وابسته
 • شهروندان
 • شهروندان شهر تهران
 • شوخ‌طبعی
 • شور جمعی
 • شورایاری
 • صادق هدایت
 • صمیمیت زناشویی
 • صنعت
 • صنعت کارخانه‌ای
 • ضد دعا
 • طبقات فرودست روستایی
 • طبقة اجتماعی
 • طبقة اقتصادی اجتماعی
 • طبقۀ اجتماعی
 • طرح جامع شهر
 • طرح‌های توسعة شهری
 • طرد اجتماعی
 • طرد ذهنی
 • طرد عینی
 • طرد هویتی
 • طلاق عاطفی
 • طلاق قانونی
 • طلوعی
 • ظرفیت انطباق‌پذیری سازمانی
 • عام‌گرایی
 • عامل اجتماعی
 • عامل اقتصادی
 • عامل فرهنگی
 • عاملان بازار مسکن
 • عاملیت
 • عدالت
 • عدالت اجتماعی
 • عدالت جنسیتی
 • عدالت ‌رویه‌ای
 • عدالت قومی
 • عضویت در انجمن‏ها
 • عقلانیت وارداتی
 • علل مهاجرت
 • علوم اجتماعی
 • عملکرد سازمانی
 • عواطف منفی
 • عواطف و احساسات
 • عوامل اجتماعی
 • عوامل اقتصادی
 • عوامل موقعیتی
 • عودلاجان
 • فاصلة اجتماعی
 • فاصله سنی
 • فاصله‌گیری
 • فراتحلیل مطالعات روستایی
 • فراغت عادی
 • فراغت غیرعادی
 • فراموش‌خانه
 • فرایند
 • فرایند برساخت هویت
 • فرایند کودک کار شدن
 • فردگرایی
 • فردیت
 • فرزند مذکر
 • فرزندآوری
 • فرزندآوری
 • فرزندآوری مادری
 • فرصت‏های برابر
 • فرکلاف
 • فرهنگ
 • فرهنگ روستایی
 • فرهنگ زیستمحیطی
 • فرهنگ سازمانی
 • فرهنگ سیاسی
 • فرهنگ شهروندی
 • فروغ فرخزاد
 • فشار نقش
 • فضای اردوگاهی
 • فضای پیاده‌روها
 • فضای جنسیتی
 • فضای سایبر
 • فضای شخصی
 • فضای شهری
 • فضای عاطفی
 • فضای کالبدی
 • فضای مجازی
 • فضای مجازی
 • فعالیت‌های اشتراکی با همسر
 • فقدان انگیزۀ تماشای برنامه‌های دینی
 • فلسفه و فرهنگ دعا
 • فناوری
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • فیسبوک
 • فیس‌بوک
 • فیلم سینمایی «طلا و مس»
 • فیلم کتاب قانون
 • قابلیت کارآفرینی
 • قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
 • قبیله گرایی
 • قتل
 • قدرت
 • قدرت تحقق خود
 • قربانی
 • قواعد مشروعیت‌بخش
 • قوم و قومیت
 • قوم مداری
 • قوم‌گرایی
 • قومیت
 • کار
 • کار کودک
 • کارآفرینی
 • کاربرد مطلوب و نامطلوب
 • کارکردهای تلفن همراه
 • کارکنان خانوادگی بدون مزد نظام بهره‌برداری خانوادگی
 • کاستی‌ها
 • کالینز
 • کانون جرم‌خیز
 • کتابخانة ملی
 • کرمانشاه
 • کشف پیامدها
 • کشورهای غیرمسلمان
 • کشورهای مسلمان
 • کلانشهر
 • کلان‌شهر تهران
 • کنترل‌ اجتماعی
 • کنترل خانواده
 • کنترل والدین
 • کنترل‌ناپذیری فرزندان
 • کنش دگردوستانه
 • کنش‌گر جوک‌گو
 • کودک
 • کودک خیابانی
 • کودک کار
 • کودکان
 • کودکان خیابانی
 • کودکان کار
 • کیفیت زندگی
 • کیفیت زندگی ذهنی
 • کیفیت زندگی عینی
 • کیفیت محیطی
 • گرایش به طلاق
 • گرایش به مشارکت اجتماعی
 • گرایش به مشارکت سیاسی
 • گرایشات سیاسی
 • گردشگری روستایی
 • گردشگری مذهبی
 • گروه قومی
 • گروه کانون
 • گروه کانون
 • گروه مرجع
 • گروه‌های سنی
 • گروه‌های هدف
 • گسست فرهنگی
 • گشودگی به تجربه
 • گفتمان
 • گفتمان انتقادی
 • گفتمان پوشش دینی
 • گفتمان پوشش لیبرال
 • گفتمان رسمی
 • گفتمان غیررسمی
 • گفت‌وگوی فرهنگی
 • گورستان
 • گونۀ آرمانی
 • الگوهای فرهنگی
 • الگوی زناشویی
 • گیدنز
 • لوازم آرایشی
 • لوازم آرایشی
 • مادری
 • مازندران
 • مالکیت سرمایه‌ای
 • مالیات
 • ماهواره
 • ماهیت تأملی کنش اجتماعی
 • مبلغان دینی
 • متادون
 • متغیر‌های دانشگاهی
 • متغیرهای زمینه‌ای
 • متن
 • محرومیت
 • محرومیت نسبی
 • محله
 • محله
 • محله‌های تاریخی شهری
 • محله‌های مردمی
