گرایش راه و ترابری

معرفی گرایش راه و ترابری رشته عمران

گرایش راه و ترابری

معرفی گرایش راه و ترابری

گرایش راه و ترابری یکی از گرایش‌های رشته مهندسی عمران است که به مطالعه، طراحی، ساخت و نگهداری سیستم‌های حمل و نقلی می‌پردازد. این سیستم‌ها شامل راه‌های درون شهری و برون شهری، راه‌آهن، فرودگاه، بنادر و... می‌شوند.

هدف از گرایش راه و ترابری، تربیت مهندسانی است که توانایی طراحی، ساخت و نگهداری سیستم‌های حمل و نقلی ایمن، کارآمد و پایدار را داشته باشند. این مهندسان باید با اصول و استانداردهای طراحی و ساخت سیستم‌های حمل و نقلی آشنا باشند و همچنین توانایی حل مسائل و مشکلات مربوط به این سیستم‌ها را داشته باشند.

موضوعات جدید پیشنهادی برای نگارش مقاله و پایان نامه راه و ترابری

 • استفاده از فناوری‌های نوین در حمل و نقل
 • حمل و نقل هوشمند
 • حمل و نقل پایدار
 • حمل و نقل سبز
 • حمل و نقل ترکیبی
 • حمل و نقل در مناطق روستایی و محروم
 • حمل و نقل در شرایط اضطراری

معرفی بهترین مجلات علمی پژوهشی ایرانی راه و ترابری

در ایران، مجلات علمی پژوهشی مختلفی در زمینه راه و ترابری منتشر می‌شوند. این مجلات به انتشار مقالات علمی پژوهشی جدید در زمینه‌های مختلف راه و ترابری، مانند مهندسی راه و سازه، مهندسی ترافیک، مهندسی راه‌آهن، مهندسی فرودگاه، مهندسی حمل و نقل و مدیریت حمل و نقل می‌پردازند.

بر اساس بررسی‌های انجام شده، برخی از بهترین مجلات علمی پژوهشی ایرانی راه و ترابری عبارتند از:

پژوهنامه حمل و نقل

این مجله توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منتشر می‌شود و به انتشار مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های مختلف حمل و نقل، مانند مهندسی حمل و نقل، مدیریت حمل و نقل، اقتصاد حمل و نقل و برنامه‌ریزی حمل و نقل می‌پردازد.

ماهنامه عمران و پروژه

این مجله توسط انجمن مهندسان عمران ایران منتشر می‌شود و به انتشار مقالات علمی پژوهشی، مقالات مروری و خبرهای علمی در زمینه‌های مختلف مهندسی عمران، مانند مهندسی راه و سازه، مهندسی ترافیک، مهندسی راه‌آهن، مهندسی فرودگاه و مهندسی حمل و نقل می‌پردازد.

فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران

این مجله توسط دانشگاه تبریز منتشر می‌شود و به انتشار مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های مختلف مهندسی عمران، مانند مهندسی راه و سازه، مهندسی ترافیک، مهندسی راه‌آهن، مهندسی فرودگاه و مهندسی حمل و نقل می‌پردازد.

فصلنامه جاده

این مجله توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منتشر می‌شود و به انتشار مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های مختلف مهندسی راه و سازه، مانند طرح هندسی راه، تحلیل و طراحی روسازی، مهندسی ترافیک و مدیریت تعمیر و نگهداری راه می‌پردازد.

فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع

این مجله توسط دانشگاه ایلام منتشر می‌شود و به انتشار مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های مختلف مدیریت و مهندسی صنایع، مانند مدیریت ساخت و پروژه، مدیریت تولید و عملیات و مهندسی حمل و نقل می‌پردازد.

معرفی بهترین مجلات خارجی ISI و اسکوپوس راه و ترابری

مجلات خارجی زیادی در زمینه راه و ترابری منتشر می‌شوند که از اعتبار علمی بالایی برخوردار هستند. این مجلات به انتشار مقالات علمی پژوهشی جدید در زمینه‌های مختلف راه و ترابری، مانند مهندسی راه و سازه، مهندسی ترافیک، مهندسی راه‌آهن، مهندسی فرودگاه، مهندسی حمل و نقل و مدیریت حمل و نقل می‌پردازند.

بر اساس بررسی‌های انجام شده، برخی از بهترین مجلات خارجی ISI و اسکوپوس راه و ترابری عبارتند از:

مجله‌های ISI راه و ترابری

Transportation Research Part B: Methodological

این مجله توسط انجمن مهندسی حمل و نقل آمریکا منتشر می‌شود و به انتشار مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های مختلف مهندسی حمل و نقل، مانند ارزیابی عملکرد حمل و نقل، تحلیل ترافیک، مدیریت ترافیک، طراحی حمل و نقل و مدل‌سازی حمل و نقل می‌پردازد.

