مهندسی عمران

گروه‌ها

پرسش‌های متداول مقالات علمی پژوهشی مهندسی عمران

شما چه خدماتی در رشته مهندسی عمران انجام میدهید؟

مجموعه تدبیرساز در زمینه چاپ مقاله ، ویرایش مقاله ، پذیرش مقاله و استخراج مقاله از پایان نامه ، در حال حاضر، خدمات تخصصی ، ارائه می نماید

مدت زمان پذیرش مقالات علمی پژوهشی مهندسی عمران چقدر است؟

15 الی 30 روز

اکسپت و چاپ مقاله در رشته ی مهندسی عمران چقدر است؟

بستگی به سیاست انتشار مجله دارد. اینکه ماهنامه، فصلنامه یا دوفصلنامه باشد


تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.