 • محیط زیست
 • محیط‌گرایی
 • مخاطرات اجتماعی
 • مخالفان اصلاحات
 • مد
 • مدارای اجتماعی
 • مدارای دینی
 • مدارای سیاسی
 • مدارای قومی
 • مدت ازدواج
 • مدت اقامت
 • مدرن‌شدن زنان
 • مدرنیت
 • مدرنیته
 • مدرنیتۀ فرهنگی
 • مدرنیس
 • مدگرایی
 • مدیریت بدن
 • مدیریت روابط
 • مدیریت شهری
 • مدیریت عواطف
 • مدیریت محله
 • مذهب
 • مردسالاری
 • مردشدگی
 • مردم‌نگاری چندصدایی
 • مزاحمت جنسی
 • مزاحمت خیابانی
 • مسأله اجتماعی نمازخوانی
 • مسکن
 • مسکن مهر
 • مسیحیت
 • مسئله‌شناسی جوانان
 • مسئولیت‏ پذیری
 • مشارکت
 • مشارکت اجتماعی
 • مشارکت در انتخابات
 • مشارکت سیاسی
 • مشارکت سیاسی زنان
 • مشارکت فرهنگی
 • مشارکت محلی
 • مشارکت محیط زیستی
 • مشارکت مردمی
 • مشتری‌گرایی
 • مشروطۀ دوم
 • مشروعیت
 • مشکلات فردی
 • مشگین‌شهر
 • مشهد
 • مصاحبه مشارکتی
 • مصرف الکل
 • مصرف فرهنگی
 • مصرف نشانه‌ها
 • مصرف نمایشی
 • مصرف‌گرایی زنان
 • مطالعة پدیدارشناختی
 • مطالعة تطبیقی
 • مطالعة زمینه‏ ای
 • مطالعة کیفی
 • معتادان گمنام هنجارهای همیاری
 • معرفت نظری
 • معلمان
 • معلولان ایران
 • مفاد فرهنگ
 • مفصل‌بندی
 • مقاومت
 • مقایسۀ پیامدها
 • مکانیسم‌های حک‌شدگی
 • ملا
 • منابع اعتماد
 • مناسک
 • مناسک مذهبی
 • مناطق شهری
 • مناطق کردنشین
 • منزلت
 • منطقه
 • منطقۀ اورامان
 • منفعت
 • مهاجران کم‌درآمد شهری
 • مهاجرت
 • مهاجرت اقتصادی
 • مهاجرت پویا
 • مهاجرت تبعی
 • مهاجرت‌های داخلی ایران
 • مواد مخدر
 • موفقیت
 • موفقیت ‌تحصیل
 • موقعیت مصرف
 • مؤلفه‌های اجتماعی‌ـ فرهنگی و بی‌اعتنایی اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌های
 • میدان
 • میرزا ملکم‌خان
 • میکرواینفلوئنسر
 • میهن دوستی
 • نابرابری
 • نابرابری
 • نابرابری اجتماعی
 • نابرابری اجتماعی
 • نابرابری جنسیتی
 • نابهنجاری
 • ناپایداری
 • ناپایداری ساختاری
 • نارضایتی از بدن
 • ناسازی
 • ناسیونالیسم
 • ناسیونالیسم فرهنگی- ملی
 • ناسیونالیسم قومی
 • ناسیونالیسم مدنی- مل
 • ناصرالدین‌شاه
 • نخبه‌گرایی
 • نروزگرائی
 • نسل
 • نشاط زناشویی
 • نشانه
 • نشانه‌شناسی
 • نظام جامع
 • نظام حقوقی
 • نظریة بنیانی
 • نظریة زمینه‌
 • نظریة زمینه‌ای
 • نظریة مبنایی
 • نظریه چندآوایی
 • نظریه ساختاربندی
 • نظریه‌های عدالت
 • نظریۀ سرمایۀ فرهنگی
 • نظریۀ مبنایی
 • نظم
 • نظم اجتماعی
 • نقش‌ها و پایگاه‌های اجتماعی زن و مرد
 • نگرش
 • نگرش به آیندة شغلی
 • نگرش به دین
 • نگرش دگردوستانه
 • نگرش سهل‌گیرانه به طلاق
 • نگرش کنش‌پژوهانه
 • نگرش مشارکتی
 • نگرش و دغدغة زیست‌محیطی
 • نگرش و رفتار زیست‌محیطی
 • نمازپژوهی اجتماعی
 • نهادها
 • نوجوان افغان
 • نوجوانان
 • نوروز
 • نوسازی
 • نوسازی
 • نوسازی (مدرنیزاسیون)
 • نوگرایی (مدرنیسم)
 • نئولیبرالیسم
 • هراس اخلاقی
 • هرمنوتی
 • هرمنوتیک بازیاب
 • هرمنوتیک حدس و گمانی
 • همانندگری
 • هم‌باشی
 • همبستگی اجتماعی
 • همبستگی ملی
 • همسویی اهداف با نیازها
 • هنجار
 • هنجار اجتماعی
 • هنجارگرایی
 • هنجارهای دانشگاهی
 • هوش اجتماعی
 • هوش عاطفی
 • هویت
 • هویت اجتماعی
 • هویت اخلاقی
 • هویت حاشیه‌ای
 • هویت دینی
 • هویت شهری
 • هویت فرهنگی شهر
 • هویت ملی
 • واقعیت اجتماعی
 • واقعیت اجتماعی نمازخوانی
 • وبلاگ
 • وسایل ارتباط‌جمعی
 • وسایل ارتباطی نوین
 • وسنو
 • وضعیت اجتماعی
 • وضعیت قوم بختیاری
 • وضعیت والدین
 • ویژگی محیطی و امکانات
 • یادگیری اجتماعی

برای اطلاع از جزییات و سفارش کار می‌توانید از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌تز بهره‌مند شوید :

0214022448

رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی

ما با شما تماس بگیریم؟

گاهی به دلیل وجود ایام تعطیل، مشغول بودن خطوط و یا در ساعات غیر اداری، ممکن است تماس شما برقرار نشود. اگر تمایل دارید در اولین فرصت ممکن ما با شما تماس بگیریم، این فرم را تکمیل بفرمائید.

روش‌های ثبت سفارش
 1. ثبت درخواست از طریق برقراری تماس تلفنی خطوط ثابت موسسه
 2. ارسال پیام صوتی یا متنی در واتس آپ موسسه با شماره 09930504575
 3. ثبت درخواست از طریق ایمیل : info@tadbirsaz.org
 4. درخواست تماس فوری از سمت موسسهدیدگاه خود را بیان کنید

  هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است

نام: *
کد امنیتی: *
تصویر کد
دیدگاه شما: *


وب سایت:
ایمیل: پنهان باشد
تلگرام: پنهان باشد
موبایل: پنهان باشد
جنسیت: آقا خانم اعلام نمی‌کنم
رنگ‌بندی: بنفش قرمز آبی سبز طلایی

 • درج کدهای HTML ممنوع است.
 • از ارسال تکراری خودداری فرمایید.
 • بهتر است با حروف پارسی دیدگاه خود را تایپ کنید.
 • به منظور کنترل و مدیریت محتوا، در صورت اضطرار، حق ویرایش و یا حذف نظر برای مدیریت محفوظ است.
@