Transportation Research Part C: Emerging Technologies

این مجله توسط انجمن مهندسی حمل و نقل آمریکا منتشر می‌شود و به انتشار مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های جدید مهندسی حمل و نقل، مانند حمل و نقل هوشمند، حمل و نقل پایدار و حمل و نقل سبز می‌پردازد.

Transportation Research Part D: Transport and Environment

این مجله توسط انجمن مهندسی حمل و نقل آمریکا منتشر می‌شود و به انتشار مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های مختلف تأثیر حمل و نقل بر محیط زیست، مانند آلودگی هوا، آلودگی صوتی و تغییر اقلیم می‌پردازد.

Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board

این مجله توسط انجمن مهندسی حمل و نقل آمریکا منتشر می‌شود و به انتشار مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های مختلف حمل و نقل، مانند سیاست حمل و نقل، برنامه‌ریزی حمل و نقل و اقتصاد حمل و نقل می‌پردازد.

Transportation Science

این مجله توسط انجمن حمل و نقل آمریکا منتشر می‌شود و به انتشار مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های مختلف حمل و نقل، مانند نظریه حمل و نقل، مدل‌سازی حمل و نقل و تحلیل حمل و نقل می‌پردازد.

مجله‌های اسکوپوس راه و ترابری

Transportation Research Part A: Policy and Practice

این مجله توسط انجمن مهندسی حمل و نقل آمریکا منتشر می‌شود و به انتشار مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های مختلف سیاست حمل و نقل، برنامه‌ریزی حمل و نقل و اقتصاد حمل و نقل می‌پردازد.

Transportation Research Part B: Methodological

این مجله توسط انجمن مهندسی حمل و نقل آمریکا منتشر می‌شود و به انتشار مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های مختلف مهندسی حمل و نقل، مانند ارزیابی عملکرد حمل و نقل، تحلیل ترافیک، مدیریت ترافیک، طراحی حمل و نقل و مدل‌سازی حمل و نقل می‌پردازد.

Transportation Research Part C: Emerging Technologies

این مجله توسط انجمن مهندسی حمل و نقل آمریکا منتشر می‌شود و به انتشار مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های جدید مهندسی حمل و نقل، مانند حمل و نقل هوشمند، حمل و نقل پایدار و حمل و نقل سبز می‌پردازد.

Transportation Research Part D: Transport and Environment

این مجله توسط انجمن مهندسی حمل و نقل آمریکا منتشر می‌شود و به انتشار مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های مختلف تأثیر حمل و نقل بر محیط زیست، مانند آلودگی هوا، آلودگی صوتی و تغییر اقلیم می‌پردازد.

Journal of Transportation Engineering, Part A: General

این مجله توسط انجمن مهندسان عمران آمریکا منتشر می‌شود و به انتشار مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های مختلف مهندسی حمل و نقل، مانند مهندسی راه و سازه، مهندسی ترافیک، مهندسی راه‌آهن، مهندسی فرودگاه و مهندسی حمل و نقل می‌پردازد.

مزایا گرایش راه و ترابری برای ادامه تحصیل و بازار کار

گرایش راه و ترابری یکی از گرایش‌های مهم و آینده‌دار رشته مهندسی عمران است. فارغ‌التحصیلان این گرایش می‌توانند در زمینه‌های زیر مشغول به کار شوند:

 • ادارات راه و ترابری
 • شهرداری‌ها
 • سازمان‌های حمل و نقل و ترافیک
 • شرکت‌های مهندسی مشاور
 • شرکت‌های پیمانکاری
 • دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی

مزایا گرایش راه و ترابری برای ادامه تحصیل

فارغ‌التحصیلان گرایش راه و ترابری می‌توانند در مقاطع تحصیلات تکمیلی، مانند کارشناسی ارشد و دکتری، در گرایش‌های زیر ادامه تحصیل دهند:

 • مهندسی راه و سازه
 • مهندسی ترافیک
 • مهندسی راه‌آهن
 • مهندسی فرودگاه
 • مهندسی حمل و نقل

این گرایش‌ها در دانشگاه‌های معتبر ایران و سایر کشورها ارائه می‌شوند.

مزایا گرایش راه و ترابری برای بازار کار

بازار کار گرایش راه و ترابری در ایران و جهان بسیار مطلوب است. با توجه به رشد جمعیت و توسعه شهرها، نیاز به سیستم‌های حمل و نقلی ایمن، کارآمد و پایدار روز به روز بیشتر می‌شود. بنابراین، فارغ‌التحصیلان این گرایش فرصت‌های شغلی زیادی در پیش رو دارند.

علاوه بر این، فارغ‌التحصیلان گرایش راه و ترابری می‌توانند در زمینه‌های مختلف حمل و نقل، مانند راه، راه‌آهن، فرودگاه، حمل و نقل عمومی و حمل و نقل خصوصی، مشغول به کار شوند. این تنوع در زمینه‌های کاری، فرصت‌های شغلی بیشتری را برای فارغ‌التحصیلان این گرایش فراهم می‌کند.

در ادامه، برخی از مزایای گرایش راه و ترابری برای بازار کار آورده شده است:

 • تقاضای بالا برای نیروی کار
 • تنوع در زمینه‌های کاری
 • درآمد بالا
 • امکان کار در بخش دولتی و خصوصی
 • امکان کار در داخل و خارج از کشور

معایب گرایش راه و ترابری برای ادامه تحصیل و بازار کار

گرایش راه و ترابری یکی از گرایش‌های مهم و آینده‌دار رشته مهندسی عمران است که مزایای زیادی برای ادامه تحصیل و بازار کار دارد. با این حال، برخی از معایب نیز برای این گرایش وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند.

معایب گرایش راه و ترابری برای ادامه تحصیل

یکی از معایب گرایش راه و ترابری برای ادامه تحصیل، سختی تحصیل در این گرایش است. دروس این گرایش شامل مباحث ریاضی، فیزیک و مهندسی عمران است که می‌توانند برای برخی از دانشجویان دشوار باشند. علاوه بر این، دانشجویان این گرایش باید مهارت‌های حل مسئله و کار گروهی را نیز تقویت کنند.

معایب گرایش راه و ترابری برای بازار کار

یکی از معایب گرایش راه و ترابری برای بازار کار، نیاز به کار در محیط‌های بیرونی است. فارغ‌التحصیلان این گرایش ممکن است مجبور شوند در محیط‌های شلوغ و پرخطر مانند کارگاه‌های ساخت و ساز و جاده‌های پرتردد کار کنند.

علاوه بر این، فارغ‌التحصیلان گرایش راه و ترابری باید آمادگی کار در شرایط سخت آب و هوایی را داشته باشند.

در ادامه، برخی از معایب گرایش راه و ترابری برای بازار کار آورده شده است:

 • نیاز به کار در محیط‌های بیرونی
 • کار در شرایط سخت آب و هوایی

مهاجرت تحصیلی و کاری فارغ التحصیلان گرایش راه و ترابری

مهاجرت تحصیلی و کاری فارغ التحصیلان گرایش راه و ترابری، یکی از گزینه‌های پیش رو برای این افراد است. با توجه به بازار کار مطلوب این گرایش در کشورهای مختلف، فارغ التحصیلان گرایش راه و ترابری می‌توانند فرصت‌های شغلی مناسبی را در خارج از کشور پیدا کنند.

مهاجرت تحصیلی

فارغ التحصیلان گرایش راه و ترابری می‌توانند برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی، مانند کارشناسی ارشد و دکتری، در دانشگاه‌های معتبر کشورهای مختلف اقدام کنند. برای این کار، باید مدارک تحصیلی و رزومه تحصیلی قوی داشته باشند. همچنین، باید مدرک زبان معتبری مانند آیلتس یا تافل ارائه دهند.

مهاجرت کاری

فارغ التحصیلان گرایش راه و ترابری می‌توانند برای کار در کشورهای مختلف اقدام کنند. برای این کار، باید رزومه کاری قوی داشته باشند و مهارت‌های زبانی لازم را کسب کنند. همچنین، باید ویزای کار کشور مورد نظر را دریافت کنند.

کشورهای مقصد

کشورهای مختلفی در جهان وجود دارند که برای فارغ التحصیلان گرایش راه و ترابری، فرصت‌های شغلی مناسبی را ارائه می‌دهند. برخی از این کشورها عبارتند از:

 • ایالات متحده آمریکا
 • کانادا
 • استرالیا
 • انگلستان
 • آلمان
 • فرانسه
 • سوئد
 • ژاپن

چاپ مقاله راه و ترابری

رشته و گرایش شما جزء خدمات موسسه تدبیرساز است. موسسه ما در زمینه پذیرش و چاپ انواع مقالات راه و ترابری در مجلات معتبر علمی و قابل استعلام فعال است. در صورت تمایل به بخش ثبت سفارش و یا تماس با ما مراجعه کنید.

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: